M G H U K U K

Yükleniyor

Erişimin Engellenmesi Kararı

Ana Sayfa Erişimin Engellenmesi Kararı

Erişimin Engellenmesi Kararı

Bu makalede internet ortamında yayılan içeriklerin denetlenmesi ve kişisel hakların korunması adına alınan erişimin engellenmesi kararının hukuki boyutunu ele almaktayız. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte internet üzerinde yayılan içeriklerin kontrolsüz bir şekilde artması, beraberinde çeşitli hukuki sorunları da getirmiştir.

Bu makale, Türk hukuku açısından internet üzerindeki içeriklerin denetlenmesi ve kişisel hakların korunması bağlamında sağladığı önemli bir hukuki çerçeveyi ortaya koymaktadır. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Erişimin Engellenmesi Kararına ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Hukuka Aykırı İçerik Nedir?

Hukuka aykırı içerik, bir ülkenin yasalarına veya hukuki normlarına uymayan içerikleri ifade eder. Bu içerikler genellikle kişisel hakları ihlal eden, suç teşkil eden veya toplumun genel ahlak değerlerine aykırı olan içeriklerdir. Özellikle internet ortamında yayılan içeriklerin denetlenmesi ve kontrol edilmesi gerektiği düşünülür çünkü hukuka aykırı içeriklerin yayılması, bireylerin haklarını ihlal edebilir ve toplumda olumsuz etkilere yol açabilir. Hukuka aykırı içerik geniş bir yelpazede yer alabilir. Bunlar arasında şunlar bulunabilir:

  • Kişisel hakları ihlal eden içerikler: Özel hayatın gizliliğine saldıran içerikler, iftira veya hakaret içeren içerikler, şiddet veya taciz içeren içerikler gibi.
  • Telif haklarına aykırı içerikler: Telif haklarını ihlal eden içerikler, izinsiz olarak başkalarının eserlerini kullanma veya yayınlama gibi.
  • Suç teşkil eden içerikler: Tehdit, şiddet, kumar, uyuşturucu kullanımını teşvik eden içerikler gibi.
  • Toplumun genel ahlak değerlerine aykırı içerikler: Pornografi, nefret söylemi, ayrımcılığı teşvik eden içerikler gibi.

5651 sayılı Kanununun 8. Maddesinde belirtilen suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlar ve içerikler hukuka aykırı olup bunlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması düzenlenmiştir.

“İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

c) (Ek:25/3/2020-7226/32 md.) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

ç) (Ek:13/10/2022-7418/32 md.) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.”

Hukuka aykırı içeriklerin internet üzerinde yayılması durumunda, yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde bu içeriklerin denetlenmesi ve gerektiğinde erişimin engellenmesi gibi adımlar atılabilir. Bu tür içeriklerle mücadele etmek için genellikle hukuki düzenlemeler, denetleme kurumları ve internet hizmet sağlayıcıları arasında iş birliği gerekmektedir. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk İstanbul avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Kararı Nedir?

Erişimin engellenmesi kararı, yasalara veya mahkeme kararlarına aykırı olduğu düşünülen içeriklere erişimin sınırlandırılması amacıyla alınan bir hukuki tedbirdir. Bu kararlar, çoğunlukla bir ülkenin yasal düzenlemeleri çerçevesinde veya mahkeme kararlarıyla verilir ve çeşitli içeriklerin yayılmasını veya erişilmesini önlemeyi amaçlar. Erişimin engellenmesi kararları çeşitli nedenlerle alınabilir.

İnternet üzerindeki içeriklerin yasalara uygun olmaması durumunda, bu içeriklere erişimi engellemek için kararlar alınabilir. Örneğin, kişisel hakları ihlal eden içerikler, telif hakkı ihlali içeren içerikler veya suç teşkil eden içerikler. Mahkemeler, yasalara aykırı olduğu düşünülen içeriklere erişimi engellemek için kararlar verebilir. Bu kararlar genellikle belirli bir içeriğin yayından kaldırılmasını veya belirli bir internet sitesine erişimin engellenmesini içerebilir. Belirli bir içeriğin toplumun genel ahlak değerlerine aykırı olduğu düşünülerek, kamu yararı gözetilerek erişimin engellenmesi kararları alınabilir. Bu tür kararlar sansür gibi algılanmamalıdır, çünkü amaç belirli bir içeriği yaymaktan ziyade, genel kamu düzenini korumaktır.

Bu kararlar belirli bir süre için geçerli olabilir ve süresi dolmadan önce yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize erişimin engellenmesi kararına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Erişimin Engellenmesi Kararının Kanuni Dayanağı

Erişimin engellenmesi kararının kanuni dayanağı, mevzuatımızda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da bulunmaktadır. Bu kanun, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesini ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadeleyi amaçlamaktadır.

Kanunun 8. maddesi, internet ortamında yapılan ve belirli suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilmesini düzenlemektedir. Bu suçlar arasında, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama gibi suçlar yer almaktadır. Ayrıca, Atatürk’e hakaret gibi suçlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Bunun yanı sıra, özel hayatın gizliliğini ihlal eden veya kişilik haklarını ihlal eden içerikler de hukuka aykırı kabul edilerek erişimin engellenmesi veya içeriğin kaldırılması mümkün hale getirilmiştir.

Yasal düzenleme, internet ve sosyal medya platformlarında işlenen suçların artması ve yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanlarda hukuki koruma sağlanması amacıyla sürekli olarak güncellenmektedir. Bu kapsamda, 29.07.2020 tarihinde kabul edilen 7253 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da önemli bir değişiklik olarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler, internet ortamında yapılan yayınların denetlenmesini ve suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirmeyi amaçlamaktadır. Erişimin engellenmesi kararına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Kararını Kim Verir?

Erişimin engellenmesi kararını kimin verdiği, Türk hukuk sisteminde belirli prosedürler dahilinde düzenlenmiştir. Bu kararlar, adli ve idari makamlar tarafından verilebilir.

Adli Makamlar:

Sulh Ceza Hâkimliği: İçerikle ilgili bir soruşturma devam ederken, hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi kararlarını verebilir.

Mahkemeler: Bir içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi kararları, soruşturmanın kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından verilir. Bu kararlar, ilgili mahkeme tarafından alınır ve uygulanır.

Cumhuriyet Savcılığı: Acil durumlarda, hukuka aykırı içerikle ilgili kararları verebilir. Ancak bu kararların hâkim tarafından onaylanması gerekmektedir. Cumhuriyet Savcılığı, yaşam hakkı, kişilerin can ve mal güvenliği, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel sağlık gibi gerekçelerle bu kararları alabilir.

İdari Makamlar:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı: Belirli suçlarla ilişkilendirilen hukuka aykırı içeriğin, içerik veya yer sağlayıcılarının yurt dışında bulunması durumunda, doğrudan BTK Başkanı tarafından erişimin engellenmesine karar verilebilir. Ayrıca özel hayatın gizliliği ihlal edilen içeriklerle ilgili yapılan başvurular da BTK Başkanı tarafından değerlendirilir.

Cumhurbaşkanlığı: Acil durumlarda, yaşam hakkı, kişilerin can ve mal güvenliği, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel sağlık gibi gerekçelerle erişimin engellenmesine karar verebilir.

Erişimin engellenmesi kararları, belirli prosedürler dahilinde uygulanır ve izlenir. Kararların uygulanması için çeşitli yöntemler kullanılabilir:

  • Site Alan Adına Erişimin Engellenmesi
  • Hukuka Aykırı Yayına İlişkin Bölümün Engellenmesi
  • Site IP Adresinin Engellenmesi

Bu kararlara karşı itiraz hakkı da vardır ve itiraz süresi ve prosedürü Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre belirlenir. İtirazlar, kararı veren mahkemeye yapılır ve incelenir. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk İstanbul avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Erişimin Engellenmesi Kararı Verilir?

İnternet ortamında suç işlendiğine dair yeterli şüphenin oluşması durumunda içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Bu kararlar, belirli suçlarla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi için mevcut olan yeterli şüphenin varlığına dayanır. Bu şüphe, savcılık tarafından ceza davası açılması için bir önkoşuldur.

İntihara Yönlendirme: İnternette intihara teşvik eden içeriklerin yayınlanması.

Çocukların Cinsel İstismarı: Çocukların cinsel istismarını içeren yayınların yapılması.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımını Kolaylaştırma: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını teşvik eden içeriklerin yayınlanması.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini: Sağlık için tehlikeli madde teminini içeren yayınların yapılması.

Müstehcenlik: Müstehcen içeriklerin yayınlanması.

Fuhuş: Fuhuşu teşvik eden veya bu konuda bilgi veren içeriklerin yayınlanması.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama: Kumar oynamayı teşvik eden veya kumar oynanması için imkan sağlayan içeriklerin yayınlanması.

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar: Atatürk’e karşı işlenen suçları içeren yayınların yapılması.

İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Sulh Ceza Hakimliği veya kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da karar verilebilir. İnternet sitesinin Türkiye’de bilinen bir merkez adresi varsa, bu adresteki Sulh Ceza Hakimliği karar verebilir. Mağdurun yerleşim yeri ve oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliği de karar verebilir. Kararlar BTK’ya gönderilir ve erişimin engellenmesi kararı gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren “dört saat” içinde uygulanır. Kararlar, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir.

Bunların dışında, özel hayatın gizliliğinin ihlali, telif haklarının ihlali, unutulma hakkı ve kamu yararı gibi durumlar da erişimin engellenmesi kararları alınmasını gerektirebilir. Bu durumlarda da yine belirli prosedürler takip edilir ve ilgili mercilere başvurularak kararlar alınır. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize erişimin engellenmesi kararına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kişilik Haklarının İhlalinde Erişimin Engellenmesi Kararı

Kişilik haklarının ihlalinde erişimin engellenmesi kararı, internet ortamında paylaşılan içerik nedeniyle hakları ihlal edilen gerçek ve tüzel kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı sağlar. İçerik sahipleri, öncelikle içerik sağlayıcısına, ulaşamazlarsa yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin yayından kaldırılmasını talep edebilirler. Bu başvurular uyarı niteliğindedir. Ayrıca, hakları ihlal edilen kişiler doğrudan Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak da içeriğe erişimin engellenmesini talep edebilirler.

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi kararını verme yetkisi Sulh Ceza Hâkimliğindedir. Bu hâkimlikler, mağdurun yerleşim yeri veya oturduğu yer Sulh Ceza Hâkimliği veya içeriğin paylaşıldığı internet sitesinin merkezinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hâkimlikleri olabilir. Erişimin engellenmesi kararları, adli mercilerce verildiğinde “koruma tedbiri” niteliğindedir. İdari mercilerce verildiğinde ise “idari tedbir”dir. Bu kararlar her durumda hâkimin onayından geçmelidir.

Hukuki süreçte, kişilik hakları ihlal edilen kişi içeriği sağlayıcıya veya doğrudan Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurabilir. Hâkim, içeriğin kişilik haklarını ihlal ettiği kanaatiyle 24 saat içinde erişimin engellenmesi kararını verebilir. Karar, Erişim Sağlayıcıları Birliği aracılığıyla ilgili erişim sağlayıcıya iletilecek ve en geç 4 saat içinde uygulanacaktır. Verilen kararlara itiraz edilebilir ve kararın gereği yerine getirilmezse, sorumlu kişi adli para cezası ile cezalandırılabilir. Kişilik Haklarının İhlalinde Erişimin Engellenmesi Kararına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk İstanbul avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Suç İşlenmesi Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Kararı

Suç işlenmesi nedeniyle erişimin engellenmesi kararı, internet ortamında yapılan yayınlar aracılığıyla suç işlendiğine dair yeterli şüphe oluştuğunda alınır. Bu karar, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesini sağlamak amacıyla verilir.

Yeterli şüphe kavramı, savcılık tarafından ceza davası açılabilmesi için bir ön şart olarak kabul edilir. İntihara yönlendirme, Çocukların cinsel istismarı, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, Sağlık için tehlikeli madde temini, Müstehcenlik, Fuhuş, Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar gibi suçların işlendiği konusunda yeterli şüphe varsa içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir.

Bu karar, soruşturma evresinde Sulh Ceza Hakimliği tarafından, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 24 saat içinde hâkimin onayına sunar ve hakim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır.

Yetkili mahkemeler, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkili Sulh Ceza Hakimlikleridir. Bu hakimlikler, internet sitesinin Türkiye’de bilinen bir merkez adresi varsa, bu adresteki Sulh Ceza Hakimliği veya mağdurun yerleşim yeri ve oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliği olabilir.

Erişimin engellenmesi kararı, içeriği oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması durumunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı tarafından da verilebilir. Ayrıca, içerik veya yer sağlayıcısı Türkiye’de bulunsa bile, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik veya fuhuş suçları işlendiği konusunda yeterli şüphe sebepleri varsa, doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verebilir.

Bu kararlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir. İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde uygulanır. Karara karşı itiraz edilebilir ve kararın süresinde yerine getirilmemesi halinde sorumlu kişi adli para cezası ile cezalandırılabilir. Suç İşlenmesi Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Kararına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Kararı

Özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi kararı, kişinin internet ortamında yayınlanan içerikler yoluyla özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia etmesi durumunda alınır. Bu tür bir ihlal, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenmiştir. Özel hayat, kişinin başkalarının bilmediği ve bilmesi gerekmediği, gizli tutmayı tercih ettiği yaşam alanıdır. Bu özel hayat, kişinin evinde veya sosyal alanlarda olsun, her yerde var olabilir.

İnternet üzerinden yapılan bir yayında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini düşünen kişiler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin alınmasını talep edebilir. Bu talepte bulunurken, ihlale neden olan içeriğin tam adresi (URL), ihlalin nasıl gerçekleştiğine dair açıklamalar ve kimlik bilgilerini ispatlayıcı belgeler sunulmalıdır. Talepte eksiklik olması halinde başvuru işleme alınmaz.

Erişimin engellenmesi, ihlal edilen içeriğin URL’si üzerinden gerçekleştirilir. İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesini talep eden kişi, başvurusunu yaptığı andan itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hakimine başvurur. Hakim, ihlalin varlığını değerlendirerek en geç kırk sekiz saat içinde kararını açıklar ve doğrudan BTK’ya gönderir. Aksi takdirde, erişimin engellenmesi tedbiri otomatik olarak kaldırılır.

BTK Başkanı tarafından gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda doğrudan verilen erişimin engellenmesi kararı, yirmi dört saat içinde sulh ceza hakimine sunulur. Hakim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar. Bu süreçte, özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle alınan erişimin engellenmesi kararları, hızlı bir şekilde uygulanır ve gerektiğinde sulh ceza hakimlerinin onayına sunulur. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Kararına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk İstanbul avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Kararı

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi kararı, telif haklarının internet üzerinden ihlal edilmesi durumunda uygulanır. Bu kapsamda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Ek madde 4 hükmü devreye girer. Telif hakkının ihlali, başkasına ait makale, kitap, müzik, video gibi içeriklerin izinsiz olarak internet üzerinden kullanılması veya yayınlanmasıyla gerçekleşebilir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Ek madde 4 hükmüne göre telif hakkı ihlaline maruz kalan kişi, içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlalin durdurulmasını talep eder. İhlalin devam etmesi durumunda, hak sahibi Cumhuriyet savcılığına başvurarak servis sağlayıcının içerik sağlayıcıya sunduğu hizmetin durdurulmasını talep eder. İhlalin durdurulması kararı alındığında içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır.

Bu süreçte, servis sağlayıcılar ve bilgi içerik sağlayıcılar Bakanlıkça talep edildiğinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, servis sağlayıcılar her ayın ilk iş gününde Bakanlığa, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini içeren bir liste sunarlar.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, doğrudan telif hakkı ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi kararını kabul etmemektedir. Ancak, servis sağlayıcının içerik sağlayıcıya sunduğu hizmetin durdurulması kararı alınması, hak ihlalinin devam etmesini engelleyecektir. Bu şekilde, telif haklarının ihlaliyle mücadelede hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Kararına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

İnternette Unutulma Hakkı Kapsamında Erişimin Engellenmesi Kararı

Unutulma hakkı, kişinin geçmişte yaşadığı bir olaya ilişkin haber, fotoğraf, video veya diğer içeriklerin internet üzerindeki yayınlarıyla ilgili olarak mağduriyetin giderilmesini amaçlar. Bu hak, geçmişte yaşanan bir olayın üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra, olayın güncelliğini yitirmesiyle birlikte, bireyin internet arama motorlarında veya web sitelerinde hala bu içeriklere maruz kalmasını önlemeyi hedefler.

Bir kişi, unutulma hakkı kapsamında, örneğin bir suç nedeniyle mahkûmiyet aldıktan ve cezasını tamamladıktan sonra, hala bu suça dair haberlerin veya içeriklerin internet üzerinde erişilebilir olmasından rahatsızlık duyabilir. Bu durumda, bu kişi, içeriklerin kaldırılması veya erişimin engellenmesi talebinde bulunabilir.

Erişimin Engellenmesi Kararı

Unutulma hakkının uygulanması, her türlü haber veya içerik için geçerli değildir. Özellikle basın özgürlüğü ve kamuoyunun bilgilendirme hakkı gibi temel haklar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, bir içeriğin unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmesi için bir dizi kriter göz önünde bulundurulur:

Yayının içeriği: İçeriğin ne olduğu, hangi tür bilgiler içerdiği değerlendirilir.

Yayında kaldığı süre: İçeriğin ne kadar süreyle yayında kaldığı önemlidir.

Güncelliğini yitirme: Olayın ne kadar süre önce yaşandığı ve olayın güncelliğini yitirip yitirmediği değerlendirilir.

Tarihsel bir veri olarak kabul edilememe: İçeriğin tarihsel bir belge olarak kabul edilebilir olup olmadığı değerlendirilir.

Kamu yararına katkısı: İçeriğin toplumsal açıdan önemi ve değeri göz önünde bulundurulur.

Habere konu kişinin statüsü: Haberdeki kişinin kamusal bir figür olup olmadığı veya siyasetçi veya ünlü biri olup olmadığı değerlendirilir.

İçeriğin konusu: İçeriğin ne hakkında olduğu ve içeriğin objektif mi yoksa değer yargıları içeren mi olduğu değerlendirilir.

Halkın ilgisi: Halkın ilgisi ve talebi de göz önünde bulundurulur.

Unutulma hakkı talebi, kişinin yerleşim yerinin sulh ceza hakimliğine başvurularak içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi talebiyle yapılabilir. Bu talep, içeriğin URL’si gibi detaylarla desteklenmelidir. Erişimin engellenmesi kararı, sadece ilgili içeriğin URL’sine yönelik olarak verilir ve genellikle içeriğin tamamının değil, belirli bir bölümünün veya kısmının engellenmesini sağlar. Bu sayede, unutulma hakkı ile ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü arasında denge sağlanmaya çalışılır. İnternette Unutulma Hakkı Kapsamında Erişimin Engellenmesi Kararına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Kamu Yararı Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Kararı

Kamu yararı nedeniyle erişimin engellenmesi kararı, yaşam hakkı, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi temel değerlerin korunması amacıyla alınır. Bu kararlar, bakanlıkların talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) tarafından verilir.

İlgili bakanlıkların talebi üzerine BTK, internet ortamında yer alan belirli bir yayının içeriğinin çıkarılması ve/veya erişiminin engellenmesi kararını verebilir. Örneğin, Sağlık Bakanlığı veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, internet üzerinden sahte ürünlerin satışını yapan bir web sitesinin içeriğinin çıkarılmasını veya erişiminin engellenmesini talep edebilir.

Kararın verilmesi için başvuran gerçek veya tüzel kişiler, ilgili bakanlığa başvurarak taleplerini iletebilirler. Bakanlık bu talep üzerine harekete geçer ve gerektiğinde BTK’ya başvurarak karar alınmasını sağlar. BTK Başkanı tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, sulh ceza hakimine onay için sunulur. Hakim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar. Aksi takdirde, karar kendiliğinden geçersiz hale gelir.

Bu kararlar genellikle içeriğin yer aldığı belirli bir yayının URL’sine yönelik olarak verilir. Ancak, teknik olarak içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olmadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı da verilebilir. Bu şekilde alınan kararlar, toplumun genel güvenliğini ve kamu yararını korumak amacıyla uygulanır. Ancak, bu kararlar alınmadan önce dengeli bir şekilde ifade özgürlüğü ve diğer temel haklar göz önünde bulundurulmalıdır. Kamu Yararı Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Kararına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk İstanbul avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Kararı Nasıl Kaldırılır?

Erişimin engellenmesi kararına karşı itiraz süreci, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yürütülür. Bu süreç, kararı veren Sulh Ceza Hakimliği’nden sonraki sıra numaralı hakimliğin incelemesiyle gerçekleşir. İtiraz süresi, erişimin engellenmesi kararının tebliğ edilmesi veya öğrenilmesinden itibaren başlar ve 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre, kararın alındığı tarihten itibaren geçerlidir. İtirazın zamanında yapılması önemlidir çünkü süre içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz ve geçersiz kabul edilir.

İtiraz sürecinde, kararın hukuka uygunluğu, delillerin değerlendirilmesi ve hakkaniyet ilkelerinin gözetilip gözetilmediği gibi hususlar üzerinde durulur. İtirazı değerlendiren hakimlik, gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra kararını verir ve bu karar kesin nitelikte olabilir. Erişimin engellenmesi kararına karşı yapılan itirazlar, hukuki bir süreç olup, kararın tekrar gözden geçirilmesini sağlar. Bu sayede, hukuka uygunluğu tartışmalı olan kararlar üzerinde yeniden bir değerlendirme yapılabilir ve adil bir sonuca ulaşılabilir.

Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize erişimin engellenmesi kararına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Erişimin Engellenmesi Kararı Dosyalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Günümüzde bilim, teknoloji ve internetin gelişmesi ile sanal aleme ilişkin yasal düzenlemelere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu gelişmeler neticesinde ulusal ve uluslararası hukuksal düzenlemeler yapılmaktadır.

MG HUKUK ve Danışmanlık Bürosu müvekkillerine bilişim hukuku, e-ticaret, siber güvenlik, nesnelerin interneti ve yapay zeka alanlarındaki faaliyetlerinde ve yazılım geliştirme ve mobil uygulama sözleşmeleri, know-how sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri dahil olmak üzere her çeşit teknik bilgi gerektiren sözleşmenin fikri mülkiyet, rekabet hakları ile bütüncül bir şekilde hazırlanmasında teknoloji, telekomünikasyon ve e-ticaret hukuku alanlarındaki en güncel gelişmeleri dikkate alarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bunun yanı sıra MG HUKUK, bilişim suçları da dahil olmak üzere adli bilişim alanında danışmanlık ile ceza ve hukuk mahkemelerinde dava takibi yaparak müvekkillerine kapsayıcı bir hukuki hizmet vermektedir.

Günümüzde İnternet üzerinden işlenen başkasına ait banka veya kredi kartı şifresi ile alışveriş yapma, hakaret, tehdit ve taciz gibi suçlar her geçen gün giderek artmaktadır. Ayrıca kripto para ve varlıklardan doğan ihtilaflar da gündeme gelmekte, bu konuda yetersiz kamu gücü düşünüldüğünde etkili hukuki destek alınması önem arz etmektedir.

Bu sebeple özellikle bankacılık suçları, kripto varlıklara dair işlemlerden mağduriyet veya kripto hesap blokeleri, sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı, hakaret, görsel saldırılara karşı saldırıya uğrayanın haklarının korunması, saldırı yapan hakkında adli işlem yapılması konusunda bu hukuk alanı gelişmektedir. Yine bilişim sistemlerine yönelik, kişilerin banka hesaplarına yetkisiz girme, kişilerin hesaplarını etkisiz hale getirme, sistemi bozma suçları bilişim hukukunun alanına girmektedir.

MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize başta e-ticaret, kripto hukuku, içerik hukuku ve bilişim suçları, internet ortamından içerik ve haber kaldırtma, haberi silme ve erişime kaldırma, erişim engelleme konularında profesyonel olarak avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.