M G H U K U K

Yükleniyor

Franchise Sözleşmesi

Ana Sayfa Franchise Sözleşmesi

Franchise Sözleşmesi

MG Hukuk olarak ticaret hukuku çalışmalarımız kapsamında müvekkillerimizin talepleri gereği franchise sözleşmesi hazırlama süreçlerinde destek olmaktayız. Kadıköy marka ve patent vekili kadromuzla müvekkillerimiz adına franchise sözleşmesi, araştırma süreçlerinin yanı sıra alanında tecrübeli avukatlarımızla sözleşmeler hukuku kapsamında franchising süreci, franchise sözleşmesi hazırlama ve franchise sözleşmesine dair çıkacak uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etme hizmetlerini vermekteyiz.

Franchise Sözleşmesi Nedir?

Franchise sözleşmesi, bir şirketin marka adı, iş modeli, ürün veya hizmetleri gibi işletme konseptini başka bir kişi veya kuruluşa lisanslama ve devretme sürecini düzenleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme, “franchise veren” ve “franchise alan” arasında yapılan bir anlaşmadır. Mevzuatımızda sözleşmeler Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile bazı özel kanunlarda düzenlenmiştir.

Franchise, franchising ya da marka kiralama, sözleşmeye dayalı,  bütünleşmiş bir pazarlama sistemidir. Bu sistemde know-how ve markanın imtiyaz hakkı sahibi, belirli süre, koşul ve sınırları kapsayan anlaşmayla bağımsız yatırımcılara sistemini ve markasını kullandırır. Bayilik sözleşmesi ile franchise farklı sözleşmelerdir. Bayilik için örnek vermek gerekirse bir ürün ana firmadan temin edilip satılır örneğin kendi markanızla kurduğunuz şarküteriniz var ve helva için X helva markasıyla anlaştınız peynir için ise Y firması ile anlaştınız, bir çok farklı marka ürünü aynı anda satabilirsiniz. Franchise sürecinde ise ana firma olan franchise verenin sattığı ürünler dışında ürünler satılamaz.

Franchise sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılır ve sözleşmenin koşulları, tarafların hak ve sorumluluklarını, marka kullanımı için ödenecek ücretleri, reklam ve pazarlama stratejilerini, tedarik zinciri, eğitim programları ve diğer detayları içerir.

Franchise veren, kendi iş modelini ve markasını genişletmek isteyen bir şirket veya girişimcidir. Franchise alan ise, bu iş modelini ve markayı kullanarak kendi işini kurmak ve işletmek isteyen kişi veya kuruluştur.

Franchise sözleşmeleri genellikle standart bir şablona dayanır, ancak belirli durum ve sektörlere özgü değişikliklere uğrayabilir. Bu sözleşmelerin amacı hem franchise verenin hem de franchise alanın haklarını, sorumluluklarını ve çıkarlarını korumak, iş birliğini düzenlemek ve işin sürdürülebilir bir şekilde başarılı olmasını sağlamaktır. İstanbul Kadıköy avukatı olarak bizlere ya da İstanbul Barosu sayfasında meslektaşlarımıza ulaşarak konuya dair detaylı bilgi alabilirsiniz.

Franchise Sözleşmesinin Tarafları

Franchise sözleşmesi, iş birliğine dayalı bir ticaret modelini düzenleyen bir belgedir. İki temel taraf arasında kurulan bu iş ilişkisi, “franchise veren” ve “franchise alan” arasındaki rolleri ve sorumlulukları belirler. Sözleşmeler hukuku çalışmaları sözleşmenin tarafları için çok önemlidir ve bu alanda çalışan sözleşme hukukçularıyla çalışılması tavsiye edilir.

Franchise veren, işletmenin marka sahibi olarak marka adını, ticari yöntemleri ve diğer entelektüel mülkiyet haklarını kontrol eder. Aynı zamanda iş modeli, süreçler, eğitim ve destek, reklam ve pazarlama gibi konularda franchise alanlara rehberlik eder.

Franchise alan, belirli bir bölgesinde veya lokasyonunda marka adını kullanma hakkına sahip olan kişi veya kuruluştur. Franchise ücretleri, marka kullanımı, eğitim, destek ve belirli standartlara uyma gibi konularda franchise verene karşılık ödeme yapar. Franchise alan, iş birliğinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi ve belirlenen standartların korunması için sorumluluk taşır.

Bu sözleşme, her iki tarafın çıkarlarını korumak, iş birliğini düzenlemek ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak amacıyla tasarlanır.

Franchise Sözleşmesinin Unsurları

Franchise sözleşmeleri, iş birliği yapan taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleyen detaylı belgelerdir. Sözleşmeler genellikle aşağıdaki temel unsurları içerir:

Tarafların Tanımlanması: Franchise sözleşmesi, franchise veren ve franchise alan olmak üzere iki temel tarafı tanımlar. Tarafların tam isimleri, adresleri ve diğer kimlik bilgileri bu bölümde yer alır.

Marka ve İş Modeli: Franchise Sözleşmesi, franchise verenin sahip olduğu marka adı, ticari yöntemler, iş modeli ve entelektüel mülkiyet hakları gibi unsurları belirtir.

Coğrafi Kapsam: Franchise Sözleşmesi, franchise alanın markayı hangi coğrafi bölgede kullanabileceğini ve bu konuda hangi haklara sahip olduğunu belirler. Franchise anlaşmasının tek satıcılık yetkisi verip vermemesi yani inhisarilik özelliği de bu kapsamdadır.

Ücretler ve Ödemeler: Franchise alanın ödeyeceği başlangıç ücreti, royalty ödemeleri, reklam katkıları ve diğer mali yükümlülükler bu bölümde detaylandırılır. Franchise kullanım bedelinin adı “royalty” olarak bilinir. Her yıl düzenli olarak yapılan royalty ödemeleri, sözleşmede belirlenen oranlara göre yıllık ciro ve kâr üzerinden yüzde olarak hesaplanır.

Eğitim ve Destek: Franchise Sözleşmesi, franchise alanın iş modelini başarılı bir şekilde uygulayabilmesi için gerekli eğitim ve destek hizmetlerini belirler.

Reklam ve Pazarlama: Franchise Sözleşmesi, Franchise alanın markayı tanıtmak ve pazarlamak amacıyla katılım göstereceği reklam ve pazarlama stratejilerini içerir.

Sözleşme Süresi ve Sonlandırma: Franchise sözleşmesinin ne kadar süreyle geçerli olacağı, yenileme seçenekleri ve tarafların sözleşmeyi nasıl sonlandırabileceği bu bölümde belirtilir.

Tedarik Zinciri ve Malzeme Temini: Eğer varsa, sözleşme tedarik zinciri düzenlemelerini, malzeme temini ve stok yönetimi konularını içerir.

Bu unsurlar, franchise sözleşmesinin temel taşlarını oluşturur. Ancak her sözleşme özeldir ve sektöre, iş modeline ve tarafların ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu anlamda Franchise Sözleşmesi yapılırken bu konuda uzmanlaşmış bir avukattan yardım alınması önemlidir. MG Hukuk olarak MG Hukuk olarak danışmanlık yaptığımız ulusal ve uluslararası şirketlerin franchise sözleşmesi ve tüm ticari sözleşmelerinde hukuki destekte bulunmaktayız.

Franchise Sözleşmesi nasıl yapılır?

Franchise sözleşmesi oluşturulurken, bu süreci genellikle bir avukat yönetir. Avukat, sözleşmeyi yerel yasalara uygun hale getirir ve tarafların haklarını korur. Hem franchise verenin hem de franchise alanın hak ve sorumluluklarını net bir şekilde tanımlar. İlişkinin süresi, kapsamı, ücretler ve royalty ödemeleri gibi konular açıkça belirtilir. Mülkiyet hakları, sözleşme kapsamında marka adı, ticari sırlar, tescilli işaretler gibi unsurlar koruma altına alınır. Marka lisans sözleşmesi gibi franchising konusunda çalışmalarda da bir avukatla çalışılmasında fayda vardır.

Ücretler, ödeme oranları ve diğer mali yükümlülükler sözleşme metni içinde belirtilir. Eğitim ve destek gibi konular, franchise alanın beklentilerini ve bu konulardaki taahhütleri içeren maddelerle düzenlenir. Bu adımlar, taraflar arasındaki iş birliğini düzenleyen ve hukuki açıdan güvence altına alan bir sözleşme oluşturmak için temel unsurları oluşturur. Bu konularda hak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy marka ve patent hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna veya diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz.

Franchise Sözleşmesinde Tarafların Borçları ve Hakları

Franchise sözleşmesi, “franchise veren” ve “franchise alan” arasında kurulan bir iş anlaşmasıdır. Her iki tarafın sorumlulukları ve hakları aşağıdaki gibidir:

Franchise Verenin Sorumlulukları ve Hakları:

 • Belirli bir marka veya iş konseptini franchise alanla paylaşma
 • Franchise alanı işletme konusunda eğitme ve operasyonel destek sağlama
 • Marka standartlarına uyumu denetleme ve yönetme
 • Genel marka tanıtımı ve pazarlama stratejilerini yönetme
 • Belirli bir periyotta ödenmesi gereken royalty ve diğer ücretleri belirleme
 • Sözleşme yenileme ve sonlandırma haklarına sahip olma

Franchise Alanın Sorumlulukları ve Hakları:

 • Belirli bir markayı veya iş konseptini kullanma hakkına sahip olma
 • Belirlenen lisans ücreti, royalty ve diğer ücretleri belirli periyotlarda ödeme
 • Marka standartlarına uyumu sağlama
 • Franchise veren tarafından sağlanan eğitimlere katılma ve rehberliği takip etme
 • Belirli standartlara uygun bir lokasyon seçme ve işletmeyi yönetme
 • Yerel pazarlama faaliyetlerine katılma ve markayı tanıtma
 • Sözleşmede belirlenen şartlara uyum sağlama ve belirli bir süre boyunca işletmeyi sürdürme

Bu noktalar hesaplanarak, her iki tarafın iş birliğiyle başarıya ulaşmayı hedefleyen bir iş ortaklığı kurulmuş olur. Ancak Franchise Sözleşmesi hazırlanırken bu noktalarda kesinlikle bir avukata danışılması, hak kaybının yaşanmaması bakımından en sağlıklısı olacaktır.

Franchise Sözleşmesi’nin Süresi

Franchise sözleşmelerinin süresi, tarafların belirlediği anlaşmaya bağlı olarak değişiklik gösterir. Bir franchise sözleşmesi belirli bir süre için geçerli olabilir. Örneğin, 5 yıl süreyle geçerli olan bir sözleşme, tarafların belirlediği koşullar altında bu sürenin sonunda yenilenebilir veya sona erebilir. Süresiz sözleşmeler de mevcuttur, ancak genellikle belirli bir bildirim süresi ile sonlandırılabilir.

Franchise sözleşmelerinde sürenin belirlenmesi, taraflar arasında netlik sağlar. Bu süre, işletme modelinin ve markanın uzun vadeli stratejilerini belirleme açısından önemlidir. Ayrıca, süreç, otomatik yenileme veya tarafların bir bildirimde bulunarak sözleşmeyi sonlandırma gibi detaylar da içerebilir.

Sözleşme süresinin belirlenmesi, taraflar arasında karşılıklı güven ve iş birliği için temel bir yapı oluşturur. Hem franchise verenin hem de franchise alanın uzun vadeli başarıyı planlamak ve sürdürmek için bu süreçte dikkatlice düşünmesi önemlidir ve bu konuda uzmanlaşmış olan avukatlardan yardım alınması gerekir. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy ticaret hukuku avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Franchise Sözleşmesinin Sona Ermesi

Franchise sözleşmesinin sona ermesi, çeşitli durumlar ve şartlar altında gerçekleşebilir. Uygulamada en sık rastlanan sona erme nedenleri şunlardır:

Franchise Sözleşmesi

Franchise Sözleşmesi

 • Sözleşme Süresinin Dolması: Franchise sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılır. Sözleşme süresi sona erdiğinde, taraflar sözleşmeyi yenileme veya sona erdirmek için görüşmelere başlarlar.
 • İhlal ve Uyum Sorunları: Taraflardan biri, özellikle franchise alanın belirlenen standartlara uymaması veya sözleşme şartlarını ihlal etmesi durumunda, sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olabilir.
 • İşletmenin Kapanması: Franchise alanın işletmesinin iflas etmesi veya kapanması, sözleşmenin doğal olarak sona ermesine neden olabilir.
 • Anlaşmazlık ve Çözümsüzlük: Taraflar arasında çözülemeyen anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda, bu durum da sözleşmenin sona ermesine yol açabilir.
 • Tarafların Anlaşmasıyla Sonlandırma: Taraflar arasında karşılıklı bir anlaşma ile, her iki tarafın da rızasıyla sözleşme sonlandırılabilir.
 • Franchise Verenin İş Konseptini Değiştirmesi: Franchise verenin iş konseptini değiştirmesi veya markasını geri çekmesi durumunda, sözleşme sona erebilir.
 • Haklı Nedenle Fesih: Özel durumlarda, taraflardan biri haklı bir nedene dayanarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olabilir.

Franchise sözleşmesinin sona ermesi süreci, sözleşmede belirlenen hükümlere ve yerel yasalara bağlı olarak değişebilir. Taraflar genellikle bir bildirim sürecine uyar ve anlaşmazlıkların çözümü için müzakere ederler. Bu müzakereler esnasında hak kaybı yaşanmaması için Franchise Sözleşmesinde deneyim sahibi olan bir avukatın desteği gerekebilir.

Franchise Sözleşmesi Örneği

Franchise sözleşmesi hazırlarken alanında tecrübeli ticaret ve marka avukatından destek alınmasını tavsiye ederiz. Sözleşmenin her bir maddesinden kaynaklı farklı uyuşmazlıklar çıkabileceğinden dolayı her zaman bir avukatla çalışmak önemlidir, hak kayıplarının önüne geçecektir. Franchise sözleşmesi örneklerine bakılarak sözleşme hazırlanması doğru olmayacaktır. Sözleşmeler hukukuna göre her sözleşmenin ayrı hukuki metinleri, ayrı koruyucu hükümleri ve tarafların hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Sözleşmeden bir madde örneği vermek gerekirse: “FRANCHISE ALAN bu sözleşmeyle sahip olduğu hak ve yetkileri FRANCHISE VEREN’in yazılı izni ve onayı olmaksızın, her ne nam altında ya da her ne sebeple olursa olsun, bedelli veya bedelsiz olarak, kısmen ya da tamamen devredemez, kullandıramaz. Devir ancak FRANCHISE VEREN’in yazılı izni ile yapılabilir.”

Örnek Franchıse Sözleşmesinde Madde Başlıkları

1- TARAFLAR

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

3- TANIMLAR

4- SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI VE SÜRESİ

5- FRANCHISE ALAN İŞLETMENİN FAALİYET ADRESİ

6- ÜCRETLER

7- GAYRİMADDİ HAKLAR (MARKA, PATENT HAKKI )VE KULLANILMASI

8- VEREN’İN SORUMLULUKLARI

9- FRANCHİSE ALAN’IN SORUMLULUKLARI

10- REKABET YASAĞI VE SIR SAKLAMA

11- FRANCHİSE VEREN’İN HAKLARI

12- HAKLARIN VE SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ

13- FRANCHISE VERENLE, FRANCHISE ALAN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ

14- SÖZLEŞMENİN FESHİ

15- GENEL CEZAİ ŞART VE TEMİNATLAR

16- ÖZEL CEZAİ ŞARTLAR

17- MÜCBİR SEBEPLER

18- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

19- DİĞER HÜKÜMLER

Buradaki madde başlıklarının bu konudaki uygun bir avukatın yardımıyla detaylandırılması, her birinin üstünde uzun uzun durulması gereklidir. Önemle belirtmemiz gerekir ki her sözleşme, dava dilekçesi ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul sözleşmeler hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy ticaret hukuku avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

İstanbul marka hukuku avukatı ekibimiz, marka ve patent vekillerimizle marka hukuku ve lisans sözleşmeleri konusunda 2013’ten bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Franchise Sözleşmesi için Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy’de avukatlık, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul marka hukuku avukatı ve ticaret avukatı, marka ve patent haklarının korunmasına dair başvurular, franchise sözleşmeleri ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul Franchise sözleşmesi ve davalarına dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz. MG HUKUK olarak İstanbul’da ve Türkiye’nin pek çok yerinde faaliyet gösteren franchise ve bayilikleri olan müvekkillere verdiğimiz hizmetlerden aldığımız tecrübeyle şirketlere hukuki danışmanlık kapsamında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

İstanbul Franchise Konusunda Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul marka ve patent avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka ve patent vekillik ve franchise sözleşmesi hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “franchise sözleşmesi nedir, franchise sözleşmesi, franchise sözleşmesi nasıl yapılır, franchise sözleşmesi örneği, franchise sözleşmesinin sona ermesi ve benzeri franchise sözleşmeleri konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, hukuk büromuzun marka ve ticaret avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.