M G H U K U K

Yükleniyor

Kira Artış Oranı

Ana Sayfa Kira Artış Oranı

Kira Artış Oranı

Bu makalede, kira artış oranının ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve Türk hukuku açısından hangi kuralların geçerli olduğu detaylı bir şekilde incelenecektir. Kira artış oranı, Türkiye’de kiracılar ve ev sahipleri arasında sıkça gündeme gelen ve genellikle kira sözleşmelerinin yenilenmesi aşamasında karşımıza çıkan önemli bir konudur. Bu konu, kiracıların ödeme gücünü korurken ev sahiplerinin de yatırımlarından adil bir getiri elde etmelerini sağlama amacıyla düzenlenmiş yasal bir çerçevede değerlendirilir.

Kira artış oranı belirlenirken hem kiracının ekonomik durumu hem de genel ekonomik göstergeler dikkate alınır. Kira artış oranları konusunda bir avukatın rolü hem kiracılar hem de ev sahipleri için büyük önem taşır. Avukatlar, kira artış oranlarının yasal sınırlar içinde kalmasını sağlamak, taraflar arasında olası uyuşmazlıkları önlemek ve çözmek için gerekli hukuki danışmanlığı sağlarlar. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Kira Artış Oranı konusuna ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

TÜFE Nedir?

Kira artış oranı belirlenirken önemli bir gösterge olan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), kiracılar ve ev sahipleri için büyük öneme sahiptir. TÜFE, belirli bir dönemde tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarının ortalama değişimini gösteren bir endekstir. Kira sözleşmelerinde kira artışlarının belirlenmesinde sıklıkla referans alınır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan TÜFE, ekonomik koşulların ve enflasyonun izlenmesinde temel bir göstergedir. Kira sözleşmesinde genellikle kira bedelinin belirlenmesinde referans alınan bir endekstir. Yıllık kira artışları genellikle TÜFE’ye bağlı olarak yapılır.

TÜFE, genel olarak enflasyonu ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Bu, ekonominin genel fiyat seviyelerindeki değişimi ve para değerinin erimesini gösterir. Kiracılar ve ev sahipleri arasında adil bir dengeyi sağlamak amacıyla kullanılır. Özellikle kira artışlarında adaletli bir oranın belirlenmesinde referans alınır. TÜFE’nin eğilimleri, ekonomik politikaların oluşturulmasında ve fiyat istikrarı hedeflerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

TÜFE’nin kira artış oranlarının belirlenmesinde kullanılması, kiracılar ve ev sahipleri arasında adil ve dengeli bir ilişkinin sürdürülmesine yardımcı olur. Bu şekilde, kira artışları ekonomik göstergelere dayalı olarak yapılır ve taraflar arasında anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedeflenir. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Kira Artış Oranı Nedir?

Kira artış oranı, kira sözleşmelerinde belirlenen kira bedelinin, belirli bir dönem sonunda ne kadar artırılacağını veya değiştirileceğini ifade eder. Kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkide kira artışlarının nasıl yapılacağını ve hangi oranlarda uygulanacağını belirler. İşte kira artış oranının detaylı açıklaması:

Kiralanan bir mülk için yapılan kira sözleşmelerinde genellikle belirli bir süre sonunda kira bedelinin artırılması veya değiştirilmesi gerekebilir. Kira artış oranı, bu değişimin ne kadar olacağını belirler.

Kira artışı genellikle yıllık olarak belirli bir oranda yapılır. Ancak bazı durumlarda kira artışı daha uzun sürelerde veya daha sık periyotlarda da olabilir. Kira artış oranı, genellikle ülkenin kira ve mülkiyet hukuku çerçevesinde belirlenir. Yasal mevzuata uygun olarak kira artışı belirlenir ve uygulanır.

Kiracı ve ev sahibi arasında yapılan kira sözleşmelerinde kira artış oranı önceden belirlenir. Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre belirlenen oranlar uygulanır. Kira artış oranı genellikle ekonomik göstergelere, özellikle enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenir. Enflasyon oranı, genellikle TÜFE gibi endekslerle ölçülür ve kira artış oranı buna göre belirlenir.

Bazı ülkelerde kira artışları belirli yasal sınırlamalara tabidir. Örneğin, ülkemizde belli dönemlerde konut kiralarında belirli bir oranı aşan artışlar yasal olarak sınırlandırılmıştır. Kira artış oranı, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkide adil ve dengeli bir kira bedelinin belirlenmesini sağlar. Tarafların haklarını korumak ve anlaşmazlıkları önlemek için önemli bir kriterdir. Sürecin en başından itibaren kira hukukunda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize Kira Artış Oranı konusuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Kira artış oranı, belirli bir dönemde kira bedelinin ne kadar artırılabileceğini belirleyen bir kuraldır. 01 Temmuz 2022 tarihiyle 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen konut kira sözleşmelerinde kiraya verenin ancak %25 oranında artış yapabileceği kuralı, kira sözleşmelerindeki artışları sınırlamak için getirilmiştir. Bu durum şu şekilde hesaplanır:

  • Yenilenen Sözleşmelerde %25 Sınırı: 01 Temmuz 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde, kiraya verenin kira bedelini en fazla %25 oranında artırabileceği belirlenmiştir.
  • Uygulama Süresi: Bu %25’lik sınırlama, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacaktır. Yani, bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde kira artışı %25’i geçemeyecektir.

Kira Artış Oranı

  • Sonrasında TÜFE’ye Bağlı Değişim: 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra ise kira artış oranları dönemin TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranına göre belirlenecektir. Yani, kira artışı dönemin enflasyon oranına bağlı olarak gerçekleşecektir.

Bu kapsamda, kira artış oranının nasıl hesaplanacağı belirli bir sınırlama içinde olduğu ve belirlenen tarihten sonra enflasyona bağlı olarak değişeceği açıklanabilir. Kira artış oranının hesaplanmasına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Ülkemizin içinde bulunduğu yüksek enflasyon döneminde kiracıları korumak için yasalaştırılan %25 zam sınırlamasının kiracılar açısından avantajlı olduğu açık olsa da mülk sahipleri açısından ciddi problemler doğmuştur. Bu nedenle hakkaniyet gereği kiracı ve kiraya verenlerin ekonomik durum ve şartlara göre kira yenileme dönemlerinde orta yolu bulmaları, yeni kira rakamında adil olarak anlaşmalarını tavsiye ederiz. Bu anlaşmayı avukat desteğiyle bir protokol aracılığıyla gerçekleştirmek ileride çıkacak anlaşmazlık ve belirsizliklerin önüne geçecektir.

Kira En Fazla Ne Kadar Artırılabilir?

Kira en fazla ne kadar artırılabilir sorusu, Türk hukuku kapsamında kira sözleşmelerinde belirlenen artış sınırlamalarını ifade eder. Ülkemizde kira artış oranları belirli kurallara göre düzenlenir:

Kiraya veren, konut kiracısı için kira bedelini yenileme döneminde önceki yıla kıyasla en fazla %25 oranında artırabilir. Bu sınır, genellikle sözleşmenin sona erme tarihinde yenileme yapıldığında geçerlidir. 11 Haziran 2023 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında yenilenen kira sözleşmelerinde kira bedelinin %25’i geçmeyecek şekilde artırılabilir. Bu sınırlama, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerlidir. Kamuoyunda çıkan haberlere göre %25 istisinası devam ettirilmeyecektir.

Bu nedenle 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra ise kira artış oranları dönemin TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranına göre belirlenir. Yani, kira artışı daha sonra enflasyona bağlı olarak hesaplanacaktır. Kiraya veren, kira bedellerinin yetersiz kaldığını düşünüyorsa şartları oluştuğu takdirde kira tespit davası açabilmektedir. Ayrıca koşulları oluştuğu takdirde tahliye davası da gündeme gelebilecektir.

Bu kapsamda, kiracı ve kiraya veren arasında kira bedelinin makul bir şekilde belirlenmesini sağlayan yasal bir düzenleme bulunmaktadır. Kiraya veren, belirlenen sınırlar içinde kira artışı yapabilir ancak bu sınırların dışına çıkamaz.

Kira artış oranlarının belirlenmesinde geçerli olan yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri konusunda güncel bilgiye sahip olan avukatlar, müvekkillerine en doğru ve etkin çözümleri sunarak, adil ve sürdürülebilir kira ilişkilerinin sürdürülmesine katkıda bulunurlar. Bu sayede, hukuki süreçlerin karmaşıklığından kaynaklanabilecek olumsuz durumların önüne geçilerek her iki tarafın da haklarının korunması sağlanır. Bizler de MG Hukuk Kadıköy hukuk bürosu olarak müvekkillerimize kira artış oranı konusuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

%25 Kira Artış Oranı Kalktı Mı?

Ülkemizde iki senedir geçerli olan kira artışındaki %25 yasağı 1 Temmuz 2024’ten itibaren kalkacaktır. Bunun sebebi yasaya eklenen maddenin süresinin dolmasıdır. Bilindiği üzere yüzde 25 kısıtlaması sadece konutlar için geçerli olup işyerlerinde uygulanmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Mayıs 2024 açıklamalarına göre, konut kiralarında iki yıldır devam eden yüzde 25’lik artış sınırının devam etmesi için bir neden görülmemekte ve böyle bir çalışmanın yapılmadığı ifade edilmektedir.

Bu durumda, 1 Temmuz sonrasında konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla birlikte artışlar nasıl belirlenecek sorusu gündeme gelmektedir. 1 Temmuz sonrasında konut kira artışı yasası devreden çıktığı için kira zammı eskisi gibi yıllık enflasyon ortalamasına (TÜFE) göre belirlenecektir. Türk Borçlar Kanunu’na göre, eski düzenlemeye göre 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira zammı yapılacaktır.

Yani, yüzde 25 zam sınırı kalktıktan sonra konut kiralarındaki artışlar, her ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranına dayalı olarak hesaplanacak ve 12 aylık ortalamaya göre belirlenecektir. Bu düzenleme, kiracı ve kiraya veren arasında adil bir denge sağlamayı amaçlamaktadır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Kira Hukuku Dosyalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kişinin bir gayrimenkulü olsa da olmasa da Kira hukuku herkesin ihtiyacı olabileceği bir hukuk dalıdır. Kendi eviniz olmasa bile kirada oturmak zorundasınız ve bu da ev sahibinizle hukuksal sorunlar yaşayabilirsiniz demektir, yine aynı şekilde işyerleri ve şirketler için de kira sözleşmeleri önemli bir hukuki destek gerektirmektedir.

Kira hukukunda kiraya veren taraf olan mülk sahiplerinin kiracıları ile olan ilişkilerinde yaşanabilecek sorunların çözümlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Günümüz enflasyonist ortamında özellikle kiracılık ilişkilerinde sıklıkla problemler yaşanmaktadır.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hukuki hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuki danışmanlık hizmeti için alanında Uzman Kadıköy avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. İstanbul Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Kira Artış Oranı konusuna ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kiracı sözleşmelerinin hazırlanması, kirayı ödemeyen kiracıların tahliyesi, kira bedelinin geç ödenmesi durumunda ilgili yasal talepler gibi konularla kira alanında çalışan avukatlar ilgilenmektedir.

Günümüzde kira bedelinin tespiti davaları ve tahliye davaları Mahkemelerin iş yükünü artırmıştır. Kiracı ve mülk sahipleri, değişen ekonomik dengeler ve ihtiyaçlar nedeniyle karşı karşıya gelmektedir. Bu süreçlerde MG Hukuk olarak müvekkillerimize gerekli kira avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

Gayrimenkul sektörü özellikle son 10 yılda büyük gelişme göstermektedir. Buna bağlı olarak Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku ile ilgili tüm değişimleri takip etmekte ve müvekkillerimize gayrimenkul ve her tür hukuki konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Av. Mete Gençer ve ekibi MG HUKUK bürosu olarak Türk Borçlar Kanunu’na göre gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunulmaktadır. İstanbul Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Kira Artış Oranı konusuna ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.