M G H U K U K

Yükleniyor

SGK Kanser İlacı Davası

Ana Sayfa SGK Kanser İlacı Davası

SGK Kanser İlacı Davası

Kanser, günümüzde ciddi sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır ve SGK Kanser ilacı davası hukuk düzenimizde yargılamalara konu olmaktadır. Kanserle mücadele eden hastalar, sadece hastalıklarıyla değil aynı zamanda tedavi süreçlerinde karşılaştıkları mali zorluklarla da baş etmek durumundadır. Kanser hastalığıyla mücadele sürecinde, SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçları için hastaların hukuki yolları araması kaçınılmaz bir hal almıştır.

Bu makalede, SGK Kanser İlacı Davası sürecini adım adım ele alacak ve hastaların bu süreçte izlemesi gereken yasal yolları açıklayacağız. MG Hukuk olarak müvekkillerimize SGK Kanser İlacı Davası sürecinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Kadıköy avukatlık bürosu olarak Sağlık ve Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında makalemizi okumak için tıklayınız.

SGK Kanser İlaçlarını Karşılar Mı?

Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların birçoğunu karşılamaktadır. Ancak, bazı kanser ilaçları için özellikle endikasyon dışı kullanım durumlarında, SGK’nın ilk aşamada başvuruları reddetme eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir.

Kanser hastaları, doktorları tarafından belirtilen tedavi sürecinde kullanılması gereken ilaçların SGK tarafından karşılanması için başvuruda bulunurlar. Bu aşamada, doktorun endikasyon dışı ilaç başvurusu yapması veya yurt dışından getirilmesi gereken özel ilaçlar için bakanlıktan onay alınması gibi prosedürler uygulanabilir. Ancak, SGK tarafından yapılan başvurular belli durumlarda reddedilmekte ve bu noktada hukuki süreç devreye girmektedir. Bu durumda SGK kanser ilacı davası açılmalıdır.

Hasta veya hasta yakınları, SGK’nın ilaç bedellerini karşılamaması durumunda mahkemeye başvurarak dava açabilirler. Bu dava sürecinde, doktor raporları, ilaç faturaları, Sağlık Bakanlığı onay belgeleri gibi belgelerle desteklenmiş bir dosya sunulması gerekmektedir. Mahkeme, hastanın ilacın tedavi sürecinde zorunlu olduğunu ve ilacın kullanılmaması durumunda telafi edilemeyecek zararlar doğacağını ispat etmesi halinde SGK kanser ilacı davasında olumlu bir karar verebilir.

SGK kanser ilacı davasında hastanın avukatı aracılığıyla ihtiyati tedbir talebinde bulunması önemlidir. İhtiyati tedbir kararı alındığında, tedavi süreci boyunca ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanır. Ancak, dava sonunda mahkemenin kararı doğrultusunda SGK’nın haklı bulunması halinde, hastanın SGK’ya ödenen ilaç bedellerini geri ödemesi gerekebilir.

Bu süreçte, SGK Kanser İlacı Davası alanında uzmanlaşmış bir avukatın rehberliği, hastaların haklarını en iyi şekilde savunmalarına yardımcı olabilir ve adil bir sonuca ulaşmalarını sağlayabilir.

SGK Hangi Durumlarda Kanser İlaçlarını Karşılar?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser ilaçlarını belirli koşullar altında karşılamaktadır. SGK’nın kanser ilaçlarını karşılaması için genelde şu durumlar göz önüne alınır:

 1. Onaylı Endikasyonlar: Kanser ilacının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmış ve belirli kanser türleri veya aşamaları için kullanımı kabul edilmiş olmalıdır.
 2. SGK Formül Listesi: SGK’nın belirlediği formül listesinde yer alması gerekir. SGK, her yıl için belirli kanser ilaçlarını karşılamak üzere bir formül listesi oluşturur ve bu listede yer almayan ilaçlar için özel başvurular gerekebilir.
 3. Endikasyon Dışı Kullanım Başvuruları: Kanser ilacının onaylı endikasyonlarının dışında kullanılması gerekiyorsa, doktorlar tarafından endikasyon dışı kullanım başvurusu yapılmalı ve bu başvuru kabul edilmelidir.
 4. Resmi Onay Belgeleri: İlaç kullanımının gerekliliğini belgelemek adına, hastaların doktorları tarafından yazılmış reçeteler ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan onay yazıları gibi resmi belgelere ihtiyaç vardır.
 5. Protokoller ve Tedavi Rehberleri: SGK, kanser tedavileri için belirlenen protokol ve rehberlere uygun ilaç kullanımını destekler. Hastanın tedavi süreci, bu protokol ve rehberlere uygun olarak ilerlemelidir.

Bu koşullara uygun olan kanser ilaçları, SGK tarafından karşılanabilir. Ancak, her hasta ve tedavi durumu farklı olduğundan, kesin bilgi alabilmek için doktor veya SGK yetkilileri ile iletişime geçmek önemlidir.

SGK’ya Endikasyon Dışı İlaç Başvurusu Nasıl Yapılır?

Endikasyon dışı ilaç başvurusu, bir ilacın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmış endikasyonlarının dışında kullanılması durumunda yapılan resmi bir başvurudur. Endikasyon, bir ilacın kullanılması gereken hastalık veya durumu belirten resmi kullanım alanıdır. Endikasyon dışı kullanım, bu onaylı alanların dışında, genellikle özel durumlar veya nadir hastalıklar için, ilacın başka bir tedavi amacı için kullanılması anlamına gelir.

Endikasyon dışı ilaç başvurusu süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • Doktorun İncelemesi ve Değerlendirmesi: Hasta, spesifik bir sağlık sorunu veya nadir bir durum nedeniyle mevcut onaylı tedavilere cevap vermiyorsa veya uygun bir alternatif bulunmuyorsa, doktor endikasyon dışı ilaç kullanımını düşünebilir. Doktor, bu durumu dikkatlice değerlendirir ve ilacın hastanın durumuna uygun olup olmadığına karar verir.
 • Başvuru Dokümantasyonu: Doktor, endikasyon dışı kullanım gerekçelerini ve hasta için seçilen ilacın neden tercih edildiğini içeren bir başvuru dosyası hazırlar. Bu dosya genellikle hasta öyküsünü, mevcut tedavilere olan yanıtları, ilacın etkinliğini destekleyen literatür bilgilerini ve diğer uygun belgeleri içerir.
 • Başvuru Formları ve Onaylar: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na yapılacak olan başvuru, özel formların doldurulmasını gerektirir. Bu formlar, başvuru dosyasını tamamlayan bilgileri içerir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’ndan alınması gereken ilave onaylar da başvuruya eklenir.
 • Kurum Onayı: Doktorun ve hastanın başvuru dosyası, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilir. Eğer başvuru kabul edilirse, ilacın endikasyon dışı kullanımı için onay verilir.
 • Tedavi ve İzleme: Onay alınan ilaç, hastanın tedavi planına dahil edilir ve ilgili sağlık profesyonelleri tarafından izlenir. Bu süreçte, hastanın yanıtı ve olası yan etkiler düzenli olarak değerlendirilir.

Endikasyon dışı ilaç başvurusu, genellikle nadir hastalıklar veya belirli durumlar için uygun tedavilerin sağlanması için bir yol olarak kullanılır. Ancak, bu süreç hassas ve titiz bir değerlendirme gerektirir ve her hasta durumu için özel bir inceleme yapılmalıdır. Bu sebeple hak kaybına uğramamak ve sürecin hızlı ilerlemesi bakımından başvuru sürecinde bir avukatın desteği çok önemli olacaktır. MG Hukuk müvekkillerine SGK kanser ilacı başvuru sürecinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

SGK Kanser İlacı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

SGK’ya kanser ilacı başvurusu için gerekli belgeler, hastanın tedavi sürecini belgelendirmek ve SGK’nın ilaç bedellerini karşılaması için gerekli prosedürleri tamamlamak amacıyla hazırlanmalıdır. İşte SGK kanser ilacı başvurusu için genellikle talep edilen belgeler:

 1. Doktorun İlaç Kullanım Raporu: Hasta için yazılmış ve hastalığın durumunu, ilacın neden gerektiğini ve kullanım şeklini detaylandıran ıslak imzalı doktor raporu.
 2. İlaç Reçetesi: SGK’ya başvurulan ilacın reçetesi, ilacın adını, dozajını ve kullanım süresini içermelidir.
 3. İlaç Faturaları: Satın alınan ilaçların faturaları, ilacın gerçek maliyetini belgelemek için kullanılır.
 4. Sağlık Bakanlığı Onay Yazısı: Eğer ilaç, Sağlık Bakanlığı tarafından özel bir onay alınarak kullanılıyorsa, bu onayın yazısı.
 5. Hasta Bilgileri: Hasta kimlik bilgileri, SGK dosyası numarası ve sağlık sigortası bilgileri.
 6. Hasta Raporları ve Tanı Belgeleri: Hasta raporları, tanı belgeleri ve diğer sağlık raporları, hastalığın teşhisini ve tedavi sürecini belgelemek amacıyla kullanılır.
 7. Protokol ve Tedavi Rehberleri: Tedavi sürecinin ilgili protokol ve rehberlere uygunluğunu belgeleyen resmi dokümanlar.
 8. İlgili Diğer Belgeler: SGK’nın talep ettiği veya başvurulan ilacın özelliklerine bağlı olarak istenebilecek diğer belgeler.

Bu belgeler, SGK’ya kanser ilacı başvurusu sırasında hazırlanan dosyanın temelini oluşturur. Her başvuru durumu farklılık gösterebileceğinden, başvurunun başarılı olabilmesi ve hak kaybının önlenmesi için uzman bir avukatın rehberliği önemlidir. Kadıköy avukat MG Hukuk olarak müvekkillerimize SGK Kanser İlacı Başvuru Sürecinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Karşılanmayan Kanser İlacı İçin Dava Açılabilir Mi?

Evet, bir birey veya hasta yakını, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan kanser ilacı için hukuki süreç başlatarak SGK aleyhine dava açabilir.

Öncelikle, hasta veya hasta yakınları, kanser ilacının bedelinin SGK tarafından karşılanması amacıyla başvuruda bulunurlar. Ancak, bu başvuru reddedilirse veya istenilen sonuca ulaşılamazsa, hukuki yollar başvurulabilir. Hasta veya hasta yakınları, bu noktada hukuki danışmanlık almalıdır. Konuyla ilgili uzman bir avukatın rehberliği, dava sürecinin daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

Daha sonra, hasta veya hasta yakınları, avukatları aracılığıyla SGK aleyhine dava açarlar. Dava dosyasında, ilacın kullanılmasının zorunlu olduğunu, alternatif tedavilerin uygun olmadığını, tedavinin başarı şansını ve hastanın durumunu belgelendiren raporlar, reçeteler ve diğer resmi belgeler sunulur. Mahkeme, dosyayı inceleyerek hastanın durumunu ve ilacın kullanımının gerekliliğini değerlendirir. İlaç bedelinin tedavi sürecince SGK tarafından karşılanması talebinin haklılığına göre bir karar verir. Dava sürecinde, hastanın tedavi süreci boyunca ilacın bedellerinin SGK tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir talebinde bulunulabilir. Mahkeme kararı olumlu sonuçlanırsa, tedavi süresince ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasını sağlar.

Ancak, dava süreci karmaşık olabilir ve başarı şansını artırmak için uzman bir hukuk danışmanından destek almak önemlidir. MG Hukuk olarak müvekkillerimize SGK Kanser İlacı Davası sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

SGK Kanser İlacı Davası Nasıl Açılır?

SGK Kanser İlacı Davası açma süreci oldukça önemli ve dikkat gerektiren bir adımlar silsilesidir. İlk olarak, kanser tedavisi için kullanılması gereken ilacın SGK tarafından karşılanmaması durumunda, hasta veya hasta yakını doktorlarından ilgili ilacın kullanımına dair bir değerlendirme almalıdır. Bu değerlendirme, ilacın tedavi sürecinde ne kadar önemli olduğunu ve başka bir tedavi alternatifinin uygun olmadığını belirtmelidir.

Doktorun raporu ile hasta veya hasta yakını, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yapar. Ancak, bu başvuru genellikle reddedilir veya beklenen sonuca ulaşılamaz. Bu aşamada, hasta veya hasta yakını konuyla ilgili bir avukat ile iletişime geçer. Avukat, SGK aleyhine dava açarak hasta için adalet arayışını başlatır. Dava dosyasında, ilacın kullanımının zorunlu olduğunu, alternatif tedavilerin uygun olmadığını ve ilacın hastanın sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belgeleyen raporlar, reçeteler ve diğer resmî belgeler sunulur.

SGK kanser ilacı davası mahkeme tarafından incelenir. Mahkeme, dosyayı değerlendirerek ilacın kullanımının gerekliliğini ve SGK’nın başvuruyu neden reddettiğini göz önüne alır. Mahkeme, ilaç bedelinin tedavi sürecince SGK tarafından karşılanması konusunda bir karar verir. Eğer mahkeme kararı olumlu sonuçlanırsa, hasta tedavi süreci boyunca ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasını sağlar. Ayrıca, dava sürecinde ihtiyati tedbir talebinde bulunularak, tedavi süresince ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasını temin etmek mümkündür.

Bu süreç karmaşık olabilir ve başarı şansını artırmak için uzman bir hukuk danışmanından destek almak önemlidir. MG Hukuk olarak müvekkillerimize SGK Kanser İlacı Davası sürecinde etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

SGK Kanser İlacı Davasında Tedbir ve Yürütmeyi Durdurma Kararı

SGK Kanser İlacı Davası sürecinde, hasta tarafından mahkemeden talep edilen iki önemli karar olan “İhtiyati Tedbir” ve “Yürütmeyi Durdurma” kararları, hastanın tedavi sürecinde ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla alınan kararlardır.

SGK kanser ilacı davasında tedbir talep edilerek davanın başından itibaren ilaçların devlet yani SGK güvencesinden temin edilmesi çok önemlidir. Dava süresince davacı hastanın tedavi için önerilen ilacı kullanması gerektiği açıktır. Ancak davacının geliri ile ilaç bedelini karşılama olanağı bulunmamakta olabilir. Doktor tarafından tedavi için başka ilaç ya da tedavi planı da önerilmediğinde ve kendi olanakları ile ilacı temin etme şansı olmayan davacının Anayasal güvence altında olan sağlık ve yaşama hakkı kapsamında ilacın teminini talep edilmelidir.

Sosyal Devlet, Sosyal Güvenlik hakkı kapsamında herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür. Davacının hastalığının niteliği gözetildiğinde ilacın tedavi edici olup olmadığını irdelemeden kanser hastasının yaşama umudunu desteklemesi dahi yeterli görülmüştür. Davacının reçete edilen ilacı kullanılmaması halinde ileride telafisi imkânsız zararlara yol açacağı kanaati de mahkememizde oluşacağından tedbir isteminin kabulüne dair karar verilmesi gerekmektedir. Kadıköy avukat olarak SGK Kanser ilacı davasında tedbir konusunda emsal kararlarımız bulunmakta olup süreci konuya dair tecrübeli bir hukukçu ile ilerletmenizi tavsiye ederiz.

İhtiyati Tedbir Kararı:

Hasta veya hasta yakını, dava sürecinde mahkemeden ilacın tedavi sürecince SGK tarafından karşılanması için geçici bir önlem olan “İhtiyati Tedbir” kararı talep edebilir. Bu karar, mahkeme tarafından hasta lehine verilir ve ilacın tedavi sürecinde SGK tarafından karşılanmasını sağlamak adına alınan bir tedbirdir. SGK Kanser ilacı davasında verilecek İhtiyati tedbir kararı ile mahkemenin asıl kararını beklerken hastanın tedavi sürecinin kesintisiz devam etmesini sağlar.

Yürütmeyi Durdurma Kararı:

Hastanın talebi üzerine mahkeme, SGK’nın ilacın bedelini karşılamaması durumunda hastanın tedavi sürecine zarar geleceği gerekçesiyle “Yürütmeyi Durdurma” kararı verebilir. Bu karar, mahkemenin asıl kararı beklenirken, ilacın bedelinin SGK tarafından tedavi sürecince karşılanmasını sağlar. Yürütmeyi durdurma kararı, mahkemenin nihai kararını beklerken hastanın tedaviye devam etmesine olanak tanır. Bu kararlar, hastanın davanın sonuçlanmasını beklemeden ilacın tedavi sürecinde kullanılabilmesini ve ilaç bedelinin karşılanmasını temin etmeye yönelik hukuki önlemlerdir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu kararların alınabilmesi için mahkemeye dava sürecinde gerekçeli ve etkili deliller sunmak önemlidir. Uzman bir avukatın rehberliği, bu süreçte başarı şansını artırabilir.

SGK Kanser İlacı Başvuru Dilekçesi Örneği

Her hukuki durumun benzersiz olduğunu ve bu örneğin genel bir rehberlik sağlamaktan öteye gitmediğini anlamak önemlidir. Hukuki süreçler karmaşık ve duruma özgüdür. Bu nedenle, her hasta için başvuru sürecinin farklılık gösterebileceğini unutmamak gerekmektedir. Başvuru dilekçesi hazırlarken, bireyin özel durumunu ve taleplerini dikkate almak önemlidir. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun güncel politikalarını, yönetmeliklerini ve başvuru prosedürlerini takip etmek gerekmektedir. Her hasta, doktor raporları, reçeteler ve diğer sağlık belgeleriyle desteklenen güçlü bir başvuru dosyasına sahip olmalıdır. Ancak, bu süreçte bir hukuk profesyonelinin rehberliği önemlidir. Hukuki konularda uzman bir avukat, başvurunun doğru şekilde yapıldığından ve hastanın haklarının korunduğundan emin olabilir.

Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından SGK Kanser İlacı Davası öncesi Başvuru Dilekçesinden bir örnek parça gösterelim:

“Müvekkilin durumu kritik olup kullanmaya mecbur olduğu ilaçların maliyetlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle müvekkil tarafından tedarik edilmesi maddi olarak imkansızdır ve müvekkilin önerilen tedaviye erişememesi durumunda hayati riski bulunmaktadır.

Açıklanan bu nedenlerle yukarıda bilgileri verilen işbu ilaçların tedavi süresi boyunca SGK tarafından karşılanmasını vekil edene adına talep ederiz.”

Unutulmamalıdır ki, her durum farklılık gösterir ve hukuki süreçlerde uzman bir avukatın desteği, daha etkili ve başarılı bir sonuç alınmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, SGK Kanser İlacı başvurularında her zaman bir avukat ile iş birliği yapmak önerilir. MG Hukuk olarak müvekkillerimize SGK Kanser İlacı Başvurusu sürecinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

SGK Kanser İlacı Davası Dilekçesi Örneği

Herkesin sağlık durumu ve hukuki süreçleri farklıdır. Bu nedenle, SGK Kanser İlacı Davası Dilekçesi Örneği sadece bir genel rehberlik sunar ve her durumun kendine özgü olduğunu anlamak önemlidir. Hukuki süreçler karmaşık ve kişiseldir; bu nedenle, genel bir örnek kullanmak yerine bireylerin durumlarına uygun özel bir strateji oluşturmak daha etkili olacaktır.

Her hasta kendi sağlık belgeleri, doktor raporları ve diğer ilgili belgeleriyle desteklenen güçlü bir başvuru dosyasına sahiptir. Ancak, başvuru sürecinde dikkate alınması gereken birçok detay vardır ve bu noktada bir hukuk profesyonelinin danışmanlığı hayati önem taşır. Sizlere bir örnek teşkil etmesi bakımında SGK Kanser İlacı Davası Dilekçesinden bir örnek paylaşalım:

“Müvekkile işbu kanser ilacı SGK ile anlaşması bulunan ………….. Hastanesi tarafından reçete edilmiş olup SGK tarafından ilaç masraflarının karşılanması müvekkilin yaşam hakkı için şarttır. Davacı müvekkil…………………………… hakkındaki endikasyon dışı ilaç kullanım onayı, sağlık tetkikleri ve önemli raporlar ekte yer almaktadır. Kendisinin kanser türüne en uygun ilaç ”……………” olup bu ilaç piyasada akıllı ilaçlar arasında en etkililer arasındadır.

Bu konuda onlarca bilimsel makale bulunmakta olup ilgili ilacın yurt dışından ithalatı ve müvekkilin tedavisinde kullanımı Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmıştır. Dilekçemizin ekinde yer alan ……… tarihli, 3 farklı onkoloji uzmanı tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporundan da açıkça görüldüğü üzere, müvekkilin kanser tedavisinde …………… ilacın 1(bir) yıl süre ile kullanılması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.”

SGK Kanser İlacı Davası

SGK Kanser İlacı davası sürecinde, uzman bir avukatın rehberliği, başvurunun doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlar. Ayrıca, her bireyin hukuki hakları ve seçenekleri konusunda bilgilendirilmesi, adil bir sonuç almak için önemlidir. Bu bağlamda, her durumu dikkate alarak kişisel bir hukuki strateji oluşturmak ve başvuruyu etkili bir şekilde yönetmek için bir avukata danışmak her zaman önerilir. Unutulmamalıdır ki, hukuki süreçlerde profesyonel bir yardım, haklarınızı koruma ve adil bir sonuç elde etme konusunda önemli bir avantaj sağlar. MG Hukuk olarak biz de müvekkillerimize SGK Kanser İlacı Davası sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

SGK Kanser İlacı Davasına İlişkin Emsal Yargıtay Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın ve diğer mahkemelerin SGK Kanser İlacı Davasına ilişkin emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. SGK Kanser İlacı Davası sürecinde hak kaybı yaşamamak ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay Kararı – 13. Hukuk Dairesi., E. 2014/14129 K. 2015/5844 T. 25.02.2015

“Davacı, kanser hastası olan hasta K3 adına düzenlenen reçetelerde yazılı ilaçların hastaya verilmesine rağmen davalı kurum tarafından reçetelerin hematolog doktor tarafından yazılmadığı gerekçeleri ile haksız kesintilerin faizi ile tahsili için eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda 24.11.2008 ve 25.12.2008 tarihli reçetelerin hematolog tarafından yazılmaması gerekçe gösterilerek davacının talebini bu reçeteler yönünden reddetmiştir. 5510 sayılı yasanın 63 ve devam maddeleri de dikkate alındığında, kurum sigortalısını, sıhhate kavuşuncaya kadar tedavi ettirmek durumundadır. Reçetelerde yazılı ilaçların hastaya verildiği ve hasta tarafından kullanıldığı taraflar arasında uyuşmazlık dışıdır. Davalı kurum, reçetedeki uzman hekim eksikliğini gerekçe göstererek sigortalısı olan hastayı tedavi sorumluluğundan kurtulamaz.

Ayrıca kurum eczacıya gerekli ödemeleri yaparken de gerekli dikkat ve özeni göstermesi gerekir. Şayet davalı kurum hastanın bu ilaçtan yararlanmaması gerektiği iddiasında ise, ( ki kurumun böyle bir iddiası yok ) fazla ödediğini iddia ettiği ilaç bedelini ilacını hastaya veren eczacıdan değil, ilacı kullanan sigortalı hastasından geri istemesi gerekir. Sonuçta Davacı Eczacının sattığı ilacı kurum sigortalısı olan hasta kullanmıştır. Bu sebeple, SGK’nın, dava konusu yapılan olaydaki ilaç bedelinin ödenmesinde bir kısım usulsüzlükler bulunduğu iddiasıyla kesinti yapması doğru değildir. Bu sebeple, kurum tarafından yapılan kesintinin tahsiline karar vermek gerekir. Hal böyle olunca mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.”

Bölge Adliye Mahkemesi Kararı – Antalya BAM, 10. HD., E. 2022/1643 K. 2022/1477 T. 20.5.2022

“Somut olayda, öncelikle davacıya ait tüm tedavi evrakları celp edilerek ve yukarıda açıklanan mevzuat kapsamında irdeleme yapılmak suretiyle; davaya konu ilacın söz konusu kanser hastalığının tedavisinde hayati öneme haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığının, dolayısıyla kullanılmasının tıbben ve fennen sigortalının iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağının, ilacın hangi tür kanser hastalarında hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağının ve bu hususların nasıl belirleneceğinin, davaya konu ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığının

üniversitelerin tıbbi onkoloji bilim dalından alınacak sağlık kurulu raporu ile saptanmalı, bu saptama yapılırken dosya içinde mevcut görüş, karar ve raporlarda irdelenip varsa çelişkiler giderilmeli, ayrıca bu belirleme yapılırken iyileştirme kavramından anlaşılması gerekenin sigortalı hastanın sağlığına kavuşması ve hastalığın iyileşmesi hususu olduğu göz önünde tutulmalıdır. Bu kapsamda yapılacak araştırmalar sonucunda; davaya konu ilacın anılan hastalığın iyileşmesi için tedavisinde kullanılmasının hayati öneme haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ise ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payını da irdeleyecek biçimde denetime elverişli hesap raporu alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.”

SGK Kanser İlacı Davası İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Sağlık hukuku avukatının işi ilgili hukuk dalı temelinde açılmış davaları takip etmek ve sağlık hukuku danışmanlığı vermektir. Kadıköy sağlık ve sosyal güvenlik hukuku avukatlığı, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul sağlık avukatı ve sosyal güvenlik avukatı, SGK davaları, SGK Kanser İlacı Davası ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul SGK Kanser İlacı Davasına dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul SGK Kanser İlacı Davası Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her SGK Kanser İlacı Dava Dilekçesi, SGK Kanser İlacı Başvuru Dilekçesi, dava dilekçesi, sözleşmede hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle SGK Kanser İlacı Davası sürecinde hazırlanması gereken dilekçeler konusunda hukuken alanında uzman İstanbul sağlık ve sosyal güvenlik hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz.

Kadıköy avukatlık, marka ve patent vekili ve uzman sağlık hukuku kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı SGK Kanser İlacı Davası hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz. Sağlık hukuku ve tazminat avukatlığı konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya hukuk büromuzun sağlık avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Ayrıca diğer sağlık hukuku hizmetlerimiz için:

 • Arabuluculuk ve uzlaşma dosyalarında taraf temsili,
 • Sağlık kuruluşunun Türk Sağlık Hukuku standartlarına uygunluğunun takip edilmesi,
 • Sağlık turizmi kapsamında gerekli hukuki destekler, sözleşmesel altyapı ve uluslararası hastalarla olan sözleşme ve işlemlerde hukuki destek,
 • Hastaneler için tıbbi danışmanlık hizmetleri,
 • Hastaneler, doktorlar ve diğer sağlık personelleri için medikolegal savunma hizmeti,
 • Malpraktis davası dosyalarında taraf vekilliği,
 • İdari başvurularda taraf vekilliği,
 • İş kazası ve trafik kazası nedeniyle tazminat ve ceza davası

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.