M G H U K U K

Yükleniyor

İlamsız İcra Takibine İtiraz Ve Süresi

Ana Sayfa İlamsız İcra Takibine İtiraz Ve Süresi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Ve Süresi

İlamsız icra takibine itiraz etme hakkı, borçlunun icra takibi sürecinde karşılaştığı bir durumdur. İtiraz hakkı, borçlunun icra dairesi tarafından kendisine tebliğ edilen belgeye karşı, belirli sebeplerle itiraz etme ve bu itirazı ilgili mercilere bildirme yetkisini içerir. İlamsız icra takibine itiraz süreci genellikle şu adımları içerecektir:

  • İtiraz Hakkı Bildirimi: Borçlu, icra dairesinden kendisine tebliğ edilen ödeme emrine veya tahliye emrine karşı belirli sebeplerle itiraz etme hakkına sahiptir. Bu itiraz hakkını kullanmak isteyen borçlu, belirli bir süre içerisinde (genellikle tebliğ tarihinden itibaren 7 gün) icra dairesine yazılı olarak itirazını bildirmelidir.
  • İtirazın Gerekçesi: Borçlu, itirazında gerekçelerini detaylı bir şekilde belirtmelidir. Örneğin, ödeme emrinde veya tahliye emrinde yer alan borç miktarının yanlış hesaplandığını veya tahliye talebinin hukuki dayanağının bulunmadığını iddia edebilir.
  • İtirazın İncelenmesi: İcra dairesi, borçlunun itirazını aldıktan sonra gerekli incelemeleri yapar. İtirazın geçerli olduğuna kanaat getirilirse, takip durur ve ilgili mercilere bildirilir.
  • Takibin Devam Etmesi: İtirazın reddedilmesi veya süresi içerisinde yapılmaması durumunda, takip devam eder ve ilgili icra işlemleri yürütülür.
  • Mahkemeye Başvuru: İtirazın reddedilmesi veya borçlunun itirazı kabul edilmezse, alacaklı ilgili mercilere başvurarak itirazının kaldırılmasını ve durumun yeniden değerlendirilmesini talep edebilir. Bu süreç genellikle icra mahkemesi nezdinde gerçekleşir.

İlamsız icra takibine itiraz süresi, borçluya tebliğ edilen belgenin alındığı tarihten itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde borçlu, icra takibine itiraz etmek için ilgili icra müdürlüğüne başvurmalıdır. Eğer borçlu bu süre içinde ne borcunu öder ne de itirazda bulunursa, icra müdürlüğü tarafından kendisine bir mal beyanı yapması için bildirimde bulunulur. Mal beyanında bulunma yükümlülüğü, borçlunun elindeki veya üzerindeki mal varlığını açıklamasını gerektirir. İlamsız icra takibinde borçlu, ödeme emrine itiraz etmez ve borcunu ödemezse, icra takibi kesinleşir. Bu durumda alacaklı, mahkemeye gitmeden doğrudan hacze başvurabilir ve borçlunun mal varlığını haczeder.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Avukatı

alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın alandaki davaları takip etmesi, seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy konusunda, Kadıköy Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda kategorisinde Kadıköy avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.