M G H U K U K

Yükleniyor

Sözleşmeler Hukuku

Ana Sayfa Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku serbest ticaretin artması ve uluslararası ticaretin her geçen gün yaygınlaşmasıyla önemi daha fazla artan bir konu haline gelmiştir. Geçmişte sözlü anlaşmaların temel olduğu ve hatta sözü senet kabul eden ve yazılı sözleşmelere gerek duymayan insanlar günümüzde çıkan sorunların arması ve güvenin azalmasıyla yazılı sözleşmeler yapmaya başlamıştır. Yazılı sözleşmeler sözleşmenin her iki tarafının da hak yükümlüklerini belirlemek ve tarafları korumak üzere hazırlanmaktadır.

 

Günümüzde ticaretin karmaşık yapısı ve insanların güvenini sarsılması sonucunda basit sözleşmeler bile yeterli olmayıp, sözleşme metinlerinin uzman bir Sözleşmeler Hukuku avukatı ile hazırlanması gerekmekte ve önerilmektedir. Sözleşmelerin belki onlarca maddesi olabilir ancak her bir maddesi ayrı bir dava konusuna sebep olabileceğinden yapılacak iş veya hizmetler belirlendikten sonra sözleşme hazırlanması konusunda uzman bir hukukçudan destek alınmalıdır.

 

Sözleşme Nedir?

Sözleşme iki veya daha fazla kişi veya kurum arasında karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasında bulunmaları ile meydana gelen hukuki işlemlerdir. Sözleşme Hukuku avukatı tarafından öncelikle sözleşmenin kurulması gerekir. Sözleşmenin kurulumu aşağıdaki adımları içerir:

Sözleşmenin esaslı olan noktaları

Sözleşmede tarafların hak ve yükümlükleri

Sözleşmenin özgürlüğü (Kişilerin dilediği konuda, dilediği kişiyle ve sebeple sözleşme yapabilme hakkı)

Sözleşmenin hangi durumlarda geçerli veya geçersiz olacağının tespiti

Sözleşmenin şekil olarak nasıl yapılacağına (adi sözleşme, noterlikte yapılacak veya elektronik olarak imzalanacak) karar verilmesi

İrade sakatlıklarından meydana gelebilecek durumların belirtilmesi

Genel işlem koşulları

Kesin hükümsüzlük, butlan, iptal koşullarının tespiti

 

Öncelikle sözleşmenin oluşturulabilmesi adına tarafların esaslı noktaları belirterek bu noktalar üzerinde anlaşmaya varmaları gerekir. Esaslı noktalar üzerinde uyuşma sağlanamazsa sözleşme kurulamaz.

 

Sözleşmeler Hukuku Avukatı

 

Sözleşme avukatı taraflar arasında yapılan yazılı anlaşmaların oluşturulması sürecinde danışmanlık ve sözleşme şartlarında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü noktasında hukuki destek verir. Sözleşmelerin niteliğinin geniş olması nedeniyle sözleşme avukatı, hukukun hemen hemen tüm alt dalları konusunda deneyimli olmalıdır. Sözleşme metinlerinin hazırlanması aşamasında görevi başlayan avukat, daha önce imzalanan ya da avukat danışmanlığı ile hazırlanan sözleşmenin şartlarının uygulanmasının takibi ve uyuşmazlıkların açılan davada çözümü süresince görev almayı sürdürür.

 

Sözleşme hazırlayan avukatın işi yapılan yazılı anlaşmanın hukuka uygun düzenlenmesi, tarafın haklarının güvence altına alınması ve imzaya alınan anlaşmaya aykırı eylemlere yönelik hukuki sürecin takip edilmesi olarak özetlenebilir. Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Gayrimenkul Hukuku, Kat Mülkiyeti Kanunu, Enerji Hukuku ve daha pek çok hukukun alt dalı ile ilişkili olan sözleşmeler hukuku; deneyim ve tecrübe isteyen bir hukuk dalıdır. Avukat, danışmanlık ve dava takibi aşamasında şu konularda sözleşme taraflarına hukuki yardım verir:

 

Sözleşme Avukatı Sözleşme Tipleri

Sözleşme avukatlarında verilen danışmanlık hizmetleri tarafların hukuki açıdan doğru yöntemi izlemeleri için gereklidir. Hazırlanacak sözleşmeye dair avukatla anlaşıldığında, sözleşme metinlerinin hazırlanması ve temsil edilen tarafın haklarının hukuki yaptırımlarla garanti altına alınması önemlidir. Deneyim isteyen sözleşme hazırlama sürecinde sözleşme avukatı, olası mağduriyetleri önleme ve hakkın hukuki yollardan aranabilmesinin önünü açma noktalarında gereklidir. MG HUKUK büromuz avukatlarından şu sözleşme konularında danışmanlık hizmeti alabilirsiniz:

 

 • Marka lisans sözleşmesi,
 • Tüketici sözleşmeleri,
 • Ticari ortaklık sözleşmeleri,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri,
 • Miras hukuku anlamında ölünceye kadar bakma ve benzeri diğer sözleşmeler,
 • Gayrimenkul geliştirme ve yönetim sözleşmeleri
 • Ortaklar arası sözleşmeler,
 • İnşaat sözleşmeleri,
 • İş sözleşmeleri,
 • Kredi ve sigorta sözleşmeleri,
 • Yönetim danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,
 • Proje finansman sözleşmeleri,
 • Film dağıtım sözleşmeleri,
 • Bulut sözleşmeleri,
 • Hisse devir sözleşmeleri,
 • ERP yazılım sözleşmeleri,
 • Lisans sözleşmeleri,
 • Alım – satım sözleşmeleri,
 • Kira sözleşmeleri,
 • Joint Ventures sözleşmeleri
 • Acentelik sözleşmeleri,
 • Franchise sözleşmeleri,
 • Telif sözleşmeleri,
 • Uluslararası ticaret sözleşmeleri,
 • Nakliye ve navlun anlaşmaları

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Sözleşmeler Hukuku Avukatı

Sözleşmeler Hukuku alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Sözleşmeler Hukuku alandaki davaları takip etmesi, Sözleşmeler Hukuku seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Sözleşmeler Hukuku ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Sözleşmeler Hukuku alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Sözleşmeler Hukuku Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Sözleşmeler Hukuku konusunda, Kadıköy Sözleşmeler Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Sözleşmeler Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Sözleşmeler Hukuku kategorisinde Kadıköy Sözleşmeler Hukuku avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Sözleşmeler Hukuku avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Sözleşmeler Hukuku de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.