M G H U K U K

Yükleniyor

Ceza Hukuku

Ana Sayfa Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, mevzuata göre gerçek ya da tüzel kişi tarafından suç teşkil eden bir durumun olup olmadığı ve bu durumdan dolayı ceza hukuku kapsamında bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı hususunu incelemektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun amacı, hukuk sınırları içerisinde kişi hak ve özgürlükleri koruma, kamu düzenini sağlamak ve toplumsal barışı sağlayarak suç işlenmesini önlemektir. Ülkemizde ceza davaları temel olarak Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde görülmektedir.

Anayasal bir kural olarak kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ve şüpheden sanık yararlanır ilkeleri gibi pek çok evrensel ilke ceza dosyalarında dikkatle ele alınmalıdır.

Türk Ceza Kanunu cezaları ve cezasının ne olduğunu belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamada uygulanacak usulleri göstermektedir. Söz konusu süreç ceza adalet sistemini teşkil eder.

İşlenen bir suçta maddi gerçeğe ulaşmak için başvurulan ceza muhakemesi ise suç işlendiğinin öğrenilmesiyle başlayıp, açılan kamu davası ve re sen yapılan araştırma ile varılan yargılama sonucunda, sanık veya sanıklar hakkında bir hüküm verilmesine kadar geçen süreci ifade eder.

Süreç ne kadar özverili işlerse işlesin ve devletin adalet mekanizması ne kadar denetlenirse denetlensin gerek medyadan gerekse haricen, yıllarca haksız bir surette cezaevinde kalan ya da yıllarca yargılama süreci yaşayıp da beraat eden kişileri duymuş ya da görmüşsünüzdür.

Ne yazık ki zaman zaman hukuka aykırı uygulamalar sonucu mağduriyetler yaşanabilmektedir. Hatta bu hususta filmler, diziler, tiyatro eserleri dahi yapılmıştır.

Bazen iftira sonucu uydurma delillerle veya kolluk kuvvetlerinin hatalı ya da eksik inceleme neticesinde ulaştığı deliller nedeniyle hatta bazen sadece başkalarının aleyhine yasa dışı delil üretmekle meşgul olan gizli yapılanmaların yönlendirmeleri ile yıllarca adliye koridorları ve cezaevi arasında mekik dokuyan kişiler ceza hukuku avukatına ihtiyaç duymaktadır.

Ceza davalarında avukat müvekkil arasında hizmet ilişkisinin temeli güven ve şeffaflıktır.

Tüm bunların yanı sıra hatalı ve eksik inceleme sonucu yanlış yapılan değerlendirmeler neticesinde ilk derece mahkemeleri tarafından verilen mahkûmiyet kararlarının üst mahkemeler olan İstinaf ve Yargıtay tarafından çoğunlukla sanık lehine bozulduğunu ve sanıkların beraat ettiği hususu apaçık şekilde görülmektedir. Bu nedenle ceza avukatınızın tüm detaylara hâkim olması ve etkin hukuki destek alınması çok önemlidir.

Tüm bu gerçekler Ceza Hukukunun temel ilkeleri olan Masumiyet Karinesinin ve Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı ilkelerinin uygulamadaki önemini ortaya koymaktadır. Ceza Yargılaması bağlamında savunma makamının işi suç işlendiğinden şüphe edilen kişinin, yüklenen suçu işlemediğini veya iddia edildiğinden daha az bir cezayı hakkettiğini yahut fiilin hukuka aykırı olmadığını ya da bazı kanuni nedenlerle cezalandırılmaması gerektiğini yetkili makam önünde ileri sürülmesidir.

Sonuç olarak savunmanın nihai amacı sanığının beraat etmesini ya da lehine olan kanun hükümlerinin uygulanmak suretiyle daha az bir ceza ile cezalandırılmasını sağlamaya yöneliktir.

MG HUKUK VE DANIŞMANLIK bürosu olarak Ceza Avukatlık hizmeti gereği soruşturma aşamasında, karakolda ve Cumhuriyet Savcılığında ifade alımı sırasında hukuki yardım ve hazır bulunma ile sorguda müvekkillerini temsil faaliyetinde bulunduğu gibi yine Sulh Ceza Hakimliği, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesinde ceza avukatı olarak müvekkillerini taraf sıfatlarına göre Katılan, Mağdur, Müşteki Vekili veya Sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, ceza davalarında, sanık ve müşteki vekili olarak temsil etmek ve suç duyurusunda bulunmak, takipsizlik (kovuşturmaya yer olmadığı) kararına itiraz etmek, tutukluluğa itiraz etmek, Kollukta ve savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmak, İstinaf ve Temyiz dilekçelerini hazırlamak gibi ceza hukukunu ilgilendiren konularda müvekkillerine talepleri doğrultusunda hizmet vermektedir.

Yine Markaların korunması, taklit markaların takibi ve ilgililer hakkında cezalandırılma süreçleri,  Ticaret Kanunu gereğince haksız rekabet suçunu oluşturan eylemler, bilişim ve bankacılık suçları, kripto varlıklardan doğan ceza yargılamaları, alkollü araç kullanma suçu, hakaret, tehdit, dolandırıcılık suçu, vergi kaçakçılığı suçu, mala zarar verme suçu, yaralama suçu, uyuşturucu kullanma suçu gibi suçlamalar ve yargılamalarda İstanbul ceza avukatı olarak müvekkillerimize avukatlık hizmet vermekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Ceza Hukuku Avukatı

Ceza Hukuku alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Ceza Hukuku alandaki davaları takip etmesi, Ceza Hukuku seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Ceza Hukuku ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Ceza Hukuku alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Ceza Hukuku Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Ceza Hukuku konusunda, Kadıköy Ceza Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Ceza Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde Kadıköy Ceza Hukuku avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Ceza Hukuku avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Ceza Hukuku de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.