M G H U K U K

Yükleniyor

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Ana Sayfa Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Son yıllarda çevresinde yaşanan sosyal, siyasi ve ekonomik nedenlerle çok sayıda göç alan ülkemizde, Yabancılar Hukuku her geçen gün önem kazanmaktadır.

Yine yabancı ülke vatandaşlarının yabancılar şube, deport işleri, yabancıların yer aldığı ceza davaları, yabancıların yer aldığı hukuk davalarında hukuki yardım alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Türk vatandaşı olmayanların ülkemizde oturmaları için vize süresi içerisinde oturma izni almaları gerekmektedir. Oturma izni ikamet izni olarak da bilinmekte olup birden fazla ikamet izni türü vardır.

İstanbul’da şartları kolay olmayan oturma izni almak isteyen yabancıların şahsi durumlarına göre kendilerine uygun ve sorun çıkmayacak bir şekilde oturma iznine başvurulması gerekmektedir.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN;

Çalışma izinlerinin alınması,

Ülkemizde yaşamak isteyen yabancıların oturma izin başvurularının yapılması, süreçlerinin takip edilmesi, oturma izin sürelerinin uzatılması,

Ülkemizde gayrimenkul almak istemeleri halinde gayrimenkul alımı ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi,

Yabancıların çalışma izinlerinin alınması konusunda gerekli başvuruların yapılması,

Yabancıların Türk Vatandaşlığına başvuru yapması ve ilgili sürecin takip edilmesi,

Ülkemizde oturma izni almak isteyen yabancıların başvurularının yapılması ve ilgili sürecin takip edilmesi,

Ülkemize yatırım yapmak, ülkemizden gayrimenkul satın almak isteyen yabancılara hukuki hizmet verilmesi,

Deport (Sınır dışı etme) kararına itiraz edilmesi, kaldırılması konularında MG HUKUK BÜROSU müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 

Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinlerine ilişkin olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

 

Yabancıların Türkiye’ye girişleri anılan kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği gibi Türkiye’ye girişlerine izin de verilmeyebilir. Her iki karara ilişkin olarak da itiraz yolu bulunmakta olup red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişmektedir.

 

Yabancılar için hukuki hizmetler

Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izni alınması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,

Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,

Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,

Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması,

Yabancılara kira hukuku kapsamında kira sözleşmelerinde gerekli hukuki desteği sağlamak,

Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanma durumunun değerlendirilmesi ve yasal mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi halinde resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,

Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi,

Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması,

Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması,

Türkiye’de yaşayan yabancıların milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi

Türkiye’nin gayrimenkul alanında sunduğu fırsatlardan biri de Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12/1-b uyarınca, cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yaparak 6458 sayılı Kanunun 31/1-J bendi uyarınca ikamet izni alanlar, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığının kazanılabilmesi alanlarında MG HUKUK BÜROSU olarak çalışmalar yapılmaktadır.

 

Bu kapsamda yayınlanan 18 Eylül 2018 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarında üç yıl süre ile satılmaması şerhi konulmak sureti ile satın alan yabancı yatırımcı, Türk Vatandaşlığını istisnai yoldan kazanmak için başvuru yapılabilmekte, sürecin hukuka uygun takibi için vatandaşlık avukatlığı hizmeti alınmalıdır.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alandaki davaları takip etmesi, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku konusunda, Kadıköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde Kadıköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.