M G H U K U K

Yükleniyor

İdare Hukuku Davaları

Ana Sayfa İdare Hukuku Davaları

İdare Hukuku Davaları

İdare olarak adlandırdığımız kamu gücünü kullanan devlet kurumları bireylerin ortak ihtiyaçlarını gidermek ve düzeni sağlamak ile yükümlüdür. İdare bu yükümlülüğünü yerine getirirken kamu gücünü kullanır, bu amaçla birçok idari işlem tesis ettiği gibi birçok eylem gerçekleştirir.

 

Genel itibariyle hukuka uygun olduğu kabul edilen bu eylemler bazen unsurları itibariyle hukuka aykırı olduğu gibi bazen bu hukuka aykırı işlem ya da eylemler bireylerin haklarının ihlaline ve mağduriyetlerine sebebiyet vermektedir. İdarenin uyması gereken kanun ile yönetmelikler mevcuttur ve bunların temelinde yer alan Anayasal hak ve yetkiler bulunmaktadır. İşte vatandaş olarak bireyler veya şirketlerin, idarelerin hukuka aykırı işlemleri ve eylemleri nedeniyle söz konusu işlemlerin iptali için yine idari eylemler nedeniyle uğramış olduğu mağduriyetlerinin giderilmesi için idari yargıda açmaları gereken davaya idari dava denilir.

 

Örneğin bir öğrencinin sınav işleminin hukuka aykırı olduğu kanaatinde olması halinde açacağı dava, bir memurun hakkında verilen disiplin cezasına ilişkin dava, yine memurların atama ve nakillerine ilişkin işlemlerin iptali için açacakları davalar, idare tarafından verilen para cezalarının iptali, ruhsat taleplerinin reddi, idari başvurulara red cevabı gelmesi veya zımnen red çerçevesinde oluşan işlemlere karşı açılacak davalar ile yine idare tarafından yapılan imar işleminin ve yıkım kararının iptali için açılacak tüm bu davalar idari dava olup idari yargıda görülecektir.

 

İdari davalar adli yargı dışında İdari Yargılama Usulüne göre yürütülürler. Yazılılık ilkesi söz konusudur. Duruşma istisna olup yargılama genellikle dosya üzerinde incelemeyle yapılır. Yine davanın açılması için kanuni süreler olup söz konusu sürelerin geçirilmesi halinde dava açma hak ve imkânı da ortadan kalkmaktadır. İdari davalarda süreci etkili şekilde takip etmek ilgili mevzuatı inceleyerek o alanda emsal kararlarla birlikte yargılamayı takip etmek, idare hukuku avukatlık hizmeti almak önemlidir.

 

Genel itibariyle Türk Hukukunda Avukat aracılığıyla dava açma zorunluluğu bulunmamakla beraber, İdari davalar daha öznel ve teknik davalardır. Avukatlar arasında dahi bir uzmanlaşma ve branşlaşma yoluna gidilmesi kaçınılmaz bir hal almış iken, bir idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden biriyle hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesi ve açılacak dava türünün ve uygulanacak normun tespiti hususunda hukuk eğitimi almamış birisinin karşılaşacağı zorluklar ve açılacak davanın süre ve şekil konusundaki sıkı şartları da nazara alındığı açıkça ortadadır. Bu nedenle MG HUKUK bürosu idari dava avukatlığında sizleri en iyi şekilde temsil etmektedir.

 

İdare hukuku davaları, İYUK gereği yürütmeyi durdurma talepli olarak açılabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan haller ve telafisi imkansız zararlar doğma ihtimalinde Mahkemeden talepte bulunarak işlemin derhal yürütmesinin durdurulması istemli dava açılmalıdır. Mahkemece idari işlem ve dava dosyasındaki deliller incelenerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Bu nedenle olayı iyi anlatan bir dava dilekçesi ve delil örgüsü ile doğru netice alabilmek için idari davalarda çalışan avukatlarla ilerlemekte fayda vardır.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy İdare Hukuku Davaları Avukatı

İdare Hukuku Davaları alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın İdare Hukuku Davaları alandaki davaları takip etmesi, İdare Hukuku Davaları seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel İdare Hukuku Davaları ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. İdare Hukuku Davaları alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; İdare Hukuku Davaları Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy İdare Hukuku Davaları konusunda, Kadıköy İdare Hukuku Davaları Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere İdare Hukuku Davaları makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda İdare Hukuku Davaları kategorisinde Kadıköy İdare Hukuku Davaları avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy İdare Hukuku Davaları avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. İdare Hukuku Davaları de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.