M G H U K U K

Yükleniyor

Miras Hukuku

Ana Sayfa Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku, mevzuatımızda Türk Medeni Kanun’unda düzenlenmiştir. Miras Hukuku; gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde mirasın kimlere hangi oranda nasıl intikal edeceğini belirlemektedir. Vefat eden, muris ve müteveffa olarak adlandırılan miras bırakan, vasiyetname düzenleyebilir.

Miras ölen kişiden kalan tüm hak, mal, para alacak ve borçlarını kapsar. Miras paylaşımı aile içi ve akrabalar arasında en çok probleme yol açan konulardan biridir. Miras Davaları genellikle mirastan mal kaçırma, vasiyetnamenin reddi ve iptali, borçluya kalan taşınmaz malların alacaklı tarafından ortaklığının giderilmesi gibi çeşitli konularda olabilir.

Medeni Kanunun 599. maddesi gereğince mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası “bir bütün olarak” (yani miras bırakanın borçları da içerisinde olacak şekilde) kazanırlar. Bu kapsamda miras bırakanın borçları, hak ve alacaklarından fazla ise mirasçılar tarafından mirasın reddi davası açılabilir.

Miras hangi koşullara göre paylaşılır?

Yasal miras paylaşımı miras bırakan kişinin vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir. Bir kişi vasiyetname bırakmadan vefat etmişse mirası eşinin hayatta olup olmamasına göre şu şekilde dağıtılmaktadır:

Medeni Kanunumuz gereği miras bırakan kişinin eşi hayatta ise ve alt soy yani vefat edenin çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4 sağ kalan eşe ait olacak ve kalan 3/4 çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Sağ kalan eş mirasbırakanın annesi ve babası ile birlikte mirasçı olur ise yani altsoyu çocuğu olmadan vefat ederse, mirasın yarısı sağ kalan eşin kalan yarısı da mirasbırakanın annesi ve babası arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Sağ kalan eş miras bırakanın büyükannesi ve büyükbabası ile birlikte mirasçı olursa mirasın 3/4 ü sağ kalan eşe verilir ve kalan 1/4 te mirasbırakanın büyük anne ve büyük babaları arasında eşit olarak paylaştırılır.  Eğer miras bırakanın eşi hayatta değil ise miras alt soy varsa alt soy arasında alt soy yoksa üst soy arasında eşit olarak paylaştırılır. Paylaşım oranları mirasçılık belgelerinde yer alacak olup, veraset ilamı yani mirasçılık belgesi alınması konusunda MG HUKUK bürosu avukatları olarak hizmet vermekteyiz.

 

Mirasçı Türleri

Miras Hukukuna göre miras davalarında iki tür mirasçı vardır. Yasal Mirasçı: Vefat eden kişinin malları aksine bir düzenleme olmadığı sürece bu kişinin yasal mirasçılarına kalmaktadır. Yasal mirasçıların kimler olduğu ve bu kişilerin miras payları bizzat Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

 

Türk Medeni Kanunu’na göre vefat eden kişinin yasal mirasçıları çocukları, torunları, anne ve babası, büyük anne ve büyük babası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde devlettir.

 

Atanmış Mirasçı: Vefat eden kişi ölmeden önce vasiyetname bırakarak mirasını istediği şekilde, istediği kişiye bırakmışsa buna atanmış mirasçı denir.

 

Miras Davalarında Vasiyetname Nedir?

Bir kişi ölmeden önce taşınmaz mallarını, parasını veya değerli eşyalarını vasiyetname hazırlayarak istediği kişi veya kişilere bırakabilir. Vasiyetname bulunmadığı sürece ölen kişinin malları yasal mirasçılarına verilecektir.

 

Akli dengesi yerinde olan ve on beş yaşını doldurmuş her birey vasiyetname bırakma hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanunu’nun 531. maddesi; ‘Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir’ denmektedir. Kanuna göre miras 3’e ayrılır:

 

Resmi Vasiyetname: Noter, Sulh Hakimi ya da yetkili memur önünde yapılan vasiyetname türüdür.

El Yazısı ile Vasiyetname: Kişinin kendi el yazısı ile hazırlamış olduğu vasiyetname türüdür. Bu vasiyetnamenin baştan aşağı mirasbırakanın kendi el yazısı ile yazmış olması ve kendi el yazısı ile imza ve tarih atması şarttır.

Sözlü Vasiyetname: Ancak olağanüstü hallerde (savaş, şiddetli hastalık gibi…) ve diğer iki vasiyetname türünün yapılmasına imkan olmayan hallerde yapılabilen vasiyetname türüdür.

 

Miras Avukatı Ne İş Yapar?

 

Miras avukatı görevleri, temel anlamda ölen bir kişinin ardından mal paylaşımı yapılırken yaşanan veya yaşanabilecek hukuki anlaşmazlıkları çözmektir. Bu alanda miras avukatına ihtiyaç duyulan hukuki ihtilaflar ve düzenlenmesi gereken temel hususlar şunlardan oluşur:

 

 • Miras bırakanın mirasçısını gösteren belgenin hazırlanması, mirasçılık belgesi alınması,
 • Veraset ilamının alınması
 • Vasiyetname düzenlenmesi ve noterde işlemin tamamlanmasının takibi,
 • Mirasçı atama sözleşmesinin hazırlanması,
 • Mirasta mal paylaşımının hukuka uygun şekilde yapılması,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Miras bırakan kişinin malvarlığı tespitini içeren tereke davasının açılması ve takibi,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları,
 • Mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Mirasın reddi (Reddi Miras) davasının açılması ve takibi,
 • Muvazaalı işlemlere karşı iptal davaları, muris muvazaasına dayalı tapu iptal davası ve benzeri davaların yürütülmesi,
 • Saklı payın korunması davasının yürütülmesi,
 • Ortaklığın giderilmesi davasının açılması ve takibi,
 • Mirasta iade davalarının yürütülmesi,
 • Mirasta taksim sözleşmelerinin hukuka uygun bir şekilde hazırlanması,
 • Miras hukukunda tenkis davası açılması ve takibi,
 • Vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptali davalarının açılması ve takibi,

 

Anlaşılacağı üzere hukuki alanda hemen hemen herkesin başına gelebilecek hususların çözümünde etkili ve mesleki anlamda tecrübeli miras avukatına ihtiyaç duyulabilir. Miras avukatlarının bu özel hukuk dalında ne kadar deneyim kazanırlarsa o kadar başarılı hukuki süreç yönetebildikleri bilinir. Dolayısıyla miras hukuku kapsamında meydana gelen hukuki anlaşmazlıkların giderilmesinde herhangi bir hak kaybına uğramamak için avukatlardan destek alınmalıdır.

 

Miras Avukatı Neden Önemlidir?

Miras avukatı ile çalışmanın önemi, özellikle gayrimenkul gibi yüksek maliyetli unsurların da devreye girdiği miras hukukunda hak kayıpları yaşamamak için ayrı bir yere sahiptir. Çünkü miras paylaşımları sırasında sıklıkla mirastan mal kaçırma gibi hukuka uygun olmayan hareketlere girilebilir. Mirasta saklı payı olan kişilerin karşılaştığı bu tür durumların hukuka uygun şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için miras avukatı önemlidir. MG Hukuk bürosu avukatları bu alanda hizmet vermekte, hızlı ve etkili sonuç alınması için müvekkillerine miras avukatlığı hizmeti vermektedir.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Miras Hukuku alandaki davaları takip etmesi, Miras Hukuku seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Miras Hukuku ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Miras Hukuku alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Miras Hukuku Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Miras Hukuku konusunda, Kadıköy Miras Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Miras Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Miras Hukuku kategorisinde Kadıköy Miras Hukuku avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Miras Hukuku avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Miras Hukuku de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.