M G H U K U K

Yükleniyor

Tahliye Taahhütnamesi

Ana Sayfa Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Kiracı ve kiraya veren ilişkilerinde, kiracının belirli bir tarihte taşınmazı boşaltacağını yazılı olarak taahhüt ettiği “Tahliye Taahhütnamesi” kritik bir role sahiptir. Günümüzde gayrimenkul sahibi olmak veya kiracı olarak bir mülkte ikamet etmek, karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenleyen kira sözleşmelerini beraberinde getirir. Ancak, yaşamın akışında beklenmeyen durumlar ortaya çıkabilir ve kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişki zaman içinde farklı bir seyre girebilir. İşte tam da bu noktada devreye “Tahliye Taahhütnamesi” girer.

Bu makalede, tahliye taahhütnamesinin ne olduğunu, nasıl geçerlilik kazandığını ve uygulama süreçlerini basit bir bakış açısıyla ele alacağız. Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak müvekkillerimize Tahliye Taahhütnamesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye Taahhütnamesi, bir kiracının kiraladığı bir mülkü belirli bir tarihte veya koşul gerçekleştiğinde boşaltmayı taahhüt ettiği bir belgedir. Bu taahhütname, kiracı ile ev sahibi arasında yapılan bir sözleşme niteliğindedir. Genellikle kira sözleşmeleri sona erdiğinde veya belirli bir fesih koşulu meydana geldiğinde kullanılır. Tahliye taahhütnamesi, kiracının mülkü belirlenen tarihte veya koşul gerçekleştiğinde boşaltmayı kabul ettiğini belirten yazılı bir beyan içerir. Kiracı, sözleşmeye sadık kalmak ve mülkü belirlenen şartlara uygun bir şekilde bırakmak için taahhütte bulunur. Aynı zamanda, bu belge ev sahibine, mülkü yeniden kiraya verebilme veya satış hazırlıkları için önceden bilgi sağlama imkanı tanır. Tahliye Taahhütnamesi mevzuatımızın Türk Borçlar Kanunu’nu 352. Maddesinin ilk fıkrasında kendisine yer bulmaktadır:

“Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Tahliye taahhütnamesi, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önlemeye ve süreci daha düzenli bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir. Ancak, hukuki belgeler her zaman yasalara ve kira sözleşmesine uygun olarak hazırlanmalıdır. Kiracılar ve ev sahipleri, bu tür belgeleri hazırlamadan önce hukuki danışmanlık almalıdır. Sürecin en başından itibaren bir avukatın desteği önemlidir. Kadıköy avukat MG Hukuk olarak biz de müvekkillerimize tahliye taahhütnamesine dair hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tahliye Taahhütnamesi Neden Kullanılır?

Tahliye taahhütnamesi, kira ilişkilerinde karşılıklı güvence ve düzen sağlayan bir belge olarak öne çıkar. Bu belge, kiracının kiraladığı taşınmazı belli bir tarihte veya belirli koşullar altında boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı bir sözleşmedir.

Bu belgenin kullanılmasının birinci nedeni, planlama ve güvencedir. Kiraya veren, kiracının taşınmazı belirli bir tarihte boşaltma taahhüdü vermesi sayesinde gelecekteki planlarını daha iyi yapabilir. Bu hem ev sahibine hem de kiracıya belirli bir süreç içinde güvence sağlar.

Aynı zamanda tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmelerinin sona erdiği durumları düzenleyerek hukuki bir koruma sağlar. Bu belge, kira ilişkilerinin düzenli ve adil bir şekilde sona ermesini kolaylaştırır. Taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri netleştirir, böylece olası anlaşmazlıkların önüne geçer.

Tahliye taahhütnamesi aynı zamanda sözleşme ihlali durumunda çözüm sunar. Kiracı, belirtilen taahhüt tarihinde mülkü boşaltmazsa, ev sahibi bu belgeye dayanarak hukuki süreç başlatma yetkisine sahip olur. Bu, taraflar arasında sözleşmeye uyulmaması durumunda bir çözüm mekanizması sağlar.

Son olarak, tahliye taahhütnamesi kira ilişkilerini düzenler ve süreçleri hızlandırır. Kiracının belirli bir taahhütte bulunması, ev sahibine mülkü daha hızlı bir şekilde boşaltma imkanı tanır. Bu da ev sahibinin mülkü yeniden kiraya verme veya yeni kiracılar için yer açma süreçlerini hızlandırabilir.

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmelerinin daha düzenli ve sorunsuz bir şekilde sona ermesine katkıda bulunan önemli bir araçtır. Bu belge, taraflar arasında açıklık ve şeffaflık sağlar, gelecekteki planlamaları kolaylaştırır ve anlaşmazlıkları önler. Kadıköy avukatlık bürosu olarak 2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul tahliye taahhütnamesine dair süreçlerde kira hukuku avukatı kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Yapılır?

Günümüzde kiralanan gayrimenkullerin sorunsuz bir şekilde boşaltılması için kullanılan tahliye taahhütnamesi, kiracı ve ev sahibi arasında karşılıklı bir anlaşma sağlamak amacıyla düzenlenen resmi bir belgedir. Bu belge hem kiracının taahhütlerini hem de ev sahibinin beklentilerini net bir şekilde ortaya koymak adına önem taşır. 2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul tahliye taahhütnamesine dair süreçlerde kira avukatı kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Koşulları

  1. Tahliye taahhüdü yazılı olarak düzenlenmelidir.
  2. Tahliye taahhüdü belirli bir tahliye tarihi içermelidir. Tahliye tarihinin sadece ay olarak belirlenmesi yeterli değildir. Tahliye tarihi, kiracının kendi el yazısıyla yazılmalıdır.
  3. Tahliye taahhüdü, kiralananın kiracıya tesliminden sonra verilmiş olmalıdır. Kiralananın tesliminden önce verilen tahliye taahhüdü geçersizdir. Bu durumun ispatı için kiracı her türlü delile başvurabilir.
  4. Tahliye taahhüdü, kiracının özgür iradesiyle verilmiş olmalıdır. Kiracının baskı, zorlama veya aldatma sonucu tahliye taahhüdünde bulunduğu iddiası halinde, kiraya verenin bu iddiayı çürütmesi gerekir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul tahliye taahhütnamesine dair süreçlerde kira avukatı kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir:

  1. Kiralananın Teslim Edilmiş Olması:

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı teslim aldığı bir aşamada yapılmalıdır. Yani, evin veya işyerinin anahtarının kiracıya teslim edilmiş ve kiracının bu mekânda oturmaya veya kullanmaya başlama imkânı bulunmuş olmalıdır. Kiralananın fiilen teslim edilmiş olması, tahliye taahhütnamesinin geçerliliği için önemli bir şarttır.

  1. Kira Sözleşmesinden Sonra Düzenlenmesi:

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin yapılmasından sonra düzenlenmelidir. Kiracının taahhüt vermeden önce kira sözleşmesi imzalanmış olmalıdır. Ayrıca, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesiyle aynı anda verilmesi veya önceden verilmesi hukuki geçerlilik açısından sorunlara yol açabilir.

Sonuç olarak, tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı teslim aldığı bir aşamada, kira sözleşmesinden sonra ve belirli bir boşaltma tarihi içeren şekilde düzenlenmelidir. Bu şartlar sağlandığında belge hukuki geçerlilik kazanır ve kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmayı sağlam bir şekilde belgeler.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul tahliye taahhütnamesine dair süreçlerde kira avukatı kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesinde Tarih Yazmak Zorunlu Mu?

Tahliye taahhütnamesi düzenlenirken belirli bir tarih yazmak, genellikle pratik ve hukuki nedenlerden dolayı önemlidir. Ancak, genel olarak tarih belirtme zorunlu bir hukuki şart değildir. Tarih belirlemek, taahhütnamenin daha net ve açık olmasını sağlar ve taraflar arasındaki anlaşmanın geçerliliğini artırabilir. Tarih belirlemek, kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiğini açıkça ifade eder. Bu, taraflar arasındaki anlaşmanın netliğini artırarak uyuşmazlıkları önleyebilir.

Belirli bir tarih belirtmek, hukuki açıdan daha güçlü bir belge oluşturabilir. Taraflar arasındaki anlaşmanın geçerliliğini ve taahhüt edilen boşaltma tarihini net bir şekilde ortaya koyar. Belirli bir tarih olması, ilerleyen süreçlerde icra veya mahkeme durumlarında tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirlemeyi kolaylaştırabilir. Mahkeme kararları genellikle belirli bir tarih referans alınarak verilir. Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye davası makalemizi inceleyebilirsiniz.

Ancak bazı durumlarda tarih belirtilmemesi veya belirli bir tarih yerine daha genel ifadelerin kullanılması mümkündür. Örneğin, “kiralananın teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde boşaltılacaktır” gibi ifadelerle de taahhüt edilebilir. Ancak bu durumda, taahhüt edilen boşaltma süresinin net bir şekilde belirlenmesi önemlidir.

T.C Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28.09.2021 tarihli 2017/6-975 Esas, 2021/1108 Karar numaralı kararında vurgulandığı üzere, kira sözleşmesi sırasında tarihleri boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdü alındığında, bu belgenin kiralananın tesliminden önce tarihlerinin boş olarak verildiği ve daha sonra anlaşmaya aykırı bir şekilde tamamlandığı savunması, ispat edilmesi gereken bir iddiadır. Ancak, belgenin düzenleme ve boşaltma tarihlerinin sonradan tamamlanması, belgenin geçersiz olduğu anlamına gelmez. Bu tarihlerin anlaşmaya aykırı bir şekilde tamamlandığı iddiası, kiracı tarafından ispatlanmalıdır, aksi takdirde belge geçerli kabul edilir. Bu durum, kendi lehine haklar çıkaran tarafın ispat yükümlülüğüne örnek olarak gösterilebilir.

Kadıköy avukatlık faaliyetleri yürüten Av. Mete Gençer ve ekibi olarak söyleyebiliriz ki uygulamada mahkemeler sonradan doldurulmuş olan tahliye tarihini geçerli olarak kabul etmektedir. Kiracının tahliyeyi taahhüt etmesi yönünde iradesini asli olarak kabul ettiği durumlar da vardır. Bu konuda yargıda kesin bir çözüm yolu olmaması sebebiyle sürecin en başından itibaren bir avukatın yardımı elzem olacaktır. Bu konuda kesin bilgiye ulaşmak ve herhangi bir hukuki sorun yaşamamak için bir avukattan destek almak her zaman önemlidir. MG Hukuk olarak müvekkillerimize tahliye taahhütnamesine dair uyuşmazlıklarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tahliye Taahhütnamesi Aile Konutu Şerhi

Aile konutu, eşlerin ve çocuklarının birlikte yaşadığı, ailenin yaşam merkezi niteliğindeki konutu ifade eder. Aile konutu kira sözleşmesiyle sağlanmışsa, eşlerden biri aile konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshetmek istediğinde diğer eşin açık rızası gerekmektedir. Aile konutu şerhi, taşınmazın tapu kaydına konulan bir şerh olarak aile konutunu koruma amacına hizmet eder. Bu şerh, taşınmazın satılması, ipotek edilmesi veya başka bir şekilde tasarruf edilmesi durumunda diğer eşin rızasının alınması gerektiğini belirtir. Eğer kiracı, aile konutu niteliğindeki bir kira sözleşmesinden doğan taahhütlerini yerine getirmek için tahliye taahhütnamesi düzenlemek istiyorsa, diğer eşin açık rızası alınmalıdır. Aksi takdirde, bu taahhüt hukuki olarak geçerli kabul edilmeyebilir. Bu durumun hukuki dayanağı ise Türk Medeni Kanunu’nun 194. Maddesinin ilk fıkrasıdır:

“Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.”

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul tahliye taahhütnamesine dair süreçlerde kira avukatı kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesi İcra ve Dava Yolu

Kiracının yazılı tahliye taahhüdü, belirtilen tarihte kiralananı boşaltma yükümlülüğünü içerir. Ancak, bu taahhüt tarihinde kiralanan boşaltılmazsa, kira sözleşmesi kendiliğinden sona ermez. Kiraya veren, kira sözleşmesini sona erdirmek için belirtilen tarihten itibaren bir ay içinde iki yöntem kullanabilir: icra takibi veya dava açma.

  • Tahliye Taahhütnamesi İcra Takibi:

Kiraya veren, tahliye taahhüdüne aykırı davranılması durumunda ilamsız icra takibi başlatabilir. İcra dairesi, taşınmazın tahliyesine ve teslimine ilişkin bir tahliye emri çıkarır. Kiracının itirazı durumunda, mahkemeye başvurulabilir.

  • Tahliye Taahhütnamesi Dava Açma:

Kiraya veren, kiracının tahliye taahhüdüne uymaması durumunda sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Bu durumda, mahkeme kararıyla kiracının kiralananı boşaltması sağlanabilir.

  • Tahliye Taahhütnamesi İmza İnkârı:

Tahliye taahhüdü adi yazılı şekilde yapılmışsa ve kiracı itiraz yoluyla imza inkâr etmezse, icra takibinde imza inkârında bulunma hakkına sahip olmaz. Ancak, imza inkârı durumunda, kiraya veren sulh hukuk mahkemesinde dava açmalıdır.

  • Tahliye Taahhütnamesi Kira Bedeli Sorumluluğu:

Tahliye taahhüdüne uymamanın ardından geçen sürede işleyen kira bedelleri, kiracının sorumluluğundadır. Bu durumda, kiracının kira sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar olan süredeki kira bedellerinden sorumlu olabileceği belirtilmektedir.

Kiraya verenin, tahliye taahhüdüne uymayan kiracıyla karşılaşması durumunda, avukat, müvekkilini hukuki hakları konusunda bilgilendirir. Kiracının aleyhine başlatılacak süreçleri yönlendirir ve olası sonuçları açıklar. Avukat, tahliye taahhüdüne uymayan kiracıya karşı başlatılacak icra takibi veya mahkeme sürecinde müvekkilini temsil eder. Mahkemeye başvuruda bulunarak hukuki işlemleri yürütür ve müvekkilinin haklarını korur. Tahliye taahhütnamesine dayalı icra takibi sonrası itiraz gelirse kira davalarında arabuluculuk düzenlemesi gereği arabuluculuk sürecine başvurmak zorunludur.

Tahliye taahhüdü adi yazılı şekilde yapılmışsa ve kiracı imza inkârında bulunursa, avukat, bu durumu yargıya taşıyarak müvekkilinin haklarını savunur. İmza inkârı durumunda gerekli hukuki adımları atar. Tahliye sürecinin ardından avukat, müvekkilinin hak ettiği kira bedellerini talep eder ve kiracının diğer yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için gerekli hukuki adımları atar. Tahliye taahhütnamesi ve sonrasındaki hukuki süreçlerde avukatın profesyonel rehberliği, müvekkilinin haklarını koruma ve adil bir sonuç elde etme konusunda kritik bir rol oynar. MG Hukuk olarak biz de müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve uzman kira avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

Tahliye Taahhütnamesi Hak Düşürücü Süre

Yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak icraya başvurulması veya dava açılması için taahhüt tarihinden itibaren bir aylık süre öngörülmektedir. Bu süre hukukî niteliği itibarıyla hak düşürücüdür. Dolayısıyla, bir aylık sürede icraya başvurulmaz veya dava açılmazsa, artık aynı tahliye taahhüdüne dayanarak talepte bulunulamaz. Üstelik, bir aylık süre hâkim tarafından kendiliğinden göz önünde bulundurulmalıdır.

TBK 352/1: Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul tahliye taahhütnamesine dair süreçlerde kira avukatı kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve kiraya veren arasında belirlenen bir tarih çerçevesinde kiralananın boşaltılmasını taahhüt eden bir hukuki belge olarak öne çıkar. Ancak, bu örnek belgeler genel bir çerçeve sunsa da, her durum farklılık arz eder. Bu nedenle, tahliye taahhütnamesi hazırlığı aşamasında hukuki danışmanlığın önemi vurgulanmalı; belgenin esnek ve özelleştirilebilir olması, tarafların değişen ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler içermesi gerekmektedir. Bu noktada sürecin en başından itibaren bir avukatın desteğinin elzem olduğu tekrar karşımıza çıkmaktadır. MG Hukuk olarak müvekkillerimize tahliye taahhütnamesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Sizlere bir örnek teşkil etmesi bakımından tahliye taahhütnamesinden bir örnek paylaşalım:

Tahliye Taahhütnamesi

“Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda adresi yazılı taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350,351 ve 352. maddeleri gereğince, belirtilen tarihte boş ve sağlam olarak tahliye edeceğimi, yukarıda adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zararı ihtar ve gerek kalmadan nakden ve peşin ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.”

Her durumun farklı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, tahliye taahhütnamesi hazırlığı aşamasında profesyonel hukuki danışmanlık önemlidir. Bir avukatın gözetiminde, tarafların hakları ve yükümlülükleri doğru bir şekilde belirlenebilir ve belge, hukuki bağlamda güçlü ve adil bir şekilde düzenlenebilir. 2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul tahliye taahhütnamesine dair süreçlerde kira avukatı kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesine İlişkin Emsal Yargıtay Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtayın ve diğer mahkemelerin tahliye taahhütnamesine dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. tahliye taahhütnamesi sürecinde hak kaybı yaşamamak ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/9368 E. , 2014/10385 K.

“6098 sayılı TBK’nun 352. maddesine göre; taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiraya veren durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur. Ancak yeni malik önceki malikin ve kiraya verenin halefi olarak eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir. Taahhüt nedeniyle açılacak tahliye davasının taahhüt edilen tarihten başlayarak bir (1) ay içinde açılması veya bu süre içinde taahhüde dayalı olarak icra takibi yapılmış olması gerekir. Daha önce kiracıya bildirilen tahliye iradesinin süre koruyucu niteliği yoktur.

Ancak yapılan icra takibi süreyi koruyacağından bir ay geçtikten sonra da dava açılabilir. Taraflar arasında uyuşmazlık konusu yapılmayan davaya dayanak yazılı kira sözleşmesi davalı ile kiralayan Bedriye Ergün vekili A.. E.. arasında düzenlenmiş ve sözleşme kiralayan vekili A.. E.. tarafından imzalanmıştır. Bu durumda kiraya veren Bedriye Ergün tarafından açılması gereken işbu davanın vekili sıfatıyla sözleşmeyi imzalayan A.. E.. tarafından açılması usul ve yasaya aykırıdır. Mahkemece bu gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile işin esası incelenerek tahliye kararı verilmesi doğru değildir.”

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2020/1175 K. 2020/2309 T. 9.3.2020

“Somut olayda; taraflar arasında 01.02.2005 tarihli ve 01.05.2012 tarihli kira sözleşmeleri bulunduğu, davalı tarafından sözleşmelerdeki imzanın inkar edilmediği, 01/05/2012 başlangıç tarihli sözleşmenin 1. maddesinde sözleşmenin, taraflar arasında 01/02/2005 tarihinde yapılmış olan kira sözleşmesinin kira süresinin uzatılması, yeni dönem kira bedelinin belirlenmesi ve değişen şartlara uyarlanması amacıyla yapıldığının belirtildiği, 5. maddesinde “Kira süresi 01.05.2012 tarihinden başlayarak 3+2 yıl olarak kararlaştırılmış olup bu sürenin sonunda kiracı mecuru boşaltarak kiraya verene kayıtsız şartsız teslim edecektir.”

şeklinde taahhüdün yer aldığı, davalının 01/02/2005 tarihli kira sözleşmesine göre bu tarihten itibaren kiralanan taşınmazda bulunduğu, söz konusu taahhüdün kira ilişkisi devam ederken verilen tahliye taahhüdü olduğu ancak taahhüdün belli bir tarihi içermediği görülmüştür. Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi belli (açık) bir şekilde yer almadığından Türk Borçlar Kanununun 352. maddesinin aradığı anlamda bir tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez.”

Yargıtay Kararı – HGK., E. 2017/975 K. 2021/1108 T. 28.9.2021

“Yapılan açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; davacı vekili davalı …’un dava konusu taşınmazda 05.03.2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince aylık 3.350TL kira bedeli ile kiracı olduğunu, davalının dört yıldır kiracı olarak bulunduğu işyerini son dönem başından sonra verdiği 14.03.2013 tarihli taahhütname ile 04.03.2014 tarihinde boşaltacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, davalının yazılı taahhüdüne uymadığını ileri sürerek taahhüt nedeniyle kiralanandan tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, davaya dayanak yapılan tahliye taahhüdünün davacı tarafça kira sözleşmesinin imza edildiği tarihten önce alındığını..

davacının, taşınmazın kiracı sıfatıyla kullanılabilmesinin ön şartı olarak ileri sürdüğü taahhütnameyi müvekkiline manevi cebir altında imzalattığını, bu şekilde imza edilen taahhüt tarafların gerçek iradelerini yansıtmaktan uzak olduğundan geçerli olmadığını, davacının kötü niyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuş ise de yukarıda da belirtildiği üzere TMK’nın 6 ve HMK’nın 190. maddesi gereğince ispat yükü, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden önce imzalatıldığını iddia eden davalı kiracı bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bu durumda mahkemece ispat yükümlülüğü ters çevrilerek davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.”

Kira hukuku ile ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy avukatı MG Hukuk bürosu kira hukuku kadrosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. MG Hukuk olarak müvekkillerimize tahliye taahhütnamesi üzerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tahliye Taahhütnamesi İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy’de avukatlık, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul marka avukatı ve kira avukatı, tahliye taahhütnamesi, kira davaları ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul tahliye taahhütnamesine dair süreçlerde kira avukatı kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Tahliye Taahhütnamesi Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her tahliye taahhütnamesi, dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul kira hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatlık, marka ve patent vekili ve uzman kira hukuku kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy hukuk davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “tahliye taahhüdü, tahliye taahhütnamesi nasıl yapılır, tahliye taahhüdünde süre, tahliye taahhüdü avukatlık hizmeti” ve diğer kira hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, hukuk büromuzun kira avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Ayrıca diğer Kira Hukuku Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.