M G H U K U K

Yükleniyor

Vergi Hukuku Davaları

Ana Sayfa Vergi Hukuku Davaları

Vergi Hukuku Davaları

MG HUKUK BÜROSU olarak vergi hukuku alanında çalışmalarımız mevcuttur. Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile şahıs ve şirketlerin vergi alanlarını düzenleyen mevzuatın gerektirdiği tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz.

Bilindiği üzere vergi nedir sorusunun cevabı; devletin kamu hizmetlerini yerine getirmesi, vatandaşlarına her alanda kamu hizmeti sunabilmesi için gerekli kaynakların sağlanması için kişi ve şirketlerden zorunlu olarak tahsil edilen paradır.

 

Vergi Hukuku

 

Ülkemiz vergi sisteminde, mevzuatın son derece karmaşık olması, mevzuatta bulunan hükümlerin sıkça değişmesi, yeni regülasyonlar ve uygulamalar, bir çok önemli konuda vergi idareleri arasında uygulama birliği bulunmaması ve vergi yargılamaları sonucunda mahkemelerden verilen kararlardaki farklılıklar; vergi mükellefleri açısından ciddi sorunlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da vergi idareleriyle mükellefler arasında çeşitli yorum ve uygulama farklılıkları ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle mükellefler adına ilave vergi ve cezalar tahakkuk etmektedir. İşte bahsedilen bu sorunların üstesinden konusunda uzman bir vergi avukatı ile çalışılmalıdır.

 

Vergi Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

 

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmektedir. Bu tür konuların çözümü ise tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma süreci ya da yargı yoluyla ile olabilmektedir. Uzlaşma ya da yargı sürecindeki işlemlerin, konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi mükellefler açısından ilave bir vergi yükü doğmaması için önem taşımaktadır. Yine mükelleflerin bir vergi cezası ile karşı karşıya kalmamalarının önüne geçecektir. Bu nedenle vergi uyuşmazlıkları konusunun çözümünde vergi hukuku konusunda uzman vergi avukatı ile çalışmak önem arz etmektedir.

 

Bu çerçevede MG HUKUK bürosu vergi hukukunda uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin gerekli adımları atılmaktadır. Vergi Hukukuna ait mevzuatta öngörülen idari çözüm yolları (uzlaşma, cezalarda indirim, pişmanlık gibi) ile gerektiğinde yargı yoluna başvurma aşamalarında danışmanlık hizmeti verebilir. Dolayısıyla hukuki uyuşmazlıklarınızda konusunda uzman bir vergi avukatı ile çalışmanız her zaman lehinize olacaktır.

 

Birden çok vergi türü olup, KDV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim vergisi, Harçlar, Emlak Vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, vergi türlerinin bir kısmıdır.

 

İstanbul ve yakın illerde faaliyet gösteren MG HUKUK Avukatlık Ofisinin Danışmanlığını Yaptığımız Vergi Dava Türleri Nelerdir?

 

Yine vergi hukuku avukatı olarak aşağıda sayılan vergi dava türleri konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

 1. Her türlü vergi/ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
 2. Ödeme emrinin iptali davaları,
 3. Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,
 4. Özel esaslara (Kod’a) alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları,
 5. Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,
 6. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ile geçici vergiye ilişkin iptal davaları,
 7. Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları,
 8. Araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları,
 9. İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları,
 10. Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları,
 11. Vergi Cezalarına ilişkin uzlaştırma süreçlerinin takibi, uzlaşma olmaması neticesinde vergi mahkemesinde dava açılması,
 12. Gelir Vergisi, Emlak Vergisi, ÖTV ve diğer tüm vergilere ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması için gerekli hukuki işlerin yapılması,
 13. Yabancılara vergi numarası alınması,
 14. U.K. ve ilgili kanunlardan kaynaklanan vergi ceza davalarında tarafları mahkemede temsil etme,
 15. Vergi Ziyaı suçu, sahte fatura nedeniyle düzenlenen cezalar, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçlarında tarafların temsil edilmesi, gerekirse dava sürecinin yürütülmesi,
 16. Özel Esaslara tabi mükellefler listesinde olan vergi veren şahıs & şirketlerin bu listeden çıkarılması konusunda gerekli hukuki işlemleri yerine getirme,

 

MG HUKUK avukatları Vergi Hukukunu ilgilendiren tüm süreçlerin takibini yapma gibi konularda müvekkillerine vergi hukuku konusunda avukatlık hizmeti vermektedir.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Vergi Hukuku Davaları Avukatı

Vergi Hukuku Davaları alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Vergi Hukuku Davaları alandaki davaları takip etmesi, Vergi Hukuku Davaları seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Vergi Hukuku Davaları ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Vergi Hukuku Davaları alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Vergi Hukuku Davaları Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Vergi Hukuku Davaları konusunda, Kadıköy Vergi Hukuku Davaları Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Vergi Hukuku Davaları makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Vergi Hukuku Davaları kategorisinde Kadıköy Vergi Hukuku Davaları avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Vergi Hukuku Davaları avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Vergi Hukuku Davaları de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.