M G H U K U K

Yükleniyor

Vasiyetname Hazırlanması

Ana Sayfa Vasiyetname Hazırlanması

Vasiyetname Hazırlanması

Vefat eden, muris ve müteveffa olarak adlandırılan miras bırakan, vasiyetname hazırlanmasını isteyerek ölümünden sonra malvarlığının nasıl dağıtılacağını düzenleyebilmektedir. Miras Hukukunda gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde mirasın kimlere hangi oranda nasıl intikal edeceğini belirlemektedir. Miras Hukuku, mevzuatımızda Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Kadıköy avukatı olarak miras hukuku kadromuzla vasiyetname hazırlanması ve sonrasındaki işlemler konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Kadıköy miras avukatlığı hizmetini MG Hukuk olarak miras hukuku alanında malvarlığının intikali, vasiyetname işlemleri ve tüm alakalı hukuki süreçleriyle bu süreçlerle ilgili davalarda Kadıköy avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, bir kişinin ölümü halinde mal varlığının nasıl paylaştırılacağını belirten bir hukuki belgedir. Vasiyetname, kişinin ölümünden sonra mal varlığının mirasçıları arasında nasıl dağıtılacağına dair açıklamalar içerir. Bu belge, kişinin ölümü sonrasında miras bıraktığı mal varlığının hukuki olarak geçerli bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Vasiyetname hazırlanması genellikle bir kişinin kendi istekleri doğrultusunda mal varlığını paylaşmak istemesi durumunda gündeme gelir. Bu belge, yasal mirasçılar dışında, kişinin ölümü sonrasında belirlediği diğer kişilere veya kurumlara da miras bırakma olanağı tanır. Vasiyetnamede belirtilen şartlar, yerine getirilmek üzere yasalara uygun bir şekilde yürütülmelidir.

Vasiyetname hazırlanması sürecinde bir avukatın rolü önemlidir. Avukatlar, vasiyetname hazırlığı sürecinde müvekkillerine hukuki bilgi ve deneyim sunarak, yerel yasal düzenlemelere uygun ve hukuki geçerliliği sağlanmış vasiyetnameler oluşturmada rehberlik ederler. MG Hukuk da müvekkillerine vasiyetin hazırlanması ve sonrası işlemlerde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Kimler Vasiyetname Hazırlayabilir?

Mevzuatımızda Türk Medeni Kanununun 502. Maddesi bir kişinin vasiyetname yapılabilmesi için gerekli olan koşulları düzenlemektedir. Şöyle ki:

“Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir.”

Görüldüğü gibi bu madde, vasiyetname yapabilmeyi iki şarta bağlamıştır: ayırt etme gücü ve yaş.

Ayırt etme gücü, vasiyetnamede aranan şekliyle, kişinin “vasiyetname yapmanın sebep ve sonuçlarını” anlayabilecek durumda olmasıdır. Ayırt etme gücünün vasiyetname yapıldığı anda bulunması gerekir. Daha önce ya da daha sonra bulunup bulunmaması önemli olmayacaktır.

Vasiyetname hazırlanması sırasında bulunmayan ayırt etme gücünün daha sonradan kazanılması, vasiyetnameyi geçerli hale getirmez, tekrardan vasiyetname hazırlanması gerekir.

Vasiyetname içeriğinin mantıklı veya mantıksız olması önemli değildir. Ancak mantıksız bir içerik ayırt etme gücünün yokluğu iddiasında olumsuz bir emare oluşturabilir.

Türk Medeni Kanununun 502. Maddesi gereğince vasiyetname hazırlanabilmesi için 15 yaşını doldurma şartı vardır. Ayırt etme gücüne sahip olan bir kimse 15 yaşını doldurmadan vasiyetname hazırlayamayacaktır.

Vasiyetname Türleri Nelerdir?

Vasiyetnameler, farklı ihtiyaçları ve durumları karşılamak amacıyla çeşitli biçimlerde düzenlenebilir. Türk Medeni Kanunu Madde 531’e göre vasiyet, “resmî şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak” yapılabilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, temel vasiyetname türleri şunlardır:

Resmi Vasiyetname: Bir resmi memur (noter, sulh hâkimi veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli) tarafından düzenlenen vasiyetnamedir. Resmi vasiyetnameler, belirli formaliteleri yerine getirmekle yükümlüdürler. İki tanık ve resmi memurun katılımını içerirler.

El Yazılı Vasiyetname: Kişinin kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamedir. El yazılı vasiyetname düzenlenmesi için belirli kurallara uymak gerekir. Örneğin, tarih, ay ve gün gösterilmeli, miras bırakanın el yazısıyla yazılmalı ve imzalanmalıdır.

Sözlü Vasiyetname: Bir kişinin sözlü olarak ifade ettiği, genellikle olağanüstü durumlar veya acil durumlar nedeniyle yazılı vasiyetname düzenleme imkanı bulamadığı durumlarda kullanılan bir vasiyetname türüdür.

Avukat, vasiyetname türleri konusunda müvekkilin isteklerini doğru bir şekilde anlamak, yasal gerekliliklere uygun bir vasiyetname düzenlemek ve hukuki geçerliliği sağlamak için önemli bir rehber ve danışmandır. MG Hukuk da bu konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Vasiyetname Kim Tarafından Hazırlanır?

Vasiyetname, genellikle bireyin kendi iradesi doğrultusunda hazırlanır. Bu süreci genellikle şu kişiler yönetir:

Birey Kendisi: Herkes, yasal olarak yetişkin ve fiil ehliyetine sahip olduğu sürece kendi vasiyetnamesini hazırlayabilir. Kişi, varlıklarını ve mallarını ölümünden sonraki dağılımını belirlemek için vasiyetname düzenleyebilir.

Avukat: Bazı bireyler, özellikle mali durumları karmaşık olanlar veya özel hükümler içeren vasiyetnameler düzenlemek isteyenler, bir avukattan profesyonel yardım alabilirler. Avukatlar, müvekkillerin isteklerine uygun ve yasal gerekliliklere uygun vasiyetnameler hazırlamak için danışmanlık sağlar. MG Hukuk vasiyetname hazırlanmasında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Noter, Sulh Hakimi veya Yetkili Resmi Memur: Resmi vasiyetnameler genellikle bir noter veya sulh hâkimi gibi resmi memurlar tarafından hazırlanır. Resmi memurlar, vasiyetname yasal gerekliliklere uygunluğunu kontrol ederler ve tanıkların katılımıyla birlikte vasiyetname düzenlenmesini sağlarlar. Kanuna göre noter, sulh hâkimi, veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli vasiyetname hazırlanması için resmi memurdur.

Her durum farklıdır, ancak vasiyetname düzenlerken kişinin, özellikle mali durumu ve mal varlığı karmaşıksa, bir avukat veya resmi memurdan profesyonel yardım alması önerilir. Bu, vasiyetname yasal gerekliliklere uygun olmasını ve gelecekteki uyuşmazlıkları önlemek için önemlidir.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Türk Medeni Kanunu’na göre vasiyetname hazırlamak için aşağıdaki adımlar hak kaybı yaşamama bakımından faydalı olacaktır:

Ayırt Etme Gücü ve Yaş: Vasiyetname düzenleyen kişi, 15 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip olmalıdır.

Varlıkların Değerlendirilmesi: Kişi, vasiyetnameye dahil etmek istediği varlıkları ve malları değerlendirmelidir.

Vasiyetin Temel Unsurlarının Belirlenmesi: Mal varlığının nasıl dağıtılacağı, mirasçıların kimler olduğu, vasiyetin yürürlüğe girmesi için belirlenen şartlar gibi temel unsurlar belirlenmelidir.

Danışmanlık Alın: Vasiyetname düzenleme sürecinde bir avukattan profesyonel danışmanlık almak, vasiyetname yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlar ve uygulama noktasında hata riskini en aza indirir. MG Hukuk miras avukatlığı hizmeti vermektedir.

Vasiyetname Düzenlenmesi: Vasiyetname, kişinin iradesini açıkça ifade eden bir belge olmalıdır. El yazılı vasiyetnamelerde belirli kurallara uyulmalı, resmi vasiyetnameler ise noter, sulh hâkimi veya yetkili bir diğer memur tarafından düzenlenmelidir.

Tanıkların Katılımı (Resmi Vasiyetnameler İçin): Resmi vasiyetnamelerde, düzenleme sırasında tanıkların katılımı gerekebilir. Tanıklar, miras bırakanın vasiyetini onaylarlar.

Saklama ve Güvenlik: Vasiyetname orijinal kopyası güvenli bir yerde saklanmalıdır. Noter tarafından düzenlenen resmi vasiyetnameler genellikle noterde saklanır.

Düzenli Güncelleme: Kişinin yaşamında önemli değişiklikler olduğunda (örneğin, evlilik, boşanma, çocuk sahibi olma), vasiyetname düzenli olarak güncellenmelidir.

Bu adımları takip etmek, vasiyetname yasal geçerliliğini ve kişinin isteklerinin doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlar. Ancak bu bilgiler sadece genel bir rehber niteliğindedir ve spesifik durumlar için bir hukuk profesyoneline danışmak önemlidir. Kadıköy avukatı MG Hukuk müvekkilleri için miras hukuku avukatlık hizmeti vermektedir.

Resmi Vasiyetname Hazırlanması

Resmi vasiyetname hazırlanması mevzuatımızda Türk Medeni Kanunu’nun 532. ve 537. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Resmi vasiyetname düzenleme sürecine başlamadan önce, bir avukat veya noter seçmek önemlidir. Profesyonel bir avukat, yasal gereklilikleri ve detayları anlamanıza yardımcı olabilir. Seçilen avukat veya noterle bir araya gelerek kişisel durumunuzu ve isteklerinizi paylaşın. Varlıklarınızı, mal varlığınızı ve mirasçılarınızı belirleyin. Avukat veya noter, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen yasal gereklilikleri açıklayarak vasiyetnameyi düzenleme sürecini anlamanıza yardımcı olacaktır. Mal varlığının nasıl dağıtılacağı, mirasçıların kimler olduğu, vasiyetin yürürlüğe girmesi için belirlenen şartlar gibi temel unsurları belirleyin. Vasiyetinizi yazılı hale getirirken net ve açık ifadeler kullanmaya özen gösterilmelidir.

Resmi vasiyetnamelerde genellikle iki tanık gereklidir. Tanıklar, vasiyetin düzenlendiği sırada hazır bulunmalıdır. Vasiyetnameyi düzenledikten sonra, avukat ile birlikte notere veya sulh hâkimine giderek vasiyetname düzenlenmesini sağlayın. Noter veya sulh hâkimi huzurunda tanıkların katılımıyla vasiyetnameyi imzalayın. Tanıklar, vasiyetin kişinin özgür iradesiyle yapıldığını doğrular. Düzenlenen resmi vasiyetname aslı, noter veya sulh hâkim tarafından saklanır. Vasiyetnameye ihtiyaç duyulduğunda, aslına ulaşmak için ilgili makama başvurulabilir.

Vasiyetname Hazırlanmasında Hekim Raporu

Resmi vasiyetname hazırlanması sürecinde hekim raporu, bireyin zihinsel ve bedensel sağlık durumuyla ilgili bilgiler sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bu rapor, vasiyet sahibinin sağlığı hakkında resmi bir belge sunarak vasiyetin geçerliliğini ve bireyin karar verme kapasitesini destekleyebilir. Ancak hukukumuzda resmi vasiyetname hazırlanması bakımından böyle bir zorunluluk yoktur. Uygulamada resmi vasiyetnamelerde noter, ayırt etme gücünün varlığından kuşku duyuyorsa, hekim raporu isteyebilir. Hekim raporunun bulunması daha sonradan oluşabilecek olan tasarruf ehliyetinin yokluğu ihtilafında önemli bir emare olarak yer alabilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

El Yazılı Vasiyetname Hazırlanması

El yazılı vasiyetname hazırlanması Türk Medeni Kanunu’nun 528. Maddesinde düzenlenmiştir.

El yazılı vasiyetname, nitelikli adi yazılı bir vasiyetname türüdür. Bu vasiyetname türünde, metin tamamen vasiyetname yapan kişinin el yazısı ile yazılmalıdır. Bilgisayar ortamında veya başka bir kişi tarafından yazılmış bir vasiyetname geçersiz kabul edilir. Vasiyetnamede düzenleme tarihi bulunması zorunludur ve bu tarih, metin gibi vasiyetname yapan kişinin el yazısı ile yazılmalıdır. Düzenleme tarihi olmayan vasiyetname geçersizdir. Birden fazla tarihin bulunması durumu ise vasiyetname birden fazla günde yapıldığı anlamına gelir, ancak bu durum vasiyetname geçersiz olmasını sağlamaz.

İmza da metnin tamamı gibi vasiyetname yapan kişinin el yazısı ile atılmalıdır. Elektronik imza kullanılması veya Türk Borçlar Kanunu m.15’te yer alan araçların kullanılması mümkün değildir. İmzanın genellikle metnin bittiği yerde bulunması gerekir. Eğer vasiyetname birden fazla sayfadan oluşuyorsa, sayfalar arasında iç bağlantı olması kaydıyla sadece son sayfaya imza atmak yeterlidir. El yazılı vasiyetname saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılması mümkündür. Bu, vasiyetname güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

Sözlü Vasiyetname Hazırlanması

Sözlü vasiyetname hazırlanması Türk Medeni Kanunu’nun 539, 540 ve 541. Maddelerinde düzenlenmiştir.

Sözlü vasiyetname istisnai bir niteliğe sahiptir. Sözlü vasiyetname yapılabilmesi için belirli durumların gerçekleşmiş olması ve el yazılı veya resmi vasiyetname düzenlemenin mümkün olmaması gerekmektedir. Bu durumlar arasında yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar sayılmaktadır. Eğer bu tür olağanüstü durumlar varsa ve vasiyetçinin resmi veya el yazılı vasiyetname düzenleme imkanı yoksa, sözlü vasiyetname yapması için iki tanığı vasiyet etmek istediği hususları açıklamak ve onları vasiyetnameyi yazmak veya yazdırmak göreviyle yükümlendirmesi mümkündür.

Sözlü vasiyetname, oldukça istisnai bir durumu temsil ettiği için Kanun, miras bırakanın sonradan el yazılı veya resmi vasiyetname yapma imkanının doğması durumunda, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyetname hükümden düşeceğini belirtmiştir. Belirtilen bir aylık sürenin geçmesiyle sözlü vasiyetname, Kanun uyarınca kendiliğinden hükümsüz hale gelmektedir.

Vasiyetname ile Neler Yapılabilir?

Miras bırakanın öldükten sonra hüküm doğuracak olan emir ve isteklerini içeren vasiyetname ile gerçekleştirilebilecek bazı tasarruflar şunlardır:

Miras Dağıtımı: Vasiyetname, miras bırakanın mal varlığını belirli kişilere veya kurumlara nasıl dağıtılacağını belirler. Bu, mirasçıların belirlenmesini ve mirasın paylaşılmasını içerir.

Vasiyetnameyle Belirli Malın Belirli Kişiye Bırakılması: Belirli bir mal veya mülkün belirli bir kişiye bırakılması vasiyetname aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir ev, arsa veya değerli bir eşya.

Vasiyetnamede Velâyetin Belirlenmesi: Eğer vasiyetnameyle çocukların velayeti düzenlenmişse, bu belge çocukların bakım ve eğitimini üstlenecek kişiyi belirleyebilir.

Vasiyetname Hazırlanması

Hayır İşleri ve Hayır Kurumlarına Bağışlama: Vasiyetname, miras bırakanın mal varlığının bir kısmını hayır işlerine veya belirli kurum veya derneklere bağışlamasını sağlayabilir.

Vasiyetnameyle Borçların Ödenmesi: Miras bırakan, vasiyetname aracılığıyla borçlarını belirli bir düzende ödenmesini veya belirli bir mal varlığının borçları karşılamak için kullanılmasını isteyebilir.

Eğitim Fonları ve Şartlı Bağışlar: Vasiyetnamede, mirasın belirli bir amacı gerçekleştirmesi için şartlı bağışlar veya eğitim fonları oluşturulabilir.

Vasiyetname ile Vesayet Belirleme: Eğer vasiyetnameyle bir vesayet atanmışsa, bu belge kişinin ölümünden sonra vesayeti üstlenecek kişiyi belirler.

Soybağına İlişkin Belirlemeler: Vasiyetname, soybağını belirli kişiler üzerinden sürdürme veya benzeri belirlemeler içerebilir.

Vasiyetname düzenleme sürecinde bir avukatın rehberliği ve profesyonel bir danışmanlık almak önemlidir, çünkü hukuki gereklilikleri ve düzenlemeleri anlamak ve doğru bir şekilde uygulamak karmaşık olabilir. MG Hukuk vasiyetname hazırlanması ve miras hukuku konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Vasiyetname Değiştirilebilir mi, Birden Fazla Vasiyetname Hazırlanabilir Mi?

Bir vasiyetname değiştirilebilir. Vasiyetname değiştirilmesi genellikle miras bırakanın hayatta olduğu süreçte mümkündür. Miras bırakan kişi yaşam koşulları, mal varlığı veya kişisel tercihleri konusunda değişiklik yapmak istediğinde, mevcut vasiyetnamesini güncelleyebilir veya değiştirebilir.

Vasiyetname değişiklikleri için iki temel yol bulunmaktadır:

Vasiyetnameyi Yeniden Düzenleme:

Miras bırakan, var olan vasiyetnamesini tamamen iptal edip yeni bir vasiyetname düzenleyebilir. Yeni vasiyetnamede, öncekilerini geçersiz kılacak bir ifade eklenmelidir.

Vasiyetnameye Ekleme Yapma:

Miras bırakan, mevcut vasiyetnamede değişiklik yapmak istediğinde, bir ek (tadilat) ekleyebilir. Bu ekte, hangi maddelerin değişeceği veya eklenen yeni hükümler belirtilmelidir. Değişikliklerin yasal olarak geçerli olabilmesi için bazı gerekliliklere uyulması önemlidir. Değişiklikler genellikle aynı şekilde resmi veya el yazısıyla yapılmalı, tarih ve imza içermeli ve tanıkların katılımı gerekebilir.

Bu nedenle, vasiyetname değişiklikleri yapılırken hukuki düzenlemelere uygunluk önemlidir. Bu nedenlerle diyebiliriz ki, vasiyetname güncel olması için belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gerekirse değiştirilmesi ve de bir avukata danışılması önerilir.

Ayrıca Kanunun 544. Maddesinde şöyle bir hüküm yer almaktadır:

“Miras bırakan, önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname yaparsa, kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça, sonraki vasiyetname onun yerini alır.

Belirli mal bırakma vasiyeti de, vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe, miras bırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar.”

Kanun hükmünde de açık olduğu gibi tekrar bir vasiyetname hazırlandığında öncekine ekleme niteliği taşımayıp farklı emir ve istekler içeriyorsa önceki vasiyetname kendiliğinden hükümsüz olacaktır. Ayrıca miras bırakanın bıraktığı mal üzerinde vasiyetname ile bağdaşmayacak şekilde tasarrufta bulunmasıyla da hükümsüz olacaktır.

Vasiyetname Hazırlanmasına Kimler Tanıklık Edemez?

Resmi vasiyetname hazırlanırken iki tanığın bulunması gerektiğini anlatmıştık. Ancak belli durumlarda bazı kişiler miras bırakanın hazırladığı resmi vasiyetnameye tanıklık edemeyecektir. Bu yasak Türk Medeni Kanunu’nun 536. Maddesinde düzenlenmiştir:

“Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetname düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.

Resmî vasiyetname düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.”

Böylece diyebiliriz ki:

Fiil Ehliyeti Bulunmayanlar: Fiil ehliyeti bulunmayanlar, yani kısıtlı veya ergin olmayanlar, vasiyetname hazırlanmasına tanıklık edemezler. Fiil ehliyeti, kişinin kendi iradesini özgürce kullanabilme yeteneğini ifade eder.

Kamu Hizmetinden Yasaklılar: Kamu hizmetinden yasaklı olanlar, vasiyetname düzenlenmesine tanıklık edemezler. Kamu hizmetinden yasaklılar arasında mahkeme kararıyla belirlenenler bulunur.

Okur Yazar Olmayanlar: Okur yazar olmayanlar, yani yazı okuma ve yazma becerisi olmayanlar, vasiyetname hazırlanmasında tanıklık edemezler.

Miras bırakanın Eşi, Üstsoy ve Altsoy Kan Hısımları: Miras bırakanın eşi, üstsoy (anne, baba, büyükanne, büyükbaba) ve altsoy (çocuk, torun) kan hısımları ile kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmi vasiyetname düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.

Vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunluluğu olanlar, bu zorunluluktan dolayı tanıklık yapamazlar.

Yukarıda belirtilen kısıtlamalara uyan kişiler, vasiyetname hazırlanmasında tanıklık etme yetkisine sahip olamazlar. Vasiyetname geçerliliği için uygun tanıkların seçilmesi önemlidir ve genellikle bu konuda bir avukatın rehberliği önerilir. MG Hukuk’a bu konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için ulaşabilirsiniz.

Vasiyetname Hazırlanırken Sıkça Yapılan Hatalar

Vasiyetname hazırlanırken bazı yaygın hatalar, belgeyi geçersiz kılabilir veya istenmeyen hukuki sonuçlara yol açabilir. İşte vasiyetname hazırlanırken sıkça yapılan hatalar:

  • Profesyonel Yardım Almamak: Bir avukattan veya uzman bir hukuk profesyonelinden yardım almadan vasiyetname hazırlamak, hukuki gereksinimlere uymamak ve önemli detayları atlamak anlamına gelebilir.
  • Belirsiz veya Anlaşılmaz Dil Kullanmak: Vasiyetname metni belirsiz veya anlaşılmaz bir dil içeriyorsa, bu durumda miras bırakanın gerçek niyeti anlaşılamayabilir ve uygulanması zor olabilir.
  • Güncellemeleri İhmal Etmek: Hayat şartları, mal varlığı veya aile durumu gibi değişikliklere uyum sağlamak amacıyla vasiyetname düzenli olarak güncellenmemesi hatalı olabilir.
  • Tanıkların Niteliklerini İhmâl Etmek: Tanıkların fiil ehliyetine sahip olması, kamudan yasaklı olmaması ve miras bırakanın yakınları olmaması gibi tanıkların niteliklerinin göz ardı edilmesi hata olabilir.
  • Miras bırakanın İmza ve Tarih İhmâli: Vasiyetname geçerli olması için miras bırakanın imza atması ve tarih koyması gereklidir. Bu unsurların ihmal edilmesi vasiyetname geçersiz olmasına neden olabilir.
  • Elden Geçmiş Vasiyetnameleri İhmâl Etmek: Miras bırakanın önceki vasiyetnamelerini ve tasarruflarını göz ardı etmek, geçmişten gelen hükümleri bilmemek gelecekteki vasiyetnameleri etkileyebilir.
  • Varisleri Eksik Belirtmek: Vasiyetname kimlere miras bırakıldığını belirtmeyi eksik bırakmak veya bazı varisleri atlamak, mirasın adil bir şekilde dağıtılmasını engelleyebilir.
  • Eşit Paylaşımın İhlâli: Mirası eşit bir şekilde paylaşmayı unutmak veya belirli varisleri diğerlerine göre öne çıkarmak, aile içinde huzursuzluğa neden olabilir.

Bu nedenlerle, vasiyetname hazırlanırken bir avukattan veya hukuk uzmanından yardım almak, belgenin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için önemlidir.

Resmi ve El Yazılı Vasiyetname Örneği

Örnek bir vasiyetname, genel bir anlayış sağlamak amacıyla oluşturulmuş basit bir belgedir. Ancak, her bireyin özel durumu farklı olduğu için, kişisel ve mali durumlarına uygun bir vasiyetname hazırlamak için uzman bir avukatın yardımı gereklidir. Avukatlar, yasal gerekliliklere uygun bir vasiyetname oluşturmak ve bireyin özel durumlarına uygun hükümleri eklemek konusunda bilgi sahibidirler. Bu nedenle, gerçek bir resmi vasiyetname hazırlamak isteyen kişilerin bir avukatla iletişime geçmeleri önemlidir. MG Hukuk vasiyetname hazırlanması konusunda müvekkillerine hukuki destek vermektedir. Fikir verme açısından resmi bir vasiyetnamede böyle bir kısım geçebileceğini söyleyebiliriz:

“Noterlik Dairesinde hazır bulunan tanıklar isim/ soy isim ,…. T.C Kimlik numaralı ve isim/soy isim, ……. T.C Kimlik numaralı TMK Md. 536’ da yer alan tanıklıkta yasaklı hallerin kendilerinde bulunmadığını ayrı ayrı beyan ettiler. Tanıklığa engel durumlar tanık olarak huzurda bulunan bu kişilere bir kere daha anlatıldı. Yeniden tanıklığı engel durumlarının olmadığını ayrı ayrı beyan etmeleri üzerine beyanları doğrultusunda tanıklığa engel hallerinin bulunmadığı anlaşıldı. (tanıkların detaylı kimlik kartı bilgileri yazılır)

Müracaat eden ilgili miras bırakanın kimliği hakkında ibraz ettiği belgelerden ve tanık beyanlarından kanı sahibi olundu.

İlgili Vasiyet eden tasarrufta bulunacağı malvarlığı ile ilgili söze başladı. Vasiyet edenin arzu ve istekleri doğrultusunda vasiyeti tarafımca kaleme alınmaya başlandı.”

 El yazılı vasiyetnamede ise:

“Ben isim/ soy isim, T.C Kimlik …. Ada …. Parsel … adresinde bulunan dükkan niteliğindeki taşınmazdan elde edilecek kira gelirlerini eşim ….. miras bırakıyorum.”

Her olayın kendi içerisinde değişiklik gösterdiğini, örneklerden yola çıkarak vasiyetname hazırlanmasının hak kaybına uğramamak bakımından yanlış bir durum olacağını hatırlatmak isteriz. Mirastan feragat sözleşmesi de vasiyetname hazırlanmasına benzer bir süreç olup bu gibi hukuki işlemlerde hukuk danışmanınızla ilerlemenizi tavsiye ederiz.

Vasiyetname Hazırlanmasına İlişkin Emsal Yargıtay Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın vasiyetnameye dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Vasiyetname hazırlanması sürecinde hak kaybı yaşamamak ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

 Yargıtay 3.HD E. 2021/2785 K. 2021/7769 T. 1.7.2021 kararında

 “TMK’nın 535. maddesi; “Miras bırakan vasiyetnameyi bizzat okuyamaz veya imzalayamazsa, memur vasiyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üzerine miras bırakan vasiyetname son arzularını içerdiğini beyan eder. Bu durumda tanıklar, hem miras bırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve onu tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetname kendi önlerinde memur tarafından miras bırakana okunduğunu ve onun vasiyetname son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.” hükmünü içermektedir. Somut olayda, vasiyetname; noter tarafından, miras bırakanın okur yazar olmadığı belirtilerek, okuyamayan veya yazamayanlara özgü vasiyetname şeklinde düzenlenmiştir. Ne var ki, vasiyetnamede tanıkların “miras bırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını” tevsik eden beyanları yoktur. Bu beyanın yokluğu vasiyetnameyi geçersiz kılar.”

Yargıtay 3.HD Esas No :2013/18224 Karar No: 2014/2251 Tarih: 17.02.2014 kararında

“Kanunun 485.maddesinde, el yazısı vasiyetname koşulları belirtilmiştir. Bu madde hükmüne göre; “Vasiyetçinin, bizzat tanzim ettiği vasiyetname; baştan aşağı kadar tanzim edildiği mahal, sene, ay ve gün dahi dahil olduğu halde bizzat kendi el yazısıyla yazılmış ve imza edilmiş olmak lazımdır. Bu suretle tanzim edilmiş olan vasiyetname açık veya kapalı olarak hıfzedilmek üzere sulh hakimine veya katibi adil veya memura tevdi olunur.” Yine aynı yasanın 499 ve 500.maddelerinde de ölüme bağlı tasarrufların iptal sebepleri düzenlenmiştir. Somut olayda, muris S..Ç.. ile dava tarihi itibariyle halen sağ olan kardeşi H.. Ç.., el yazısı vasiyetnameyi birlikte imzalamışlardır. Bu durumda hukukumuza göre ortak vasiyetname geçerli olup-olmadığı, murisin işlemlerinin ortak vasiyetname niteliğinde bulunup-bulunmadığı ihtilafın çözümünde önem kazanmaktadır.”

 Vasiyetname hazırlanması ile ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy miras hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Vasiyetname Hazırlanması İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy miras avukatlığı, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul miras avukatı ve vasiyetname avukatı, miras davaları ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Kişinin ölümünden sonra geçersiz olduğu iddia edilerek vasiyetnamenin iptali istenebilir.  Vasiyetnamenin iptali davası gündeme gelebileceğinden dolayı bu durumları önlemek için alanında tecrübeli bir avukatla çalışılmasında fayda vardır.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul miras davaları ve vasiyetname hazırlanmasına dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Vasiyetname Hazırlanması Miras Avukatlığı Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her vasiyetname, dava dilekçesi, sözleşmede hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle vasiyetname hazırlanması konusunda hukuken alanında uzman İstanbul miras hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatlık, marka ve patent vekili ve uzman miras hukuku kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı miras davaları hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “vasiyetname nedir, vasiyetname hazırlanması, resmi ve el yazılı vasiyetname” ve benzeri miras hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya hukuk büromuzun miras avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.