M G H U K U K

Yükleniyor

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Noterde Yapılması Zorunluluğu Var Mı?

Ana Sayfa Mirastan Feragat Sözleşmesinin Noterde Yapılması Zorunluluğu Var Mı?

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Noterde Yapılması Zorunluluğu Var Mı?

Mirastan feragat sözleşmesi yukarıda belirttiğimiz üzere resmi vasiyetname düzeninde yapılmaktadır ve buradan anlaşılması gereken işlemin Noterliklerde yapılacağıdır. Mirastan feragat sözleşmesi vasiyetname şeklinde resmi memur önünde yapılmalıdır (Yargıtay 2. HD.29.1.1999 gün 12695-3-04 S.K.) İşlem Noterlik Kanunu md. 89 gereği düzenleme şeklinde yapılacaktır. Hukuki işlemlerin noter tarafından düzenlenmesi bir tutanak şeklinde yapılır.

Bu tutanağın:

  1. Noterin adı ve soyadı ile noterliğin ismini,
  2. İşlemin yapıldığı yer ve tarihi (rakam ve yazı ile)
  3. İlgilinin ve varsa tercüman, tanık ve bilirkişinin kimlik ve adresleri ile ayrıca ilgilinin vergi kimlik numarasını,
  4. İlgilinin hakiki arzusu hakkındaki beyanını,
  5. İşleme katılanların imzalarını ve noterin imza ve mührünü taşıması gereklidir.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Avukatı

alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın alandaki davaları takip etmesi, seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy konusunda, Kadıköy Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda kategorisinde Kadıköy avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.