M G H U K U K

Yükleniyor

Mirasçılık Belgesi

Ana Sayfa Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi

Kadıköy miras hukuku avukatı olarak mirasçılık belgesi ve sonrasındaki işlemler konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Kadıköy miras avukatlığı hizmetini MG Hukuk olarak miras hukuku alanında malvarlığının intikali, vasiyetname işlemleri ve tüm alakalı hukuki süreçleriyle bu süreçlerle ilgili davalarda Kadıköy avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

Mirasçılık belgesi diğer bir deyişle veraset ilamı miras bırakanın mirasçılarının kim olduğunu ve pay oranlarının ne kadar olduğunu gösteren belgedir. Miras paylaşımı ve intikal işlemleri için resmi kurum ve kuruluşlar veraset ilamının ibrazını talep etmektedirler.

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Mirasçılara resmi kurum olan Noterlik veya Mahkemelerce verilen bir belgedir ve miras bırakanın ölümünden sonra mirasçıların miras üzerinde hangi oranda hakları ve payları olduğunu gösterir.

Bu sebeple veraset ilamı hukuken önemli bir belgedir. Zira mirasçılara veraset ilamında yer alan hakları ve payları oranında mirasları dağıtılır. Dolayısıyla veraset ilamı mirasın paylaşımını doğrudan etkilediği için hukuki açıdan önemli bir belgedir.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Veraset ilamı alınmasının iki farklı yolu vardır. Bu iki seçenekte veraset ilamının alındığı kurumlar farklıdır. Miras bırakanın ölümünden sonra mirasçıları veraset ilamını noter kanalıyla alabildiği gibi Sulh Hukuk Mahkemesine de başvurarak alabilir.

Bu konu mevzuatımızda Türk Medeni Kanunu’nda 598. maddede düzenlenmiştir.

Mirasçılık belgesi Madde 598-

Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

Noterden Veraset İlamı Alınabilir

İlk olarak karşımıza çıkan bu yol aynı zamanda en kısa yoldur. Veraset belgesi için öncelikle notere başvurulur.  Ancak noterlerin Noterlik Kanunu’na göre veraset ilamını verme yetkisi sınırlandırılmıştır. Ayrıca belirli şartlar öngörülmüştür.

Mirasçılık belgesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile kurulan entegrasyonla birlikte 1.10.2011 tarihinden itibaren noterler tarafından da verilebilmektedir.

Uygulamada kısa yol olması sebebiyle mirasçılar tarafından bu yol tercih edilmektedir. Çünkü diğer yol olan Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurma alternatifi Mahkemelerin yoğun olması sebebiyle çok tercih edilmemektedir.

Ancak şunu da belirtmekte fayda vardır; noterlikten alınan veraset ilamına, belgenin alınması için başvuran mirasçının ya da belgedeki oranlardan dolayı haklarının ihlal edildiğini düşünen mirasçıların itirazları var ise Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunma hakları saklı tutulur. Yani mirasçıların noterlikten alınan belgeye itiraz hakları da vardır.

Noterden Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Aşağıdaki belgeler ile bir noterliğe gidiniz:

  1. T.C. Kimlik Numarası yazılı olan kimlik belgesi,
  2. Temsilen başvuru yapılıyor ise Vekaletname ya da Mahkeme Kararı, Miras Bırakan kişiye ait T.C. Kimlik Numarası, (eğer bu bilgiye erişemiyorsanız noterlikte tespit edilecektir.)
  3. Noterlikte size verilecek olan başvuru formunu doldurunuz ve imzalayınız,
  4. İlgili miras belgesi sistem tarafından yaklaşık beş dakika içerisinde hazırlanacaktır.
  5. Hazırlanan Mirasçılık Belgesi Noter tarafından doğrulanacaktır.

Size ya da yakınınıza ait Nüfus kayıtlarında bir eksiklik tespit edilir ise Noter size bilgi vererek Nüfus Müdürlüğüne yönlendirecektir. Nüfus kayıtları düzeltildikten sonra tekrar noterliğe başvurabilirsiniz.

Mirasçılık Belgesi’nin Noterlik tarafından verilemeyeceği durumlar:

Bazı istisnai durumlarda noterler mirasçılara belge düzenleyemez:

  1. Miras Bırakan ile Belgeyi talep eden kişinin; Soybağının tespit edilememesi, Soybağının olması ancak yasal Mirasçısı olmaması,
  2. Miras Bırakan kişinin; Vasiyetnamesi bulunması, 04/04/1926 tarihinden önce vefat etmiş olması, 23/11/1990 tarihinden önce vefat etmiş ve eşinin sağ olması,
  3. Miras Bırakan kişinin ya da mirasçılardan herhangi birinin; Mirasçılarından herhangi biri ile aynı gün vefat etmiş olması, Evlatlık olması, Vatandaşlıktan çıkarılmış ya da birden çok vatandaşlığa sahip olması, ‘GAİP’ olması durumlarında Noterlik Kanunu gereği mirasçılık belgesi verilmesine engel bir durum tespit edildiğinde; Noter, size gerekçeyi içeren “Red Belgesi” vererek Sulh Hukuk Mahkemesine yönlendirecektir.

Kadıköy miras avukatı ile görüşerek; veraset ilamı başvuru örneği, yetkili mahkeme, veraset belgesi sorgulamaveraset ilamının iptali davası gibi konularda da daha ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz.

Mirasçılık Belgesinin Mahkemeden Alınması

Tüm mirasçıların birlikte başvurabileceği gibi tek bir mirasçının da başvurmasıyla mahkeme yoluyla mirasçılık belgesi alınabilir. Burada görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Bu yolun noter kanalıyla alınması yolundan biraz daha uzun sürme ihtimali vardır. Zira mahkemelerin iş yoğunluğu oldukça fazladır.

Ancak yine de başvuru halinde normal yargılamadan ziyade daha kısa bir zaman içerisinde değerlendirme sonucuna bağlı veraset ilamı verilmektedir. Mahkeme iş yoğunluğuna bağlı olarak birkaç günde verebildiği gibi 1 ay sonrasında da ilamı verebilir. Dolayısıyla belli bir gün içerisinde ilamın verildiğini net olarak belirlenemez.

Mirasçılar hangi yolu seçerse seçsin mirasçılık belgesi için başvuruda bulunurken belirli birkaç belgeyi hazır etmeleri gerekir.

Veraset ilamının alınmasından sonra mirasçıların birtakım işlemleri gerçekleştirmesi gerekir. Miraslarının kendilerine verilmesi için sadece veraset ilamı/mirasçılık belgesi almaları yetmez. Aynı zamanda miraslarının gerek kendilerine verilmesi gerekse üzerlerine geçirilmesi için kanunda düzenlenen işlemleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Miras hukukunda bu işlemlere İntikal İşlemleri denir. Uygulamada sıklıkla rastlanan bu konuda hak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle Kadıköy miras avukatı MG Hukuk bürosuna veya diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz.

Mirasçılık Belgesinin Süresi

Veraset ilamı çıkarmak için kanuni bir süre bulunmuyor. Yasal mirasçılar dilediği zaman veraset ilamını çıkarabilirler. Bu doğrultuda veraset ilamını geç çıkarmanın bir cezası bulunmuyor. Ancak mirasçılara gayrimenkul intikal etmişse bu gayrimenkullerin vergi dairesi ve belediyeye beyan edilmesi ve vergilerinin ödenmesi gerekiyor.

Mirasçılık Belgesiyle İntikal İşlemleri

Veraset ilamında yer alan mirasçıya miras bırakanın tapu siciline kayıtlı taşınmazını miras olarak bırakmasının ardından bu taşınmazın mirasçıya geçirilmesine mirasta intikal denir. Mirasçının mirastan payını alabilmesi için sırayla intikal işlemlerini yerine getirmesi gerekir.

İntikal sürecinde ilgili belgelerin kamu kurumlarından tedariki, ilgili birimlere ibrazı ile evraka itiraz süreçlerinde miras davanız İstanbul’da ise Kadıköy miras davası avukatlarından hizmet alabilirsiniz. Kadıköy miras avukatı Mete Gençer, Avukat, Marka ve Patent Vekillerinden oluşan ekibiyle, Kadıköy’de müvekkillerine miras, intikal ve gayrimenkul davalarında avukatlık hizmeti vermektedir.

Mirasçılık Belgesine İtiraz

İster noter isterse Mahkeme tarafından verilmiş olsun, veraset ilamının geçersizliği kanunen her zaman ileri sürülebilir.  Noterlerin verdikleri belge hakkında, menfaati ihlal edilenler tarafından sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilir. Sulh hukuk mahkemesi, itiraz üzerine veraset ilamının itiraz doğrultusunda düzeltilmesini ve yeniden düzenlenmesine karar verebilir.

Sulh hukuk mahkemesi, itiraz üzerinde verdiği kararın bir örneğini ilgili notere ve Türkiye Noterler Birliğine bildirir (Noterlik Kanunu m.71/c).

Mirasçılığa dair bu belgenin iptali davası ise Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülmektedir. Bu konuya benzer nitelikte mirastan feragat sözleşmesinin iptali de Asliye Hukuk Mahkemelerince yargılanacaktır.

Kadıköy Miras Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul miras avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy miras hukuku avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Kadıköy miras davalarıyla ilgili Kadıköy ve İstanbul miras davasına bakan hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz. Kadıköy en iyi miras avukatı olarak bir belirleme yapmak doğru olmayacaktır ancak en iyi avukatlık hizmetini, mevzuatı ve gelişmeleri iyi takip eden avukatlardan alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.