M G H U K U K

Yükleniyor

Marka Ret Kararının İptali

Ana Sayfa Marka Ret Kararının İptali

Marka Ret Kararının İptali

Bu makalede marka başvurusunun reddi halinde marka ret kararının iptali süreci, işin hukuki detayları ve Türk hukuku çerçevesindeki önemi anlatılmaktadır. Marka ret kararlarının iptali, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TürkPatent) marka başvurularını değerlendirirken ortaya çıkabilecek önemli bir hukuki süreçtir. Marka başvuruları incelenirken çeşitli kriterlere göre karar verilir ve başvurunun reddedilmesi durumunda başvuru sahibine itiraz hakkı tanınır. Bu itiraz süreci, başvuru sahibinin marka haklarını koruma ve marka tescili için mücadele etme hakkını temsil eder.

Marka ret kararının iptali süreci hem başvuru sahibinin haklarını savunma hem de TürkPatent’in kararlarının hukuka uygunluğunu denetleme açısından büyük öneme sahiptir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Marka Ret Kararının İptali sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmek için kullandığı sembol, logo, isim, slogan veya diğer tanımlayıcı unsurlardan oluşan bir işaret veya simgedir. Marka, tüketicilere belirli bir ürün veya hizmetin belirli bir işletmeye ait olduğunu gösterir ve bu işletmenin ürün veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeyi sağlar. Aynı zamanda marka, işletmenin imajını ve itibarını yansıtan bir araçtır ve tüketicilerin güvenini kazanmasına yardımcı olur.

Markalar genellikle bir ürün veya hizmetin kalitesini, kökenini, güvenilirliğini ve diğer özelliklerini temsil eder. İyi bir marka, tüketicilerin zihninde olumlu bir algı oluşturabilir ve sadık müşteri tabanının oluşturulmasına katkıda bulunabilir. Marka, işletmelerin rekabet ortamında farklılaşmalarını sağlar ve pazarlama stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Marka ret kararının iptali davası da bu nedenle önemlidir.

Markalar genellikle logolar, isimler, sloganlar, renkler, şekiller ve sesler gibi çeşitli unsurlardan oluşabilir. Bir markanın tescili, işletmeye marka haklarını sağlar ve markanın yasal korumasını sağlar. Bu, başka işletmelerin benzer veya kafa karıştırıcı markalar kullanarak tüketicileri yanıltmasını önler ve markanın benzersizliğini korur. Marka tescili, işletmelere marka değerlerini koruma ve geliştirme fırsatı sunar. Marka kavramı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz. Marka ret kararının iptali için de MG Hukuk Kadıköy Avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Marka Tescil Başvurusu    

Marka tescili, bir işletmenin kullanmak istediği markanın yasal olarak tanınması ve korunması için resmi olarak kaydedilmesi işlemidir. Bu işlem, markanın yasal korumasını sağlar ve marka sahibine belirli haklar verir. Marka tescili, genellikle markanın benzersizliğini ve işletmeye ait olduğunu resmen doğrular. Başvuru süreci, markanın benzersizliğini belirlemek için bir inceleme sürecini içerir ve marka tescil edildikten sonra marka sahibine tescil belgesi verilir. Marka tescili genellikle belirli bir süre için geçerlidir ve tescilin yenilenmesi gerekmektedir.

Marka tescil başvurusu yapmak için öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu’nun veritabanında benzer veya aynı markaların olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Daha sonra başvuru için gerekli belgeler hazırlanmalı ve başvuru ücreti ödenmelidir. Belgelerin hazırlanmasının ardından başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır. Başvuru incelenir ve uygun bulunursa marka tescil edilir. Marka tescil başvurusunda bulunma hakkına sahip olanlar arasında gerçek kişiler, tüzel kişiler, yabancı şirketler, marka vekilleri ve diğer hak sahipleri bulunmaktadır. Başvuru yapacak olan kişilerin gerekli belgeleri hazırlayarak başvuru prosedürlerini doğru bir şekilde takip etmeleri önemlidir. Marka ret kararının iptali davasını avukatlar takip edebilir.

Marka başvurusunda yer alması gereken bilgiler arasında markanın kendisi, markanın kullanılacağı sınıflar, başvuru sahibinin bilgileri, markanın kullanım şekli ve ilgili belgeler ve ücretler bulunmaktadır. Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlanması önemlidir. Marka başvurusunda rüçhan hakkı, bir marka başvurusunun veya tescilinin, başvuru sahibine, aynı markayla ilgili olarak daha sonra yapılacak başvurulara veya tescillere öncelik hakkı tanıyan bir ilkedir. Rüçhan hakkı, uluslararası marka başvurularında da kullanılabilir.

Uluslararası marka tescil başvurusu ise, bir markanın birden fazla ülkede korunmasını sağlamak için yapılan bir başvuru sürecidir. Bu süreç genellikle Madrid Protokolü veya Madrid Anlaşması çerçevesinde yapılır. Marka başvurusunun TürkPatent tarafından değerlendirilmesi süreci, Türkiye’de marka tescili için yapılan başvuruların resmi merci olan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmesini içerir. Bu süreç, başvuru sahibinin marka tescili için yasal prosedürlere uygun bir şekilde başvuruda bulunmasını takip eder.

Marka tescil başvurusunun reddi durumunda başvuru sahibine belirli bir süre içinde itiraz etme hakkı tanınmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu, marka başvurusunu incelerken bazı durumlarda başvurunun kabul edilmemesine karar verebilir. Bu karar, başvurunun marka tescili için yeterli şartları sağlamadığı veya başvurunun benzer bir marka ile çakıştığı durumlarda alınabilir. Marka itiraza karşı görüş de marka başvurusunun yayımı sürecinde ilana çıkarılan markaya karşı yapılan itirazlara marka sahibinin verdiği beyanlardır. Marka ret kararının iptali ise TürkPatent kararından sonra en son yapılacak hukuki işlemdir.

Marka sahibi, itiraz eden tarafın markası ile kendi markası arasında benzerlik olmadığını veya önceden kendi markasını kullanıma sunduğunu savunabilir. Marka ret kararının iptaline ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Marka Başvurusunda Mutlak Ret Sebepleri

Mutlak ret sebepleri, marka başvurusunun reddedilmesine neden olabilecek önemli kriterlerdir ve Türk Patentin Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Bu sebepler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilmiştir. Kadıköy Marka-Patent Avukatı olarak bu sebepleri şöyle açıklayabiliriz:

 • Madde Kapsamında Marka Olamayacak İşaretler: Bu kapsamda, kanun tarafından açıkça marka olarak kabul edilmeyen işaretler bulunur.
 • SMK madde 4: “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.”
 • Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler: Markaların, ürün ya da hizmetlerin kaynağını belirleyici olması gerektiğinden, ayırt edici niteliği olmayan işaretler reddedilir.
 • Belirli Nitelikteki İşaretler: Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya ürünlerin üretim zamanını gösteren işaretler ya da adlandırmalar, genellikle reddedilir. Aynı şekilde, başka markalarla karıştırılma riski taşıyan benzer işaretler de bu kapsama girer.
 • Herkes Tarafından Kullanılan veya Belirli Bir Meslek, Sanat veya Ticaret Grubuna Mensup Olanları Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler: Bu tür işaretler, genel kullanım veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna özgü olduğu için marka olarak kabul edilmez.
 • Mala Asli Değerini Veren İşaretler: Malın doğasından kaynaklanan özelliklerini veya teknik sonuçları belirten işaretler, genellikle reddedilir.
 • Halkı Yanıltacak İşaretler: İşaretlerin, ürün veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltması durumunda reddedilir.
 • Paris Sözleşmesi’ne Uygun Olmayan İşaretler: Paris Sözleşmesi’ne uygun olmayan işaretler reddedilir.
 • Kamuya Mal Olmuş İşaretler: Kamuya mal olmuş, tarihi veya kültürel değeri olan işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş armalar, nişanlar veya adlandırmalar reddedilir.
 • Dinî Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler: Dinî değerler veya sembolleri içeren işaretler genellikle reddedilir.
 • Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler: Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan işaretler reddedilir.
 • Coğrafi İşaretler: Tescilli coğrafi işaretlerden oluşan veya bu işaretleri içeren işaretler reddedilir.

Türk Patent, başvurunun herhangi bir mutlak ret sebebine uygun olduğunu belirlerse, başvuruyu tamamen veya ilgili sınıflar açısından kısmen reddeder. Bu kriterler, marka başvurusunun kabul edilme şansını etkileyen önemli faktörlerdir. İnceleme sonucunda marka ret kararının iptali davası gündeme gelebilir. Marka ret kararının iptali hakkında daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Marka Başvurusunda Nispi Ret Sebepleri

Nispi ret nedenleri, bir marka başvurusunun reddedilmesine yol açan ancak mutlak ret nedenleri kadar kesin ve genel olmayan nedenlerdir. Bu nedenler, başvurulan markanın, daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir marka ile benzerlik göstermesi durumunda ortaya çıkar. Mevzuatımızda Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 6’da belirtilen nispi ret nedenlerine göre:

 • Benzerlik veya Aynılık: Başvurulan markanın, daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir marka ile benzerlik veya aynılık göstermesi ve bu durumun halk tarafından ilişkilendirilme veya karıştırılma ihtimali varsa, başvuru reddedilir.
 • Tacir veya Temsilcinin Haksız Başvurusu: Ticari bir vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir markanın kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
 • Haksız Hak Edinme: Başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden önce, tescilsiz bir marka veya ticarette kullanılan bir işaret için hak elde edilmişse ve bu durumda işaret sahibi itiraz ederse, marka başvurusu reddedilir.
 • Tanınmış Markaların Korunması: Paris Sözleşmesi uyarınca tanınmış markalar ile benzer marka başvuruları, önceki marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
 • Ticari İşaretlerin Kullanımı: Bir markanın başkasına ait kişi ismi, ticaret unvanı, fotoğrafı, telif hakkı veya fikri mülkiyet hakkını içermesi durumunda, hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
 • Koruma Süresinin Bitmesi: Ortak marka veya garanti markasının koruma süresinin sona ermesinden itibaren belirli bir süre içinde yapılan benzer marka başvuruları, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
 • Yeniden Tescil Başvuruları: Tescilli markanın koruma süresinin bitmesinden itibaren belirli bir süre içinde yapılan benzer marka başvuruları, önceki marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir, ancak bu durumda markanın kullanılmış olması gerekmektedir.
 • Kötüniyetle Yapılan Başvurular: Kötü niyetle yapılan marka başvuruları, itiraz üzerine reddedilir.

Marka ret kararının iptali sürecinde avukatın önemi oldukça büyüktür. Avukat, başvuru sahibine profesyonel hukuki danışmanlık sağlayarak başvurunun reddedilme nedenlerini anlamasına ve savunma stratejisi oluşturmasına yardımcı olur. Marka ret kararının iptali davası sürecinde avukatın deneyimi ve uzmanlığı, gerekli belgelerin toplanması, hukuki argümanların hazırlanması ve itiraz dilekçesinin doğru bir şekilde TürkPatent’e sunulması açısından hayati önem taşır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Marka Başvurusunun TürkPatent Tarafından Değerlendirilmesi

Marka başvurusunun TürkPatent tarafından değerlendirilmesi süreci, Türkiye’de marka tescili için yapılan başvuruların resmi merci olan Türk Patent ve Marka Kurumu (TürkPatent) tarafından incelenmesini içerir. Bu süreç, başvuru sahibinin marka tescili için yasal prosedürlere uygun bir şekilde başvuruda bulunmasını takip eder.

 • Başvuru Kontrolü ve Belgelerin İncelenmesi: Başvuru yapıldığında, TürkPatent öncelikle başvurunun eksiksiz olduğunu kontrol eder. Başvuruda bulunması gereken belgelerin tam ve doğru bir şekilde sunulup sunulmadığı incelenir. Bu belgeler genellikle başvuru formu, marka logosu, mal veya hizmet listesi ve başvuru ücretini içerir.
 • Benzerlik İncelemesi: TürkPatent, başvurunun marka veri tabanında benzer bir marka olup olmadığını kontrol eder. Eğer benzer bir marka bulunursa, başvurunun kabul edilmesi veya reddedilmesi konusunda karar verilir. Markanın benzersiz olması, tescil sürecinin daha sorunsuz ilerlemesini sağlar.
 • Açıklama ve İtiraz Süreci: Başvurunun incelenmesi sırasında, TürkPatent başvuru sahibine gerekli düzeltme veya ek bilgileri sağlama konusunda talepte bulunabilir. Ayrıca, başvurunun kabul edilmemesi durumunda başvuru sahibi itiraz etme hakkına sahiptir. Bu süreçte itirazlar ve cevaplar yazılı olarak sunulur.
 • Tescil veya Ret Kararı: TürkPatent, başvuruyu inceler ve markanın tesciline uygun olduğunu düşünüyorsa, marka tescil edilir ve başvuru sahibine bir tescil belgesi verilir. Ancak, başvuru belirli kriterlere uymuyorsa veya itirazlar varsa, başvuru reddedilir ve başvuru sahibine reddetme nedenleri ile ilgili bir bildirim yapılır.
 • Tescil Süreci ve Yayımlanma: Marka başvurusu kabul edilirse, marka tescil edilir ve Türk Patent Bülteni’nde yayımlanır. Bu yayımlanma süreci, markanın üçüncü taraflar tarafından incelenmesine ve gerektiğinde itiraz edilmesine olanak tanır. Başvuru kabul edildikten sonra marka sahibine tescil belgesi verilir.

Bu süreçler TürkPatent tarafından titizlikle yürütülür ve marka tescil başvurularının yasalara uygunluğunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Marka tescili, marka sahibine markasını yasal olarak koruma altına alma ve marka haklarını kullanma hakkı sağlar. Marka Başvurusunun TÜRKPATENT Tarafından Değerlendirilmesi karmaşık bir hukuki sürece işaret eder. Bu konuda hak kaybına uğramamak bakımından sürecin en başından itibaren bir avukatın desteğini almak en sağlıklısı olacaktır. MG Hukuk olarak biz de müvekkillerimize Marka ret kararının iptali sürecine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Marka Başvurusunun Reddi Durumunda Ne Yapılabilir?

Marka başvurusunun reddedilmesi durumunda başvuru sahibine birkaç seçenek sunulabilir. Marka başvurusunun reddedilmesi durumunda başvuru sahibi, karara itiraz edebilir. Türk Patent ve Marka Kurumu’na itiraz etmek için belirli bir süre verilir. İtiraz, başvuru sahibinin markanın tescil edilmesi için sunabileceği argümanlarla desteklenmelidir. Bu süreç, kararın yeniden değerlendirilmesi ve başvurunun kabul edilme olasılığının artırılması için bir fırsat sunar.

Örneğin, marka işaretiyle ilgili olarak ayırt edicilik eksikliği nedeniyle reddedilmişse, başvuru sahibi işaretin ayırt ediciliğini artırmak için gerekli düzenlemeleri yapabilir. Başvuru sahibi, reddedilen marka başvurusunu yeniden gözden geçirerek ve gerekli düzeltmeleri yaparak yeni bir başvuru yapabilir. Yeniden başvuru yapmak, önceki hataların düzeltilmesini ve markanın kabul edilme olasılığının artırılmasını sağlayabilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kararına karşı, başvuru sahibi mahkemeye başvurabilir. Mahkeme süreci, marka hukuku ve ilgili yasalara uygun olarak gerçekleştirilir. Mahkeme, marka başvurusunun kabul edilmesi veya reddedilmesi konusunda nihai bir karar verebilir. Başvuru sahibi, marka başvurusunun reddedilmesi durumunda en uygun stratejiyi belirlemek için bir marka hukuku uzmanından veya bir avukattan destek alabilir. Marka patent tescil ve itiraz süreçleriyle ilgilenen MG Hukuk olarak sizlere yardımcı olabiliriz.

Her bir seçeneğin avantajları ve dezavantajları vardır ve duruma göre en uygun olanı belirlemek önemlidir. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize marka ret kararının iptaline ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Marka Ret Kararının İptali Nasıl Gerçekleşir?

Marka başvurusunun reddi kararına karşı itiraz süreci, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verdiği ret kararının iptal edilmesini sağlayabilir. Marka başvurusunun reddi kararına karşı itiraz, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. İtiraz, marka başvurusunun ret kararının bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.

İtiraz dilekçesi, itirazı destekleyen gerekçeler ve delillerle birlikte TürkPatent’e sunulur. İtiraz TürkPatent nezdinde kayıtlı marka vekilleri aracılığıyla yapılabilir ve bu için vekaletname gerekmez. TürkPatent’e ödenecek itiraz ücreti 2024 yılı için 1.510 TL’dir. Türk Patent, yapılan itirazı inceleyerek Kurul’a yönlendirir. Kurul, itirazı detaylı bir şekilde değerlendirir ve verilen ret kararını yeniden gözden geçirir.

Marka Ret Kararının İptali

Kurulun itiraz üzerinde verdiği karar, Türk Patent’in nihai kararıdır. Eğer Kurul, itirazı kısmen veya tamamen reddederse, bu nihai karara karşı, kararın taraflara bildirilmesinden itibaren iki ay içinde mahkeme nezdinde iptal davası açılabilir. Bu dava, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi ihtisas mahkemesinde açılmalıdır. Mahkemenin yetkisi kesindir vereceği karara karşı istinaf mahkemesine başvurulabilir.

Marka ret kararının iptalini marka başvurusu sahibi ile markaya itiraz eden hak sahipleri talep ve dava edebilir.

Marka ret kararının iptali davası, marka başvurusunun reddi kararının hukuki olarak incelenmesini sağlar. Mahkeme, delilleri değerlendirerek ve ilgili yasal düzenlemelere göre kararını verir. Bu süreç, marka başvurusu sahibine reddedilen başvurunun nedenlerini ve yasal dayanaklarını daha iyi anlama ve savunma imkânı sağlar. Marka Ret Kararının İptaline ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Marka Ret Kararının İptalinde Avukatın Önemi

Marka ret kararının iptali sürecinde avukatın önemi oldukça büyüktür. Avukat, başvuru sahibine profesyonel hukuki danışmanlık sağlayarak başvurunun reddedilme nedenlerini anlamasına ve savunma stratejisi oluşturmasına yardımcı olur. İptal sürecinde, avukatın deneyimi ve uzmanlığı, gerekli belgelerin toplanması, hukuki argümanların hazırlanması ve itiraz dilekçesinin doğru bir şekilde mahkemeye sunulması açısından hayati önem taşır.

Ayrıca, mahkeme nezdinde iptal davası açılması durumunda, avukat başvuru sahibini yasal süreçte temsil eder ve mahkemede etkili bir savunma sunar. Bu sayede, marka başvurusunun reddi kararının hukuki açıdan incelenmesi ve gerekli adımların atılması sağlanarak, başvuru sahibinin haklarının korunması ve marka tescil sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize marka ret kararının iptali ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Marka Ret Kararının İptali İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Yukarıda detaylarda belirttiğimiz üzere her dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Marka tescil başvurusu, marka ret kararının iptali, marka hakkının ihlali ve marka devir sözleşmesi gibi marka ve patent hukukuna dair süreçlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Kadıköy avukatlık ve marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca marka ret kararının iptali için İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya İstanbul avukatlık, marka ve patent vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz. Marka hükümsüzlük davası, markanın kullanılmama nedeniyle iptali ve marka ret kararının iptali davalarında tecrübelerimizle müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.

Marka tescil başvurusu ve marka ret kararının iptali konusunda uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy marka hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul Marka-Patent Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Kadıköy’de marka avukatlığı, marka ve patent vekilliği faaliyetlerini sürdüren MG Hukuk Bürosu İstanbul avukatı kadrosu meydana çıkan uyuşmazlıklarda İstanbul ve çevre illerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden İstanbul Kadıköy avukatı Mete Gençer’e ait MG Hukuk Bürosu ve TÜRKPATENT marka vekillerine ulaşarak konuya dair destek alabilirsiniz.

Marka ret kararının iptali davası dışında MG HUKUK olarak diğer Marka ve Patent Hukuku Hizmetlerimiz:

 • Marka ve patent başvurusu ve mevcut bir başvuruya itiraz,
 • İtirazlar sonucu Yeniden İnceleme Değerleme Kuruluna başvuru,
 • Marka ve patent tescili,
 • Marka ret kararının iptali davası
 • Marka Hakkının İhlali
 • Marka-Patent yenileme ve marka devir işlemleri,
 • Markada unvan ve adres değişikliği,
 • Türk Patent’in tescil kararlarının iptali davası,
 • Marka ve patent hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir talebi,
 • Marka ve patent ihlalleri ile faydalı modellere dair hukuki süreçlerin takibi,
 • Delil tespiti uygulaması ile e-tespit yapılması,
 • Marka ihlallerinin önlenmesi ve tespiti davaları,
 • Sahte ürünler için arama ve el koyma kararlarının takibi, tazminat davaları açılması,
 • Marka, patent ve tasarım rehni, lisansı, haczi

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.