M G H U K U K

Yükleniyor

Şirket Ortaklık Sözleşmesi

Ana Sayfa Şirket Ortaklık Sözleşmesi

Şirket Ortaklık Sözleşmesi

Girişimlerin ve projelerin hayata geçirilmesinin ilk aşaması olan şirket kuruluşuyla birlikte yapılması gereken etkili bir şirket ortaklık sözleşmesidir.

Günümüzde şirketler hukuku uyuşmazlıklarında çıkan en büyük problemlerden birisi şirket ortaklık sözleşmesi olmaması ya da yetersiz bir şirket ortaklık sözleşmesiyle ilerlenmesidir. Ortaklarla gerekli görev, idare ve kapsam paylaşımının yapılması, ortaklığın nasıl yönetileceğinin, nasıl gelişeceğinin belirlenmesi ve şirketin ticari amaca uygun şekilde ilerlemesi kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda şirket ortaklık sözleşmesi dikkatli ve hassas bir şekilde hazırlanmalı, alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır.

Şirketler, ticaret, marka ve patent hukuku ile iş hukuku gibi şirketlerin ihtiyacı olan hukuk dallarına ilişkin konularda kendini geliştirmiş avukatlar, şirket ortaklık sözleşmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verebilir. MG Hukuk olarak avukat, marka ve patent vekillerinden oluşan uzman kadromuz ve danışmanlarımızla şirketler hukuku işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik etkili bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, toplantıları, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındayız.

Şirket Ortaklık Sözleşmesinin Önemi

Ticaret Hukuku’nun en önemli konu başlıklarından bir tanesi de Şirketler Hukuku başlığıdır. Şirketlere dair iş ve işlemler mevzuatımızda temelde Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunumuzda yer alsa da pek çok farklı hukuk dalını ilgilendiren işler ortaya çıkabilmektedir. Ticaret Kanunumuz tacirleri basiretli olmaya mahkum etmiştir. Bu kapsamda yapılacak ticari işlerde hukuki açıdan hata ve zarar doğmaması adına hukukçulardan destek alınması gerekmektedir.

Şirketler hukuku danışmanlığımız kapsamında MG HUKUK BÜROSU olarak müvekkillerimiz adına şirket ortaklık sözleşmesi gibi ticari sözleşmeler hazırlama ve sözleşme süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz. Sözleşmeler, iki tarafın karşılıklı uygun irade beyanı ile oluşan anlaşmalardır. Türk Borçlar Kanunu’ndaki sözleşmeler de genellikle bir taraflar borçlu ve alacaklıdır. Ancak şirket sözleşmesinde alacak ve borçlu yoktur. Birbiri ile uyuşan tarafların irade beyanları vardır.

Her şirketin hukuki destek alınması bir zorunluluk arz etmese de Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen esas sermayenin 5 katı bulunan anonim şirketlerde avukatın bulunması zorunluluk arz etmektedir. Ancak ticari hayatın içinde mevcut olan riskler, yapılacak iş ve işlemlerdeki karşılaşılabilecek durumlar, şirketin mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi ve sorun çıkmadan önleyici hukuk kapsamında müdahalede bulunulması adına MG HUKUK BÜROSU olarak her şirketin avukatlık hizmeti alması gerektiğine yönelik tavsiyede bulunuyoruz.

Kadıköy şirket avukatı olarak MG Hukuk Av. Mete Gençer ve ekibi yeni bir iş kurarken, ticari amaçlara uygun bir hukuki çerçeve ve altyapı oluşturmanın oldukça önemli bir husus olduğunun bilincinde olarak çalışmaktadır. MG Hukuk Bürosu, start-up olarak da adlandırılan yeni girişimlerin kurulması, ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, ortaklık fesih protokolleri, hisse devirleri, stratejik işbirliklerinin hukuki altyapısının hazırlanması konularında uzman avukatlarıyla pek çok yerli ve uluslararası şirkete ve bireye hizmet vermiş, bu alanda tecrübeli bir hukuk bürosudur.

Şirketler Hukukuna Dair Verilen Hizmetler

Şirket ortaklık sözleşmesi avukatı olarak şirketler hukukuna dair sunmakta olduğumuz çözümler:

 • Hangi şirket türünün ticari amaçlarınız için avantajlı olduğunun değerlendirilmesi,
 • Şirket ana sözleşmesi, şirket içi sözleşmeler, hissedarlar sözleşmesi ve yönetim sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanması,
 • Uygulanacak iş modelinin mevzuata uyumunun denetimi ve değerlendirilmesi,
 • Kuruluş aşamasında gerekli olabilecek sözleşmelerin (kira sözleşmesi, hissedarlar ve yönetim kurulu üyeleri ile imzalanacak sözleşmeler gibi) hazırlanması ve müzakere edilmesi,
 • Kurmak istediğiniz Şirket için gerekli olabilecek marka ve patent başvurusu, ruhsat, izin ve lisansların belirlenmesi ve şirket ticari unvanının rezerve edilmesidir.

Şirket avukatının çalışma alanı şirketin kuruluş aşamasından, şirket işleyişindeki hukuki süreçler ve şirketin sermayesinin arttırılması vb. Ticaret Hukuku’ndan kaynaklanan ve şirketleri ilgilendiren konuları kapsayan hukuki danışmanlık hizmetidir. Şirket avukatı, şirketin ticaretinde karşılaşabileceği tüm hukuki ve mali konularda hazırlanacak sözleşmeler, önleyici hukuk kapsamında yapılacak araştırma ve bildirimler ile aynı zamanda şirket, bağlantılı şirketler ve işçileri arasındaki hakları korumaya alan hukuk dalıdır.

Şirketlere Hukuki Danışmanlık Kapsamında Sözleşmeler

Şirket ortaklık sözleşmesinin ve yapılan yazılı anlaşmanın hukuka uygun düzenlenmesi, tarafın haklarının güvence altına alınması ve imzaya alınan anlaşmaya aykırı eylemlere yönelik hukuki sürecin takip edilmesi olarak özetlenebilir. Avukat, danışmanlık ve dava takibi aşamasında şu konularda sözleşme taraflarına hukuki yardım verir.

MG Hukuk şirket avukatlarınca verilen danışmanlık hizmetleri tarafların hukuki açıdan doğru yöntemi izlemeleri için gereklidir. Hazırlanacak sözleşmeye dair avukatla anlaşıldığında, sözleşme metinlerinin hazırlanması ve temsil edilen tarafın haklarının hukuki yaptırımlarla garanti altına alınması önemlidir. Deneyim isteyen sözleşme hazırlama sürecinde şirket avukatı, olası mağduriyetleri önleme ve hakkın hukuki yollardan aranabilmesinin önünü açma noktalarında gereklidir.

Avukatlarımızdan şu sözleşme konularında danışmanlık hizmeti alabilirsiniz:

 • Ortaklar arası sözleşmeler (hissedarlık sözleşmesi),
 • Yönetim kurulu üyeleri sözleşmeleri,
 • Yönetim danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
 • İş sözleşmeleri
 • Kredi ve sigorta sözleşmeleri
 • Yatırımcı ortak veya melek yatırımcı sözleşmeleri,
 • Proje finansman sözleşmeleri
 • Hisse devir sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri
 • Franchise sözleşmeleri ve süreç yönetimi,
 • Alım – satım sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri
 • Joint Ventures sözleşmeleri
 • Acentelik sözleşmeleri
 • Telif sözleşmeleri
 • Marka ve Patent haklarına dair sözleşmeler,
 • Çalışan buluş bedel haklarına dair sözleşmeler,
 • Fason üretim sözleşmeleri
 • Co-Production sözleşmeleri
 • Tasarım sözleşmeleri
 • Marka tescil başvuruları

Bu sözleşme ve süreçler dikkatli şekilde hazırlanmalıdır. İstanbul Kadıköy şirketler hukuku avukatı MG Hukuk bürosu şirket ortaklık sözleşmesi ve şirketlere hukuki danışmanlık kapsamında faaliyet göstermektedir.

Ortaklık sözleşmesi davaları geniş kapsama sahiptir. Ortaklık tipine bağlı olarak düzenlenen sözleşme şartlarına uygun davranışlar sergilenmediği noktada, ortaklardan birisi veya tamamı hukuki süreci başlatabilir. Farklı ortaklık tipleri için imzalanan sözleşmeler, dava konusu olabilmektedir. Bu nedenle şirket ortaklık sözleşmesi ve diğer sözleşmeler için mutlaka uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

Hisse devir sözleşmelerine ilişkin davalar devreden veya devir alan tarafça açılabilir. Tarafların hisse devrine ilişkin karşılıklı olarak imzaya aldıkları sözleşme, davanın hukuki dayanağını oluşturur. Uygulamada sıklıkla rastlanan bu konuda hak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy şirket avukatı MG Hukuk bürosuna veya diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz.

Sözleşme Hazırlarken Avukatın Önemi

Sözleşmeler, yapılacak işin niteliğine göre adlandırılmakta ve bir takım esaslar bu şekilde belirlenmektedir. Sözleşme hazırlanmadan önce taraflar arasındaki ilişkinin niteliği doğru belirlenmeli, sözleşmede belirlenecek şartlar taraflar arasında görüşülmeli ve bu şekilde ileride meydana gelebilecek uyuşmazlıklar önlenmelidir.

Bu noktada tarafların önleyici hukuk hizmeti adını verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmetini almasının faydası olacaktır. Tarafların müzakere aşamasında profesyonel bir sözleşme avukatından destek alması gerek sözleşmenin hazırlanmasında hak kayıplarının önüne geçilmesi, gerekse ticari ilişkinin ilerleyen aşamalarında bir uyuşmazlık yaşanması halinde sözleşmenin ne şekilde uygulanacağının belirlenmesi için önem taşır.

Sözleşme Avukatı Arayanlar Kiminle Çalışmalıdır

Sözleşme ve şirket avukatı arayanlar hukukun hemen hemen her dalında tecrübe sahibi isimler ile çalışmalıdır. Avukat Mete Gençer ve avukat ekibi sözleşmeler hukuku ve sözleşmeyi ilgilendiren tüm hukuk dallarında başvurulacak tecrübeli isimlerdir. MG Hukuk aracılığı ile sözleşmelere ilişkin danışmanlık ve sözleşmede yaşanan uyuşmazlıklara yönelik dava sürecinin açılması ve takibi işlemlerini yürütecek sözleşme avukatı ile İstanbul Barosu levhasından iletişime geçebilirsiniz.

Şirket ortaklık sözleşmesi, girişimin ilk adımlarını hukuka uygun olarak atmasını sağlayan, girişimlerin yönetim, strateji ve ortakların birbirlerine karşı haklarını düzenleyen, girişimin hisse yapısını belirleyen ve ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların önünü tıkayan çok önemli bir sözleşmedir. Dolayısıyla, adımlarını sağlam atmak ve potansiyeline ulaşmayı hedefleyen her girişimin olmazsa olmazı, ortaklar arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir ortaklık sözleşmesinin varlığıdır. Son olarak, her girişimin birbirinden farklı yapısı göz önüne alındığında, ortaklık sözleşmesinin düzenlenmesinde hukuki destek alınmasında büyük fayda bulunduğunun da hatırlatılması gerekmektedir.

Şirket Ortaklık Sözleşmesinde Neler Yer Alır

Şirket ortaklık sözleşmesinde temel olarak yer alması gerekenler aşağıda sayılmıştır.

 • Şirketin Yapısı
 • Şirketin Konusu
 • Şirket Sermayesi
 • Şirketin Unvanı ve İşletme Adı
 • Şirket Merkezi
 • Sözleşmenin Süresi
 • Şirket Sermayesi
 • Sermaye Değişikliği
 • Hisse Senetlerinin Devri
 • Önalım Hakkı
 • Hisse Senetlerine Verilen Haklar
 • Yönetim Kurulu’nun Yapısı
 • Yönetim Kurulu Başkanı’nın Seçilmesi
 • Yönetim Kurulu Toplantısı ve Tutanaklar
 • Yönetim Kurulunun Yetkileri
 • Yönetim Kurulu’nun Ücreti
 • Karın Dağıtılması
 • Fesih – Tasfiye
 • İhtilafların Halli
 • Gizlilik
 • Rekabet Yasağı
 • Tahkim Şartı

Şirketlere Ortaklık Sözleşmesi ve Danışmanlık Avukatlığı

Kadıköy’de faaliyet gösteren MG Hukuk Bürosu İstanbul şirketler hukuku avukatı kadromuz Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak ilgili tüm şirket sözleşmelerinin tanzimi ve şirketlere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her hukuki süreç, ticari riskler ve sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hukuki ve mali hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle şirket ortaklık sözleşmesi ve şirket hukuki danışmanlık hizmeti için alanında uzman İstanbul şirket avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy şirket hukuku avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

İstanbul şirketler hukuku alanında 2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk büromuza ve şirketlere hukuki danışmanlık için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.