M G H U K U K

Yükleniyor

El Atmanın Önlenmesi

Ana Sayfa El Atmanın Önlenmesi

El Atmanın Önlenmesi

El atmanın önlenmesi davası, mal sahibinin mülkiyet hakkını korumak amacıyla başvurduğu hukuki bir yoldur. Bu dava, bir başkasının haksız bir şekilde mal sahibinin haklarını ihlal etmesi durumunda, müdahalenin sonlandırılması için açılır. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen bu dava, mal sahibinin haklarını korumak ve haksız müdahalelere karşı hukuki güvence sağlamak amacıyla önemli bir araçtır. Bu makalede, el atmanın yani tecavüzün önlenmesi davasının ne olduğunu, nasıl açıldığını, şartlarını ve uygulanabilirlik alanlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

El atmanın önlenmesi davaları genellikle karmaşık hukuki ve kanıt yönlerine sahiptir ve bir avukatın bu süreçte tecrübesi ve uzmanlığı, davacının haklarının en iyi şekilde savunulmasını sağlar. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak bizler de müvekkillerimize El Atmanın Önlenmesi Davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

El Atmanın Önlenmesi Davası Nedir?

El atmanın önlenmesi davası, diğer bir adıyla “müdahalenin men’i” bir mal veya mülk üzerindeki hakların haksız bir şekilde engellenmesini veya müdahale edilmesini önlemek için açılan bir hukuki davadır. Bu dava, mülkiyet hakkının korunması amacıyla başvurulan etkili bir yasal araçtır. Davacı, malik olarak hak sahibi olduğu bir mülk üzerinde haksız bir müdahalenin bulunduğunu iddia eder ve bu müdahalenin sona erdirilmesini talep eder.

Müdahalenin Men’i davası, taşınır veya taşınmaz bir malın maliki tarafından açılabilir. Müdahale, mal üzerinde hukuka aykırı bir şekilde kullanılması, işgal edilmesi, kiraya verilmesi veya fiilen kullanılması gibi durumları içerebilir. Davacı, mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmasını engelleyen veya hukuka aykırı olarak müdahalede bulunan kişilere karşı bu davayı açar.

Bu dava, genellikle karmaşık kanuni ve kanıt yönlerine sahip olabilir ve mahkeme sürecinde doğru şekilde yönetilmelidir. Davacının taleplerini etkili bir şekilde savunmak ve hukuki sürecin adil bir şekilde ilerlemesini sağlamak için bir avukatın yardımı sıklıkla gereklidir. El atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkının korunması ve adaletin sağlanması için önemli bir hukuki araçtır. Müdahalenin meni davasına ilişkin hukuki danışmanlık almak için Kadıköy’de bulunan avukatlık büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

El Atmanın Önlenmesi Davasının Kanuni Düzenlemesi

El atmanın önlenmesi davasının kanuni düzenlemesi, mevzuatımızda Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 683. maddesi, mülkiyet hakkının korunması amacıyla mal sahiplerine geniş yetkiler tanımaktadır. Bu maddeye göre, bir şeye malik olan kişi, o şey üzerinde istediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Müdahalenin men’i davasının dayanağı olan bu madde, mal sahiplerine haksız müdahalelerle mücadele etme imkanı sağlar. Davacı, bu hakkını kullanarak mal üzerindeki haklarını korumak için mahkemeden yardım talep edebilir.

TMK m. 683

“Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.

Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.”

Genel olarak, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri, mal sahiplerinin mülkiyet haklarını korumak için el atmanın önlenmesi davası açmalarına ve bu davaların nasıl sonuçlandırılacağına dair hükümler içermektedir. Bu kanuni düzenlemeler, mal sahiplerine haklarını koruma ve haksız müdahalelere karşı mücadele etme imkânı tanır. El atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkını korumak için önemli bir yasal araç olduğu için bu süreçte bir avukatın rolü büyük önem taşır. Bu konuda hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarına veya doğrudan MG Hukuk İstanbul Avukatlarına ulaşabilirsiniz.

El Atmanın Önlenmesi Davası Neden Açılır?

El atmanın önlenmesi davası, bir mal sahibinin mülkiyet hakkını korumak amacıyla açılan bir hukuki yoldur. Bu dava genellikle bir başkasının haksız bir şekilde sahip olduğu mal üzerindeki hakları kullanmasını engellemek için başvurulan bir yoldur. El atmanın önlenmesi davası, çeşitli durumlarda açılabilir:

  • Haksız Müdahalelerin Önlenmesi: Mal sahibi, bir başkasının mülkiyet hakkını ihlal ettiğini düşündüğünde ve bu müdahalenin devam ettiği durumlarda el atmanın önlenmesi davası açabilir. Örneğin, bir kişi mülkiyet hakkına dayanarak başkasının arazisine yapı inşa ederse, arazi sahibi bu davayı açabilir.
  • Tahdit Edici Eylemlere Karşı: Mal sahibi, mülkiyet hakkını kullanmasını engelleyen tahdit edici (sınırlayıcı) eylemlerle karşılaştığında, yasal haklarını korumak için el atmanın önlenmesi davası açabilir. Örneğin, bir kişi komşusunun arazisine sınır taşı koyarak mülkiyet hakkını kısıtlarsa, arazi sahibi bu davayı açabilir.
  • Tasarruf Yetkisinin Kullanılmasının Engellemesi: Mal sahibi, mülkiyet hakkını kullanma ve tasarrufta bulunma yetkisinin haksız bir şekilde engellendiğini düşündüğünde, el atmanın önlenmesi davası açabilir. Örneğin, bir kiracı kira sözleşmesine aykırı davranarak mülk sahibinin tasarruf yetkisini engelliyorsa, mülk sahibi bu davayı açabilir.

El atmanın önlenmesi davası, mal sahiplerine mülkiyet haklarını koruma ve haksız müdahalelere karşı mücadele etme imkânı sağlar. Bu dava, mal sahibinin haklarını korumak için etkili bir hukuki yoldur ve genellikle mal sahibinin lehine sonuçlanır. Davanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve sonuçlanması için avukatın rolü büyüktür. El Atmanın Önlenmesi Davası avukatlık hizmeti için MG Hukuk avukatlarına ulaşabilirsiniz.

El Atmanın Önlenmesi Davası Nasıl Açılır?

El atmanın önlenmesi davası, bir mal sahibinin mülkiyet hakkını korumak için başvurduğu hukuki bir süreçtir. Bu davayı açmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Hukuki Danışmanlık Alınması: El atmanın önlenmesi davası açmadan önce bir avukattan veya hukuk danışmanından profesyonel yardım almak önemlidir. Avukat, davayı yönlendirmek, gerekli belgeleri hazırlamak ve yasal süreci takip etmek konusunda yardımcı olabilir. MG Hukuk olarak el atmanın önlenmesi davasında hukuki destek vermekteyiz.

Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Dava açılacak mahkemeye hitaben bir dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçe, davacının kimliği, davalının kimliği, olayın özeti, talep edilen hukuki sonuç ve delillerin sunulması gibi bilgileri içermelidir.

Gerekli Belgelerin Toplanması: Davanın dayanağı olan belgeler, deliller ve kanıtlar toplanmalıdır. Bu belgeler, mülkiyet hakkını gösteren tapu kayıtları, kira sözleşmeleri, yazışmalar, tanık ifadeleri ve benzeri belgeler olabilir.

Dava Açılacak Mahkemeye Başvuru: Dava dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte dava açılacak mahkemeye başvurulmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra mahkeme, başvuruyu inceleyerek davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar verecektir.

Davanın İncelenmesi ve Duruşma: Mahkeme, dava dilekçesi ve sunulan delilleri inceleyerek duruşma günü belirleyecektir. Duruşma gününde davacı ve davalı taraflar, mahkeme huzurunda iddialarını ve savunmalarını sunacaklardır.

Kararın Verilmesi: Duruşmanın ardından mahkeme, tarafların iddia ve savunmalarını değerlendirerek kararını verecektir. Mahkeme, el atmanın önlenmesine veya reddine karar verebilir. Kararın kesinleşmesiyle birlikte davada hüküm tesis edilmiş olacaktır.

El atmanın önlenmesi davası açmak için yasal süreç ve prosedürlerin doğru bir şekilde izlenmesi önemlidir. Bu süreçte profesyonel hukuki yardım almak, davacının haklarını koruması ve adaletin sağlanması açısından büyük önem taşır. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. Kadıköy avukatı MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosu avukatlarına tahliye davaları avukatlığı kapsamında el atmanın önlenmesi davası için başvurabilirsiniz.

El Atmanın Önlenmesi Davasının Şartları

El atmanın önlenmesi davasının açılabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

  • Haksız Müdahalenin Varlığı: Davacı, mülkiyetine sahip olduğu mal üzerinde bir başkasının haksız müdahalesi olduğunu ispatlamalıdır. Haksız müdahale, mal sahibinin haklarını kısıtlayan, mal üzerindeki haklarını engelleyen veya ihlal eden her türlü fiil veya eylemi ifade eder.
  • Müdahalenin Devamı: Davacı, haksız müdahalenin hala devam ettiğini göstermelidir. Yani, davacının mülkiyet hakkını engelleyen veya ihlal eden durumun hala mevcut olduğunu kanıtlamalıdır. Eğer müdahale sona ermişse, el atmanın önlenmesi davası açılamaz.
  • Mülkiyet Hakkının İspatı: Davacı, mal üzerindeki mülkiyet hakkını kanıtlamalıdır. Bu genellikle tapu kayıtları, mülkiyet belgeleri veya benzeri belgelerle yapılır. Mülkiyet hakkının doğru bir şekilde ispat edilmesi davacının davanın kabul edilmesi için önemlidir.
  • Davacının Davası Yeterliğinin Kanıtlanması: Davacının, mülkiyet haklarının ihlal edildiğini, haksız müdahalenin devam ettiğini ve bu nedenle el atmanın önlenmesi davası açma hakkına sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Bu şartların sağlanması durumunda, mahkeme el atmanın önlenmesi davasını kabul edebilir ve gerekli hukuki tedbirleri alabilir. Davacının bu şartları doğru ve yeterli bir şekilde kanıtlaması, davanın olumlu bir sonuçla sonuçlanması için önemlidir. Bu şartlar genellikle el atmanın önlenmesi davası için aranan temel şartlardır. Ancak her durum farklılık gösterebilir ve dava sürecinde bu şartların varlığı veya yokluğu mahkeme tarafından değerlendirilir. MG Hukuk olarak her durumun farklılık gösterdiği bu El Atmanın Önlenmesi Davası sürecinde müvekkillerimize hukuki danışmanlık verip etkin avukatlık hizmeti sunmaktayız.

El Atmanın Önlenmesi Davası Kime Karşı Açılır?

El atmanın önlenmesi davası, bir kişinin mülkiyetine sahip olduğu mal üzerinde haksız bir müdahalenin bulunduğu durumlarda açılır. Bu davada davalı, mal üzerinde haksız müdahalede bulunan kişidir. Ancak, davacının hangi durumda dava açabileceği ve kimlere karşı dava açabileceği bazı farklı durumlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte el atmanın önlenmesi davasının kime karşı açılabileceği durumlar:

Üçüncü Kişilere Karşı: Mal sahibi, mal üzerinde haksız müdahalede bulunan üçüncü kişilere karşı el atmanın önlenmesi davası açabilir. Örneğin, bir komşunun mülkiyetine ait araziye izinsiz olarak yapılan inşaat veya bahçeye izinsiz olarak ağaç dikme gibi durumlarda mal sahibi, üçüncü kişilere karşı bu davayı açabilir.

Kamu Kurumlarına veya İdarelere Karşı: Bazı durumlarda, mal sahibi kamu kurumları veya idareler tarafından haksız bir şekilde malına müdahale edildiğini düşünüyorsa, bu kurumlara veya idarelere karşı el atmanın önlenmesi davası açabilir. Örneğin, bir araziye kamu tarafından izinsiz olarak yapılan yol inşaatı gibi durumlarda mal sahibi, ilgili kamu kurumlarına karşı bu davayı açabilir.

Paydaşlara Karşı: Eğer bir mal, birden fazla kişi tarafından paylaşılıyorsa, paydaşlardan biri diğer paydaşların mal üzerinde haksız müdahalede bulunması durumunda el atmanın önlenmesi davası açabilir. Örneğin, ortak bir mülkiyete sahip olan kişilerden biri diğer ortakların mal üzerinde haksız bir şekilde inşaat yapmasını engellemek için bu davayı açabilir.

El atmanın önlenmesi davasının kimlere karşı açılabileceği ve hangi durumlarda açılabileceği, hukuki mevzuata ve duruma göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla, davacının mal üzerinde haksız müdahale olduğunu kanıtlaması ve dava açma hakkına sahip olduğunu göstermesi önemlidir. Kadıköy avukatı ve gayrimenkul hukuku alanında hizmet veren MG hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin el atmanın önlenmesi davası sürecinde onlara hukuki destek sunmaktayız.

El Atmanın Önlenmesi Davasında Süreler ve Zamanaşımı

El atmanın önlenmesi davası hukuki niteliği itibariyle, devam eden bir müdahale olduğu sürece el atmanın önlenmesi davası her zaman açılabilir. Bu durumda, herhangi bir hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi söz konusu değildir.

Örneğin, bir kişinin arazisine izinsiz olarak kulübe yapıldığını öğrenmesinden sonra 10 yıl geçse bile, haksız müdahale devam ettiği sürece bu kişi el atmanın önlenmesi davasını açabilir. Çünkü el atma fiili hala devam etmektedir ve mal sahibinin haklarını kullanmasını engellemektedir. El atmanın önlenmesi davası, el atma fiilinin devam ettiği süre boyunca açılabilecek bir dava türüdür. Ancak, eğer el atma durumu sona ermiş ve işgal gibi daha ciddi bir duruma dönüşmüşse, bu durumda istihkak davası açılabilir. İstihkak davası, mülkiyetin kime ait olduğunun tespiti için açılan bir davadır ve el atma durumu sona erdikten sonra bu dava açılabilir.

Sonuç olarak, el atmanın önlenmesi davasında herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Ancak, el atma fiili devam ettiği müddetçe dava açılabilir ve haksız müdahalenin sonlandırılması için mahkemeye başvurulabilir. Kadıköy avukatlık bürosu MG Hukuk olarak müvekkillerimizin el atmanın önlenmesi davalarında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

El Atmanın Önlenmesi Davasında Ecrimisil ve Ek Talepler

Ecrimisil davası, bir malın kullanma veya faydalanma hakkına sahip olmayan bir kişinin, bu malı sahibinin rızası dışında kullanması veya işgal etmesi sonucunda ortaya çıkan tazminat davasıdır. Genellikle “haksız işgal tazminatı” olarak da adlandırılan bu hukuki süreç, mal sahibinin uğradığı zararın tazminini amaçlar. Ecrimisil davası, Türk Medeni Kanunu’nun 995. maddesiyle hukuki dayanağını bulur.

Ecrimisil davası genellikle taşınmazlar üzerindeki haksız kullanım durumlarında gündeme gelir. Bir kişi, sahibin izni olmadan bir mülkü işgal eder veya kullanırsa, sahip olan kişi bu işgal nedeniyle uğradığı zararın karşılanması için ecrimisil davası açabilir. Bu zararlar, mal sahibinin gelir kaybı, kullanım hakkından mahrum kalması gibi maddi kayıplarını içerebilir.

Ecrimisil davası, işgalcinin kötü niyetli olması ve işgal nedeniyle mal sahibinin zarar görmesi durumunda açılır. Davada, işgalcinin haksız işgalinin süresi, işgalcinin kötü niyetli olup olmadığı, mal sahibinin uğradığı zararın boyutu gibi faktörler dikkate alınır. Davanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve sonuçlanması için avukatın rolü büyüktür. Ecrimisil Davası hakkında daha detaylı bilgi almak için bu makalemizi okuyabilir veya doğrudan büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

El atmanın önlenmesi davası, sadece haksız müdahalenin sonlandırılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu müdahaleden kaynaklanan zararların tazminini de içerebilir. Bu zararların tazmini genellikle ecrimisil talebiyle gerçekleştirilir. Örneğin, bir arazinin üzerine izinsiz olarak yapılan bir yapı nedeniyle mal sahibi gelir kaybına uğramışsa, bu kaybın ecrimisil talebiyle karşılanması istenebilir. Ecrimisil talebiyle birlikte, haksız müdahaleden kaynaklanan diğer maddi zararlar da tazmin edilebilir.

Genel olarak, el atmanın önlenmesi davası, haksız müdahaleden kaynaklanan zararların tazmini için bir platform sağlar. Bu zararlar, ecrimisil talebiyle veya diğer maddi ve manevi zarar talepleriyle mahkemeden talep edilebilir. Avukatlar, müvekkillerini el atmanın önlenmesi davası sürecinde temsil ederken, hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde savunurlar. El atmanın önlenmesi davası için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak üzere büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Paydaşlara Karşı El Atmanın Önlenmesi Davası

Paydaşlara karşı el atmanın önlenmesi davası, paylı mülkiyete tabi bir taşınmaz üzerinde hak sahibi olan paydaşlardan birinin veya birkaçının, kendi paylarına yönelik haksız saldırıları önlemek için açılan bir davadır. Ancak, Yargıtay’ın içtihatlarına göre, paydaşlar arasındaki haksız saldırılar ve bunların önlenmesi hususu ayrı bir inceleme konusudur.

Bu tür davaların incelenmesinde, öncelikle paydaşlar arasında ilgili malın kullanımı veya paylaşımına ilişkin bir anlaşma olup olmadığına bakılır. Eğer böyle bir anlaşma yoksa ve paydaşlar arasında harici bir taksim ve belirleyici bir anlaşma yapılmamışsa, Yargıtay el atmanın önlenmesi davası yerine, ortaklığın giderilmesine yönelik olarak açılacak davanın daha doğru olduğunu kabul etmektedir. Ancak, müşterek mülkiyete tabi bir taşınmaza haksız müdahalede bulunan üçüncü bir kişi varsa, paydaşlardan biri bile tek başına el atmanın önlenmesi davası açabilir. Bu durumda, mahkeme müdahalenin varlığını tespit ederse, kullanma ve yararlanma hakkı olmayan kişi aleyhine haksız işgal tazminatına hükmedebilir.

Elbirliği mülkiyetinde veya paylı mülkiyette, her paydaş malın tamamı üzerinde hak sahibidir, ancak belirli oranlar ve tasarruf yetkileri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, her bir paydaş, kendi payına yönelik haksız saldırıları önlemek için el atmanın önlenmesi davası açabilir. Bu dava, paydaşların haklarını korumak ve taşınmaz üzerindeki hukuki durumu netleştirmek için önemli bir araçtır. El atmanın önlenmesi davalarında bir avukata danışmak ve onun profesyonel rehberliğinden faydalanmak, davaya ilişkin en iyi sonucu elde etme şansını artırabilir. Kadıköy avukatlık ofisi MG Hukuk olarak biz de müvekkillerimize el atmanın önlenmesi davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

El Atmanın Önlenmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

El atmanın önlenmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme, davanın niteliğine ve konusuna göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak:

Yetkili Mahkeme: El atmanın önlenmesi davası, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Taşınmaz mal üzerindeki hakların korunması gerektiği için dava, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetki alanına girer.

Görevli Mahkeme: El atmanın önlenmesi davasının görevli mahkemesi ise asliye hukuk mahkemesidir. Asliye hukuk mahkemesi, bu tür davaların görülmesi için yasal olarak yetkilendirilmiş mahkemedir.

Dolayısıyla, bir taşınmaz üzerindeki el atmanın önlenmesi için dava açılacaksa, yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olacaktır. Görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemesi olacaktır. Bu şekilde, taşınmaz üzerindeki hakların korunması ve uyuşmazlıkların çözümü sağlanmış olur.

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi Örneği

Her hukuki durum farklıdır ve özel koşulları içerebilir. Bu nedenle, hukuki süreçlerde profesyonel destek almak önemlidir. Avukatlar, size özel durumunuz için uygun ve etkili bir hukuki strateji oluşturabilir ve sürecinizi yönlendirebilir. Her bireyin karşılaştığı hukuki sorunlar farklıdır ve bu sorunlarla başa çıkabilmek için uzman bir hukuk profesyonelinin rehberliği önemlidir. Bu nedenle, ecrimisil talebinde bulunurken veya benzer hukuki süreçlerde adım atarken bir avukatın hukuki destek sağlaması kritiktir.

Her bir dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. El atmanın önlenmesi davası gibi gayrimenkul ve tazminat hukukuna dair süreçlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. El atmanın önlenmesi Davasında uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Avukatlar, hukuki bilgi ve deneyimleri ile size özel durumunuz için en uygun hukuki çözümü bulabilirler. Hukuki süreçlerdeki prosedürleri bilmeleri, başvurularınızın etkili ve adil bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, avukatlar size davranış biçiminde rehberlik ederek, hukuki süreç boyunca sizi bilgilendirebilir ve haklarınızı korumanıza yardımcı olabilirler. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından el atmanın önlenmesi dava dilekçesinden bir parça verelim:

El Atmanın Önlenmesi

Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

1-Davamızın KABULÜNE, davalı tarafın ……. …………………… adresinde kain tapulu taşınmaz üzerindeki haksız ve kötü niyetli işgalinin önlenmesine ve masrafları kendisine ait olmak üzere taşınmazdan tahliyesine

2-Her türlü yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.”

Hukuki süreçlerde profesyonel bir avukatın desteğini almak, sizin için en uygun ve güvenilir çözümü elde etmenize yardımcı olabilir. Her hukuki durum özeldir, bu yüzden profesyonel bir avukat, hukuki sorunlarınıza uygun özel bir yaklaşım geliştirebilir. Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak müvekkillerimize el atmanın önlenmesi davası konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

El Atmanın Önlenmesi Davasına İlişkin Emsal Yargı Kararları

Kadıköy avukatı olarak yargıda en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın El Atmanın Önlenmesi Davasına dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2018/3804 E. ve 2019/7229 K.

“Taşınmazın tahliyesi ve ecrimisil bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Eşyaya bağlı aynî haklardan olan mülkiyet hakkı herkese karşı ileri sürülebileceği gibi, hakka yönelik bir müdahale durumunda ne zaman gerçekleştiğine bakılmaksızın, ileri sürüldüğü andaki hak sahibi tarafından her zaman koruma istenebileceği de kuşkusuz olup anılan korumanın istenmesi durumunda da hakkın kötüye kullanıldığından söz edilebilmesine hukuken olanak yoktur. Malikin hukuk düzeninin sınırları içerisinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, tasarrufta bulunma, yararlanma yetkilerine sahip olduğu, malını haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı her türlü el atmanın önlenmesi davası açabileceği öngörülmüştür.”

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/13404 E. ve 2017/216 K.

“Somut olayda davacı vekili; davacının … ili Merkez ilçesi… mahallesi… caddesi …sokak … Apt. Daire No:16’daki taşınmazı 22/01/2014 tarihinde davalıdan satın aldığı, aynı taşınmazda davalının talebi üzerine kira akdi yapılmaksızın bir-iki ay süre ile kiracı olarak oturmasına müsaade edildiğini, sözlü irade beyanı ile taşınmazı bir-iki ay süre zarfında tahliye taahhüdünü yerine getirmeyen davalının fiilen işgal durumuna düştüğünü, davalıya 04/11/2015 tarihinde … 2. Noterliği kanalıyla …yevmiye numaralı ihtarname çekildiğini, bir ay içerisinde taşınmazın tahliyesinin ihtar edildiğini..

..ihtarnamenin 09/11/2015 tarihinde davalıya tebliğ edildiğini ve davalının temerrüde düştüğünü belirterek davalının haksız el atmasının önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekilinin … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 31.03.2016 tarihli celsedeki imzalı beyanına göre, davaya konu taşınmazın eski maliki olan davalının, herhangi bir ücret talebi olmaksızın taşınmazı bir süre kullanmasına izin verilmiştir. Kira bedelinin kira sözleşmesinin kurucu unsurlarından olması sebebiyle taraflar arasında kira ilişkisi bulunmadığı anlaşılmakla davaya bakmakla genel görevli … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.”

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/3860 E. ve 2019/3879 K.

“Davacı, asıl davada; …mahallesinde bulunan bir daireyi satın almak için emlakçı ile anlaşarak tapuda işlemin yapıldığını eski malikin daireyi tahliye etmemesi üzerine yapılan görüşmede eski malikin dairesinin satılmadığını beyan ettiğini …  mahkemece çekişmeli taşınmaza el atıldığı gerekçesiyle asıl davanın kısmen kabulüyle davalının el atmasının önlenmesine ve 13.250,00 TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline; satış işleminin hukuka uygun olduğu … Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; …’ın yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA..”

Gayrimenkul hukukundaki sık değişiklikleri göz önünde bulundurursak el atmanın önlenmesi davasının süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy avukatı MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosu avukatlarına tahliye davaları avukatlığı kapsamında el atmanın önlenmesi davası için başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul El Atmanın Önlenmesi Davası İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Yukarıda detaylarda belirttiğimiz üzere her dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. El Atmanın Önlenmesi Davası, Ecrimisil Davası gibi gayrimenkul ve tazminat hukukuna dair süreçlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. El Atmanın Önlenmesi Davasında uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

İstanbul avukatı ve gayrimenkul hukuku alanında çalışmaları olan MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Avukatın hukuki süreçteki tecrübesi, hukuki belirsizlikleri ortadan kaldırabilir ve müvekkilin lehine olan hukuki argümanları güçlendirebilir. Ecrimisil Davasında genellikle karşı tarafın savunmasıyla karşılaşabilir. Avukat, bu savunmalara etkili bir şekilde cevap verebilir, karşı tarafın argümanlarını çürütebilir ve müvekkilinin lehine olan hukuki dayanakları güçlendirebilir.

Sonuç olarak, El Atmanın Önlenmesi Davasında avukatın katkısı, hukuki karmaşıklığı aşma, müvekkilin haklarını etkili bir şekilde savunma ve olası hukuki riskleri en aza indirme konularında büyük bir öneme sahiptir. Kadıköy avukatlık ve marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak El Atmanın Önlenmesi Davası konusunda sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy gayrimenkul avukatı hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

İstanbul Gayrimenkul Hukuku Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Taşınmazlara (gayrimenkuller) ilişkin davalar, MG Hukuk Bürosunun çalışma alanlarından önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yılların verdiği birikim ve her gün yenilenerek güncellenen hukuki bilgimiz ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Taşınmazların yüksek ekonomik değeri nazara alındığında taşınmaz davalarında konusunda Uzman Taşınmaz Hukukçusunun, Taşınmaz davaları konusunda uzman avukatının rolünü daha da belirginleştirmektedir. Gayrimenkul, ihtiyaç veya yatırım için alan kişiler için önemli bir değerdir ve bu değerin korunması için doğru bir hukuki temsil ile danışmanlık gerekmektedir.

Gayrimenkul Hukuku, El Atmanın Önlenmesi Davası, ecrimisil davası, tapu iptal ve tescil davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm ile ilgili davalar, intifa hakkı, kamulaştırma davaları, aile konutu şerhi, imar uygulamaları, kentsel dönüşüm davaları, kentsel dönüşüm toplantılarında temsil, mirastan mal kaçırma ilgili davalar, izaley-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları gibi birçok davayı içinde barındırmaktadır. MG HUKUK BÜROSU olarak bu davalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.