M G H U K U K

Yükleniyor

Patent Uyuşmazlıklarında Tahkim

Ana Sayfa Patent Uyuşmazlıklarında Tahkim

Patent Uyuşmazlıklarında Tahkim

Uyuşmazlıkların alternatif çözümleri birçok avantaj sağlamakta olup patent uyuşmazlıklarında tahkim yargılaması hızlı ve etkili bir süreç olarak bilinmektedir. Taraflar, uyuşmazlıklarını özel bir hakem veya hakemler heyeti önünde çözerler ve bu sayede mahkemelerdeki uzun süreli yargılama süreçlerinden kaçınabilirler. Ayrıca, patent uyuşmazlıklarında tahkim, tarafların uyuşmazlıklarını gizli tutmalarına da olanak tanır. Kadıköy avukatlık ve marka patent vekilliği faaliyeti vermekte olan MG Hukuk Bürosu olarak bu makalemizde patent uyuşmazlıklarında tahkim yolunu inceleyeceğiz.

Patent Nedir?

Patent, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yolla tanımlayan bir buluş için sahibine belirli bir süre ile bu buluşun kullanımı için tanınan tekel hakkıdır. Buluşun, yenilik, sanayiye uygulanabilir olma ve tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterlerini mutlaka taşıması gerekmektedir.

Taraflar, uyuşmazlıklarını özel bir hakem veya hakemler heyeti önünde çözerler ve bu sayede mahkemelerdeki uzun süreli yargılama süreçlerinden kaçınabilirler. Ayrıca, patent uyuşmazlıklarında tahkim, tarafların uyuşmazlıklarını gizli tutmalarına da olanak tanır.

Patent ve patent uyuşmazlıklarında tahkim yolu ile alakalı daha fazla bilgi almak için ilgili patent tescili yazımızı okuyabilir veya hukuki danışmanlık ve Kadıköy avukatlık hizmeti almak üzere bizlere ulaşabilirsiniz.

Tahkim Nedir?

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeler yerine, belirli konularda tahkim sözleşmesi yaparak hakem adı verilen kişiler aracılığıyla nihai olarak çözümlenmesini sağlayan bir yöntemdir. Tahkim, yalnızca kanunun izin verdiği konularda geçerli olup, taraflar arasında önceden yapılan tahkim sözleşmesi veya düzenlenen sözleşmede tahkim şartının bulunması gerekmektedir. Ancak her türlü dava için tahkim yoluna başvurmak mümkün değildir; uyuşmazlığın tahkim için uygun olması gerekir. Genellikle ticari uyuşmazlıklar, tahkim için uygun bir konu oluştururken, örneğin boşanma davaları gibi aile hukuku konularında tahkim kullanılamaz.

Bu uyuşmazlık çözüm yöntemi, taraflara esneklik sağlar ve genellikle mahkemelere kıyasla daha hızlı ve özel bir çözüm sunar. Taraflar, tahkim sürecini belirleyerek ve tahkimcileri seçerek süreci daha fazla özelleştirebilirler. Tahkim, ticaret ve iş dünyasında yaygın olarak tercih edilen bir çözüm yoludur ve taraflar arasındaki iş ilişkilerini düzenlemek için sıkça kullanılır. Patent uyuşmazlıklarında tahkim hakkında bilgi sahibi olabilmek bakımından bunları anlamak önemli olacaktır. Daha detaylı bilgi sahibi olmak veya avukatlık hizmeti almak için Kadıköy Avukat MG Hukuk’a mail atarak veya arayarak ulaşabilirsiniz.

Patent Uyuşmazlıklarında Öngörülen Tahkim Yolu

Mevzuatımızda Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik, patent başvurusu yapma, patent koruması, patent ihlali ve uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları kapsar. Bu yönetmelik, patent sahiplerinin haklarını korumak ve uyuşmazlıkları çözmek için bir dizi prosedür ve mekanizma sağlar. Bunlar arasında, tahkim yolu da bulunmaktadır. Tahkim, tarafların uyuşmazlıklarını, bağımsız bir hakem veya hakemler heyeti önünde çözmelerine olanak tanıyan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Çalışan buluşları yönetmeliği, patentle ilgili uyuşmazlıkların çözümü için tahkim yolunu da öngörmektedir. Yönetmeliğin ilgili kısmı şöyledir:

“Uyuşmazlık ve Tahkim

Uyuşmazlığın Çözümlenmesi

MADDE 24 – (1) Çalışan ve işveren arasında, bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenecek bedelin miktarı ve ödenme şekli konusunda uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda, işveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talebinde bulunmuşsa, patent veya faydalı model verildiği tarihten; kısmi hak talebinde bulunmuşsa, işverenin buluştan yararlanmaya başladığı tarihten itibaren iki ay içinde anlaşamamaları halinde, uyuşmazlık bu Yönetmelikte belirlenen hesaplamalar çerçevesinde tahkim yoluyla çözümlenir.

(2) Tahkime ilişkin yazılı bir sözleşme bulunma şartı aranmaksızın, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun tahkime ilişkin hükümleri uygulanır. Yabancılık unsuru taşıyan ihtilaflarda ise, 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu geçerlidir.

(3) Çalışan ve işveren arasındaki iş ilişkisinin, patent veya faydalı model verilmeden önce sona ermiş olması durumunda, bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenecek bedelin miktarı ve ödenme şekli konusundaki uyuşmazlıkların çözümünde birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Çalışan ile işveren arasında ve çalışanlar arasındaki uyuşmazlıklar, bu Yönetmelik hükümlerine göre tahkim yoluyla çözümlenir.

(5) Taraflar, bu madde kapsamında tahkim yoluna başvurmadan önce uyuşmazlığı çözmek amacıyla, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde de arabuluculuk yöntemini tercih edebilirler.”

Patentle ilgili uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü, birçok avantaj sağlar. Patent uyuşmazlıklarında tahkim, hızlı ve etkili bir çözüm yöntemi olarak bilinir. Taraflar, uyuşmazlıklarını özel bir hakem veya hakemler heyeti önünde çözerler ve bu sayede mahkemelerdeki uzun süreli yargılama süreçlerinden kaçınabilirler. Ayrıca, patent uyuşmazlıklarında tahkim, tarafların uyuşmazlıklarını gizli tutmalarına da olanak tanır.

Patent yönetmeliği, patent uyuşmazlıklarında tahkim yolunun kullanımına ilişkin bazı kurallar ve prosedürler belirlemiştir. Örneğin, tahkim, tarafların anlaşması veya patent yönetmeliğinde belirtilen hallerde kullanılabilir. Patent uyuşmazlıklarında tahkim, tarafların anlaşması halinde, uyuşmazlığın çözümü için kullanılabilir. Ancak, patent yönetmeliği, tarafların anlaşması olmadan da patent uyuşmazlıklarında tahkim yoluna başvurulabileceğini belirtmektedir.

Tahkim, patentle ilgili uyuşmazlıkların çözümü için etkili bir yöntemdir. Patent yönetmeliği, tahkim yolunun kullanımına ilişkin bazı kurallar ve prosedürler belirlemiştir. Bu kurallar ve prosedürler uygulanırken hak kaybına uğramamak bakımından patent uyuşmazlıklarında tahkim sürecine hâkim bir marka-patent avukatına danışılması önerilmektedir. Taraflar, uyuşmazlıklarını özel bir hakem veya hakemler heyeti önünde çözerler ve bu sayede mahkemelerdeki uzun süreli yargılama süreçlerinden kaçınabilirler. Ancak, patent uyuşmazlıklarında tahkim yolunun kullanımı, tarafların anlaşması veya patent yönetmeliğinde belirtilen hallerde mümkündür. Daha detaylı bilgi almak için MG Hukuk olarak bizlere ulaşabilirsiniz. 2013 yılından beri müvekkillerimize patent hukuku ve patent uyuşmazlıklarında tahkim süreci üzerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Patent Uyuşmazlıklarında Tahkim İçin Gerekli Şartlar

Patent uyuşmazlıklarının tahkimde çözümü için gerekli şartlar, uyuşmazlığın niteliğine, tarafların iradesine ve uygulanacak hukuka göre değişebilir. Ancak genel olarak, patent uyuşmazlıklarının tahkimde çözümü için şu şartlar aranır:

 • Tarafların, patent uyuşmazlığını tahkim yoluyla çözmeyi önceden veya sonradan yazılı olarak kararlaştırmaları.
 • Tarafların, tahkim kurallarını, tahkim yeri ve dilini, tahkim heyetinin sayısını ve seçimini, uygulanacak hukuku ve tahkim kararının icrasını belirlemeleri veya bunları belirleyecek bir tahkim kurumuna başvurmaları.
 • Tarafların, patent uyuşmazlığının tahkim yoluyla çözümüne ilişkin haklarını ve yükümlülüklerini bilmesi ve bunlara uygun davranması.
 • Tarafların, patent uyuşmazlığının tahkim yoluyla çözümüne engel olabilecek herhangi bir yasal veya fiili kısıtlamanın bulunmaması.

Patent uyuşmazlıklarının tahkimde çözümü, patent sahiplerine ve lisans alanlara bazı avantajlar sağlar. Bunlar arasında, uyuşmazlığın gizlilik içinde, hızlı, esnek ve uzman bir şekilde çözümlenmesi, tahkim kararının uluslararası alanda tanınması ve icra edilmesi, uyuşmazlığın birden fazla ülkeyi kapsaması halinde tek bir tahkim yargılaması ile sonuçlandırılması sayılabilir. Patent uyuşmazlıklarında tahkim süreci için Kadıköy avukatı MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Patent Uyuşmazlıklarında Tahkim Başvuru Süreci

Patent Uyuşmazlıklarında Tahkim Başvuru Süreci, tarafların tahkim anlaşması yapmaları, tahkim kurallarını ve hakemleri belirlemeleri, tahkim dilekçesini ve delilleri sunmaları, tahkim kararının verilmesi ve icra edilmesi gibi aşamalardan oluşur.

Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır. Tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı veya ayrı bir sözleşme şeklinde yapılabilir. Tahkim sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim sözleşmesinin taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması yeterlidir. Asıl sözleşmenin bir parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması hâlinde de tahkim sözleşmesi yapılmış sayılır.

Tahkim sözleşmesine karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim sözleşmesinin henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz. Yargılama sırasında tarafların tahkim yoluna başvurma konusunda anlaşmaları hâlinde, dava dosyası mahkemece ilgili hakem veya hakem kuruluna gönderilir.

Patent Uyuşmazlıklarında Tahkim Başvurusu Ücretleri (2023)

Patent uyuşmazlıklarında tahkim başvurusunda ücretler Başvuru Harcı, İdari Masraf ve Hakem Ücretleri şeklinde üç kalemden oluşmaktadır.

Başvuru harcı: Uyuşmazlık tutarına bağlı olmaksızın her koşulda 500,00 TL’dir. Bu ücret, dava dilekçesinin Tahkim Merkezine sunulacağı tarihte ödenecektir.

İdari masraf: Uyuşmazlık tutarına bağlı olarak belirlenmektedir. Buna göre 1.000.000,00 TL’ye kadar olan başvurularda ilgili tutarın %1,6’sı, 1.000.000,01 ile 5.000.000,00 TL arasındaki başvurularda ise ilgili tutarın %1+16.000,00 TL idari masraf olarak ödenmektedir.

Hakem ücretleri: Hakem ücretleri, başvurunun tek hakemli veya hakemler kurulu tarafından görülmesine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre 1.000.000,00 TL’ye kadar olan başvurularda ilgili tutarın tek hakem halinde %5’i, hakemler kurulunca inceleme halinde %7’si; 1.000.000,01 ile 5.000.000,00 TL arasındaki başvurularda ise tek hakem halinde ilgili tutarın % 4,5’i+50.000 TL, hakemler kurulu incelemesi halinde ilgili tutarın % 5,6’sı+52.000 TL hakem ücreti olarak ödenecektir. Bu tutarlara ilişkin tablo aşağıdadır:

Uyuşmazlık Konusunun Değeri  İdari Masraf  Tek Hakem  Hakemler Kurulu
0 – 1.000.000 %1,6 % 5 % 7
1.000.001 – 5.000.000 16.000 TL + %1 50.000 TL + % 4,5 52.000 TL + % 5,6
5.000.001 – 25.000.000 56.000 TL + %0,5 230.000 TL + % 2 276.000 TL + % 5

Çalışan Buluşlarında Zorunlu Tahkim Şartı

Çalışan buluşları ve hakları, çalışan işçinin (mühendis, ar-ge sorumlusu, usta, teknik personel vb.) bir işletmede çalışırken patent ve faydalı model konusu olan bir buluş gerçekleştirdiğinde bu konu ve hukuk dalı gündeme gelmektedir. Çalışan buluşları, bir iş ilişkisi altında veya işverenin deneyim ve çalışmalarına dayanarak gerçekleştirilen buluşlardır. Bu tür buluşlarda patent isteme hakkı ve buluş karşılığı makul bedel ödeme yükümlülüğü işveren ve çalışan arasında belirlenir. Patent uyuşmazlıklarında tahkim hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için çalışan buluşları makalemize ulaşabilir veya hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca bedel hesabına ilişkin taraflar arasında anlaşma bulunmadığından hareketle uyuşmazlıklar tahkim ile çözülecektir. İşveren ve işçi arasındaki bu uyuşmazlıklar zorunlu tahkime tabi tutulmuştur. Çalışan buluşlarıyla ilgili ihtilaflar, iş ilişkisinden sonra da tahkim usulüyle çözümlenir. Çalışanın bedel hakkı, işçilik hakkı değil alacak hakkı olduğundan tahkim başvurusu öncesinde işvereni ihtarla temerrüde düşürmek yerinde olabilir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık zorunlu tahkime tabi, bu sebeple öncelikle tahkime başvurulacak, tahkimde çözülememe halinde mahkemeye gidilebilecek. İstenirse patent uyuşmazlıklarında tahkimden önce ihtiyari arabuluculuğa da başvurulabilir.

Patent Uyuşmazlıklarında Tahkim

Patent uyuşmazlıklarında tahkim yargılamasında Türkiye’de emsal teşkil edecek bir dosyanın özetinde; hakem başta Çalışan Buluşu Yönetmeliği katsayılarıyla hesap yapmış fakat çıkan sonuç çok düşük bir tutar olunca hakkaniyet ilkesi gereği tutarın 5 kat artırılmasına karar vermiştir. Çalışan buluşları ve haklarında ücret talebi 3.000.000 TL altında bir tutar olursa İstanbul Tahkim Merkezi Seri tahkim sürecine başvurulabilmektedir. Bu yolla tek hakem atanmakta ve dosya 3 ayda sonuçlanmaktadır. Bazı zorunlu durumlarda ek 1 aylık süre alınabilmektedir.

Çalışan buluşları ve haklarında hak edilen bedel hakkına ilişkin alacağın, icra takibine konu edileceği imtiyazlı alacak kabul edileceği SMK 120/1’de düzenlenmiştir:

“İşverenin iflas etmesi ve iflas idaresinin de buluşu işletmeden ayrı olarak devretmek istemesi hâlinde çalışanın, yapmış olduğu ve işverenin de tam hak talebinde bulunduğu buluşa ilişkin olarak önalım hakkı vardır.”

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 115/9. maddesine göre, çalışan buluşlarına ilişkin bedel tarifesi ve ihtilafların çözümü için zorunlu tahkim usulü, yönetmelikle belirlenir. Çalışan Buluşları Yönetmeliği (m. 24) ise çalışan buluşlarından kaynaklanan ihtilaflarda zorunlu tahkim sürecini öngörmektedir. Patent uyuşmazlıklarında zorunlu tahkime tabi olan ihtilaflar şunlardır:

 1. Çalışan ile işveren arasındaki anlaşmazlıklar. Bu durumda, çalışanın özel sektörde ya da kamuda olması veya ihtilafın miktarı önemsiz olması fark etmez.
 2. Çalışanlar arasındaki anlaşmazlıklar.

Ancak, şu ihtilaflar mahkemelerde görülmektedir:

 1. İşverenler arasındaki ihtilaflar,
 2. Yükseköğretim kurumları ile bu kurumlarda çalışanlar arasındaki ihtilaflar,
 3. Yükseköğretim kurumları arasındaki ihtilaflar,
 4. Kamu destekli projelerde geliştirilen buluşlarla ilgili ihtilaflar.
 5. Çalışan buluşlarından kaynaklanan hak ve yükümlülükler, iş sözleşmesinin sona ermesinden etkilenmediği için, bu ihtilaflar iş ilişkisinin sona ermesinden sonra dahi tahkim usulüyle çözümlenir (SMK 118/4).

Patent uyuşmazlıklarında tahkim ile alakalı olan bir diğer makalemiz Çalışan Buluşları ve Hakları’nı okuyabilir ve hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Marka ve Patent Hukuku Hizmetlerimiz

 • Patent Uyuşmazlıklarında Tahkim
 • Marka ve patent başvurusu ve mevcut bir başvuruya itiraz,
 • İtirazlar sonucu Yeniden İnceleme Değerleme Kuruluna başvuru,
 • Marka ve patent tescili,
 • Marka-Patent yenileme ve marka devir işlemleri,
 • Markada unvan ve adres değişikliği,
 • Türk Patent’in tescil kararlarının iptali davası,
 • Marka ve patent hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir talebi,
 • Marka ve patent ihlalleri ile faydalı modellere dair hukuki süreçlerin takibi,
 • Delil tespiti uygulaması ile e-tespit yapılması,
 • Marka ihlallerinin önlenmesi ve tespiti davaları,
 • Sahte ürünler için arama ve el koyma kararlarının takibi, tazminat davaları açılması,
 • Marka, patent ve tasarım rehni, lisansı, haczi,

Marka, patent ve tasarımla ilgili her türlü hukuki konuya bakan MG Hukuk Bürosu olarak iletişim sayfamız üzerinden bize ulaşmanız halinde sizin için gerekli hizmeti sağlayacağız. Makalemizin konusunu oluşturan patent uyuşmazlıklarında tahkim konusunda hukuki destek ve avukatlık hizmeti almak için avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Patent Uyuşmazlıklarınız İçin Marka Patent Vekili Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy’de avukatlık ve marka patent vekilliği faaliyetlerini sürdüren MG Hukuk ve Patent Bürosu kadrosu patent uyuşmazlıklarında tahkim süreçlerinde ve buna ilişkin uyuşmazlıklarda İstanbul ve tüm Türkiye’de danışmanlık ve marka patent vekilliği, avukatlığı hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden İstanbul Kadıköy patent avukatı Mete Gençer’e ait MG Hukuk Bürosu ve TürkPatent sitesi üzerinden marka vekillerine ulaşarak konuya dair destek alabilirsiniz. MG Hukuk bürosu avukatları ile marka ve patent vekillerinden oluşan ekibi ile marka hukukundan kaynaklanan davalar ile marka ve patent tahkim süreçlerinde hizmet vermekteyiz. Daha fazla bilgi, patent ve marka davaları, ticaret avukatlığı ve patent uyuşmazlıklarında tahkim için telefon hattımızdan veya mail yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kadıköy Patent ve Marka Vekili Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Yukarıda detaylarda belirttiğimiz üzere her sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Patent Uyuşmazlıklarında Tahkim, çalışan buluşları ve hakları, marka tescil yenileme ve marka devir sözleşmesi gibi marka ve patent hukukuna dair süreçlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Kadıköy avukat, marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka ve patent vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Patent uyuşmazlıklarında tahkim konusunda gerek tahkim süreçlerinde gerekse TÜRKPATENT sicil süreçlerinde uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy avukatı olan ve marka ve patent hukukunda tecrübeli MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.