M G H U K U K

Yükleniyor

İşçi Hakları

Ana Sayfa İşçi Hakları

İşçi Hakları

Her bireyin hayatının bir parçası olan iş yaşantısı, işçi hakları ve işveren hakları, sorumluluklar gibi birçok hukuki meseleyi de beraberinde getirir. İşçi haklarından sosyal güvenliğe kadar pek çok konuda bilgi sahibi olmak, bireylerin haklarını korumalarına yardımcı olur. Bu bağlamda, Kadıköy’deki MG Hukuk Bürosu olarak, iş hukuku ve danışmanlık faaliyetlerine dair bilgilendirici bir yazı hazırladık.

Kadıköy avukatı MG Hukuk Bürosu olarak mevzuatımızda başta İş Kanunu olmak üzere diğer kanunlar ve yönetmelikler ile düzenlenen ve işçi hakları ile alakalı olan süreçlerde hizmet vermekteyiz.

İşçi Hakları ve Çalışma Koşulları Üzerine Detaylı İnceleme

İşçi hakları, çalışanların korunması ve adil bir çalışma ortamının sağlanması açısından hayati önem taşır. Kadıköy avukatı Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak işçi hakları konusunda sık karşılaştığımız bazı örnek vakaları ele alalım.

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir sorumluluktur. Örneğin, bir inşaat şirketinde çalışanların düzenli olarak güvenlik eğitimi alması, iş kazalarının önlenmesinde büyük rol oynar. Ayrıca, iş yerlerinde ergonomik düzenlemeler yapılması, çalışanların uzun vadede sağlık problemleri yaşamasının önüne geçebilir. Bu tür uygulamaların eksikliği, ciddi hukuki sorunlara yol açabilir.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde ekonomik göstergelerin yanı sıra sosyal faktörler de dikkate alınmalıdır. Örneğin, büyükşehirlerde yaşam maliyetinin yüksek olması, asgari ücretin bu bölgelerde farklı belirlenmesi gerekliliğini doğurabilir.

Asgari ücret, çalışanların yaşam standartlarını korumak amacıyla belirlenen bir ücrettir. Biliyoruz ki; asgari ücretin düzenli olarak güncellenmesi, ekonomik şartlar ve enflasyon göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Özellikle son yıllarda artan yaşam maliyeti karşısında asgari ücretin önemi daha da artmıştır.

İşçi sağlığı ve güvenliği hem işçinin hem de işverenin dikkate alması gereken en önemli konulardan biridir. İş kazaları, meslek hastalıkları gibi olumsuz durumların önüne geçmek için alınan önlemler, işçi sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlar. Bu bağlamda iş yerlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve eğitimlerin verilmesi büyük önem taşır. MG Hukuk Bürosu olarak deneyimlerimiz, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlerin iş yerindeki verimliliği de artırdığını gösteriyor.

Sosyal güvenlik, bireylerin yaşam standartlarını korumak ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistem içerisinde emeklilikten işsizlik sigortasına kadar birçok hak ve sorumluluk bulunmaktadır.

Emeklilik Sistemi

Emeklilik, çalışma hayatının sonlandığı dönemi ifade eder. Bu dönemde bireylerin yaşam standartlarını korumaları için emeklilik maaşı gibi haklara sahip olmaları gerekir. Son yıllarda emeklilik yaşı ve şartları konusunda yapılan değişiklikler, bireylerin emeklilik planlamalarını yeniden gözden geçirmelerine neden olmuştur. MG Hukuk Bürosu olarak emeklilik hakkında merak edilen tüm detayları ve son değişiklikleri yakından takip ediyor ve alanında uzman iş ortaklarımızla birlikte müvekkillerimize en doğru bilgiyi sunuyoruz.

İşsizlik Sigortası

İşsizlik sigortası, çalışanların işlerini kaybettiklerinde belirli bir süre için maddi destek alabilmelerini sağlar. İşçi haklarının önemli bir alanını oluşturan işsizlik sigortasından yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında işten ayrılma nedenleri, sigortalılık süresi gibi faktörler bulunmaktadır. İşsizlik sigortası ve işçi hakları hakkında daha detaylı bilgi almak için MG Hukuk Bürosu’na başvurabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Sistemlerindeki Değişiklikler

Sosyal güvenlik sistemleri, zamanla değişen ekonomik ve sosyal şartlara göre güncellenmektedir. Son yıllarda yapılan değişiklikler hem işçi hem de işveren haklarına etki etmektedir. Bu değişikliklerin takip edilmesi ve doğru bir şekilde uygulanması, bireylerin sosyal güvenlik haklarını tam anlamıyla kullanabilmeleri için önemlidir. MG Hukuk Bürosu olarak, işçi haklarıyla alakalı olan sosyal güvenlik sistemlerindeki değişiklikleri yakından takip ediyor ve müvekkillerimize en güncel bilgileri sunuyoruz.

Sosyal Güvenlik Reformlarına Yakından Bakış

Sosyal güvenlik reformları, toplumun genelini ilgilendiren ve sıkça güncellenen bir alan. İşte bu konudaki bazı önemli başlıklar:

Emeklilik sistemleri, nüfusun yaşlanması ve ekonomik değişimler nedeniyle sürekli evrim geçirmektedir. Örneğin, emeklilik yaşının yükseltilmesi veya emeklilik maaşlarının hesaplanma yönteminde yapılan değişiklikler, pek çok çalışanı doğrudan etkilemektedir.

İşsizlik sigortası, ekonomik krizler veya beklenmedik işten çıkarmalar durumunda çalışanlar için bir güvenlik ağı işlevi görür. Bu sigortanın şartları ve sağladığı faydalar, hükümet politikalarıyla yakından ilişkilidir. Örneğin, pandemi döneminde işsizlik sigortası kapsamının genişletilmesi, birçok kişi için hayati önem taşımıştır.

MG Hukuk Bürosu Olarak Sizlere Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

MG Hukuk Bürosu olarak, iş ve sosyal güvenlik hukuku konusunda uzman ekibimizle hizmet veriyoruz. İşçi haklarından emeklilik düzenlemelerine, işsizlik sigortasından çalışma koşullarının iyileştirilmesine kadar her konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, hukuki süreçlerde adım adım yanınızda olmak için güncel mevzuatı yakından takip ediyor ve müvekkillerimize en güncel bilgileri sunuyoruz.

İş ve sosyal güvenlik hukuku, karmaşık ve sürekli değişen bir alan. Bu nedenle doğru ve güncel bilgiye ulaşmak, haklarınızı korumanın en önemli adımıdır. Eğer bu konuda daha fazla bilgi almak veya hukuki destek talep etmek isterseniz, bir avukata danışmanızı öneririz. Kadıköy iş hukuku avukatı MG Hukuk Bürosu olarak her zaman sizlere yardımcı olabiliriz. Unutmayın, bilgi güçtür ve haklarınızı bilmek, onları korumanın ilk adımıdır!

İş Avukatı Dava Hizmetlerimiz

Yasal mevzuata bakıldığında teknik detaylara sahip bir uzmanlık alanı olan iş hukuku avukatının baktığı davalar arasında;

İş Hukuku Avukatı Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • İş Hukuku Şirket Danışmanlığı
 • Arabuluculuk süreçlerinde temsil
 • İşe İade Davası
 • Kıdem Tazminatı Alacağı Davası
 • İhbar Tazminatı Alacağı Davası
 • Fazla Mesai Alacağı Davası
 • Hizmet Tespit Davası
 • İş Kazaları
 • İş sözleşmesi danışmanlıkları
 • İşçi işveren arasında rekabet yasağı anlaşmasına aykırı hareket davaları
 • Mobbing nedeniyle fesih ve iş davaları
 • Kötü Niyet Tazminatı Davası
 • İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları
 • Toplu İş Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması / Düzenlenmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşçi hakları ve işveren hakları eğitimi
 • Haklı Fesih

İş hukuku Avukatı aradığınızda bu anlamda ekibimiz uzman kadrosu ve uzun yıllara dayanan, uygulamada yer almış iş hukuku avukatları ile hizmet sağlamaktadır. İşçi hakları konusunda tüm dava ve uyuşmazlık takibi uzman iş hukuku avukatlarımız tarafından sağlandığı gibi yine işveren avukatı olarak birçok işverene hizmet vermiş işveren avukatlarımız da işlerini en iyi şekilde yapmaktadır.

Kadıköy Avukat Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak belirttiğimiz detaylarla ilgili araştırmaları yaparak iş hukukuna dair müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Şirketler İçin İş Hukuku Danışmanlığı

İş hukuku avukatları, işveren avukatı olarak yürüttükleri çalışmalarında işverenlere iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerine ek olarak düzenlenmesi gereken fazla çalışma muvafakatnameleri, yıllık izin belgeleri, devamsızlık tutanakları, ihtar ve ihbarnamelerin hazırlanarak işçilere gönderilmesi iş ve işlemlerini de işveren avukatı olarak gerçekleştirmektedir.

Gerektiğinde iş sözleşmelerinin feshedilmesi, işçilere gönderilecek hukuki metinlerin düzenlenmesi işleri de işveren avukatının görevlerindendir.

İşçi Hakları ve Çalışma Koşulları

İş hukuku, işçi hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sürekli evrilen bir alan. Son yıllarda yapılan bazı önemli yasal değişikliklere göz atalım.

Geleneksel 9-5 çalışma saatlerinin dışında, işçi hakları ve çalışma koşullarında esnek çalışma modelleri popülerlik kazanmaktadır. Özellikle pandemi sonrası dönemde, evden çalışma (remote working) uygulamaları ön plana çıkmıştır. Bu yeni çalışma modelleri, işçi hakları açısından yeni düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Örneğin, evden çalışan bir işçinin çalışma saatleri ve mola hakları, yasal olarak nasıl düzenlenmelidir? MG Hukuk Bürosu olarak bu konuda gelen sorulara cevap veriyor ve müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik standartları hem işçilerin hem de işverenlerin korunması açısından kritik önem taşır. Örneğin, tehlikeli maddelerle çalışılan bir laboratuvarda alınması gereken güvenlik önlemleri yasal olarak belirlenmiştir. Bu standartlara uymamanın hukuki sonuçları, işverenler için ciddi yaptırımlar içerebilir.

İşçi hakları ve işveren sorumluluklarına dair gerek idari süreçlerde gerek cezai süreçlerde uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy iş hukuku avukatı Mete Gençer’in avukatlık bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Sosyal Güvenlik Sistemleri

Sosyal güvenlik, bireylerin hayatının çeşitli evrelerinde önemli bir rol oynar. Bu sistemlerde yapılan değişiklikler, geniş kitleleri etkileyebilir.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de emeklilik yaşının yükseltilmiştir. Bu değişiklik hem bireysel emeklilik planlamalarını hem de sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğini etkilemektedir. MG Hukuk Bürosu olarak, emeklilik yaşındaki değişikliklerin bireyler üzerindeki etkilerini ve bu durumda atılması gereken adımları müvekkillerimize aktarıyoruz.

İşsizlik sigortası, iş kaybı yaşayan bireyler için önemli bir destek mekanizmasıdır. Özellikle ekonomik dalgalanmalar ve iş piyasasındaki değişiklikler dönemlerinde, işsizlik sigortasının kapsamı ve şartları büyük önem kazanmaktadır. Kadıköy avukatı MG Hukuk Bürosu olarak, işsizlik sigortası hakkında güncel bilgileri müvekkillerimizle paylaşıyoruz.

İş ve sosyal güvenlik hukuku, sürekli değişen ve güncellenen bir alan. MG Hukuk Bürosu olarak, bu konularda uzman ekibimizle müvekkillerimize rehberlik ediyoruz. İş hukukundan emeklilik planlamalarına, işsizlik sigortasından çalışma koşullarının iyileştirilmesine kadar geniş bir yelpazede danışmanlık ve hukuki destek sunuyoruz. Hukuki süreçlerde her adımda yanınızda olmak için en güncel bilgileri takip ediyoruz.

İstanbul İş Hukuku Dava Dosyalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy’de avukatlık faaliyetlerini sürdüren MG Hukuk Bürosu İstanbul avukatı kadrosu meydana çıkan uyuşmazlıklarda İstanbul ve çevre illerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava ve savunma sürecine hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul iş hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. 2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden İstanbul Kadıköy avukatı Mete Gençer’e ait MG Hukuk Bürosu ve İstanbul Barosu avukatlarına ulaşarak konuya dair destek alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.