M G H U K U K

Yükleniyor

Korsan Yazılım Tazminatı

Ana Sayfa Korsan Yazılım Tazminatı

Korsan Yazılım Tazminatı

Gerek yazılım geliştiricileri gerekse de kullanıcılar için korsan yazılım tazminatı karmaşık bir hukuki konudur ve avukatın profesyonel desteği önerilir. Günümüzde, teknolojik gelişmelerle birlikte yazılım kullanımı hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak, yazılımların yaygın kullanımı beraberinde birçok hukuki sorunu da getirmiştir. Bu sorunların başında, lisanssız korsan yazılım kullanımı ve bu eylemlerin yol açtığı maddi zararlar gelmektedir. Korsan yazılım, yazılım geliştiricilerin mülkiyet haklarına ciddi bir tehdit oluştururken, hukuki boyutları da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Bu makalede, özellikle korsan yazılımın neden olduğu zararların tazmin edilmesi sürecine odaklanarak, bu alandaki temel hukuki kavramları ve uygulamaları inceleyeceğiz. Kadıköy Avukatlık bürosu MG Hukuk marka ve patent hukuku çalışmalarımızın yanı sıra müvekkillerimize korsan yazılım tazminatına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Lisanssız Yazılım Tazminatı dosyalarınız için bize ulaşabilirsiniz.

Korsan (Lisanssız) Yazılım Nedir?

Korsan yazılım, bir yazılımın yasal sahibinin izni olmaksızın lisanssız bir şekilde kopyalanması, dağıtılması, satılması veya kullanılması anlamına gelir. Bu, genellikle yazılımın telif hakkı ihlali anlamına gelir ve bu tür eylemler yasal olarak suç teşkil eder. Lisanssız yazılım tazminatı konusunda avukatlardan bilgi almanızı tavsiye ederiz.

İnsanlar genellikle korsan yazılımı ücretsiz olarak elde etme veya yazılımın ücretini ödememe amacıyla kullanırlar. Ancak bu eylemler, yazılım geliştiricilerin emek ve yatırımının karşılığını alamamalarına neden olur, bu da yazılım endüstrisinin sürdürülebilirliğini tehdit edebilir. Korsan yazılımın birkaç türü vardır:

 • Kopya Yazılım: Bir yazılımın yasal olmayan bir şekilde kopyalanması ve dağıtılması. Kopya yazılım genellikle lisans şartlarını ihlal eder.
 • Crack (Kırık) Yazılım: Genellikle bir lisans anahtarını veya diğer koruma mekanizmalarını bypass ederek, yazılımın tam sürümünü ücretsiz kullanma amacıyla geliştirilen değişiklikler.
 • Torrent ve Paylaşılan Lisans Anahtarları: İnternet üzerinde paylaşılan torrent dosyaları veya sahte lisans anahtarları aracılığıyla yazılımın korsan kopyalarının oluşturulması.
 • Yasadışı İndirmeler: Korsan yazılım genellikle yasadışı indirme siteleri aracılığıyla elde edilir. Bu siteler, genellikle yazılım geliştiricilerinin izni olmaksızın yazılımları sunarlar.

Korsan yazılımın birçok olumsuz etkisi vardır. İlk olarak, yazılım geliştiricilerin emeği ve yatırımı korunamaz, bu da inovasyonu engelleyebilir. Ayrıca, korsan yazılım kullanmak yasal sorunlara yol açabilir ve kötü amaçlı yazılımların bulaşma riskini artırabilir. Yasal ve etik açıdan, yazılımın yasal sahiplerinin haklarına saygı göstermek ve yazılımı lisans şartlarına uygun bir şekilde kullanmak önemlidir. Korsan yazılım kullanımı hem bireyler hem de kuruluşlar için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Korsan Yazılımın Özellikleri:

 1. Telif Hakkı İhlali: Korsan yazılım, genellikle yazılım geliştiricilerinin telif haklarını ihlal eder. Bu, yazılımın orijinal yaratıcısının izni olmaksızın kullanılması anlamına gelir.
 2. Yasalara Aykırı Dağıtım: Korsan yazılımın dağıtılması da genellikle yasalara aykırıdır. Lisans sözleşmeleri, yazılımın belirli bir şekilde kullanılmasını düzenler, ve bu sözleşmelerin ihlali korsan yazılımı meydana getirir.
 3. Haksız Rekabet: Korsan yazılım, orijinal yazılımların pazarında haksız rekabet yaratır. Yasal olarak üretilmiş yazılımların fiyatlarını etkileyebilir ve orijinal yazılım geliştiricilerine zarar verebilir.
 4. Güvenlik Riski: Korsan yazılımlar genellikle güvenlik açıkları içerir, çünkü güncellemelerden yoksun olabilirler. Bu durum, kullanıcıların bilgisayarlarını kötü amaçlı yazılımların hedefi yapabilir.
 5. Yasal Sonuçlar: Korsan yazılım kullanımı, yasal sonuçlara yol açabilir. Telif hakkı sahipleri, korsan yazılım kullanımını tespit etmeleri durumunda hukuki yollara başvurabilirler.

Korsan Yazılımın Zararları:

 1. Ekonomik Kayıplar: Orijinal yazılım geliştiricileri, korsan yazılımlar nedeniyle ekonomik kayıplar yaşayabilir.
 2. Güvenlik Tehlikesi: Korsan yazılımlar genellikle güvenlik açıkları içerir ve bu durum, bilgisayar kullanıcılarını çeşitli tehlikelere karşı savunmasız bırakabilir.
 3. Rekabet Bozulması: Lisanssız yazılımlar, yasal olarak üretilmiş yazılımların pazarında rekabeti bozabilir ve adil rekabeti engelleyebilir.
 4. Yasal Sorumluluk: Lisanssız yazılım kullanımı, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal sorumluluk doğurabilir ve bu da ciddi cezai yaptırımlara yol açabilir.
 5. Müşteri Güvenini Zedeleyebilir: Korsan yazılım kullanımı, müşteri güvenini zedeleyebilir. Korsan yazılımlar genellikle düşük maliyetli oldukları için, kullanıcılar orijinal yazılımları tercih etmeyebilir ve bu da orijinal yazılım geliştiricileri için müşteri kaybına yol açabilir.

Korsan yazılım, yasal, ekonomik ve güvenlik açılarından ciddi sorunlara neden olan bir konudur. Hem bireyler hem de işletmeler, orijinal yazılımları kullanarak yasalara saygı göstermeli ve güvenli bir bilgi teknolojileri altyapısı oluşturmalıdır. Kadıköy Avukatlık bürosu MG HUKUK bürosu iş ortaklarıyla birlikte bilgi güvenliği sertifikaları, programları ve gerekli hizmetleri vermektedir.

Korsan Yazılım Kullanan Kişiye Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Korsan yazılım kullanımı, bir kişinin veya kurumun telif haklarına aykırı olarak yazılımı kullanması anlamına gelir. Telif hakkı sahipleri, korsan yazılım kullanan kişilere karşı çeşitli hukuki önlemler alabilirler ve bunlardan biri de tazminat davası açmaktır. Hukukumuza göre korsan yazılım tazminatı mevzuatımızda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na (FSEK) göre açılacaktır.

Genellikle, hukukumuzda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan bir eserin kişisel kullanım amacıyla çoğaltılmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir; ancak, bilgisayar programları özel bir düzenleme içermektedir. Bu bağlamda, bilgisayar programının, yazılımının çoğaltılması veya indirilmesi, kişisel kullanım veya bilimsel amaçlar dahil olsa bile, eser sahibinin çoğaltma hakkına tecavüz anlamına gelir. Önemle vurgulamak gerekir ki, programın sadece fiilen kullanılması değil, aynı zamanda yüklenmesi de program sahibinin iznine tabidir. Bu yola izinsiz ve lisanssız olarak başvuran bireyler ve şirketler, sonunda idari para cezaları ve hukuki-cezai yaptırımlarla karşılaşmaktan kaçınamazlar.

Tazminat davası açmak için öncelikle korsan yazılımın telif haklarına aykırı bir şekilde kullanıldığını kanıtlamak gereklidir. Bu, yazılımın orijinal yaratıcısına ait telif haklarının ihlal edildiğinin ispat edilmesini içerir. Tazminat davası için maddi veya manevi zararın varlığı önemlidir. Telif hakkı sahibi, korsan yazılımın kullanımı nedeniyle maddi kayıplara uğramış olabilir. Ayrıca, telif hakkı ihlali nedeniyle duygusal veya itibari zararlara da uğramış olabilir.

Korsan yazılımı kullanan kişinin tanımlanması, tazminat davası açılabilmesi için gereklidir. Bu genellikle bir soruşturma veya tespit sürecini içerir. İhlal tespit edildiğinde, telif hakkı sahibi genellikle öncelikle korsan yazılım kullanıcısına hukuki bir uyarı gönderir. Bu uyarıda, kullanıcının lisans sözleşmesini ihlal ettiği, korsan yazılımı kullanmayı durdurması gerektiği ve gerekirse tazminat ödemesi gerekebileceği belirtilir. Eğer hukuki uyarıya rağmen kullanıcı korsan yazılım kullanımına devam ederse, telif hakkı sahibi mahkemeye başvurabilir. Tazminat talebi, kullanıcının telif hakkı ihlali nedeniyle oluşan maddi ve/veya manevi zararları içerir.

Mahkeme, tarafların sunacağı delilleri değerlendirerek bir karara varır. Korsan yazılımlar mahkemelerce verilen arama kararı doğrultusunda delil tespiti dosyalarında bilgisayar incelemesi ile tespit edilmektedir. Eğer mahkeme, korsan yazılım kullanıcısının telif hakkı ihlali yaptığına hükmederse, tazminat miktarını belirler. Mahkeme kararına göre, korsan yazılım kullanıcısı tazminat ödemek zorunda kalabilir. Tazminat miktarı, tarafların sunduğu deliller ve mahkemenin takdiri doğrultusunda belirlenir.

Sonuç olarak, korsan yazılım kullanımı telif haklarına aykırı bir eylem olduğu için, telif hakkı sahipleri korsan yazılımı kullanan kişilere karşı tazminat davası açabilirler. Ancak, bu süreç, ihlalin tespitinden başlayarak hukuki uyarı ve mahkeme süreçlerini içerir ve mahkemenin tarafların sunduğu delilleri değerlendirerek bir karara varmasıyla sonuçlanır. Korsan yazılım tazminatı meselesi, karmaşık hukuki süreçler ve telif haklarıyla ilgili detaylı yasal düzenlemeler içermesi nedeniyle, bir avukatın müdahalesi ve rehberliği büyük bir önem taşır. Bu sebeptendir ki bir avukatın hukuki desteği elzem olacaktır. Kadıköy Avukat MG Hukuk olarak bizler de müvekkillerimize korsan yazılım tazminatına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Lisanssız Yazılım Tazminatı dosyalarınız için bize ulaşabilirsiniz.

Korsan Yazılım Tazminatının Kanuni Düzenlemesi

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türkiye’de telif hakkı ve fikri mülkiyet konularını düzenleyen temel mevzuattır. Korsan yazılım, bu kanun kapsamında bir telif hakkı ihlali olarak değerlendirilir. FSEK, eser sahiplerine eserlerini çoğaltma, temsil etme, yayma ve işleme gibi haklar tanır. Bu hakların izinsiz kullanılması durumunda, eser sahibi maddi ve manevi zararlara uğrarsa, tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Korsan yazılım tazminatının kanuni düzenlemesi, genellikle fikri mülkiyet haklarını korumaya yönelik hukuki çerçevelerde bulunmaktadır. Türkiye’de, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) korsan yazılım tazminatı ile ilgili temel hükümleri içeren bir yasal metindir. İşte FSEK çerçevesinde korsan yazılım tazminatına dair önemli maddeler:

FSEK Madde 66/3: “Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin kusuru şart değildir.”

Bu madde, tazminat sorumluluğunun doğması için kusur şartının aranmadığını belirtir. Yani, korsan yazılım kullanımının tazminat talep etmek için kusura dayanmadığı ifade edilir. Kusur olmaksızın da tazminat talep edilebilir.

FSEK Madde 68: “Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden bu Kanuna uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir.”

Bu madde, eserin izinsiz kullanılması durumunda tazminat talebinin mümkün olduğunu düzenler. Eser sahibi, izni alınmamışsa, sözleşme yapılmış olsa bile isteyebileceği bedelin üç katını talep edebilir. Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir sözleşme yapmışsa, bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir. Yani, eser sahibinin korsan yazılım kullanıcısıyla bir sözleşme yapmış olması durumunda, bu sözleşmeden doğan haklarını da talep edebilir.

FSEK Madde 70: “Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmedebilir.

Malî hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik hükümler dairesinde tazminat talep edebilir.

Birinci ve ikinci fıkralardaki hallerde, tecavüze uğrıyan kimse tazminattan başka temin edilen kârın kendisine verilmesini de istiyebilir. Bu halde 68 inci madde uyarınca talep edilen bedel indirilir.”

Bu madde, mali hakları ihlal edilen kişinin tazminat talep edebileceğini belirtir. Tecavüz edenin kusuru varsa, TBK kapsamında haksız fiillere müteallik hükümler dairesinde tazminat talep edilebilir. Lisanssız yazılım tazminatı konusunda MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Bu hükümler, Türkiye’de korsan yazılım tazminatı taleplerinin hukuki dayanağını oluşturur. Mahkemeler, bu kanuni düzenlemeleri dikkate alarak tazminat taleplerini değerlendirir ve korsan yazılım kullanımının tespiti durumunda eser sahibine haklarını koruma imkanı tanır. Korsan yazılım tazminatı aynı zamanda yazılımın kullanımına dair lisans sözleşmeleri ve kullanım şartlarına dayanabilir. Bu sözleşmeler, kullanıcıların yazılımı yasal olarak kullanmalarını sağlayan koşulları belirler. Lisans şartlarına uymayan kullanıcılarla ilgili tazminat hakkı da bu sözleşmelere dayanabilir.

Avukatlar, müvekkillerini korsan yazılımın neden olduğu maddi ve hukuki zararlara karşı koruma konusunda bilgilendirir ve bu alandaki yasal prosedürleri yönetir. Hukuki bir uzmanlık, telif hakkı ihlalleri, lisans sözleşmeleri, dava süreçleri ve tazminat hesaplamaları gibi karmaşık konularda müvekkillerine rehberlik etme kapasitesi sunar. Lisanssız Korsan Yazılım Tazminatı konusunda hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti almak için Mete Gençer Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz. Kadıköy Avukatı MG Hukuk bu konuda hizmet vermektedir.

Korsan Yazılım Tazminatı İçin Gerekli Koşullar

Korsan yazılım tazminatı talebinde bulunabilmek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu koşullar, genellikle fikri mülkiyet haklarını ihlal eden korsan yazılım kullanımıyla ilgili hükümleri içeren kanun ve düzenlemeler çerçevesinde belirlenir.  Korsan yazılım tazminatı için genel koşulları şöyle sıralayabiliriz:

Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali: Korsan yazılım tazminatı talebinde bulunabilmek için öncelikle eser sahibinin fikri mülkiyet haklarına tecavüz edilmiş olması gerekir. Eser sahibi, eserini izinsiz kullanıldığı veya çoğaltıldığı durumda, fikri mülkiyet hakları ihlal edilmiş sayılır.

İzinsiz Kullanım: Korsan yazılım tazminatı talebi için eser sahibinin yazılı izni alınmamış, yani izinsiz bir şekilde, lisanssız bir şekilde eserin kullanılmış olması gerekmektedir. Eser sahibi, eserini kullanma, çoğaltma, temsil etme veya umuma iletim gibi haklarına yazılı izin vermeden bu hakların ihlal edilmesi durumunda tazminat talep edebilir.

FSEK Madde 66/3 Hükmü: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 66/3 maddesi uyarınca, korsan yazılım tazminatı talebinde bulunabilmek için kusur şartının aranmadığı belirtilir. Yani, tazminat talep edebilmek için tecavüz edenin kusurlu olması gerekmez; eser sahibi, izinsiz kullanımın varlığını kanıtlayarak tazminat talep edebilir.

FSEK Madde 68/1 Hükmü: FSEK’in 68/1 maddesi, eser sahibinin izni alınmamışsa isteyebileceği bedelin veya tespit edilecek rayiç bedelin en fazla üç katını talep edebileceğini düzenler. Eser sahibi, korsan yazılım kullanımının tespiti durumunda bu maddeye dayanarak tazminat talep edebilir.

Maddi ve Manevi Zararın İspatı: Tazminat talebinde bulunan eser sahibi, korsan yazılım kullanımının kendisine maddi veya manevi zarar verdiğini ispatlamak zorundadır. Maddi zarar, ekonomik kayıpları içerirken, manevi zarar ise itibar kaybı gibi duygusal etkileri ifade eder.

Sözleşme Durumunda FSEK Madde 68/2 Hükmü: Eğer eser sahibi ile kullanıcı arasında bir sözleşme varsa, bu durumda eser sahibi, sözleşme uyarınca talep edebileceği miktarın üç katını da talep edebilir.

FSEK Madde 70/1 ve 70/6 Hükümleri: Eser sahibinin mali hakları ihlal edildiyse, tecavüz edenin kusuru varsa Türk Borçlar Kanunu kapsamında haksız fiillere ilişkin hükümler çerçevesinde tazminat talep edilebilir. Ayrıca, bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edenle yapılmış bir sözleşme varsa bu sözleşmeden doğan haklarını da ileri sürebilir.

Bu koşullar çerçevesinde, eser sahibi korsan yazılım kullanımı nedeniyle oluşan zararın tazminatını talep edebilir. Ancak bu süreçte, mahkemeye sunulan delillerin ve kanıtların bu koşulları destekleyici nitelikte olması büyük önem taşır. Ayrıca, korsan yazılım tazminat davalarında hukuki süreç ve detaylar her bir somut olaya göre değişiklik gösterebileceğinden, uzman bir hukuk danışmanına, avukata başvurmak da önemlidir. Lisanssız Korsan Yazılım Tazminatı konusunda hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti almak için Kadıköy Hukuk Bürosu olan ofisimize ulaşabilirsiniz.

Korsan Yazılım Tazminatı İçin Yetkili ve Görevli Mahkeme

Korsan yazılım tazminatı için yetkili ve görevli mahkeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Sınai Mülkiyet Kanun’una atfıyla belirlenecektir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156. Maddesinin ilk fıkrası şöyledir:

“Bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.

Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, asliye ceza mahkemesince bakılır. Bu dava ve işlere bakacak asliye hukuk ve asliye ceza mahkemeleri ile bu mahkemelerin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.”

Böylece diyebiliriz ki korsan yazılım tazminatı davası bir hukuk davası olduğu için yetkili ve görevli mahkeme Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olacaktır. Bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Korsan Yazılım Tazminatı İçin Delil Tespiti

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında açılacak hukuk davalarında delil tespitini düzenlemektedir. Korsan yazılım tazminat davası açan tarafın mahkemede kuvvetli bir iddia oluşturabilmesi için sunması gereken delilleri belirtir. Bu FSEK 76. Maddenin ikinci fıkrasında açıklanmıştır:

“Bu Kanun kapsamında açılacak hukuk davalarında mahkeme, davacının iddianın doğruluğu hakkında kuvvetli kanaat oluşturmaya yeter miktar delil sunması hâlinde, korunmakta olan eserler, fonogramlar, icralar, filmler ve yayınları kullananların, bu Kanunda öngörülen izin ve yetkileri aldıklarına dair belgeleri veya tüm yararlanılan eser, fonogram, icra, film ve yayınların listelerini sunmasını isteyebilir. Belirtilen belge veya listelerin sunulamaması tüm eser, fonogram, icra, film ve yayınların haksız kullanılmakta olduğuna karine teşkil eder.”

Korsan Yazılım Tazminatı

Bu maddeye göre korsan yazılım tazminatı için delil ispatı şöyle olacaktır:

 • Eser, Fonogram, İcra, Film ve Yayın Kullanımının İspatı: Davacının ilk olarak, koruma altındaki eseri, fonogramı, icrayı, filmi veya yayını tanımlaması ve bu eserin korsan bir şekilde kullanıldığına dair somut deliller sunması gerekmektedir.
 • İzin ve Yetki Belgeleri veya Listelerin Sunulması: Mahkeme, davacıdan, korunan eseri kullanma hakkına sahip olup olmadığını kanıtlamasını isteyebilir. Bu kapsamda, davacının eser, fonogram, icra, film veya yayının izin ve yetki belgelerini mahkemeye sunması talep edilir.
 • İzinsiz Kullanımın Karinesi: Belge veya listelerin mahkemeye sunulamaması durumunda, bu durum tüm eserlerin, fonogramların, icraların, filmlerin ve yayınların haksız kullanıldığına dair bir karine teşkil eder. Mahkeme, eksik bilgi veya belgelerin olmamasını korsan kullanımın bir göstergesi olarak değerlendirebilir.
 • Kuvvetli Kanıt ve Kanaat Oluşturma: Davacının mahkemeye sunduğu delillerin, izin belgelerinin, yetki belgelerinin veya eser, fonogram, icra, film, yayın listelerinin kuvvetli bir iddiayı desteklemesi gerekir. Mahkeme, bu delillerin doğruluğuna ve güvenilirliğine dayanarak kuvvetli bir kanaat oluşturmalıdır.

Bu madde, davacının korsan yazılım tazminat davasında kuvvetli bir iddia oluşturabilmesi için gerekli belgeleri ve delilleri sunma yükümlülüğünü düzenler. Delillerin eksik veya yetersiz olması durumunda mahkeme, davacının lehine karar verme yetkisine sahip olabilir. Korsan yazılım tazminat davalarında, karmaşık hukuki düzenlemeler ve delil sunma süreçleri göz önüne alındığında, bir avukatın profesyonel yardımı, davacının haklarını etkili bir şekilde savunması ve mahkemede güçlü bir vaka oluşturması açısından hayati bir öneme sahiptir. Lisanssız Korsan Yazılım Tazminatı konusunda hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti almak için Kadıköy Mete Gençer Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Korsan Yazılım Tazminatına İlişkin Emsal Mahkeme Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın kaçak yazılım tazminatına dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2005/8095, K. 2006/7919, T. 04/07/2016

“…FSEK. nun 68 ve 70/1 inci maddeleri anlamında tazminatların talep edilebilmesi için davalıların kusurlu olmaları şart olmayıp, ihlal kabul edilen eylemlerin yapılmasının yeterli olduğu…”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E.2005/8095, K. 2006/7919

“..Kusur, FSEK m.68 ve 70/1 uyarınca tazminat talep edilebilmesi şartlarından değildir. Hak sahibi, ihlal olarak kabul edilebilecek nitelikte bir eylemin varlığı halinde karşı taraftan maddi ve manevi tazminat talep edebilir..”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2008/8996, K. 2010/757, T. 25.01.2010

“…FSEK.nun 68/1.fıkrasındaki eser sahibinin uğradığı zararın, en çok üç kat fazlasını isteyebilir şeklindeki düzenleme, eser sahibinin mali haklarına tecavüz halinde gerektiğinde rayiç bedelin üç katının mütecavizden istenilebilmesi hususunda eser sahibine tanınmış bir seçeneğin kullanılması yetkisidir. Bu bakımdan, Kanun’da eser sahibine tanınan rayiç bedelin üç katı fazlasına kadar isteyebilme seçeneklerinden herhangi birisini kullanma yetkisi eser sahibi olan davacıya aittir. Mahkeme seçilen talebi değiştiremez (Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Üçüncü Bası, S.300). O halde, davacının FSEK.nun 68/1.fıkrası uyarınca rayiç bedelin üç katına hükmedilmesine ilişkin talebi gözetilerek hüküm kurulması gerekirken, kararda yazılı gerekçelerle iki katına hükmedilmesi doğru görülmemiş kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir..”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2015/14042, K. 2017/1973, T. 30.5.2017

“…FSEK’nin 68/1.fıkrasındaki eser sahibinin “uğradığı zararın, en çok üç kat fazlasını isteyebilir” şeklindeki düzenleme, eser sahibinin mali haklarına tecavüz halinde gerektiğinde rayiç bedelin üç katının mütecavizden istenilebilmesi hususunda eser sahibine tanınmış bir seçeneğin kullanılması yetkisidir. Bu bakımdan, Kanun’da eser sahibine tanınan rayiç bedelin üç katı fazlasına kadar isteyebilme seçeneklerinden herhangi birisini kullanma yetkisi eser sahibi olan davacıya aittir. Mahkeme seçilen talebi değiştiremez. O halde, davacının …’nin 68/1 fıkrası uyarınca belirlenen rayiç bedelin üç katına hükmedilmesine dair talebi gözetilerek hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçelerle iki katı tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiş, kararın bu sebeple davacı yararına bozulması gerekmiştir…”

Korsan Yazılım Tazminatı süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy bilişim hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. Kadıköy Avukat MG Hukuk bürosuna Korsan Yazılım Tazminatı davaları için ulaşabilirsiniz.

İstanbul Korsan Yazılım Tazminatı Davalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Günümüzde, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte korsan yazılımın yaygınlığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hukuki sorunlar da artmaktadır. Korsan yazılım, yazılım geliştiricilerin mülkiyet haklarına ciddi bir tehdit oluşturur ve bu nedenle korsan yazılım tazminatı konusu büyük önem taşır. Bu alandaki hukuki süreçler, genellikle karmaşık ve uzmanlık gerektiren niteliktedir.

Korsan yazılım tazminatı hakkında doğru adımları atabilmek ve hak sahiplerinin korunmasını sağlamak için bir avukatın desteği kritik bir rol oynar. MG HUKUK ve Danışmanlık Bürosu, korsan yazılımın neden olduğu maddi ve hukuki zararlarla mücadelede müvekkillerine kapsamlı bir hukuki destek sunan öncü bir kuruluştur.

Avukatlar, müvekkillerini korsan yazılımın yarattığı riskler konusunda bilgilendirir ve haklarını savunma konusunda rehberlik ederler. Korsan yazılım tazminat davaları genellikle karmaşık lisans sözleşmeleri, telif hakkı ihlalleri ve diğer hukuki meseleleri içerir. Bu nedenle, bir avukatın uzmanlığı, müvekkillerin adalet arayışında etkili bir şekilde temsil edilmelerine yardımcı olur.

Kadıköy Avukatlık bürosu MG HUKUK, teknoloji, telekomünikasyon, e-ticaret ve bilişim hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmış avukatlarıyla müvekkillerine kapsamlı bir hukuki destek sunmaktadır. Korsan yazılım tazminatı konusunda uzmanlaşmış avukatlarımız, müvekkillerin haklarını savunmak, tazminat taleplerini yönetmek ve gerekirse hukuki süreçleri başlatmak için gereken bilgi birikimine sahiptirler. Lisanssız yazılım tazminatı konusunda MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Sonuç olarak, lisanssız korsan yazılım tazminatı süreçlerinde bir avukatın desteği, müvekkillerin haklarını korumak, hukuki süreçleri yönetmek ve adaleti sağlamak adına önemli bir unsurdur. MG HUKUK ve Danışmanlık Bürosu, bu alandaki uzmanlığı ve deneyimiyle müvekkillerine etkili bir hukuki destek sunarak korsan yazılımın neden olduğu sorunlarla başa çıkma konusunda yardımcı olmaktadır.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.