M G H U K U K

Yükleniyor

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ana Sayfa Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı, kişinin ölümü sonucunda destek sağlanan kişilerin yaşadığı maddi kayıpların tazminini amaçlayan önemli bir hukuki kavramdır. Özellikle ölümlü trafik kazaları gibi acı olaylarda sıkça gündeme gelen bu tazminat türü, ölen kişinin desteğinden yoksun kalan ve ileride yoksun kalacak kişilerin hukuki haklarını korumayı amaçlar. Destekten yoksun kalma tazminatı davaları, ölen kişinin destekçileri tarafından açılır ve dava sürecinde birçok hukuki detay göz önünde bulundurulur.

Bu makalede, destekten yoksun kalma tazminatı kavramı, şartları, tazminat miktarının belirlenmesi, yargıtay kararları ve sıkça sorulan sorular gibi önemli konular detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Destekten yoksun kalma tazminatı davaları, hukuki açıdan oldukça karmaşık ve hassas bir süreci içerir. Bu süreçte bir avukatın önemi büyüktür. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak bizler de müvekkillerimize Destekten Yoksun Kalma Tazminatı konusuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Destekten Yoksun Kalmak Ne Demektir?

Destekten yoksun kalma, bir kişinin ölümü sonucunda, o kişinin sağladığı maddi veya manevi desteğin kaybedilmesi durumunu ifade eder. Destek, genellikle ihtiyaçları karşılamak, yaşam standardını sürdürebilmek için gerekli olan maddi veya manevi yardımı içerir. Ölüm olayı, sadece ölen kişi için değil, ona destek sağlayan kişiler için de büyük bir kayıp ve zarara neden olabilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı ise bu kaybın telafisi için öngörülmüş bir tazminat türüdür. Bu tazminat, ölen kişinin destek sağladığı kişilerin uğradığı maddi ve manevi zararların tazmin edilmesini amaçlar. Örneğin, ölen kişi ailesinin geçimini sağlayan bir birey ise, ailenin maddi desteğinin kaybı nedeniyle destekten yoksun kalabilirler. Bu durumda, destekten yoksun kalan aile bireyleri, ölen kişinin sağladığı maddi desteğin yerine konulması için tazminat talep edebilirler. Trafik kazası nedeniyle tazminat davası ve iş kazası nedeniyle tazminat davası gibi durumlarda bu konu gündeme gelir.

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin destek sağladığı kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemlidir. Bu tazminat, ölen kişinin yokluğunda destekten yoksun kalan kişilerin yaşam standartlarını korumaya ve olası maddi sıkıntıları hafifletmeye yöneliktir. Bu nedenle, destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin sağladığı destekten mahrum kalan kişilerin haklarını korumak ve onlara adil bir tazminat sağlamak için önemli bir hukuki araçtır. Bu konuda sürecin en başından itibaren tecrübeli bir avukatın desteği önemli olacaktır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı, bir kişinin ölümü sonucunda, ölen kişinin sağladığı maddi veya manevi desteğin kaybedilmesi durumunda uygulanan bir tazminat türüdür. Bu tazminat, ölen kişinin destek sağladığı kişilerin uğradığı maddi ve manevi zararların telafi edilmesini amaçlar.

Ölüm olayı sadece ölen kişi için değil, ona destek sağlayan kişiler için de önemli bir kayıp ve zarara neden olabilir. Örneğin, aile reisinin ölümü durumunda ailenin geçim kaynağını kaybetmesi, ölen kişinin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanamaması gibi durumlar destekten yoksun kalma durumunu ortaya çıkarabilir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin destek sağladığı kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemlidir. Bu tazminat, ölen kişinin yokluğunda destekten yoksun kalan kişilerin yaşam standartlarını korumaya ve olası maddi sıkıntıları hafifletmeye yöneliktir.

Destekten yoksun kalma tazminatı genellikle ölen kişinin eşi, çocukları, anne veya babası gibi yakın akrabaları tarafından talep edilir. Ancak, ölen kişinin destek sağladığı diğer kişiler de bu tazminatı talep edebilir. Örneğin, bir kişinin ölümü durumunda, ölen kişinin maddi destek sağladığı bir arkadaşı da destekten yoksun kalabilir ve bu durumda tazminat talep edebilir.

Sonuç olarak, destekten yoksun kalma nedeniyle tazminat talebi, ölen kişinin destek sağladığı kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve maddi kayıplarını telafi edebilmeleri için önemli bir hukuki araçtır. Bu tazminat, ölen kişinin yokluğunda destekten yoksun kalan kişilere adil bir telafi sağlamayı amaçlar. Destekten yoksun kalma tazminatı davalarında bir avukatın rehberliği ve profesyonel yaklaşımı, müvekkilin davanın başarılı sonuçlanması için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, bu tür davalarda bir avukattan destek almak, müvekkilin haklarının korunması ve adil bir tazminat alma şansını artırır. Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin hukuki destek almak için Kadıköy Avukat MG Hukuk Bürosuyla irtibata geçebilirsiniz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Kanuni Düzenlemesi

Destekten yoksun kalma tazminatı, mevzuatımızda Türk Borçlar Kanunu’nun 53. maddesi altında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, bir kimsenin ölümü sebebiyle destek sağladığı kişilerin maddi zararları tazmin edilir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölüm olayı sonucunda destekten yoksun kalan kişilere sağlanır ve bu kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan maddi desteği karşılamayı amaçlar.

TBK.53 – Ölüm Halinde Uğranılan Zararlar

“Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

 1. Cenaze giderleri.
 2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.”

TBK. 55 – Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Belirlenmesi

“Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz.

Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır.”

Türk Borçlar Kanunu’na göre, destekten yoksun kalma tazminatı talep eden kişilerin ölüm olayından sonra desteksiz kalma durumlarını kanıtlamaları gerekmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin sağladığı maddi desteğin yanı sıra manevi desteklerin de kaybedilmesi durumunda uygulanabilir. Örneğin, bir kişinin ölümü sonucunda ailesinin psikolojik desteğinden yoksun kalması da destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanma sebebi olabilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin destek sağladığı kişilerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve maddi kayıplarını telafi edebilmeleri amacıyla düzenlenmiştir. Bu tazminatın miktarı, ölen kişinin sağladığı destek miktarına, destekten yoksun kalan kişilerin ihtiyaçlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Kanun, destekten yoksun kalma hesabında belirlenmesinde objektif bir ölçüt sunmaz; ancak, mahkemeler bu tazminatı belirlerken ölen kişinin sağladığı destek miktarını, destekten yoksun kalan kişilerin ihtiyaçlarını, ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alır. Bu nedenle, her vakada tazminat miktarı farklılık gösterebilir ve dava süreci detaylı bir inceleme ve değerlendirme gerektirir. Bu sebeple sürecin en başından itibaren tecrübeli bir avukatın desteği ile hareket etmek, tazminat talebinin kabul edilme ihtimalini artıracaktır. MG Hukuk Kadıköy Avukatı olarak müvekkillerimize Destekten Yoksun Kalma Tazminatı konusuna ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Alınır?

Destekten yoksun kalma tazminatı talep etmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Hukuki Danışmanlık Alınması: Destekten yoksun kalma tazminatı talep etmek isteyen kişilerin öncelikle konusunda uzman bir avukattan hukuki danışmanlık alması önemlidir. Bir avukat, kişinin durumunu inceleyerek hangi yasal haklara sahip olduğunu belirleyebilir ve dava sürecini yönlendirebilir.
 • Belge ve Delil Toplanması: Destekten yoksun kalma tazminatı talep etmek için gerekli olan belgelerin ve delillerin toplanması gerekmektedir. Bu belgeler arasında ölen kişinin destek sağladığına dair kanıtlar, gelir belgeleri, banka hesap özetleri ve diğer maddi kaynaklar bulunabilir. Ayrıca, ölen kişinin destekten yoksun kalan kişilere sağladığı manevi destekleri kanıtlayan belgeler de önemlidir.
 • Dava Açılması: Avukatın rehberliğinde, destekten yoksun kalma tazminatı talep eden kişiler mahkemeye dava açarlar. Dava dilekçesinde, ölen kişinin destek sağladığı kişilerin desteksiz kalma durumu ve talep edilen tazminat miktarı detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
 • Dava Süreci: Dava sürecinde, mahkeme tarafından taraflar dinlenir, deliller incelenir ve duruşmalar yapılır. Tarafların avukatları, mahkemeye gerekli olan bilgi ve belgeleri sunarlar ve müvekkillerini temsil ederler.
 • Kararın Verilmesi: Mahkeme, dava sürecinin tamamlanmasının ardından kararını verir. Kararda, destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanılıp kazanılmadığı ve talep edilen miktarın ne kadarının kabul edildiği belirtilir.
 • Tazminatın Tahsili: Mahkeme tarafından verilen kararın ardından, tazminat miktarının ödenmesi süreci başlar. Kararın kesinleşmesinin ardından, tazminatın ödenmesi için gerekli işlemler yapılır ve destekten yoksun kalan kişilere ödeme yapılır.

Destekten yoksun kalma tazminat davası için adımların doğru ve eksiksiz bir şekilde izlenmesi önemlidir. Bu süreçte bir avukattan destek almak, hakların korunması ve adaletin sağlanması açısından büyük önem taşır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak ve hukuk destek için MG Hukuk Kadıköy Avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Şartları

Destekten yoksun kalma tazminatı talep etmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

 • Ölüm Olayı: Destekten yoksun kalma tazminatı, bir kişinin ölümü sonucu talep edilebilir. Ölüm olayı gerçekleşmeden tazminat talep etmek mümkün değildir.
 • Destekçi Konumunda Olma: Destekten yoksun kalan kişinin, ölen kişinin destekçisi konumunda olması gerekmektedir. Destekçi, ölen kişinin maddi veya manevi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenli olarak yardım sağlayan veya bu yardımı sağlamaya yönelik bir ilişki içinde olan kişidir. Bu genellikle eş, çocuk, anne-baba gibi yakın akrabaları veya ölen kişinin bakımını üstlenen kişileri içerebilir.
 • Bakıma İhtiyaç ve Destekten Yoksun Kalma: Destekten yoksun kalma tazminatı talep eden kişinin, ölen kişinin desteğinden mahrum kalmış olması ve bakıma ihtiyaç duyması gerekmektedir. Bu bakıma ihtiyaç, sadece maddi yardımı değil, ölen kişinin sağladığı her türlü destekten yoksun kalınması durumunu içerebilir. Örneğin, eğitim masraflarının karşılanması, sağlık giderlerinin ödenmesi gibi destekler de bu kapsamda değerlendirilebilir.
 • Destekten Yoksun Kalma Süresi: Destekten yoksun kalma tazminatı talep etmek için belirli bir süre geçmiş olması gerekmektedir. Bu süre, ölüm olayının gerçekleşmesinden itibaren hesaplanır ve her bir duruma göre değişiklik gösterebilir. Genellikle bu süre, davanın açılabilmesi için belirlenen zamanaşımı süresidir.

Bu şartlar, destekten yoksun kalma tazminatı talebinin hukuki temelini oluşturur. Bu şartların sağlanması durumunda, destekten yoksun kalan kişiler yasal hakları doğrultusunda tazminat talep edebilirler. Bu şartların varlığı ve mahiyeti olaydan olaya değişecektir, bu sebeple sürecin en başından itibaren tecrübeli bir tazminat avukatıyla ilerlemek en sağlıklısı olacaktır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası Kime Karşı Açılır?

Destekten yoksun kalma tazminatı davası, ölen kişinin ölümüne sebep olan kişi veya kişilere karşı açılabilir.

 • Kusurlu veya Sorumlu Kişi: Destekten yoksun kalmaya sebep olan trafik kazası gibi olaylarda, kazaya neden olan sürücü veya sorumlu kişiye karşı dava açılabilir. Eğer ölüme sebep olan kişi başka bir kusurlu davranışta bulunmuşsa, bu kişiye karşı da dava açılabilir.
 • İşveren veya İşveren Temsilcisi: İş kazaları sonucu ölüm durumunda, işveren veya işveren temsilcisi sorumlu tutulabilir. İşyerinde alınması gereken güvenlik önlemlerinin eksikliği veya ihmal durumlarında, işverene karşı destekten yoksun kalma tazminatı davası açılabilir.
 • Sağlık Kuruluşları veya Sağlık Çalışanları: Sağlık hizmeti alırken yaşanan hatalar sonucu ölüm durumunda, sağlık kuruluşları veya sağlık çalışanlarına karşı dava açılabilir. Hatalı teşhis, yanlış tedavi veya ihmal gibi durumlar, sağlık kuruluşlarına veya çalışanlarına karşı sorumluluk doğurabilir.
 • Diğer Sorumlular: Ölüme sebep olan herhangi bir hukuki sorumluluk durumunda, destekten yoksun kalma tazminatı davası ilgili sorumlulara karşı açılabilir. Bu durum, ölüm olayının nedenlerine ve sorumlularına göre değişebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı davası, ölen kişinin ölümüne doğrudan veya dolaylı olarak sebep olan kişilere veya kurumlara karşı açılabilir. Bu davalarda, davacıların avukatları genellikle davanın hedefine uygun olarak doğru kişilere ve kurumlara karşı dava açılmasını sağlarlar. MG Hukuk olarak biz de müvekkillerimize destekten yoksun kalma tazminatı bağlamında hukuki destek vermekteyiz.

Kimler Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alabilir?

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişilere yönelik bir tazminat türüdür. Kimlerin bu tazminatı alabileceği belirli kriterlere bağlıdır. Destekten yoksun kalma tazminatı alabilecek kişileri genel olarak şöyle açıklayabiliriz:

 • Ölenin Eşi: Ölen kişinin eşi, destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilir. Eş olmak, resmi olarak evli olmak anlamına gelir ve evlilik birliği içinde destek görmesi beklenir.
 • Ölenin Çocukları: Ölen kişinin biyolojik veya evlatlık çocukları, destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. Bu çocuklar, ölen kişinin maddi desteğinden yoksun kaldıklarını kanıtlamalıdır.
 • Ölenin Anne veya Babası: Ölen kişinin ebeveynleri, destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. Bu durumda, ebeveynlerin ölen kişiden maddi destek aldığı veya alacağına dair kanıtlar sunmaları gerekebilir.
 • Ölenin Kardeşleri: Ölen kişinin kardeşleri, destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilir. Ancak bu durumda, kardeşlerin ölen kişiden düzenli olarak maddi destek aldıklarını kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Ölenin Diğer Akrabaları: Ölen kişinin diğer yakın akrabaları da destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. Bu durumda, akrabaların ölen kişiden düzenli olarak maddi destek aldıklarını kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Farazi Destek Alan Kişiler: Bazı durumlarda, ölen kişinin destek vermekle yükümlü olduğu kişilere farazi destek tanınabilir. Örneğin, nişanlılar veya ölen kişinin gelecekte destek vereceği kesin olan kişiler bu kategoriye girebilir.
 • Diğer Yöntemlerle Destek Alan Kişiler: Ölen kişinin resmi olarak belirtilmeyen ancak düzenli olarak maddi destek aldığı veya alacağına dair kanıtlar sunan kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. (burs vb.)

Destekten yoksun kalma tazminatı alabilecek kişilerin belirlenmesi, ölen kişinin maddi desteğini sağladığı veya sağlayacağına dair somut kanıtların incelenmesiyle belirlenir. Bu kanıtlar genellikle mahkemeye sunulan belgeler, tanıkların ifadeleri ve diğer delillerdir. Her durum farklı olduğundan, destekten yoksun kalma tazminatı davası açacak kişilerin durumları dikkatlice değerlendirilmelidir. Bu konuda daha spesifik bilgi almak İstanbul Barosu avukatlarına veya Kadıköy Avukatlık Bürosu MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Bu faktörler, ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişilerin maddi ve sosyal durumunu, ölen kişinin gelirini ve diğer çeşitli unsurları içerir. Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan bazı önemli faktörler şunlar olacaktır:

 1. Ölenin Geliri: Ölen kişinin geliri, destekten yoksun kalan kişilerin tazminat miktarını belirlemede temel bir faktördür. Gelir ne kadar yüksekse, destekten yoksun kalan kişilerin tazminat miktarı o kadar yüksek olabilir.
 2. Destekten Yoksun Kalan Kişilerin Durumu: Destekten yoksun kalan kişilerin sosyal ve ekonomik durumu da hesaba katılır. Örneğin, ölen kişinin çocukları varsa, onların eğitim masrafları ve bakımı göz önünde bulundurulur.
 3. Destek Miktarı: Ölen kişinin destek verdiği miktar da önemlidir. Düzenli olarak ne kadarlık bir maddi destek sağladığına bağlı olarak, tazminat miktarı belirlenir.
 4. Yaş ve Sağlık Durumu: Destekten yoksun kalan kişilerin yaşları ve sağlık durumları da dikkate alınır. Örneğin, küçük yaştaki çocuklar veya yaşlı aile üyeleri daha fazla destek gerektirebilir.
 5. Medeni Durum: Ölen kişinin eşi ve çocukları gibi medeni durumları da hesaba katılır. Örneğin, boşanmış bir eş veya evlatlık çocuklar da destekten yoksun kalma tazminatı alabilirler.
 6. Eğitim ve İstihdam Durumu: Destekten yoksun kalan kişilerin eğitim seviyeleri ve istihdam durumları da tazminat hesaplamasında etkili olabilir. Örneğin, üniversite eğitimi gören bir çocuğun destekten yoksun kalması durumunda, gelecekteki kazanç potansiyeli de dikkate alınabilir.

Tazminat miktarı genellikle uzman bilirkişiler veya mahkeme tarafından belirlenir. Bu faktörlerin her biri, destekten yoksun kalan kişilerin hak ettikleri tazminat miktarının adil bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olur. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması noktasında daha fazla bilgi ve hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy Avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Dilekçesi Örneği

Destekten yoksun kalma tazminatı talep dilekçesi, bu önemli hukuki sürecin başlangıcını oluşturur ve davanın nasıl ilerleyeceğini belirler. Ancak, hazır dilekçelerin sadece bir örnek teşkil ettiği unutulmamalıdır. Gerçek bir hukuki belgenin hazırlanması ve sunulması karmaşık bir süreçtir ve genellikle hukuki bilgi, deneyim ve uzmanlık gerektirir. Bu nedenle, bir avukatın desteği bu aşamada kritik öneme sahiptir.

Bir avukat, müvekkilin durumunu analiz ederek uygun bir dilekçe hazırlayabilir ve mahkemeye sunabilir. Avukat, tazminat talebinin dayandığı hukuki argümanları güçlendirebilir, gerektiğinde delilleri toplayabilir ve davanın ilerlemesini sağlayabilir. Ayrıca, avukat müvekkilini hukuki süreç boyunca temsil eder ve davanın her aşamasında müvekkilinin haklarını korur. Sizlere sadece örnek teşkil etmesi bakımından destekten yoksun kalma tazminatı talep dilekçesinden bir parça sunalım:

“Sunulan nedenlerle:

1) Trafik kazasında eş ve babalarını kaybeden davacıların, (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminat tutarlarının;

2) Yargılamanın son aşamasında zarar ve kapsamı belli olduktan sonra açıklanacak manevi tazminat tutarlarının;

Olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesine;

3) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim…/../….”

Tekrar etmekte fayda var ki, gerçek bir dilekçe, hukuki detayları doğru şekilde yansıtmalı, belirli bir dava için uygun formatı takip etmeli ve hukuki terminolojiyi doğru bir şekilde kullanmalıdır. Bu nedenle, profesyonel bir avukatın deneyimi ve uzmanlığı, doğru ve etkili bir dilekçenin hazırlanması ve sunulmasında hayati önem taşır.

Sonuç olarak, destekten yoksun kalma tazminatı talep dilekçesi gibi hukuki belgelerin hazırlanması ve sunulması sürecinde bir avukatın rehberliği ve desteği, müvekkilin haklarını en iyi şekilde korumasını sağlar ve adil bir sonuca ulaşma olasılığını artırır. Bu nedenle, hukuki süreçlerde profesyonel bir avukattan destek almak önemlidir. MG Hukuk olarak müvekkillerimize destekten yoksun kalma tazminatı konusuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatına İlişkin Emsal Yargı Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın destekten yoksun kalma tazminatına dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1974/3301 Esas, 1974/3477 Karar Sayılı 06.12.1974

“Destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmek için davacının yardıma muhtaç durumda olması zorunlu (şart) değildir. Destekten yoksun kalma tazminatına hükmedebilmek için davacının yardıma muhtaç durumda olması şart değildir. Bir başka deyişle zengin bir kimseye örneğin, oğlunun belli zamanlarda verdiği veya filhal vermese dahi ileride verilmesi muhakkak telâkkî edilebilecek herhangi bir yardımdan hatta mutad olan hediyelerinden mahrum kalmak dahi bir zarar teşkil eder.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Normal geçimini sağlayan bir kimsenin bir yakınını kaybetmesinden doğan destekten yoksun kalma tazminatını isteyemeyeceğinin kabulü Borçlar Kanunu’nun 45 inci maddesi 2 inci fıkrası hükmünün amacına aykırı düşer. O halde tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının davacının ve ölen oğlunun ileride iktisap edecekleri olanakların da göz önünde bulundurularak ve herkesin içinde bulunduğu yaşama şartlarının daha iyi ve mütekâmil bir hal alacağı düşünülmek suretiyle bu işlerden anlayan yetenekli bilirkişilerden meydana gelecek bir kurula inceletilmesi ve zararın bu esaslar uyarınca saptanması gerekir.”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 1999/4689 Esas, 1999/6755 Karar Sayılı 13.9.1999

“Bedelsiz başkasının bakımını sağlayan ve ona hizmet eden kimse de destek sayılır. Ev işlerini gören kadın da destektir. Yerleşmiş içtihatlara göre, bedelsiz olarak başkasının bakımını sağlayan ya da ona yardım eden kimse destek sayılmıştır. Destek, yalnız başkasına yaşamak için gerekli ihtiyaçları sağlayan ya da bunların temini için para veren kimse değildir. Bu hizmetleri görmek suretiyle çalışmasını doğrudan doğruya başkalarına tahsis eden kimse de destek sayılacağından, yalnızca ev işlerini gören bir kadın da kocasının desteği sayılabilir. Trafik kazasında ölen desteğin 1932 doğumlu olması, onun destek olamayacağına gerekçe olamaz.”

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy tazminat hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. Kadıköy Avukat MG Hukuk bürosuna Destekten Yoksun Kalma Tazminatı davaları için ulaşabilirsiniz.

İstanbul Tazminat Davaları İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy avukatlık, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul tazminat hukuku ve borçlar hukuku avukatı, destekten yoksun kalma tazminatı ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul destekten yoksun kalma tazminatına dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul tazminat hukuku, borçlar ve iş hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy hukuk bürosu olan ve iş hukuku ve tazminat hukuku avukatlığı alanında deneyimli MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya İstanbul avukatı olarak tazminat davaları ve diğer süreçlerde vekillik hizmeti için MG Hukuk bürosuyla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “destekten yoksun kalma tazminatı, destekten yoksun kalma tazminat hesaplama, destekten yoksun kalma tazminatını kimler ister, tazminat dava dilekçesi dilekçe, tazminat şartları” ve benzeri tazminat hukuku ve borçlar hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya hukuk büromuzun iş hukuku ve danışmanlık avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.