M G H U K U K

Yükleniyor

Kişisel Verilerin Korunması

Ana Sayfa Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte kişisel verilerin korunması, bireyler ve kurumlar için giderek daha fazla önem kazanıyor. Kişisel verilerin korunması hukuku alanındaki son gelişmeler, vatandaşların mahremiyet hakları üzerinde önemli etkiler yaratıyor.

Kadıköy Avukatı MG Hukuk Bürosu olarak, bu alanlardaki yeni düzenlemeleri, mahremiyetin geleceğini ve vatandaşların haklarını koruma altına alacak yolları detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri kavramı, Kanun’da şu şekilde tanımlanmıştır: “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” Her türlü bilgi deyimi ile yalnızca bireyin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil; aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklerine ilişkin bilgiler de kast edilmektedir. Bu kapsamda, gerçek kişi hakkındaki görüşler, elektronik cihazların IP adresleri ve MAC adresleri, ses kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, parmak izi, T.C. kimlik numarası, fotoğrafı, kan grubu bilgisi, sağlık raporu vb. veriler de kişisel veri niteliği taşımaktadır.

Örnek: Bir yöneticinin deneme süresindeki çalışanının performansına ilişkin tuttuğu notlar  ve bilgiler, kişisel veridir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Güncel Mevzuat

Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler, bireylerin mahremiyet haklarını güvence altına almayı amaçlar. Bu düzenlemeler, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması süreçlerini düzenleyerek, veri ihlallerine ve kötüye kullanıma karşı önlemler içerir.

Güncel Düzenlemelerin Özellikleri

 • Veri İşleme Sürecinin Şeffaflığı: Yeni düzenlemeler, veri işleme süreçlerinin daha şeffaf olmasını sağlıyor. Böylece, kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı konusunda bireyler bilgilendiriliyor.
 • Rıza Alma Zorunluluğu: Kişisel verilerin işlenmesi için bireylerin açık rızalarının alınması gerekiyor. Bu, veri sahiplerinin bilgilerinin nasıl kullanıldığını kontrol etmelerini sağlıyor.
 • Veri İhlallerine Karşı Önlemler: Veri ihlalleri durumunda, ilgili kurumların hızlı hareket etmesi ve gerekli önlemleri alması zorunlu hale getiriliyor.

Vatandaşların Mahremiyet Hakları Üzerindeki Etkiler

Yeni düzenlemelerle birlikte vatandaşların mahremiyet haklarının korunması daha da güçleniyor. Kişisel verilerin korunması, bireylerin özgürlük ve güvenliği için temel bir unsurdur. Bu düzenlemeler sayesinde vatandaşlar, kişisel verilerinin nasıl kullanıldığına dair daha fazla kontrol ve hak sahibi oluyorlar.

Mahremiyetin Geleceği

 • Artan Farkındalık ve Kontrol: Vatandaşlar, kişisel verilerinin korunması konusunda daha bilinçli hale geliyor ve bu konudaki haklarını daha etkin bir şekilde kullanıyor.
 • Teknolojik Gelişmelerin Rolü: Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, kişisel verilerin korunması daha karmaşık bir hale geliyor. Yeni düzenlemeler, bu değişikliklere ayak uydurarak, veri güvenliğini sağlamak için yenilikçi çözümler sunuyor.

Kadıköy Avukat Mete Gençer Hukuk Bürosu’nun Rolü

Kadıköy MG Hukuk Bürosu olarak, kişisel verilerin korunması konusunda uzman bir ekip ile çalışıyoruz. Müvekkillerimize, güncel mevzuata uygun çözümler sunarak, mahremiyet haklarının korunmasında rehberlik ediyoruz. Ayrıca, bu alandaki yasal süreçlerde danışmanlık ve temsil hizmetleri de sağlıyoruz.

Mahremiyet ve Kişisel Veri Güvenliği: Yeni Dönemin Zorlukları ve Fırsatları

Teknolojinin gelişmesi ve dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte, kişisel verilerin korunmasına yönelik zorluklar ve fırsatlar da artış gösteriyor. Yeni dönemin getirdiği bu değişimler, hukuk alanında da yeni yaklaşımları ve stratejileri gerekli kılıyor.

Teknolojik Gelişmelerin Yarattığı Zorluklar

Veri Güvenliğindeki Artan Riskler

 • Siber Saldırılar: İnternetin yaygın kullanımıyla birlikte, siber saldırılara ve veri ihlallerine karşı alınacak önlemler daha da önem kazanıyor.
 • Yapay Zeka ve Otomasyon: Yapay zekanın veri işleme süreçlerindeki artan rolü, veri koruma standartlarının sürekli güncellenmesini zorunlu kılıyor.

Regülasyon ve Uyum Zorlukları

 • Uluslararası Mevzuatlar: Farklı ülkelerin veri koruma mevzuatları arasındaki uyumsuzluklar, küresel işleyen şirketler için ekstra zorluklar oluşturuyor.
 • Sürekli Güncellenen Yasalar: Teknolojinin hızla değişimi, yasaların da bu değişime ayak uydurarak sürekli güncellenmesini gerektiriyor.

Fırsatlar ve Yenilikçi Çözümler

Teknolojinin getirdiği zorlukların yanı sıra, yeni dönem aynı zamanda yenilikçi çözümler ve fırsatlar da sunuyor.

Güçlü Veri Koruma Altyapıları

 • Gelişmiş Güvenlik Yazılımları: Yeni nesil güvenlik yazılımları ve şifreleme teknolojileri, veri güvenliğini artırmada kritik rol oynuyor.
 • Veri Koruma Uzmanları: Alanında uzmanlaşmış veri koruma uzmanlarının rolü, bu yeni dönemde daha da önemli hale geliyor.

Hukuki Danışmanlık ve Eğitim

 • Eğitim Programları: Kurumların ve bireylerin veri koruma bilincini artırmak için eğitim programları düzenleniyor.
 • Hukuki Danışmanlık: Kurumlar, veri koruma yasalarına uyum sağlamak için hukuk danışmanlarından yardım alıyorlar.

Kadıköy Avukat Mete Gençer Hukuk Bürosu’nun Yaklaşımı

Kadıköy Avukatı Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve müvekkillerimize en güncel hukuki danışmanlık hizmetini sunuyoruz. Teknolojinin getirdiği zorluklara karşı hazırlıklı olmak ve yenilikçi çözümler üretmek bizim için önceliklidir.

Kişisel Veri Koruma Mevzuatının Evrimi ve Güncel Durum

Kişisel verilerin korunması alanında mevzuatın evrimi, teknolojik ilerlemeler ve sosyal değişimlerle paralel bir şekilde ilerliyor. Bu kapsamda, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Uluslararası Düzeydeki Gelişmeler

GDPR ve Etkileri

 • Geniş Kapsamı: Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), kişisel verilerin korunmasına yönelik en kapsamlı düzenlemelerden biri olarak kabul ediliyor.
 • Uluslararası Etki: GDPR, AB dışındaki şirketler için de önemli etkiler yaratıyor, çünkü AB vatandaşlarının verilerini işleyen her kuruluş bu düzenlemelere uymak zorunda.

Diğer Ülkelerdeki Gelişmeler

 • ABD’de California Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA): ABD’de veri koruma konusunda önemli bir adım olan CCPA, tüketicilerin mahremiyet haklarını güçlendiriyor.
 • Asya-Pasifik Bölgesi: Singapur, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler, kendi veri koruma yasalarını geliştirerek uluslararası standartlara uyum sağlamaya çalışıyorlar.

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

KVKK’nın Önemi: Türkiye’de 2016 yılında yürürlüğe giren KVKK, kişisel verilerin korunmasını sağlamak için temel ilkeler ve yükümlülükler getiriyor.

 • Uyum Süreçleri: Kurumlar ve işletmeler için KVKK’ya uyum sağlama süreçleri, teknik ve hukuki altyapıların güçlendirilmesini gerektiriyor.

Kişisel Veri İhlali Durumunda Şikayet

Kişilik hakları ihlal edildiğini düşünen kişiler bu hususla ilgili cezai yaptırımlar için savcılığa başvurması mümkün iken idari yönden de Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na başvuruda bulunması mümkündür. Bu başvuruda birtakım usul şartları belirlenmiştir. Şikayet başvurusunda bulunması gerekli hususlar ve süreler ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili kişinin Kurula başvuruda bulunmadan önce, öncelikle veri sorumlusuna başvuru yapması gerekmektedir. Eğer veri sorumlusu, ilgili kişinin başvurusunu 30 gün içerisinde cevaplandırmazsa veya başvuruyu reddederse yahut yetersiz cevap verirse, ilgili kişi Kişisel Verilerin Korunması madde 14 uyarınca, Kurula şikâyette bulunabilir. İlgili kişi bu şikayeti, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde yapmalıdır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) internet adresine giriş yapıldıktan sonra “Anasayfa” da yer alan menüler içerisinde yer alan “İlgili Kişi Şikayet Bildirimi” butonuna tıklanarak şikayet başvurusu alanına giriş yapılabilmektedir.

Kadıköy Avukat Mete Gençer Hukuk Bürosu’nun Rolü ve Hizmetleri

Kadıköy KVKK hukukunda çalışan avukat MG Hukuk Bürosu olarak, KVKK başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası veri koruma mevzuatlarına uyum konusunda müvekkillerimize rehberlik ediyoruz. Bu süreçte iş ortaklarımızla birlikte hem teknik hem de hukuki açıdan kapsamlı destek sağlayarak, müvekkillerimizin yasal yükümlülükleri yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Teknoloji

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kişisel verilerin korunmasının önemi daha da artıyor. Özellikle internet ve mobil teknolojilerin yaygınlaşması, veri koruma konusunda yeni zorluklar ve fırsatlar yaratıyor.

Yeni Teknolojilerin Getirdiği Zorluklar

Büyük Veri Analizi

 • Gizlilik Sorunları: Büyük veri analizi, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi anlamına gelir, bu da gizlilik ve mahremiyet ihlalleri riskini artırır.
 • Veri Güvenliği: Veri güvenliği, özellikle büyük veri projelerinde kritik bir öneme sahiptir. Güvenlik ihlalleri, kişisel verilerin kötüye kullanılmasına yol açabilir.

Yapay Zeka ve Otomasyon

 • Karar Alma Süreçleri: Yapay zeka ve otomasyon, kişisel verileri kullanarak karar alma süreçlerini etkileyebilir. Bu durum, bireylerin mahremiyet haklarını tehlikeye atabilir.
 • Algoritmik Şeffaflık: Algoritmaların nasıl çalıştığına dair şeffaflık eksikliği, kişisel verilerin adil ve etik bir şekilde kullanımını zorlaştırabilir.

Teknolojinin Sunduğu Fırsatlar

Veri Koruma Çözümleri

 • Şifreleme ve Anonimleştirme: Güçlü şifreleme yöntemleri ve veri anonimleştirme teknikleri, kişisel verilerin korunmasında önemli bir rol oynar. Siber güvenlik eğitimleri bu konuda kişilerin ve şirketlerin veri açıklarını önlemektedir.
 • İzleme ve Denetleme Araçları: Veri ihlallerini izlemek ve önlemek için gelişmiş araçlar, kurumların KVKK ve diğer mevzuatlara uyum sağlamasına yardımcı olur.

İstanbul Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı 

Kadıköy Avukatı Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu sayede, müvekkillerimize veri koruma konusunda en güncel ve etkili hukuki danışmanlık hizmetini sunabiliyoruz. Teknolojik gelişmelerin hukuki yansımalarını anlamak ve müvekkillerimizin bu alandaki hukuki yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak bizim için önceliklidir.

Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda, kişisel verilerin korunması konusunda bilinçli ve güncel stratejiler geliştirmek, hukuki güvenliği sağlamak ve müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmak için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Kadıköy Avukatı Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak, müvekkil şahıs ve şirketlerin teknolojik dönüşümler sırasında her zaman yanında olup, onlara rehberlik etmeyi hedefliyoruz. Veri koruma alanındaki hukuki danışmanlık hizmetlerimizle, müvekkillerimizin hem teknolojik hem de hukuki açıdan güvende olmalarını sağlamak bizim için en önemli önceliktir.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.