M G H U K U K

Yükleniyor

Marka Tescil Başvurusu

Ana Sayfa Marka Tescil Başvurusu

Marka Tescil Başvurusu

Günümüzde rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında, marka tescil başvurusu işletmeler ve yeni kurulan firmalar için önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Marka tescili, bir işletmenin ürün veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmek için kullandığı sembol, logo, isim veya slogan gibi unsurların yasal korunmasını sağlar. Bu koruma, tüketicilerin ürün veya hizmetler arasında kolayca fark yapmalarını sağlarken, işletmeye benzersiz bir kimlik ve itibar kazandırır. Ancak marka tescili süreci karmaşık olabilir ve birçok faktöre bağlıdır.

Bu makalede, marka tescili başvurusunun nasıl yapılacağından uluslararası korumaya kadar çeşitli konuları ele alacağız. Kadıköy Avukatlık, Marka-Patent Vekilliği hizmeti veren MG Hukuk Bürosu müvekkillerine Marka Tescil Başvurusu sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmek için kullandığı sembol, logo, isim, slogan veya diğer tanımlayıcı unsurlardan oluşan bir işaret veya simgedir. Marka, tüketicilere belirli bir ürün veya hizmetin belirli bir işletmeye ait olduğunu gösterir ve bu işletmenin ürün veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeyi sağlar. Aynı zamanda marka, işletmenin imajını ve itibarını yansıtan bir araçtır ve tüketicilerin güvenini kazanmasına yardımcı olur.

Markalar genellikle bir ürün veya hizmetin kalitesini, kökenini, güvenilirliğini ve diğer özelliklerini temsil eder. İyi bir marka, tüketicilerin zihninde olumlu bir algı oluşturabilir ve sadık müşteri tabanının oluşturulmasına katkıda bulunabilir. Marka, işletmelerin rekabet ortamında farklılaşmalarını sağlar ve pazarlama stratejilerinin önemli bir parçasıdır.

Markalar genellikle logolar, isimler, sloganlar, renkler, şekiller ve sesler gibi çeşitli unsurlardan oluşabilir. Bir markanın tescili, işletmeye marka haklarını sağlar ve markanın yasal korumasını sağlar. Bu, başka işletmelerin benzer veya kafa karıştırıcı markalar kullanarak tüketicileri yanıltmasını önler ve markanın benzersizliğini korur. Marka tescili, işletmelere marka değerlerini koruma ve geliştirme fırsatı sunar. Marka kavramı ve marka tescil başvurusu süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Marka Tescili Nedir?

Marka tescili, bir markanın yasal olarak tanınması ve korunması için resmi olarak kaydedilmesi işlemidir. Bir işletmenin kullanmak istediği markayı tescil ettirmesi, markanın yasal korumasını sağlar ve marka sahibine belirli haklar verir. Bu haklar genellikle markanın belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir süre boyunca kullanılmasını ve diğerlerinin benzer veya kafa karıştırıcı markalar kullanarak markayı taklit etmesini engellemeyi içerir.

Marka tescili, markanın benzersizliğini ve işletmeye ait olduğunu resmen doğrular. Bir markanın tescil edilmesi, o markayı kullanma hakkının sahibine yasal bir temel sağlar ve markanın sahibine markayı istediği şekilde kullanma ve ticari amaçlar için lisanslama yetkisi verir. Marka tescili işlemi genellikle ilgili ülkenin veya bölgelerin marka ofislerine yapılan başvurular yoluyla gerçekleştirilir. Başvuru süreci, markanın benzersizliğini belirlemek için bir inceleme sürecini içerir. Eğer marka benzersiz kabul edilirse ve diğer tüm gereklilikler karşılanırsa, marka tescil edilir ve marka sahibine tescil belgesi verilir.

Marka tescili genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Yenilenmesi, markanın korumasını devam ettirmek için gerekli olan bir süreçtir. Marka tescili, işletmelere markalarını koruma ve güçlendirme fırsatı sunar, tüketicilerin güvenini kazanmalarına yardımcı olur ve rekabet ortamında farklılaşmalarını sağlar. Marka Tescili hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurusu yapmak, bir markanın yasal olarak tanınmasını ve korunmasını sağlamak için önemli bir adımdır. Marka tescil başvurusu yapmanın genel adımları şöyledir:

 • Marka Araştırması: Türkiye’de marka tescili için başvuru yapmadan önce, Türk Patent ve Marka Kurumu‘nun (TÜRKPATENT) veritabanında benzer veya aynı markaların olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Bu araştırma, markanın benzersizliğini belirlemek için yapılır ve başvurunun kabul edilme olasılığını artırır.
 • Başvuru Belgelerinin Hazırlanması: Marka tescil başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamak gereklidir. Türkiye’de başvuru formu, markanın açıklandığı bir açıklama, markanın kullanıldığı veya kullanılacağı mal veya hizmetlerin listesi ve başvuru ücretini içerir.
 • Başvurunun Yapılması: Belgelerin hazırlanmasının ardından, marka tescil başvurusunu Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapabilirsiniz. Çevrimiçi başvuru yapma seçeneği mevcuttur ve bu, işlemi hızlandırabilir.
 • İnceleme Süreci: Başvurunuz, TÜRKPATENT tarafından incelenir. Bu süreçte, markanın benzersizliği ve tescile uygunluğu değerlendirilir. Herhangi bir sorun varsa, TÜRKPATENT size bildirir ve düzeltme yapmanızı ister.
 • Tescil veya Ret: İnceleme sürecinden sonra, başvurunuz onaylanabilir veya reddedilebilir. Başvurunuz tescil edilirse, size bir tescil belgesi verilir ve markanız koruma altına alınır. Reddedilirse, gerekçeleriyle birlikte size bildirilir ve itiraz etme hakkınız bulunur.
 • Tescilin Yenilenmesi: Türkiye’de marka tescili 10 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre dolmadan önce, tescilin yenilenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, marka koruması sona erer ve marka tekrar başvurulabilir hale gelir.

Türkiye’de marka tescili başvurusu yaparken, tüm prosedürleri doğru ve eksiksiz bir şekilde takip etmek önemlidir. Ayrıca, başvuru sürecinde profesyonel bir hukuk danışmanından veya marka uzmanından destek almak da faydalı olabilir. Kadıköy avukatlık ve marka-patent vekili olan Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Marka Tescil Başvurusu sürecinde hukuki danışmanlık ve tescil takip hizmeti vermekteyiz.

Kimler Marka Tescil Başvurusunda Bulunabilir?

Ülkemizde marka tescil başvurusunda bulunma hakkına sahip olanlar şunlardır:

 • Gerçek Kişiler: Türk vatandaşları veya Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklular, marka tescili için başvurabilirler.
 • Tüzel Kişiler: Türkiye’de ticari veya sınai faaliyette bulunan şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler ve diğer tüzel kişilikler marka tescili başvurusunda bulunabilirler.
 • Yabancı Şirketler: Türkiye’de iş yapmayan ancak marka tescili için başvuruda bulunmak isteyen yabancı şirketler, marka tescili yapabilirler. Ancak, bu durumda bir yerleşik bir temsilci veya vekil atanması gerekebilir.
 • Marka Vekilleri: Başvurular, marka sahibinin kendisi tarafından yapılabileceği gibi, marka vekilleri aracılığıyla da yapılabilir. Marka vekilleri, tescil sürecinde marka sahibini temsil eder ve başvuruyu yürütür.
 • Diğer Hak Sahipleri: Marka hakkı devralan veya lisans alan kişiler de marka tescili için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda, marka sahibinin izni veya sözleşme koşullarına uyulması gerekmektedir.

Başvuru yapacak olan kişilerin, marka tescili için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları ve başvuru prosedürlerini doğru bir şekilde takip etmeleri önemlidir. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için Kadıköy MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Marka Tescil Başvurusu Süreci

Marka tescil başvurusu süreci, marka sahibinin markasını resmi olarak tescil ettirmek için izlediği adımları içerir. Bu süreç Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yürütülür.

Marka tescili için başvuru süreci, başvuru sahibinin öncelikle markasını belirlemesi ve uygun bir marka araştırması yapmasıyla başlar. Bu araştırma, benzer veya aynı markaların zaten tescilli olup olmadığını kontrol etmeyi içerir. Eğer benzer bir marka bulunursa, başvuru sahibi markasını değiştirmek veya uygun düzeltmeler yapmak zorunda kalabilir.

Başvuru sahibi, marka tescili için gerekli belgeleri hazırladıktan ve başvuru ücretini ödedikten sonra, başvurusunu TÜRKPATENT’e yapar. Başvuru formunda markanın kullanılacağı sınıflar belirtilir ve marka başvurusuyla ilgili diğer bilgiler sağlanır. TÜRKPATENT, marka başvurusunu aldıktan sonra başvuruyu inceler. Bu inceleme sürecinde, markanın tescil edilebilirliği, başvurunun teknik yeterliliği ve yasal gerekliliklere uygunluğu değerlendirilir. Eğer başvuru eksiksiz ve uygun bulunursa, marka başvurusu yayımlanır.

Marka başvurusu, TÜRKPATENT tarafından bir süreliğine yayımlanır. Bu süre içinde üçüncü kişiler, başvurulan markanın tesciline itiraz edebilirler. İtiraz süresi sona erdikten ve herhangi bir itiraz alınmadıktan sonra, başvuru aşaması tamamlanır. Eğer itiraz olmaz veya itirazlar reddedilirse, marka tescil edilir ve marka sahibine tescil belgesi verilir. Tescil edilen marka, Marka Sicili’ne kaydedilir ve marka sahibi resmi olarak marka haklarına sahip olur.

Marka tescil başvurusu süreci, başvuru sahibinin markasını yasal olarak koruma altına almasını sağlar ve marka haklarını güvence altına alır. Ancak, bu süreç uzun ve karmaşık olabilir, bu nedenle profesyonel yardım almak önemlidir. Marka-Patent Vekili Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Marka Tescil Başvurusu, itiraz ve diğer süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Marka Başvurusunda Yer Alması Gereken Bilgiler

Marka başvurusunda yer alması gereken bilgiler, başvurunun doğru ve eksiksiz bir şekilde işleme alınabilmesi için önemlidir. Türkiye’de marka başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin aşağıdaki bilgileri sağlamaları gerekir:

Markanın Kendisi: Markanın kendisi, başvuruda bulunulan işaretin görüntüsü veya şekli olmalıdır. Bu işaret, sadece metin olabileceği gibi, logo, sembol, harf, rakam veya bunların bir kombinasyonu da olabilir.

Markanın Kullanılacağı Sınıflar: Markanın hangi mal veya hizmetlerle ilişkilendirileceği belirtilmelidir. Uluslararası Sınıflandırma Sistemi’ne (Nice Sınıflandırması) göre uygun sınıflar seçilmelidir.

Başvuru Sahibinin Bilgileri: Başvuru sahibinin adı, adresi, iletişim bilgileri gibi kişisel veya kurumsal bilgileri verilmelidir.

Markanın Kullanım Şekli: Markanın nasıl kullanılacağı veya kullanıldığı bilgisi sağlanmalıdır. Örneğin, marka bir logo ise, bu logonun renkli veya siyah-beyaz olarak kullanılacağı belirtilmelidir.

İlgili Belgeler ve Ücretler: Marka başvuru formu doldurulduktan sonra, gerekli belgelerin (örneğin, markanın kullanıldığına dair örnekler) ve başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş Vekil Bilgileri (Opsiyonel): Başvuru sahibi, bir vekil aracılığıyla başvuruda bulunuyorsa, vekilin bilgileri de sağlanmalıdır. Bu vekil, marka başvurusunun takibi ve diğer işlemler için yetkilendirilmiş olmalıdır. Hak kaybına uğramamak için vekille çalışmanızı tavsiye ederiz.

Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlanması, marka başvurusunun işleme alınması ve başvurunun başarılı olması için önemlidir. Ayrıca, başvuru sahibinin markasını koruma altına almak için profesyonel bir hukuk danışmanından veya marka vekilinden destek alması da tavsiye edilir. Marka başvurusunda yer alması gereken bilgilere dair daha fazla sorunuz varsa Kadıköy avukatı Mete Gençer Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Marka Başvurusunda Rüçhan Hakkı

Marka başvurusunda rüçhan hakkı, bir marka başvurusunun veya tescilinin, başvuru sahibine, aynı markayla ilgili olarak daha sonra yapılacak başvurulara veya tescillere öncelik hakkı tanıyan bir ilkedir. Yani, bir marka başvurusu yaptığınızda, aynı marka ile ilgili olarak daha sonra yapılacak başvurularda sizin önceliğiniz bulunur. Bu hakkı kullanabilmenin şartı, öncelik hakkının talep edilmesi ve başvurunun yapıldığı tarih ile öncelik hakkı talep edilen başvuru arasında belirli bir sürenin geçmemiş olmasıdır. Bu süre altı aydır.

Rüçhan hakkı, uluslararası marka başvurularında da kullanılabilir. Bir başka ülkede marka başvurusunda bulunmadan önce Türkiye’de yapılan bir marka başvurusundan öncelik hakkı talep edilebilir. Rüçhan hakkının kullanılabilmesi için gerekli belgeye “Rüçhan Hakkı Belgesi” denir. Bu belge, marka başvurusunun veya tescilinin yapıldığı tarihi ve numarasını içerir ve başvuru sahibi tarafından ilgili ülkelerdeki marka ofislerine sunulur. Bu şekilde, başvuru sahibi aynı markayla ilgili olarak başka ülkelerde de öncelik hakkına sahip olabilir.

Rüçhan hakkı, başvuru sahibine markasını uluslararası alanda koruma altına alma ve marka haklarını güvence altına alma imkânı sağlar. Bu sayede, marka sahibi markasını hızlı bir şekilde koruma altına alabilir ve benzer markaların tescil edilmesine karşı önlem alabilir. Marka başvurusu sürecinde rüçhan hakkına dair daha detaylı bilgi sahibi olmak için Kadıköy Marka-Patent avukatı Mete Gençer Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Marka Tescil Başvurusu – WIPO

Uluslararası marka tescil başvurusu, bir markanın birden fazla ülkede korunmasını sağlamak için yapılan bir başvuru sürecidir. Bu süreç, başvuru sahibinin markasını tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tescil ettirmesine olanak tanır. Uluslararası marka tescili, marka sahibine maliyet ve iş yükünden tasarruf etme, başvuru sürecini kolaylaştırma ve markanın uluslararası alanda korunmasını sağlama avantajları sunar.

Uluslararası marka tescil başvurusu, genellikle Madrid Protokolü veya Madrid Anlaşması çerçevesinde yapılır. Madrid Protokolü, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yönetilen ve markaların uluslararası tescilini kolaylaştıran bir sistemdir. Bu sistem, bir markanın tescilini başvurunun yapıldığı ülkede değil, başvuru sahibinin menşe ülkesinde yapmasına olanak tanır.

Başvuru sahibi, uluslararası marka tescili için menşe ülkesindeki yetkili ofise başvurur ve Madrid Protokolü çerçevesinde WIPO’ya uluslararası bir başvuru yapar. WIPO, başvuruyu inceleyerek başvurunun Madrid Protokolü kurallarına uygunluğunu kontrol eder. Başvuru uygun bulunursa, WIPO başvuruyu tescil eder ve ilgili ülkelerin marka ofislerine iletilir. Daha sonra, ilgili ülkelerdeki marka ofisleri, uluslararası başvurunun kendi yasalara ve prosedürlere uygun olup olmadığını kontrol ederler. Bu ofisler, başvurunun kabul edilmesi veya reddedilmesi konusunda WIPO’ya bilgi verirler. Kabul edilen başvurular, ilgili ülkelerdeki marka ofislerince tescil edilir ve markanın korunmasını sağlar.

Uluslararası marka tescili, marka sahibine birden fazla ülkede aynı anda markasını koruma altına alma ve uluslararası pazarda markasını güvence altına alma imkanı sağlar. Bu süreç, markanın uluslararası ticarette kullanılmasını kolaylaştırır ve markanın uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulunur. MG Hukuk olarak uluslararası marka tescil başvurusuna ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Marka Başvurusunun TürkPatent Tarafından Değerlendirilmesi

Marka başvurusunun TürkPatent tarafından değerlendirilmesi süreci, Türkiye’de marka tescili için yapılan başvuruların resmi merci olan Türk Patent ve Marka Kurumu (TürkPatent) tarafından incelenmesini içerir. Bu süreç, başvuru sahibinin marka tescili için yasal prosedürlere uygun bir şekilde başvuruda bulunmasını takip eder.

 • Başvuru Kontrolü ve Belgelerin İncelenmesi: Başvuru yapıldığında, TürkPatent öncelikle başvurunun eksiksiz olduğunu kontrol eder. Başvuruda bulunması gereken belgelerin tam ve doğru bir şekilde sunulup sunulmadığı incelenir. Bu belgeler genellikle başvuru formu, marka logosu, mal veya hizmet listesi ve başvuru ücretini içerir.

Marka Tescil Başvurusu

 • Benzerlik İncelemesi: TürkPatent, başvurunun marka veri tabanında benzer bir marka olup olmadığını kontrol eder. Eğer benzer bir marka bulunursa, başvurunun kabul edilmesi veya reddedilmesi konusunda karar verilir. Markanın benzersiz olması, tescil sürecinin daha sorunsuz ilerlemesini sağlar.
 • Açıklama ve İtiraz Süreci: Başvurunun incelenmesi sırasında, TürkPatent başvuru sahibine gerekli düzeltme veya ek bilgileri sağlama konusunda talepte bulunabilir. Ayrıca, başvurunun kabul edilmemesi durumunda başvuru sahibi itiraz etme hakkına sahiptir. Bu süreçte itirazlar ve cevaplar yazılı olarak sunulur.
 • Tescil veya Ret Kararı: TürkPatent, başvuruyu inceler ve markanın tesciline uygun olduğunu düşünüyorsa, marka tescil edilir ve başvuru sahibine bir tescil belgesi verilir. Ancak, başvuru belirli kriterlere uymuyorsa veya itirazlar varsa, başvuru reddedilir ve başvuru sahibine reddetme nedenleri ile ilgili bir bildirim yapılır.
 • Tescil Süreci ve Yayımlanma: Marka başvurusu kabul edilirse, marka tescil edilir ve Türk Patent Bülteni’nde yayımlanır. Bu yayımlanma süreci, markanın üçüncü taraflar tarafından incelenmesine ve gerektiğinde itiraz edilmesine olanak tanır. Başvuru kabul edildikten sonra marka sahibine tescil belgesi verilir.

Bu süreçler TürkPatent tarafından titizlikle yürütülür ve marka tescil başvurularının yasalara uygunluğunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Marka tescili, marka sahibine markasını yasal olarak koruma altına alma ve marka haklarını kullanma hakkı sağlar. Marka Başvurusunun TÜRKPATENT Tarafından Değerlendirilmesi karmaşık bir hukuki sürece işaret eder. Bu konuda hak kaybına uğramamak bakımından sürecin en başından itibaren bir avukatın desteğini almak en sağlıklısı olacaktır. MG Hukuk olarak biz de müvekkillerimize Marka Tescil Başvurusu sürecine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Marka Tescil Başvurusunun Reddi ve İtiraz

Marka tescil başvurusunun reddi durumunda başvuru sahibine belirli bir süre içinde itiraz etme hakkı tanınmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu, marka başvurusunu incelerken bazı durumlarda başvurunun kabul edilmemesine karar verebilir. Bu karar, başvurunun marka tescili için yeterli şartları sağlamadığı veya başvurunun benzer bir marka ile çakıştığı durumlarda alınabilir.

Ret kararı alındığında, Türk Patent ve Marka Kurumu başvuru sahibine bir bildirim yapar. Bu bildirimde, başvurunun neden reddedildiği ve reddin dayandığı gerekçeler ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Başvuru sahibi, bu bildirimde verilen nedenleri ve gerekçeleri inceleyerek bir karar verir. Başvuru sahibi, marka tescil başvurusunun reddedilmesine itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz, genellikle ret bildiriminden itibaren belirli bir süre içinde yapılmalıdır. İtiraz süreci, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yazılı olarak yapılan bir itiraz dilekçesi ile başlar. İtiraz dilekçesinde, ret kararına karşı neden itiraz edildiği ve savunmanın ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerekir.

Türk Patent ve Marka Kurumu, yapılan itirazı inceler ve başvuru sahibinin savunmasını değerlendirir. İtirazı haklı bulması durumunda, red kararını gözden geçirebilir ve başvurunun kabul edilmesine karar verebilir. Ancak, itirazın reddedilmesi durumunda başvuru sahibine bir bildirim yapılır ve red kararı onaylanmış olur. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun itirazı reddetmesi durumunda başvuru sahibine, kararı mahkemeye taşıma hakkı tanınır. Mahkeme süreci, marka tescil başvurusunun reddi konusunda son kararın verilmesi için önemli bir adımdır.

Marka tescil başvurusunun reddi ve itiraz süreci, başvuru sahibinin haklarını koruma ve marka tescili için mücadele etme hakkını sağlar. Bu süreçte başvuru sahibi, gerekli savunmaları yaparak marka tescili için gereken adımları atmaya çalışır.

Marka İtiraza Karşı Görüş

Marka itiraza karşı görüş, marka başvurusunun yayımı sürecinde ilana çıkarılan markaya karşı yapılan itirazlara marka sahibinin verdiği beyanlardır. Bu itirazlar genellikle markanın benzerlik arz ettiği iddiasıyla yapılmaktadır. Marka sahibi, itiraz eden tarafın markası ile kendi markası arasında benzerlik olmadığını, önceden kendi markasını kullanıma sunduğunu veya ortak kullanım durumu olduğunu savunabilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu, marka başvurusunu inceledikten sonra uygun bulunan başvuruları marka bülteninde ilan eder. Bu ilan süresi içinde diğer marka sahipleri veya müracaat sahipleri, önceden tescil edilmiş marka haklarını göz önünde bulundurarak marka başvurusuna itiraz edebilirler. Marka sahibi, itiraz eden tarafın iddialarına karşı markasının tescilinin gerekliliğini savunmak amacıyla marka itiraza karşı görüş bildirebilir.

Marka itiraza karşı görüş bildirme süresi genellikle itirazın tebliğ edilmesinden itibaren bir aylıktır. Bu süre zarfında marka sahibi, markasının benzerlik arz etmediğini, önceden kullanıldığını veya ortak kullanıldığını belgelemek amacıyla marka ve patent vekili ile savunma hazırlar.

Marka itiraza karşı görüşte bulunmak zorunlu değildir, ancak marka sahibinin markasının tescili için gerekli savunmayı yapması tavsiye edilir. Marka itiraza karşı görüş, marka tescil sürecindeki önemli bir aşama olup marka sahibine itirazın hukuki ve teknik açıdan değerlendirilmesi ve markanın tescili için gereken adımların atılması imkanını sağlar. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak için “Marka İtiraza Karşı Görüş” isimli makalemizi okuyabilir veya doğrudan bize ulaşarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Marka Tescil Başvuru Ücreti

Marka başvurularına dair ücretlendirme TürkPatent tarafından belirlenmekte olup, başvuru harcı markada bulunan sınıf sayısına göre değişmektedir. Tescil sürecinde itiraz, tescil belge ücreti gibi farklı harç ve ücretler ödenmektedir.

Marka Tescil Başvurusuna İlişkin Emsal Yargı Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtayın marka hakkının ihlaline dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli marka avukatlarından destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay Kararı – 11. Hukuk Dairesi, E. 2016/9139 K. 2018/2037 T. 15.3.2018

“Davalı vekili, mahkemenin yetkisiz olduğunu, davacı şirketin … markası ile müvekkilinin … markasının benzer olduğu iddiasının gerçeklere uygun olmadığını, davacının kendi marka başvurusunun davalı … tarafından reddedilmesi üzerine yapılan itirazda markaların uzman kişilerce dikkate alınması gerektiğini belirtmiş olmasına karşın şimdi bu davayı açarak iyiniyetli olmadıklarını, zira davaya konu markaların birbirinden yeterince ayırt edilebilecek nitelikte olduklarını, davacının 556 sayılı KHK’nin m. 8/… hükmüne dayanarak yaptığı itirazın da doğru olmadığını, gerçekten müvekkilinin marka başvurusundan önce davacı tarafın üstün hak elde edemediğini..

..buna ilişkin yeterli delilleri dosyaya sunamadığını, etken maddesi aynı olan ilaç isimlerinin birbirine yakın olduğunu, uygulamada çok sayıda bu şekilde marka tescilinin bulunduğunu belirterek davanın reddini istemiştir. Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, taraf markaları arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi gereğince benzerlik bulunmadığı lakin davacı markasının eskiye dayalı kullanımı olduğu ve aynı sınıf emtialarda markaların tescilli olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı markasının 5. sınıf emtialar yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir. Kararı davalılar vekilleri temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.”

Marka tescil başvurusu süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy marka hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. Kadıköy Avukat MG Hukuk bürosuna marka tescil başvurusu için ulaşabilirsiniz.

İstanbul Marka Tescil Başvurusu İçin Marka-Patent Vekili Avukat Kadromuza Ulaşın

Yukarıda detaylarda belirttiğimiz üzere marka tescil başvurusuna hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Marka tescil başvurusu, marka hakkının ihlali ve marka devir sözleşmesi gibi marka ve patent hukukuna dair süreçlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Kadıköy avukatlık ve marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukat, marka ve patent vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Marka tescil başvurusu konusunda uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy marka hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul Marka Tescil Başvurusu Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Kadıköy’de avukatlık, marka ve patent vekilliği faaliyetlerini sürdüren MG Hukuk Bürosu İstanbul avukatı kadrosu meydana çıkan uyuşmazlıklarda İstanbul ve tüm Türkiye’de danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden İstanbul Kadıköy avukatı Mete Gençer’e ait MG Hukuk Bürosu ve TÜRKPATENT marka vekillerine ulaşarak konuya dair destek alabilirsiniz.

Ayrıca MG HUKUK olarak diğer Marka ve Patent Hukuku Hizmetlerimiz:

 • Marka ve patent başvurusu ve mevcut bir başvuruya itiraz,
 • İtirazlar sonucu Yeniden İnceleme Değerleme Kuruluna başvuru,
 • Marka ve patent tescili,
 • Marka Hakkının İhlali
 • Marka-Patent yenileme ve marka devir işlemleri,
 • Markada unvan ve adres değişikliği,
 • Türk Patent’in tescil kararlarının iptali davası,
 • Marka ve patent hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir talebi,
 • Marka ve patent ihlalleri ile faydalı modellere dair hukuki süreçlerin takibi,
 • Delil tespiti uygulaması ile e-tespit yapılması,
 • Marka ihlallerinin önlenmesi ve tespiti davaları,
 • Sahte ürünler için arama ve el koyma kararlarının takibi, tazminat davaları açılması,
 • Marka, patent ve tasarım rehni, lisansı, haczi

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.