M G H U K U K

Yükleniyor

Çalışma İzni

Ana Sayfa Çalışma İzni

Çalışma İzni

Bu makalede, yabancıların Türkiye’de çalışma izni alabilmesi süreci, başvuru yöntemleri, izin türleri ve gereklilikleri gibi konuları ele alınmaktadır. Yabancı çalışana izni kavramı ve hukuki detayları incelenecektir. Günümüzde, küreselleşme ve uluslararası iş birlikleriyle birlikte, ülkeler arası insan hareketliliği ve iş gücü ihtiyacı giderek artmaktadır. Türkiye gibi ekonomik olarak dinamik ve çeşitli sektörlere sahip ülkelerde, yabancıların istihdam edilmesi önemli bir konudur. Ancak, yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için belirli koşulları yerine getirmeleri ve yabancı çalışma için izin almaları gerekmektedir. MG Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize çalışma için izne ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Çalışma İzni Nedir?

Çalışma izni, bir ülkede yabancı bir bireyin yasal olarak çalışabilmesi için gereken resmî belgedir. Bu izin, yabancı birinin o ülkede bir işte çalışabilmesine ve ikamet edebilmesine olanak tanır. Türkiye’de, yabancıların çalışabilmesi için yabancı çalışma izni veya izin muafiyeti alması gerekmektedir.

Yabancının çalışmaya izin prosedürü, Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma ve ikamet hakkı veren bir süreçtir. Bu izin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi bir belge şeklinde düzenlenir ve belirli bir süre için geçerlidir.

Çalışma izin muafiyeti ise belirli koşulları sağlayan yabancıların, yabancı gerekli izni almaksızın Türkiye’de çalışma ve ikamet etme hakkına sahip olmalarını sağlayan bir muafiyettir. Bu muafiyet, yabancıların Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmeler kapsamında belirli koşulları karşılaması durumunda geçerlidir.

Çalışma izni, Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışmaya başlamadan önce almaları gereken bir izin türüdür. Bu izin, yabancıların belirli bir işyerinde veya belirli bir işte çalışabilmesine olanak tanır ve Türkiye’de yasal olarak çalışmalarını sağlar. Çalışma izni alma sürecinde avukatın önemi oldukça büyüktür. Bu süreç, karmaşık yasal düzenlemeleri içerir ve birçok farklı belge, başvuru ve izin prosedürlerini gerektirir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize yabancı personel izni konusunda ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Çalışma İzninin Hukuki Dayanağı

Mevzuatımızda bu izin 28 Temmuz 2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na dayanmaktadır. Bu kanun, uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve yabancılara çalışma izni ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esaslarını düzenlemektedir.

“MADDE 1- Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.”

6735 sayılı Kanun, izin başvurularının hangi kurumlara yapılacağını, hangi belgelerin gerektiğini, izin sürelerini ve çalışma izni alacak kişilerin haklarını belirlemektedir. Kanun kapsamında, izin için başvuruda bulunan yabancıların haklarını koruyan ve süreci düzenleyen bir dizi yönetmelik ve düzenleme de bulunmaktadır.

Bu hukuki dayanaklar, Türkiye’de çalışma izni başvurusu sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlar. Aynı zamanda, yabancı çalışanların haklarını korurken, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını da dikkate alır. Bu sayede, işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünü sağlayabilirken, yabancı çalışanlar da yasal bir şekilde Türkiye’de çalışma imkanına sahip olabilirler. Avukatlar, bu süreçte yabancı çalışanların haklarını korumak, yasal gereklilikleri yerine getirmek ve başvuru sürecini doğru bir şekilde yönlendirmek için önemli bir rol oynarlar. Çalışma iznine ilişkin hukuki bilgi ve destek almak için Kadıköy avukatlık bürosu MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye’de çalışma izni almak için belirli bir süreç izlenmesi gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve Yeri:

Yabancı uyruklu bir kişi, Türkiye’de çalışmak için izin almak istiyorsa, başvurusunu Türkiye’deki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapmalıdır. Yurtdışında yaşayan ve çalışma izni almak isteyen kişilerin başvuruları ise bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Büyükelçiliği aracılığıyla yapılır.

Gerekli Belgeler:

Başvuru formu: Başvuru formu, genellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden temin edilebilir.

Pasaport: Başvuru sahibinin geçerli bir pasaporta sahip olması gerekmektedir.

İkamet izni belgesi: Türkiye’de bulunan yabancılar, başvuru yapmadan önce en az 6 ay süreli geçerli bir ikamet izni belgesine sahip olmalıdır.

İşyeri tarafından sunulan belgeler: İşverenin başvuru sahibini çalıştırmak istediğine dair belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu belgeler arasında iş sözleşmesi, vergi levhası, sicil kaydı gibi dokümanlar bulunabilir.

Diğer belgeler: Başvuru sahibinin mesleki yeterliliğini gösteren belgeler, sağlık raporu gibi ek belgeler de istenebilir.

Başvuru Süreci:

 • Başvuru sahibi, gerekli belgeleri tamamlayarak başvurusunu yapar. Yurtdışında başvuru yapanlar için Türkiye’deki işveren de e-devlet üzerinden başvuruda bulunmalıdır.
 • Başvurunun olumlu veya olumsuz sonuçlanması birkaç hafta sürebilir.
 • Başvuru olumlu sonuçlanırsa, çalışma izni belgesi düzenlenir ve başvuru sahibine iletilir.

Çalışma İzni Süresi: Türkiye’de çalışmak için izin genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır. Bu süre genellikle bir yıl olup, daha sonra uzatılabilir.

Türkiye’de çalışma izni almak sürecinde, başvuru sahibinin ve işverenin gerekli belgeleri tam ve doğru bir şekilde sunması oldukça önemlidir. Ayrıca, başvuru süreci boyunca gerektiğinde ilgili kurumlardan bilgi ve destek almak da faydalı olabilir. Avukatlar çalışma izni başvurusu sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuki sorunu ele alabilir, gerekli belgelerin hazırlanmasına yardımcı olabilir ve başvurunun hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanmasını sağlayabilirler. Dolayısıyla, bir avukatın uzmanlığı ve deneyimi, yabancı birinin Türkiye’de çalışma izni alması sürecinde büyük önem taşır. Çalışmak için izne ilişkin hukuki danışmanlık almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Çalışma İzni Alma Şartları

Yabancı uyrukluların Türkiye’de çalışma izni alma şartları oldukça detaylı ve titizlikle belirlenmiştir. Bu şartlar hem yabancı çalışanlar hem de işverenler tarafından yerine getirilmesi gereken kriterleri içermektedir. Bu kapsamda yabancı uyrukluların çalışma izni alma şartlarına dair detayları şöyle açıklayabiliriz:

 • İstihdam Şartı: Çalışma izni talep edilen işyerinde en az 5 Türk vatandaşının istihdam edilmesi gerekmektedir. Eğer çalışma izni talebinde bulunan yabancı, işyerinin ortağı ise, bu şart, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son 6 ayı için aranmaktadır. Birden fazla yabancı için çalışma izni talep edilmesi durumunda ise her bir yabancı için ayrı ayrı 5 Türk vatandaşı istihdamı gerekmektedir.
 • Mali Şartlar: İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD doları olması gerekmektedir.
 • Belirli İstisnalar: Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin talepleri ile yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektöründe ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularında yukarıdaki kriterler uygulanmayabilir.
 • Sermaye Payı Şartı: Çalışma izni başvurusunda bulunan şirket ortağı yabancının sermaye payının, 40.000 TL’den az olmamak üzere en az yüzde 20 olması gerekmektedir.
 • Ücret Belirleme: İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının, yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması gerekir. Ücret, belirli meslekler için asgari ücretin belirli katları şeklinde belirlenir.
 • Özel Durumlar ve İstisnalar: İleri teknoloji gerektiren işlerde ya da aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde, belirli koşullar altında kriterler uygulanmayabilir. Türkiye’nin ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan hallerde ve kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin kriterler farklılık gösterebilir.

Bu şartlar, Türkiye’de çalışmak için izin almak isteyen yabancı uyrukluların dikkate alması gereken temel kriterleri oluşturur. Özel durumlar ve istisnalar da göz önünde bulundurularak, başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması önemlidir. Bu konuya dair daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için Kadıköy avukatı MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Çalışma İzninin Türleri

Çalışma izni türleri, Uluslararası İşgücü Kanunu’nda belirtilen çeşitli kategorilere göre düzenlenmiştir. Bu türler, yabancı uyrukluların Türkiye’de çalışma haklarını belirli koşullar altında düzenler ve farklı haklar sağlar.

 • Süreli Çalışma İzni: Süreli izin, belirli bir işyerinde veya aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla en fazla 1 yıl geçerli olan bir izindir. İlk başvuruda verilir ve uygun koşullar altında uzatılabilir.
 • Süresiz Çalışma İzni: Süresiz çalışmak için izin, yabancıya Türkiye’de süresiz çalışma hakkı veren bir izindir. Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az 8 sene kanuni çalışma izni olanlar bu izne başvurabilir.
 • Bağımsız Çalışmak için izin: Bağımsız çalışma izni, yabancıya Türkiye’de kendi adına ve hesabına çalışma hakkı veren bir izindir. Bu izin, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması durumunda verilir ve süreli olarak düzenlenir.
 • İstisnai İzin: İstisnai çalışma izni, Bakanlık tarafından belirlenen işgücü politikalarına uygun olarak özel durumlar için verilen bir izindir. Nitelikli işgücü, yatırımcılar, projelerde çalışacaklar gibi belirli koşullara sahip kişiler bu izne başvurabilir.
 • Turkuaz Kart: Turkuaz kart, Türkiye’ye nitelikli işgücü, mesleki deneyim veya diğer katkıları olan kişilere verilen bir karttır. Bu kart, süresiz ikamet ve çalışma izni imkanı sağlar ve belirli haklarla birlikte gelir.

Her bir çalışma izni türü farklı koşullara ve gerekliliklere tabidir. Başvurmadan önce ilgili kriterlerin ve prosedürlerin dikkatlice incelenmesi önemlidir. Bu şekilde, yabancı uyruklular Türkiye’de çalışmak için izin almak için uygun olan türü seçebilir ve başvurularını bu doğrultuda yapabilirler. Bu konuya dair daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için Kadıköy avukatı MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

İstanbul Çalışma İzni İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Son yıllarda çevresinde yaşanan sosyal, siyasi ve ekonomik nedenlerle çok sayıda göç alan ülkemizde, Yabancılar Hukuku her geçen gün önem kazanmaktadır. Yine yabancı ülke vatandaşlarının yabancılar şube, deport işleri, yabancıların yer aldığı ceza davaları, yabancıların yer aldığı hukuk davalarında hukuki yardım alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Çalışma İzni

Türk vatandaşı olmayanların ülkemizde oturmaları için vize süresi içerisinde oturma izni almaları gerekmektedir. Oturma izni ikamet izni olarak da bilinmekte olup birden fazla ikamet izni türü vardır. İstanbul’da şartları kolay olmayan oturma izni almak isteyen yabancıların şahsi durumlarına göre kendilerine uygun ve sorun çıkmayacak bir şekilde oturma iznine başvurulması gerekmektedir. Sınır dışı etme kararına itiraz edilmesi, kaldırılması konularında Kadıköy hukuk bürosu MG HUKUK BÜROSU müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinlerine ilişkin olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Yabancıların Türkiye’ye girişleri anılan kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği gibi Türkiye’ye girişlerine izin de verilmeyebilir. Her iki karara ilişkin olarak da itiraz yolu bulunmakta olup red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişmektedir.

İstanbul avukatı olarak Yabancılar için destek olduğumuz hukuki hizmetler

 • Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izni alınması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Yabancılara kira hukuku kapsamında kira sözleşmelerinde gerekli hukuki desteği sağlamak,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanma durumunun değerlendirilmesi ve yasal mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi halinde resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi,
 • Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.