M G H U K U K

Yükleniyor

Kira Gelir Beyannamesi

Ana Sayfa Kira Gelir Beyannamesi

Kira Gelir Beyannamesi

Kira gelir beyannamesi, Türkiye’de mal ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirlerin vergilendirilmesini sağlayan önemli bir belgedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, belirli sınırları aşan mesken veya işyerlerinden kira geliri elde eden mükellefler, yıllık olarak bu geliri beyan etmekle yükümlüdürler. Bu beyanname, kira gelirlerinin vergilendirilmesinde temel bir referans noktasıdır ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen çeşitli platformlar aracılığıyla mükelleflere sunulmaktadır.

Bu makalede, kira gelir beyannamesinin ne olduğu, nasıl doldurulduğu, hangi durumlarda beyan edilmesi gerektiği ve vergilendirme sürecindeki önemi detaylı bir şekilde incelenecektir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize kira gelir beyannamesine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kira Gelir Beyannamesi Nedir?

Kira Gelir Beyannamesi, Türkiye’de Gelir Vergisi Kanunu’na göre belirli sınırları aşan mesken veya işyerlerinden kira geliri elde eden mükelleflerin, bu gelirlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan etmek amacıyla doldurdukları resmi bir belgedir. Bu beyanname, kira gelirlerinin vergilendirilmesi sürecinde önemli bir adımdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, kira gelirleri belli istisnalar dışında vergiye tabi tutulur. Mükellefler, bu gelirlerini yıllık olarak beyan etmek ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunmakla yükümlüdürler.

Kira hukuku ve vergi hukukuyla ilişkili olan Kira Gelir Beyannamesi, mükelleflerin elde ettikleri kira gelirlerini ayrıntılı bir şekilde bildirmelerini sağlar. Beyanname üzerinde genellikle mülkün bulunduğu adres, kiracının kimliği, kira bedeli, kira süresi gibi bilgiler yer alır. Ayrıca, mülk sahibinin beyan ettiği gelirin doğruluğunu teyit etmek amacıyla gerekli belgelerin beyannameye eklenmesi gerekebilir.

Kira Gelir Beyannamesi, mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunu’nun belirlediği süreler içinde doldurulması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi gereken bir belgedir. Bu beyannameyle beyan edilen kira gelirleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergilendirilir ve vergiye tabi tutulur. Bu süreçte doğru ve eksiksiz bir beyanname doldurulması, vergilendirme işlemlerinin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini sağlar ve mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur. Kira gelir beyannamesi ile ilgili hukuki danışmanlık almak için İstanbul’daki MG Hukuk Kadıköy Avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Kira Gelirini Beyan Etmek Zorunlu Mu?

Kira gelir beyannamesi dönemi, gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren ve her yıl belirli bir tarih itibariyle sona eren önemli bir süreçtir. Bu dönemde, özellikle geçen yıl konut veya işyeri kiraya verilerek kira geliri elde eden mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu gereği bu gelirlerini beyan etmekle yükümlüdürler. Beyan zorunluluğu, gelir vergisi kanunundaki belirlenmiş istisna ve sınırlar çerçevesinde geçerlidir.

Mükellefler, kira gelir beyannamelerini elektronik ortamda doldurma imkanına sahiptir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet gibi çeşitli platformlar kullanılabilir. Ayrıca, vergi dairesinde bizzat başvurarak da beyanname işlemleri tamamlanabilir.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, mükelleflere ödeme kolaylığı sağlanmıştır. Verginin iki eşit taksitte ödenmesi imkanı bulunmaktadır. Ödeme işlemleri, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir; Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Ancak belirli istisnalar ve sınırlar çerçevesinde kira geliri beyanından muaf olan mükellefler de bulunmaktadır. Örneğin, konut kira geliri yıllık 21 bin liranın altında kalanlar ile depremzedelere bedelsiz olarak evlerini veren sahipler gibi belirli durumlarda beyanname zorunluluğu ortadan kalkabilir.

Kira gelir beyannamesini vermeyenlere ciddi yaptırımlar uygulanır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıtlarına göre beyannamesini vermeyen veya eksik beyanname veren mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilir. Ayrıca, hiç beyanname vermeyenlere özel usulsüzlük cezası uygulanır. Bu nedenle, mükellefler beyanname verme sürecini titizlikle takip etmelidirler. Kadıköy avukatlık ofisi ve marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka ve patent vekillik ve kira hukuku davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Mülk Sahipleri Kira Gelirini Nasıl Beyan Eder?

Ev sahipleri, kira gelirlerini beyan etmek için çeşitli yöntemler kullanabilirler.

 • Hazır Beyan Sistemi: Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden elektronik beyan sistemine erişebilirler. Bu sistem aracılığıyla, kira geliri beyannamesini doldurabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunmuş olduğu Hazır Beyan Sistemi, mülk sahiplerine vergi beyannamesi doldurma sürecini kolaylaştırır. Mükellefler, bu sistem aracılığıyla önceden hazırlanmış beyannamelerini kontrol edebilir ve gerekli düzeltmeleri yapabilirler.
 • Vergi Dairesine Başvuru: Mülk sahipleri, ikametgahlarının bağlı olduğu vergi dairesine bizzat başvurarak kira geliri beyannamesini doldurabilirler. Vergi dairesi yetkilileri, bu süreçte gerekli yardımı sağlayacaktır.
 • Muhasebeci veya Mali Müşavir Aracılığıyla Beyanname Doldurma: Mülk sahipleri, bir muhasebeci veya mali müşavir aracılığıyla kira geliri beyannamesini doldurabilirler. Bu profesyoneller, mülk sahiplerine vergi beyannamesi sürecinde yardımcı olabilirler.
 • Vergi İletişim Merkezi (VİMER) Aracılığıyla Bilgi Almak: Mükellefler, vergi işlemleri ve beyanname süreci ile ilgili her türlü bilgiyi Vergi İletişim Merkezi’ni arayarak veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden edinebilirler.
 • Bu yöntemlerden herhangi birini kullanarak ev sahipleri, kira geliri beyannamesini doldurarak vergi yükümlülüklerini yerine getirebilirler. Kira gelir beyannamesi ile ilgili hukuki danışmanlık almak için İstanbul’daki MG Hukuk Kadıköy Avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

2024 Kira Gelir Vergisi Ne Zaman Beyan Edilir?

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren beyan dönemi, yani kira gelirlerinin beyan edilmesi için son tarih 5 Nisan 2024 Cuma akşamı olarak belirlenmiştir. Bu beyan zorunluluğu, önceki yıl konut veya iş yerinden kira geliri elde edenler için geçerlidir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapmıştır.

Bu açıklamaya göre, 2023 takvim yılına ait “Yıllık Gelir Vergisi” beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergilerin 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. Kira gelir beyannamesinin ve vergilerin ödeme süresi, 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatılmıştır. Ayrıca, 2024 Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin teslim süresi de 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar uzatılmıştır ve bu bildirimlerin de 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin ve bu defterlere ilişkin “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi de 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatılmıştır. Kadıköy avukatlık ofisi ve marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka ve patent vekillik ve kira hukuku davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Kira Gelir Vergisi Muafiyeti Mümkün mü?

Evet, kira gelir vergisi muafiyeti mümkündür ve belirli durumlarda uygulanır. Bu muafiyetler, gelir vergisi kanunlarında belirtilen istisnalar çerçevesinde gerçekleşir. Her yıl belirlenen istisna tutarı doğrultusunda, belirli bir gelir sınırının altındaki kira gelirleri vergiden muaf tutulur. Örneğin, 2024 yılı için konut kira gelirleri için yıllık 21.000 TL’lik bir istisna tutarı belirlenmiştir. Bu tutarı aşmayan kira gelirleri vergiden muaf olur.

Bazı özel durumlar, kira gelirlerinin kira gelir beyannamesinden ve vergiden muaf olmasını sağlar. Örneğin, depremzedelere ikamet etmeleri için evlerini bedelsiz olarak veren ev sahipleri, bu kira gelirlerini beyan etmeksizin vergiden muaf olabilirler. Kira geliri elde edenlerin mülkiyet yapısı da vergi muafiyeti üzerinde etkili olabilir. Örneğin, vakıf veya dernek gibi belirli kuruluşlar tarafından işletilen gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, vergi muafiyeti kapsamında değerlendirilebilir. Bazı özel durumlar, belirli kira geliri türlerinin vergiden muaf olmasını sağlar. Örneğin, öğrenci yurtlarının kira gelirleri gibi belirli tesislerden elde edilen gelirler vergiden muaf olabilir.

Bu muafiyetler, vergi mevzuatındaki değişikliklere bağlı olarak zaman zaman güncellenebilir. Dolayısıyla, vergi mükelleflerinin vergi mevzuatını takip etmeleri ve vergi danışmanlarından kira gelir beyannamesi konusunda destek almaları önemlidir. Bu tarz durumlar olaydan olaya değişiklik göstermektedir, bu sebeple sürecin en başından itibaren bir avukatın desteği önerilir. MG Hukuk olarak müvekkillerimize kira gelir beyannamesi noktasında hukuki destek vermekteyiz.

Gecikmiş Kira Beyannamesi Nedir?

Mevzuatımızda 213 sayılı VUK’nun “Pişmanlık ve Islah” başlıklı 371 inci maddesi, belirtilen şartlar sağlandığı takdirde mükelleflerin pişmanlık dilekçesi vererek söz konusu Kanunda belirtilen hukuki yaptırımlara tabi tutulmayacağını öngörmüştür. Yani süresinde kira gelir beyannamesi verilmemesi durumunda pişmanlık dilekçesi mümkündür.

Kira gelir beyannamesinin süresinde verilmediği bu durumda cezai bir işleme tabii tutulmamak ve çeşitli vergisel avantajlardan/istisnalardan yararlanma hakkını kaybetmemek için kanun koyucu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” başlıklı 371 inci maddesinde belirtilen şartların sağlandığı takdirde mükelleflerin pişmanlık dilekçesi vererek söz konusu Kanunda belirtilen hukuki yaptırımlara tabi tutulmayacağına ve avantaj/istisnalardan yararlanma haklarını kaybetmeyeceğine salık vermiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mezkûr “Pişmanlık ve Islah” hükmü ise şöyledir.

Kira Gelir Beyannamesi

“Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi halinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.

 1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.).
 2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde haber verilen olayın ilgili olduğu vergi türüne ilişkin bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın ve ilgili olduğu vergi türünün takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.
 3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması.
 4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.
 5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi.
 6. Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz.”

Özetle; gelir vergisi beyannamesini (kira gelir beyannamesi de dahil) süresinde ver(e)meyen gerçek kişiler hakkında, bu durum hakkında idarenin dahiline giren bir ihbarın olmaması, mükellef hakkında inceleme veya takdir komisyonu işlemlerinin başlamamış olması şartıyla ilgili beyannamelerin haber verme (pişmanlık) dilekçesinin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde beyan edilmesi veya hatalı beyanların aynı süre içerisinde düzeltilmesi/tamamlanması ve bu süre içerisinde, hesaplanan vergilerin gecikme zammı (pişmanlık zammı) ile birlikte ödenmesi halinde vergi ziyaı cezası uygulanmayacaktır.

İstanbul Kira Gelir Beyannamesi Hukuki Danışmanlık İçin Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul’da kira gelir beyannamesi konusunda hukuki danışmanlık noktasında, MG Hukuk Avukatları müvekkillerine yardımcı olacaktır. Kadıköy Avukat MG Hukuk Bürosu’na kira gelir beyannamesi ve diğer konulara ilişkin danışabilirsiniz. Kira gelirlerinizin beyanı ve vergi ödemeleri gibi konularda uzman ekibimiz size rehberlik edecektir. Hukuki danışmanlık almak ve sorularınızı cevaplandırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle kira gelir beyannamesi için hukuken alanında uzman kira hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatlık ofisi ve marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka ve patent vekillik ve kira hukuku davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Ayrıca diğer Kira Hukuku hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Temerrüt nedeniyle tahliye davası açılması ve takibi
 • İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılması ve takibi
 • Kira tespit davası dilekçesi hazırlanması, dava açılması ve takibi
 • İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi
 • Kira icra takibine itirazın kaldırılması ve tahliye davası
 • Yeni malikin gereksinim nedeniyle tahliye davası ve takibi
 • Yeniden imar sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi
 • Kira sözleşmeleri hazırlanması
 • Tahliye taahhüdü hazırlanması
 • Kira alacaklarının tahsili için icra takibi açılması ve takibi
 • Kira davalarında arabuluculuk

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.