M G H U K U K

Yükleniyor

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Ana Sayfa Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk Vatandaşlık Kanunu’nda belirtilen çeşitli yollarla mümkün olup yabancılar Türk vatandaşlığını belli şartlarla elde edebilirler. Doğum, evlilik, yatırım yapma gibi farklı yollarla vatandaşlık kazanma imkanı sunulmaktadır. Bu makalede, Türk vatandaşlığının kazanılmasının farklı yollarını ve bu süreçlerde gereken şartları detaylı bir şekilde ele alacağız. Kadıköy avukatlık bürosu MG Hukuk olarak müvekkillerimize Türk Vatandaşlığının Kazanılması sürecinde hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Vatandaşlık Nedir?

Vatandaşlık, bir bireyin bir devlete bağlı olduğunu ve o devletin hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu belirten hukuki bir kavramdır. Bir ülkenin vatandaşı olan bir birey, o ülkenin yasalarına göre belirli haklara sahip olurken, aynı zamanda bazı yükümlülükleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

Ancak, vatandaşlık sadece haklarla değil, aynı zamanda belirli yükümlülüklerle de gelir. Vatandaşlar vergi ödemek, ülkenin yasalarına uymak, askerlik hizmetini yerine getirmek gibi yükümlülükleri kabul etmek zorundadır. Ayrıca, devletin çıkarlarını korumak, toplumun refahına katkıda bulunmak gibi sorumluluklar da vatandaşlığın bir parçasıdır. Sonuç olarak, vatandaşlık bir bireyin bir ülkeye aidiyetini ve bu ülkenin yasalarına bağlılığını ifade eden önemli bir hukuki kavramdır. Her ülkenin vatandaşlık hukuku farklı olabilir ve vatandaşlık kazanma veya kaybetme süreçleri ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Türk vatandaşlığı ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına göre belirli kriterleri sağlayan bireylerin sahip olduğu hukuki statüdür. Türk vatandaşları, Türkiye’nin yasalarına göre belirlenen haklara sahip olurken, aynı zamanda belirli yükümlülükleri de yerine getirmekle sorumludur. Bu haklar arasında oy kullanma, seyahat özgürlüğü, çalışma ve eğitim gibi temel haklar yer alır. Türk vatandaşlığı, Türkiye’nin ulusal kimliği ve toplumsal bağlarını temsil eder. Vatandaşlık kavramına ilişkin daha detaylı bilgi almak için Kadıköy avukatlık ofisi MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığının kazanılması, yabancı bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için belirlenen yasal prosedürleri takip etmesi ve belirli şartları yerine getirmesi anlamına gelir. Bu süreç, Türk Vatandaşlık Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen koşullara uygun olarak ilerler. Başvuru sahipleri, genellikle Türkiye’de yaşamak, çalışmak, eğitim almak veya aile birliğini sürdürmek gibi nedenlerle Türk vatandaşlığının kazanılmasını isteyebilirler.

Türk vatandaşlığını kazanmak için adaylar, Türk yasalarında belirtilen şartları sağlamalıdır. Bu şartlar arasında genellikle Türkiye’de belirli bir süre ikamet etme, Türkçe bilme, genel sağlık ve ahlaki standartları karşılama, gelir veya meslek sahibi olma gibi gereklilikler bulunur. Ayrıca, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir tehdit oluşturmamak da önemli bir faktördür.

Başvuru sahipleri, belgelerini tamamladıktan ve gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra başvuruları değerlendirilir. Uygun bulunan adaylar Türk vatandaşlığını kazanmış olurken, değerlendirme süreci belli bir süre alabilir ve yerel makamların ve yetkililerin incelemesine tabidir. MG Hukuk olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması sürecinde müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız.

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Hukuki Düzenlemesi

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Hukuki Düzenlemesi, mevzuatta Türk Vatandaşlık Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yasal çerçeveyi ifade eder. Bu düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak isteyen bireylerin hangi koşulları sağlamaları gerektiğini, başvuru sürecini ve değerlendirme kriterlerini belirler.

Türk Vatandaşlığı Kanunu Madde 1: “Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

Türk Vatandaşlık Kanunu’nda Türk vatandaşlığını kazanmanın farklı yolları ve bu yolları izlerken karşılaşılan koşullar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Doğumla, doğum yeri esasına göre, sonradan, evlat edinme yoluyla, seçme hakkı ile, istisnai olarak, göçmen olarak, oturum şartı aranmaksızın, ikamet şartına bağlı olarak ve evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması gibi çeşitli yöntemler bu kanunla düzenlenmiştir.

Hukuki düzenlemeler ayrıca Türk vatandaşlığını kazanmak için gereken şartları ve bu şartların nasıl değerlendirileceğini belirtir. Örneğin, başvuru sahiplerinin belirli bir süre Türkiye’de ikamet etmeleri, Türkçe dilini bilmeleri, genel sağlık ve ahlaki standartları karşılamaları, gelir veya meslek sahibi olmaları, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir tehdit oluşturmamaları gibi şartlar belirlenmiştir.

Bu hukuki düzenlemeler aynı zamanda başvuru sürecini, gerekli belgeleri, başvurunun nasıl yapılacağını ve başvurunun değerlendirilmesi sürecini de kapsar. Başvuru sahiplerinin bu yasal düzenlemelere tam olarak uyum sağlaması ve gerekli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurular reddedilebilir veya askıya alınabilir. Bu nedenle, Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Hukuki Düzenlemesi, başvuru sahiplerine net bir yol haritası sunar ve başvuru sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlar. Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına ilişkin hukuki düzenlemelere, mevzuata hakim olan avukatlarımızla müvekkillerimize bu konuda hukuki destek olmaktayız.

Kimler Türk Vatandaşlığı Kazanabilir?

Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişilerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Kimlerin Türk vatandaşlığı kazanabileceğiyle ilgili şunları söyleyebiliriz:

Türkiye’de doğan bir çocuk, ebeveynlerinin vatandaşlık durumuna bakılmaksızın otomatik olarak Türk vatandaşı olur. Türkiye’de doğmayan ancak Türk vatandaşı anne veya babaya sahip olan bir çocuk, Türk vatandaşı olarak kabul edilir.

Yabancı uyruklu bir kişi, belirli koşulları yerine getirerek Türk vatandaşlığını kazanabilir. Bu koşullar genellikle yaş, ikamet süresi, Türkçe bilgisi, ahlaki ve sağlık standartları, gelir durumu gibi faktörleri içerir. Türk vatandaşı bir kişi tarafından evlat edinilen bir çocuk, Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Türk vatandaşı olmayan ancak Türk vatandaşı bir ebeveyni olan bir çocuk, belirli bir yaşa geldiğinde Türk vatandaşlığını seçme hakkına sahiptir. Özel koşulları sağlayan kişiler, Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanabilirler. Bu durumlar genellikle ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel, teknolojik veya sanatsal alanlarda olağanüstü hizmetler sunan kişileri kapsar. Türk soyuna ve kültürüne bağlı olan ve Türkiye’ye yerleşmek amacıyla göç eden yabancılar da, Türk vatandaşlığına başvurabilirler.

Bu koşulların tam olarak yerine getirilmesi durumunda, ilgili kişiler Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Ancak bu süreçte başvuru sahiplerinin belirlenen prosedürlere ve yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmeleri önemlidir. Türk vatandaşlığını kazanma süreci oldukça karmaşık ve detaylı bir süreç olabilir. Bu süreçte hukuki bilgi ve deneyim gerektiren birçok adım bulunmaktadır. Bu nedenle, bir avukatın bu süreçte önemi oldukça büyüktür. Kadıköy hukuk ofisi MG Hukuk olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması sürecine dair hukuki hizmet sağlamaktayız.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bireylerin başvurularını yapabilecekleri resmi merci İçişleri Bakanlığıdır. Ancak, başvurunun türüne ve şartlara göre başvuru yapılacak birimler değişebilir. İşte Türk vatandaşlığını kazanmak için başvurulabilecek birimler:

 1. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri: Genellikle doğrudan başvuru yapılan yerlerden biri olan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri, yerel düzeyde vatandaşlık başvurularını işlemektedir. Özellikle doğumla, evlilikle veya ikametle vatandaşlık kazanma durumlarında buraya başvurulur.
 2. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: Türkiye’ye göç eden ve uzun süreli ikamet izni almak isteyen yabancılar, bu müdürlüğe başvurarak Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli prosedürleri başlatabilirler.
 3. Diplomatik Temsilcilikler: Türkiye’de bulunmayan veya yurtdışında Türk vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler, bulundukları ülkedeki Türk konsolosluğuna veya elçiliğine başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.
 4. Noterler: Özellikle yatırım yoluyla vatandaşlık kazanma gibi belge ve işlemler gerektiren durumlarda, noterler aracılığıyla gerekli belgelerin düzenlenmesi ve onaylanması sağlanabilir.

Başvuru yapılacak merci, başvurunun türüne ve kişinin durumuna göre değişebilir. Bu nedenle, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bireylerin öncelikle durumlarını değerlendirmeleri ve hangi merciye başvuracaklarını belirlemeleri önemlidir. Ayrıca, başvuru sırasında gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olarak hazırlanması da gerekmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Kadıköy hukuk ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Şartları

Türk vatandaşlığını kazanmak için belirlenmiş çeşitli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, Türk Vatandaşlık Kanunu’nda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. İşte Türk vatandaşlığını kazanmanın genel şartları:

 • Erginlik ve Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak: Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bireyin erginlik çağına ulaşmış olması ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.
 • İkamet Şartı: Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuracak kişinin Türkiye’de belirli bir süre ikamet etmesi gerekmektedir. Bu süre genellikle beş yıl olarak belirlenmiştir. Ancak, bu süre ikamet edilen şehre, statüye ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
 • Yerleşme Kararını Teyit Etmek: Türkiye’de ikamet etmek isteyen kişinin, yerleşme kararını davranışlarıyla teyit etmesi beklenir. Bu, Türkiye’de çalışmak, yatırım yapmak, iş kurmak veya aile birliği içinde yaşamak gibi eylemlerle gösterilebilir.
 • Genel Sağlık ve Ahlak Şartları: Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişinin genel sağlık bakımından tehlike oluşturacak bir hastalığı olmamalı ve toplum içinde iyi ahlak sahibi olmalıdır.
 • Türkçe Bilme Yetisi: Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişinin Türkçe dilinde iletişim kurabilme yeteneğine sahip olması beklenir.
 • Geçim Şartı: Türk vatandaşlığını kazanacak kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması gerekmektedir.
 • Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni Şartı: Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişinin milli güvenlik ve kamu düzenini tehlikeye sokabilecek bir durumu olmamalıdır.

Bu şartlar, genel olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişilerden beklenen temel koşullardır. Ancak, istisnai durumlar ve özel koşullar altında farklı şartlar da bulunabilir. Bu nedenle, Türk vatandaşlığını kazanma sürecinde başvuru sahibinin durumu detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir. Bunun için de bir avukatın hukuki desteği kaçınılmaz olacaktır. MG Hukuk olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması sürecine dair hukuki destek vermekteyiz.

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Yolları

Türk vatandaşlığını kazanmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Bunlar genel olarak şöyledir:

 • Doğumla Kazanma: Türkiye’de doğan bir çocuk, anne veya babasından birinin Türk vatandaşı olması durumunda doğumla Türk vatandaşlığını kazanır.
 • Doğum Yeri Esasına Göre Kazanma: Türkiye’de doğan ve anne veya babasından biri Türk vatandaşı olmayan bir çocuk, Türk vatandaşı olmayan ebeveynlerden biri Türk vatandaşı olana kadar Türk vatandaşlığını doğum yeri esasına göre kazanabilir.
 • Sonradan Kazanma: Belirli şartları sağlayan yabancılar, Bakanlık tarafından verilecek kararla Türk vatandaşlığını sonradan kazanabilirler. Bu süreç, ikamet, evlilik, yatırım gibi farklı yöntemlerle gerçekleşebilir.
 • Evlat Edinme Yoluyla Kazanma: Türk vatandaşı bir aile tarafından yabancı uyruklu bir çocuğun evlat edinilmesi durumunda, çocuk Türk vatandaşlığını evlat edinildiği tarihten itibaren kazanır.
 • Seçme Hakkıyla Kazanma: Türk vatandaşı olmayanlar, Türkiye’de belediye seçimlerine katılarak ve seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler.
 • İstisnai Durumlar: Türk vatandaşlığının özel şartlarla kazanılması da mümkündür. Örneğin, ulusal hizmetler, ekonomik, sosyal veya kültürel alandaki olağanüstü hizmetler veya milli güvenlik ve kamu düzeni gibi faktörler göz önünde bulundurularak istisnai durumlarda vatandaşlık verilebilir.
 • Göçmen Olarak Kazanma: Türk soyuna ve kültürüne bağlı olan ve Türkiye’ye yerleşmek amacıyla göç eden yabancılar, göçmen olarak kabul edilerek Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Bu yöntemlerin her biri, belirli şartları karşılayan kişiler için farklı olanaklar sunar. Başvuru sürecinde gerekli belgeler ve koşullar yetkili merciler tarafından belirlenir ve başvuru sahipleri tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Türk vatandaşlığının kazanılması için başvuru sürecinde sık yapılan hatalardan korunmak için sürecin en başından itibaren bir avukatın hukuki desteğinden ve deneyiminden faydalanmak en sağlıklısı olacaktır. MG Hukuk olarak biz de müvekkillerimize Türk Vatandaşlığının Kazanılması sürecinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Doğumla Türk vatandaşlığının kazanılması, Türkiye’de doğan bir çocuğun otomatik olarak Türk vatandaşı olması anlamına gelir. Bu durum, Türkiye sınırları içinde doğan ve en azından bir ebeveyni Türk vatandaşı olan her çocuğu kapsar.

Bu yöntemde doğan bir çocuk, anne veya babasından biri Türk vatandaşı ise Türk vatandaşı olarak kabul edilir. Ebeveynlerden birinin Türk vatandaşı olması, çocuğun Türk vatandaşlığını doğumla kazanmasını sağlar. Ancak her iki ebeveyn de Türk vatandaşı değilse, çocuğun Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için özel şartlar ve prosedürler bulunur.

Doğumla Türk vatandaşlığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Vatandaşlık Kanunu’nda belirtilen hükümlere dayanır. Bu durum, Türk vatandaşı olan ebeveynlerin çocuklarına otomatik olarak vatandaşlık aktarılmasını sağlar ve Türk vatandaşlığının nesilden nesle aktarılmasına yardımcı olur.

Türk vatandaşlığını doğumla kazanma, Türkiye’deki doğumlar için geçerli olduğu gibi, Türk vatandaşlığına sahip ebeveynlerin yurtdışında doğan çocukları için de geçerlidir. Bu durum, Türk vatandaşlığının korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik bir politikanın bir parçasıdır. Bu konuda daha fazla bilgi için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Doğum Yeri Esasına Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türkiye’de doğan ve ana ve babasının belli olmaması veya vatansız bulunması ya da milli kanunları gereğince vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.

Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararıyla Genel Yoldan Kazanılması

Türk vatandaşlığını yetkili makam kararıyla genel yoldan kazanma süreci, belirli şartları sağlayan yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alabilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar, başvuru sürecini tamamlamak için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na başvurmalıdır. Başvurular genellikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılır. Başvuru yaparken, yabancıların belirli belgeleri sağlamaları gerekir. Bu belgeler arasında kimlik belgesi, pasaport, ikamet izni, doğum belgesi, medeni durumu gösteren belgeler ve diğer kişisel belgeler yer alabilir. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların belirli şartları karşılamaları gerekir. Bu şartlar genellikle yaş, ikamet süresi, dil bilgisi, gelir durumu, sağlık koşulları ve diğer faktörleri içerir. Başvuru sahiplerinin bu şartları sağlaması beklenir.

Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından detaylı bir şekilde incelenir ve değerlendirilir. Başvuru sahibinin Türk vatandaşlığına uygun olup olmadığına dair bir değerlendirme yapılır. Değerlendirme sürecinin ardından, başvuru sahibine Türk vatandaşlığı verilip verilmeyeceğine dair bir karar verilir. Başvuru uygun bulunursa, Türk vatandaşlığı verilir ve ilgili belgeler düzenlenir.

Türk vatandaşlığını yetkili makam kararıyla genel yoldan kazanma süreci, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kanunlarına tabidir ve belirli şartların yerine getirilmesi ve prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir. Türk vatandaşlığını yetkili makam kararıyla genel yoldan kazanılmasına ilişkin Kadıköy MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk Vatandaşlık Kanunu’nda belirtilen koşulları sağlayarak ve yasal olarak evlat edinilme sürecini tamamlayarak bir yabancı veya vatansız bireyin Türk vatandaşı olmasını ifade eder. Bu süreç, belirli koşulların sağlanması gerektiği gibi evlat edinilme prosedürlerine uygun olarak gerçekleşir:

Evlat edinme süreci, Türk Medeni Kanunu’nda ve Türk Vatandaşlık Kanunu’nda belirtilen yasal prosedürlere uygun olarak yapılmalıdır. Bu süreçte evlat edinme talebinde bulunan kişi veya çift, yasal olarak evlat edinme başvurusunda bulunmalı ve gerekli belgeleri sunmalıdır. Evlat edinme başvurusu yapan kişilerin, yasalara uygunluğu ve evlat edinmeye uygun olup olmadığı değerlendirilir. Bu süreçte adli, sosyal ve psikolojik incelemeler yapılabilir. Evlat edinme başvurusu, mahkeme tarafından incelenir ve karara bağlanır. Mahkeme, evlat edinme talebini uygun bulduğu takdirde evlat edinme kararı verir.

Evlat edinilen kişi, Türk vatandaşı olabilmek için evlat edinme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk vatandaşlığına başvurabilir. Bu başvuru, Türk vatandaşlık işlemlerinin yürütüldüğü resmi makamlara yapılır. Vatandaşlık başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru süreci ilgili makamlar tarafından incelenir ve değerlendirilir. Başvuru sahibinin Türk vatandaşlığının kazanılması şartlarına uygun olduğu belirlenirse, vatandaşlık verilir.

Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak, yasal prosedürlere uygun olarak ve belirlenen şartları karşılayarak gerçekleştirilir. Bu süreçte evlat edinme başvurusu yapan kişilerin yasalara ve prosedürlere uygun davranmaları ve gerekli belgeleri sağlamaları önemlidir. Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin Kadıköy hukuk MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi, Türk vatandaşlığını kazanmaya ilişkin istisnai durumları ve koşulları belirlemektedir. Bu maddeye göre, Cumhurbaşkanı kararı ile belirli yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Türk Vatandaşlığı Kanunu Madde 12“(1) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

b) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.

c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.

d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

(2) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunanların talepleri Bakanlıkça reddedilir”

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancılar mili güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranılan diğer şartlara bakılmaksızın Bakanlığın teklifi, Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler. İstisnai durumlar şu şekildedir:

a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen kişiler: Bu kategori, Türkiye’ye önemli katkılarda bulunan veya ülkenin gelişimine büyük ölçüde katkı sağlayan kişileri kapsar. İlgili bakanlıklar tarafından haklarında gerekçeli bir teklif sunulmalıdır.

b) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu: Bu kategori, uzun süreli ikamet izni veya Turkuaz Kart sahibi olan yabancıları ve ailelerini içerir.

c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler: Bu durumda, Türk vatandaşlığının ulusal güvenlik veya kamu düzeni açısından zorunlu olduğu belirli durumlar söz konusudur.

d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler: Bu kategori, Türkiye’ye göçmen olarak kabul edilen ve ülkeye yerleşmeye karar veren kişileri içerir.

Ancak, bu istisnai durumları talep eden kişilerin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumlarının olmaması gerekmektedir. Bu tür bir engelin varlığı durumunda, talepleri Bakanlıkça reddedilir.

İkamet Şartı Aranmaksızın Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla,

 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden,
 • Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklardan ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmayan,
 • Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş,

kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.

 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.
 • Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 43 üncü maddesi uyarınca Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve e bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler başvurmaları halinde, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaşlığına alınabilirler. İkamet şartı aranmaksızın yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması için MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Türk Vatandaşlığına Kazanılması

5901 sayılı Kanuna göre Türk vatandaşlığı kaybettirilenler ile seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca 29 uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. İkamet şartına bağlı olarak yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması için MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması, bir yabancının Türk vatandaşı birisiyle evlenmesi sonucunda elde edilen bir yoludur. Türk Vatandaşlık Kanunu’na göre, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancının ve Türk vatandaşı eşinin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu süreç aşağıdaki adımları içerir:

Bu süreçte, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma prosedürüne tam olarak uyulması önemlidir. Her adımın doğru şekilde izlenmesi ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması, başvurunun başarılı olması için önemlidir. Evlenme Yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlık Ret Kararına İtiraz

Vatandaşlık başvurusunun reddine itiraz ve iptal davası, Türk vatandaşlığının kazanılması başvurusunun reddedilmesi durumunda başvurucunun hukuki haklarını kullanabileceği yollardır.

İtiraz Süreci:

Vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvurucu ret kararına karşı itiraz edebilir. İtiraz mercii Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’dür. İtiraz süresi, ret kararının kişiye tebliğini izleyen günden itibaren 60 gündür. Müdürlük, itirazı 30 gün içinde karara bağlamak durumundadır. İtiraz sonucunda aşağıdaki senaryolar ortaya çıkabilir:

 • İtiraz kabul edilir ve başvurunun değerlendirilmesi yeniden yapılır.
 • İtiraz reddedilir.
 • İtiraz süresi içinde herhangi bir dönüş yapılmazsa, itiraz reddedilmiş sayılır.

İptal Davası Açma Süreci:

İtiraz merciinden olumlu bir sonuç alınamadığı durumlarda veya başvurucu direkt olarak itiraz etmek yerine idare mahkemesinde iptal davası açmayı tercih edebilir. İptal davası açma süresi, ret kararının kişiye tebliğini izleyen günden 30 gündür. Ancak bu süre, önce itiraz yoluna gidildiğinde durabilir. İptal davası için dilekçe ile idare mahkemesine başvurulur ve İçişleri Bakanlığı davalı olarak gösterilir. İdari yargı dava dilekçesinde ret kararının hukuka aykırı olduğu gerekçeleri belirtilir ve deliller eklenir.

Mahkeme Süreci:

Dava açıldıktan sonra, idare mahkemesi başvuruyu inceler ve bir karar verir. Bu süreçte mahkeme, davanın haklı olup olmadığını değerlendirir. Mahkemenin verebileceği kararlar şunlardır:

 • Dava kabul edilir ve ret kararı iptal edilir.
 • Dava reddedilir.
 • Mahkeme süresi içinde karar vermezse, dava reddedilmiş sayılır.

İstinaf ve Temyiz Yolu:

İlk derece mahkemesinde açılan dava reddedilirse, başvurucu istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf başvurusu reddedilirse, Danıştay’da temyiz yolu kapalıdır.

Yeniden Başvuru:

Başvurunun reddedilmesi durumunda, başvurucu ret nedenini ortadan kaldırmışsa veya yeni bir durum oluşmuşsa tekrar başvuruda bulunabilir. Ancak başvurunun reddine neden olan durumun giderilmediği sürece tekrar başvuru da reddedilecektir.

Vatandaşlık başvurusunun reddine itiraz ve iptal davası, reddedilen başvurucunun hukuki haklarını kullanarak ret kararına karşı çıkma süreçleridir. İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilir, ardından idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. Bu süreçlerde hukuki prosedürlere dikkat edilmesi önemlidir ve uzman avukattan destek almak faydalı olabilir. Bu süreçler titizlikle yürütülmesi gereken hukuki süreçlerdir. Yanlış adımlar atılması halinde başvuru reddedilme riski artabilir. Bu nedenle, uzman bir yabancılar avukatından destek almak önemlidir. Kadıköy avukatlık ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize vatandaşlık başvurusunun reddine itiraz ve iptal davası sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İstanbul Türk Vatandaşlığının Kazanılması Süreci İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Son yıllarda çevresinde yaşanan sosyal, siyasi ve ekonomik nedenlerle çok sayıda göç alan ülkemizde, Yabancılar Hukuku her geçen gün önem kazanmaktadır. Yine yabancı ülke vatandaşlarının yabancılar şube, deport işleri, yabancıların yer aldığı ceza davaları, yabancıların yer aldığı hukuk davalarında hukuki yardım alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Türk vatandaşı olmayanların ülkemizde oturmaları için vize süresi içerisinde oturma izni almaları gerekmektedir. Oturma izni ikamet izni olarak da bilinmekte olup birden fazla ikamet izni türü vardır. İstanbul’da şartları kolay olmayan oturma izni almak isteyen yabancıların şahsi durumlarına göre kendilerine uygun ve sorun çıkmayacak bir şekilde oturma iznine başvurulması gerekmektedir. Deport (Sınır dışı etme) kararına itiraz edilmesi, kaldırılması konularında MG HUKUK BÜROSU müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinlerine ilişkin olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Yabancıların Türkiye’ye girişleri anılan kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği gibi Türkiye’ye girişlerine izin de verilmeyebilir. Her iki karara ilişkin olarak da itiraz yolu bulunmakta olup red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişmektedir.

Yabancılar için hukuki hizmetler

 • Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izni alınması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Yabancılara kira hukuku kapsamında kira sözleşmelerinde gerekli hukuki desteği sağlamak,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanma durumunun değerlendirilmesi ve yasal mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi halinde resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi,
 • Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi

Türkiye’nin gayrimenkul alanında sunduğu fırsatlardan biri de Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12/1-b uyarınca, cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yaparak 6458 sayılı Kanunun 31/1-J bendi uyarınca ikamet izni alanlar, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması alanlarında Kadıköy avukatlık ofisi MG HUKUK BÜROSU olarak çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda yayınlanan 18 Eylül 2018 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarında üç yıl süre ile satılmaması şerhi konulmak sureti ile satın alan yabancı yatırımcı, Türk Vatandaşlığının kazanılmasına dair istisnai yol için başvuru yapılabilmekte, sürecin hukuka uygun takibi için vatandaşlık avukatlığı hizmeti alınmalıdır.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.