M G H U K U K

Yükleniyor

Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali

Ana Sayfa Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali

Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali

Bu makalede, Türk hukukunda markanın kullanılmama nedeniyle iptali konusundaki hukuki süreçleri ve inceleme kriterlerini detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Günümüzde rekabetin hızla arttığı iş dünyasında markaların korunması ve etkin bir şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Türk hukuku da markaların korunması ve kullanılmasına ilişkin detaylı düzenlemeler içermektedir.

Marka ve Patent Hukukumuza dair bu kural, marka sahiplerini markalarını etkin bir şekilde kullanmaya teşvik etmektedir. Ancak, bu süreçte marka sahipleri bazen markalarını kullanmaktan vazgeçebilir veya belirli sebeplerle kullanmaya ara verebilirler. İşte bu noktada markanın kullanılmama nedeniyle iptali gündeme gelmektedir.

Kadıköy Avukatlık ve Patent Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmek için kullandığı sembol, logo, isim, slogan veya diğer tanımlayıcı unsurlardan oluşan bir işaret veya simgedir. Marka, tüketicilere belirli bir ürün veya hizmetin belirli bir işletmeye ait olduğunu gösterir ve bu işletmenin ürün veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeyi sağlar. Aynı zamanda marka, işletmenin imajını ve itibarını yansıtan bir araçtır ve tüketicilerin güvenini kazanmasına yardımcı olur.

Markalar genellikle logolar, isimler, sloganlar, renkler, şekiller ve sesler gibi çeşitli unsurlardan oluşabilir. Bir markanın tescili, işletmeye marka haklarını sağlar ve markanın yasal korumasını sağlar. Bu, başka işletmelerin benzer veya kafa karıştırıcı markalar kullanarak tüketicileri yanıltmasını önler ve markanın benzersizliğini korur. Marka tescili işletmelere marka değerlerini koruma ve geliştirme fırsatı sunar. Marka kavramı ve markanın kullanılmama nedeniyle iptali süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Şartları

Markayı kullanma zorunluluğu ve şartları, marka sahiplerinin markalarını korumak ve kullanmakla yükümlü olduklarına dair belirli kuralları içerir. Bu kural, markaların sadece tescil edilmesiyle değil, aynı zamanda etkin bir şekilde kullanılmasıyla korunabileceğini vurgular. Kadıköy avukatı olarak markayı kullanma zorunluluğu ve şartlarına ilişkin detayları şöyle açıklayabiliriz:

Markanın etkin bir şekilde kullanılması: Marka sahibinin, markayı sadece tescil ettirmekle kalmayıp, aynı zamanda etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir. Etkin kullanım, markanın ticari amaçlarla kullanılması anlamına gelir. Yani marka, işletmenin mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmek amacıyla aktif olarak kullanılmalıdır.

Kullanımın işlevine uygun olması: Markanın kullanımı, markanın asıl işlevini yerine getirecek şekilde olmalıdır. Yani markanın, işletmenin mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etme fonksiyonunu yerine getirmesi beklenir.

Ciddi kullanım: Marka sahibi markasını “ciddi” bir şekilde kullanmalıdır. Ciddi kullanım, markanın ticari hayatta gerçek anlamda aktif olarak kullanılmasıdır. Bu kullanım, markanın işlevlerine uygun bir şekilde ve piyasayı etkileyecek biçimde olmalıdır.

Sürekli ve kesintisiz kullanım: Markanın sürekli ve kesintisiz bir şekilde kullanılması da önemlidir. Marka sahibi, markayı belirli bir süre kullanmaktan vazgeçmemelidir. Aksi halde, markanın iptaline ilişkin riskle karşı karşıya kalabilir.

Kullanımın belgelendirilmesi: Marka sahibi, markayı ciddi bir şekilde kullanıldığını kanıtlayabilmelidir. Bu nedenle, kullanımı gösteren belgelerin, örneğin faturaların, ambalajların, reklam materyallerinin ve diğer ticari dokümanların saklanması ve sunulması gerekmektedir.

Haklı sebep: Markanın kullanılmaması durumunda, marka sahibi haklı bir sebep gösterebilir. Bu haklı sebepler, markanın kullanımını engelleyen nesnel koşulları içerebilir ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Markanın kullanılmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa, haklı sebep devam ettiği sürece 5 yıllık süre işlemez. Haklı sebeplerin neler olduğu SMK’da açıkça sayılmamış olup, TRIPS (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması) m.19’da haklı sebeplerin açıklaması yapılmıştır. TRIPS m.19’a göre haklı sebep, marka ile korunan mal veya hizmetlere yönelik ithalat kısıtlamaları ya da diğer hükümet gereklilikleri gibi markanın kullanılmasına engel teşkil eden, marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan durumlardır.

Bu şartlar çerçevesinde, markanın korunması ve kullanılması Türk hukukunda önemli bir yer tutar. Marka sahipleri, markalarını etkin bir şekilde kullanarak hem koruma altına alabilirler hem de markalarının değerini artırabilirler. Uygulamada sıklıkla rastlanan bu konuda hak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle Kadıköy avukatı ve marka patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk bürosuna veya diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz.

Marka Kullanılmazsa Ne Olur?

Marka kullanılmadığında çeşitli sonuçlar ortaya çıkabilir ve marka sahibi için olumsuz etkilere neden olabilir. Türk hukukunda, markaların belirli bir süre boyunca kullanılmaması durumunda iptal edilme riski vardır. Mevzuatımızda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, marka sahibinin markayı tescil tarihinden itibaren belirli bir süre boyunca ciddi biçimde kullanmaması durumunda, markanın iptaline karar verilebilir. Bu süre 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Marka, kullanılmadığı sürece zamanla halk nezdinde tanınmaz hale gelebilir ve marka sahibinin haklarını kaybetmesine neden olabilir. Başka bir işletme, benzer bir markayı kullanmaya başlayarak marka sahibinin haklarını ihlal edebilir ve marka sahibi bu durumda korunmasız kalabilir. Markalar, genellikle işletmelerin en değerli varlıklarından biridir. Ancak markanın kullanılmaması durumunda, markanın ticari değeri azalabilir veya hatta kaybolabilir. Bu durum, markanın satılması veya lisanslanması gibi işlemlerde olumsuz etkilere neden olabilir.

Markalar, işletmeler için rekabet avantajı sağlar. Ancak markanın kullanılmaması durumunda, rakiplere karşı rekabet avantajı kaybedilebilir. Bu durum, işletmenin pazar payını ve müşteri sadakatini olumsuz yönde etkileyebilir. Markanın kullanılmaması, marka sahibini hukuki süreçlere maruz bırakabilir. Örneğin, başka bir işletme tarafından marka ihlali iddiasıyla dava edilebilir veya marka iptali davasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bu nedenlerden dolayı, marka sahiplerinin markalarını düzenli olarak kullanmaları ve korumaları önemlidir. Marka kullanımı, markanın değerini artırır, rekabet avantajı sağlar ve hukuki korumayı güçlendirir. Ayrıca, markanın düzenli olarak kullanılması, marka sahibinin marka haklarını korumak için kanıt sunmasını kolaylaştırır. Eğer ki bir marka sahibi markasını tümüyle kullanmıyor veya tescilli olduğu sınıflardan bazılarında kullanmıyor ise fiilen markasal ve ciddi bir kullanımı bulunmayan marka dava açıldığında ve talep edilen sınıflarda iptali gerekmektedir. Markanın kullanılmama nedeniyle iptaline ilişkin daha fazla bilgi veya marka patent tescil ve itiraz süreçlerine dair hukuki destek almak için MG Hukuk marka avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali, marka hukukunda önemli bir kavramdır ve marka sahibinin markasını belirli bir süre boyunca kullanmaması durumunda ortaya çıkar. Türk hukukunda, markaların korunması ve ticaretin düzenlenmesi amacıyla 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) uyarınca markaların belirli bir süre boyunca kullanılmaması durumunda markanın kullanılmama nedeniyle iptal edilmesi öngörülmüştür.

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali, genellikle marka sahibinin markayı tescil ettikten sonra belirli bir süre boyunca kullanmaması veya kullanımına belirli bir süre ara vermesi durumunda gündeme gelir. SMK’nın 9. maddesine göre, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

Markanın kullanılmama nedeniyle iptal edilmesi için marka sahibinin haklı bir sebep olmaksızın markayı kullanmaması gerekmektedir. Haklı sebep, SMK’da belirtilen durumlar dışında, markanın kullanılmasını engelleyen olağanüstü durumları ifade eder. Markanın kullanılmama nedeniyle iptali durumunda, marka sahibinin markayı beş yıl boyunca kullanmış olduğunu ispat etme yükümlülüğü vardır. İspat yükü, marka sahibine düşer ve kullanımın ispatı için fatura, broşürler, reklamlar gibi çeşitli belgeler ve kanıtlar sunması gerekebilir.

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali süreci Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla gerçekleşir. Marka sahibi, markanın iptal edilmesini önlemek veya iptal kararını iptal etmek için gerekli savunmayı yapabilir. Ancak, markanın düzenli olarak kullanılmaması durumunda marka sahibi, marka haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır ve marka iptali süreci olumsuz sonuçlara yol açabilir. MG Hukuk Kadıköy Avukatları olarak müvekkillerimize Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptalinin Kanuni Düzenlemesi

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali davasının kanuni dayanağı, Türkiye’de marka hukukunu düzenleyen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) ilgili maddeleridir. SMK, markaların tescili, kullanımı ve korunmasıyla ilgili temel prensipleri belirler.

Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 9:

“(1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.

b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.”

Markanın kullanılmama nedeniyle iptal: Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

Haklı bir sebep olmadan kullanılmama: Markanın kullanılmama nedeniyle iptali için marka sahibinin haklı bir sebep olmaksızın markayı kullanmaması gerekmektedir. Haklı sebep, SMK’da belirtilen durumlar dışında, markanın kullanılmasını engelleyen olağanüstü durumları ifade eder.

İptal davasının yetkili makamı: SMK’nın ilgili maddelerine göre markanın kullanılmama nedeniyle iptali talebi öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla incelenir. İptal davasının yetkili makamı, SMK’da belirtilen prosedürlere göre karar verir.

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali davasının kanuni dayanağı, marka hukukunda markanın işlevine ve korunmasına ilişkin temel prensipleri yansıtan SMK’nın ilgili maddeleridir. Bu maddeler, marka sahiplerinin markalarını düzenli olarak kullanma yükümlülüğünü ve kullanılmama durumunda markanın iptal edilebileceğini belirler. Bu şekilde, marka hukukunda markaların etkin bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek ve marka sahiplerinin haklarını korumak amaçlanmaktadır. Markanın kullanmama nedeniyle iptali davasında bir avukatın danışmanlığı ve hukuki desteği, marka sahibinin haklarını koruması ve davada başarılı olması açısından hayati öneme sahiptir.

Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali Davası Nasıl Açılır?

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali davası, marka sahibinin tescilli bir markanın kullanılmama nedeniyle iptalini talep ettiği hukuki bir süreçtir. Bu dava öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru, bu başvurudan sonuç alınamaz ise ilgili mahkemeler nezdinde açılabilir. Kadıköy avukatlık ofisi olarak markanın kullanılmama nedeniyle iptali davasının nasıl açılacağına dair şöyle bir yol haritası çizebiliriz:

 • Hukuki Danışmanlık Alınması: İlk adım, bir avukattan veya hukuki bir danışmandan yardım almak olmalıdır. Markanın iptali süreci karmaşık olabilir ve profesyonel bir destek, doğru adımların atılmasını sağlar. Bu konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için İstanbul Barosu avukatlarına veya doğrudan MG Hukuk Bürosuna ulaşabilirsiniz.
 • İptal Talebinin Hazırlanması: Avukatınız, markanın kullanılmama nedeniyle iptal edilmesini talep eden bir iptal dilekçesi hazırlayacaktır. Dilekçede, markanın tescil numarası, sahibi, kullanılmadığı iddia edilen mal veya hizmetlerin listesi ve iptal talebinin gerekçesi detaylı olarak belirtilmelidir.
 • Kanıtların Toplanması: İptal talebini desteklemek için kanıtlar toplanmalıdır. Bu kanıtlar, markanın kullanılmadığını gösteren belgeler, faturalar, reklamlar, ürün ambalajları veya herhangi bir yazışma olabilir. Bu kanıtlar, markanın kullanılmadığına dair ikna edici deliller sunabilmelidir.
 • İptal Dilekçesinin Sunulması: Hazırlanan iptal dilekçesi ve ilgili kanıtlar, öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu akabinde gerekirse mahkemeye sunulmalıdır. Dilekçe, ilgili makama resmi olarak teslim edilmelidir ve gerekli ücretler ödenmelidir.
 • Talebin İncelenmesi: İptal dilekçesi, yetkili makam tarafından incelenecek ve değerlendirilecektir. Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuruyu kabul eder veya reddeder. Markanın kullanılmama nedeniyle iptali talebinin kabul edilmesi durumunda, marka iptal edilir ve ilgili bilgiler marka sicilinden kaldırılır.

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali davası süreci oldukça titizlik gerektiren bir süreçtir ve doğru şekilde yönetilmelidir. Profesyonel bir hukuki danışmanlık almak, bu sürecin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Markanın kullanmama nedeniyle iptali sürecinde bir avukatın önemi oldukça büyüktür. Bir avukat, marka sahibini yasal süreçler konusunda bilgilendirerek haklarını korumasına yardımcı olabilir. İptal davası sürecinde avukat, gerekli hukuki belgelerin hazırlanması, kanıtların toplanması ve mahkeme veya Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde temsil edilmesi gibi önemli görevleri üstlenir. Kadıköy’de Marka-Patent Vekilliği görevini de yürüten MG Hukuk olarak Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Markanın Kullanılmama Süresi Nasıl Hesaplanır?

Markanın kullanılmama süresi, marka sahibinin markayı belirli bir süre boyunca kullanmaması durumunda hesaplanır. Türkiye’de markanın kullanılmama süresi, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) madde 9 uyarınca belirlenmiştir.

Markanın kullanılmama süresi, markanın tescil tarihinden itibaren hesaplanır. SMK madde 9’a göre, marka sahibi tarafından markanın tescil edildiği mal veya hizmetler için Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmaması veya kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilmesi durumunda markanın iptal edilmesi gündeme gelir. Markanın kullanılmama süresinin hesaplanmasında kesintisiz ara verilen süre dikkate alınır. Yani, marka sahibi tarafından markanın kullanımı 5 yıl boyunca hiç gerçekleştirilmediyse veya 5 yıl boyunca marka kullanımına ara verildiyse, bu durumda marka iptal edilebilir.

Ancak, markanın kullanılmama süresi, haklı bir sebep durumunda işlemeyebilir. Haklı sebep, markanın kullanılmasını engelleyen dışsal faktörler veya zorunlu durumlar olarak tanımlanabilir. Örneğin, doğal afetler, ekonomik krizler veya yasal engeller haklı sebep olarak kabul edilebilir. Markanın kullanılmama süresi, markanın ciddi olarak kullanılmaması durumunda işler. Ciddi kullanım, markanın ticari amaçlarla ve işlevine uygun bir şekilde kullanılması anlamına gelir. Bu, markanın piyasada etkili bir şekilde kullanılması ve tüketiciler tarafından tanınması anlamına gelir.

Markanın kullanılmama süresinin değerlendirilmesinde, marka sahibinin sunacağı kanıtlar önemlidir. Bu kanıtlar arasında faturalar, reklamlar, ürün ambalajları ve diğer ticari belgeler bulunabilir. Bu belgeler, markanın kullanımının somut kanıtlarını sunarak markanın ciddi olarak kullanıldığını göstermelidir. Markanın kullanılmama süresi, marka sahibinin markayı aktif olarak ticari amaçlarla kullanmaması durumunda ortaya çıkar. Bu süreç, marka sahibinin marka haklarını koruma yükümlülüğünü vurgular ve markaların gerçek anlamda ticari kullanımını teşvik eder. Markanın kullanılmama nedeniyle iptali konusunda daha detaylı bilgi almak için Kadıköy’de bulunan avukatlık ofisimize ulaşabilir ve hukuk danışmanlık-avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Davasında Markanın İptal Tarihi

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali davasında markanın iptal tarihi, mahkeme veya Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen kararın kesinleştiği tarih olarak belirlenir. Markanın kullanılmama nedeniyle iptali için bir dava açılır. Dava, markanın Türk Patent ve Marka Kurumu’na veya ilgili mahkemeye başvurularak başlatılabilir. Davacı, marka sahibinin markayı belirli bir süre boyunca ciddi bir şekilde kullanmadığını ispatlamakla yükümlüdür. İspat sürecinde, kullanımın ciddi olduğunu gösteren belgeler ve kanıtlar sunulur.

Mahkeme veya Türk Patent ve Marka Kurumu, markanın kullanılmama nedeniyle iptali talebinde tarafları dinler ve sunulan kanıtları değerlendirir. Kanıtların incelenmesi ve tarafların argümanları doğrultusunda bir karar verilir. Kararın alınmasının ardından, karar taraflara bildirilir. Taraflar, karara itiraz etme hakkına sahiptirler. Karara karşı itiraz edilmesi durumunda, itiraz süreci başlar. İtirazlar incelenir ve sonuçlandırılır. Kararın herhangi bir itiraz veya temyiz sürecinden sonra kesinleşmesiyle birlikte markanın iptal tarihi de kesinleşir. Bu tarih, kararın kesinleştiği tarih olarak belirlenir.

Markanın iptal tarihi, kararın kesinleştiği tarih olduğu için dava sürecinin uzaması durumunda iptal tarihi de buna göre değişebilir. İptal kararı, markanın artık resmi olarak geçersiz olduğu anlamına gelir ve marka, marka sicilinden terkin edilir. Bu süreçten sonra markanın kullanılması veya yeniden tescili için yeni başvurular yapılması gerekebilir. Uygulamada sıklıkla rastlanan bu konuda hak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle Kadıköy marka avukatı MG Hukuk bürosuna veya diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz.

Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Davasında Deliller

Markanın kullanmama nedeniyle iptali davasında deliller, markanın ciddi bir şekilde kullanılmadığına dair ispatı desteklemek amacıyla sunulan kanıtları içerir. Bu deliller, davanın sonucunu etkileyebilecek nitelikte olmalı ve mahkeme veya Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilebilir olmalıdır. İşte bu tür delillerden bazıları:

 • Faturalar ve Ticari Belgeler: Markanın kullanıldığına dair faturalar, satış sözleşmeleri, teslimat belgeleri ve diğer ticari belgeler, markanın gerçek anlamda ticari faaliyetlerde kullanıldığını göstermek için önemlidir.
 • Reklam ve Pazarlama Materyalleri: Markanın kullanıldığını gösteren reklam kampanyaları, broşürler, reklam afişleri, televizyon veya internet reklamları gibi materyaller de delil olarak sunulabilir.
 • Ürün Ambalajları ve Etiketleri: Marka, ürün ambalajları ve etiketlerinde belirgin bir şekilde yer alıyorsa, bu ambalaj ve etiketler de markanın kullanıldığını gösteren deliller arasında yer alabilir.
 • Ürün Numuneleri: Markanın kullanıldığına dair somut kanıt olarak, ürünlerin numuneleri ve örnekleri sunulabilir. Bu numuneler, markanın gerçek ürünlerle ilişkilendirilmesini sağlar.
 • Pazar Araştırmaları ve İstatistikler: Markanın piyasada varlığını sürdürdüğünü ve tüketiciler tarafından tanındığını gösteren pazar araştırmaları, tüketici anketleri ve satış istatistikleri de davanın lehine delil olabilir.
 • Tanıkların İfadeleri: Markanın kullanıldığına dair tanık ifadeleri, markanın piyasada ne kadar yaygın bir şekilde kullanıldığını doğrulayabilir. Bu tanıklar, işletme sahipleri, çalışanlar veya müşteriler olabilir.

Bu deliller, markanın gerçek anlamda ticari faaliyetlerde aktif bir şekilde kullanıldığını kanıtlamak için sunulabilir. Ancak, dava sürecinde hangi delillerin kabul edileceği ve nasıl değerlendirileceği, mahkeme veya Türk Patent ve Marka Kurumu’nun takdirine bağlıdır. Bir avukat, müvekkilinin haklarını savunmak ve gerekli savunmayı yapmak için yasal bilgi ve deneyimini kullanarak etkili bir strateji geliştirir. Bu sebeple sürecin en başından itibaren deneyimli bir marka avukatının desteğini almak elzem olacaktır. MG Hukuk olarak müvekkillerimize Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali Davasında Yetkili Kurum

10 Ocak 2024 tarihinden itibaren Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yetkisi, markanın iptali davalarını görmek ve karar vermek için genişletilmiştir. Bu tarihten itibaren markanın kullanılmama nedeniyle iptali davaları Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yetki alanına girecek ve mahkemeler yerine Türk Patent ve Marka Kurumu bu tür davalara bakacaktır. Bu durum, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun marka hukuku alanında daha etkin bir rol oynamasını sağlayarak işleyişin daha hızlı ve verimli olmasını amaçlamaktadır. Bu tarihten önce markanın kullanılmaması sebebiyle açılacak iptal davalarını görmeye yetkili kurum Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesiydi ancak 10 Ocak 2024’ten itibaren bu mahkemenin yerini TürkPatent almıştır.

Yani söyleyebiliriz ki şu an markanın kullanmama nedeniyle iptali talebi Türk Patent ve Marka Kurumu’nda görülecektir. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yetkisi ve görevi, markanın iptaliyle ilgili kararları vermek ve marka sicilinden markayı terkin etmektir. TÜRKPATENT, markanın kullanılmama nedeniyle iptali davalarını inceleyerek kararını verecektir. Davanın sonucuna göre, markanın iptaline veya iptal edilmemesine karar verir ve gerekli işlemleri uygular. Bu süreçte, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun görevi, marka hukukuna uygun şekilde hareket ederek adil ve objektif bir karar vermek ve marka sicilini güncellemektir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Kadıköy Avukat MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali Dava Dilekçesi Örneği

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali davası, karmaşık hukuki süreçleri içeren önemli bir adli işlemdir. Dava dilekçesi hazırlanırken, yasal gerekliliklerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi ve gerekli bilgilerin eksiksiz bir şekilde sunulması son derece önemlidir. Ancak, internet üzerinden bulunan örnek dava dilekçeleri yalnızca genel bir fikir sağlar ve her durum için uygun olmayabilir. Bu nedenle, gerçek bir dava dilekçesi hazırlamadan önce bir avukata danışmak önemlidir.

Bir avukat, müvekkilinin durumunu dikkatlice değerlendirerek uygun bir hukuki strateji geliştirebilir ve dava dilekçesini doğru bir şekilde hazırlayabilir. Avukat, davanın yasal dayanağını belirleyerek uygun argümanları sunabilir ve müvekkilinin haklarını en iyi şekilde koruyabilir. Ayrıca, avukatın deneyimi ve uzmanlığı, davanın etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayabilir ve olası komplikasyonların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından markanın kullanılmama nedeniyle iptali dava dilekçesinden bir parça sunalım:

“Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle; SMK Madde 9 uyarınca söz konusu …….. markasının kullanılmaması nedeniyle iptalini, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale talep ederiz.”

Sonuç olarak, markanın kullanılmama nedeniyle iptali davası gibi hukuki işlemlerde, gerçek bir dava dilekçesi hazırlamadan önce bir avukata başvurmak önemlidir. Profesyonel bir avukatın rehberliği altında hareket etmek, davanın başarı şansını artırabilir ve müvekkilin haklarının korunmasını sağlayabilir. Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul marka avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka ve patent hukuku avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptaline İlişkin Emsal Yargı Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın markanın kullanılmama nedeniyle iptaline ilişkin emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli marka avukatlarından destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/13659 E. 2014/19032 K.

“Mahkemece uyulan bozma ilamına göre, 2 adet faturanın pazar payı yaratacak biçimde ve ciddi kullanım sayılmayacağı” 2 adet faturanın dahi pazar payı yaratacak biçimde ve ciddi kullanım sayılmayacağına dair hüküm kurmuştur.”

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E. 2007/4588, K. 2008/13024 18.11.2008

“Mahkemece, muhtelif ürün etiket örnekleri, basılı evrak, poşet vs belgelerden davalının markasını kullanmaya devam ettiği, KHK’nın 14.maddesi çerçevesinde markanın kullanılmadığının ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; davalının davacı aleyhine 134007 numaralı markanın izinsiz olarak kullanımı sebebiyle haksız rekabetin tespiti, men’i ve sonuçlarının ortadan kaldırılması istemiyle dava açmış olması yukarıda ifade edilmeye çalışılan markanın kullanımı anlamına gelmeyeceği gibi, davalı tarafından kullanımın varlığına dair sunulan kanıtlar soyut olup, hangi tarihteki kullanımı kanıtladığı anlaşılamamaktadır.”

Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 04.02.2021 T. 2020/627 E. – 2021/877 K.

“… “XXXXXX” markasının davacı tarafından uzun yıllardır kullanıldığı ve davacı kurumla özdeşleştiği iddialarının yeterli bilgi ve delille ispatlanamadığı, iptali talep edilen 2007/54449 sayılı “XXXXXX” markasının tescil kapsamında bulunan “Sınıf 36: Sigorta hizmetleri” bakımından dava tarihinden önce, davalı tarafından markasal nitelikte ve ciddi biçimde kullanılmış olduğu ve bu hizmetler yönünden iptal şartlarının oluşmadığı ancak markanın “Finansal ve parasal hizmetler.

Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri. Gümrük müşavirliği hizmetleri” bakımından, dava tarihinden önce, davalı tarafından ciddi biçimde kullanımının ispatlanamadığı ve bu hizmetler yönünden iptal şartlarının oluştuğu gerekçesi ile davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile, 2007/54449 sayılı markanın tescil kapsamında bulunan “finansal ve parasal hizmetler, gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri, gümrük müşavirliği hizmetleri” mal ve hizmetleri bakımından kısmen hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, fazlaya dair istemlerin reddine karar verilmiştir.”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 01.07.2020 T.  2019/5260 E. – 2020/3381 K.

“..markanın iptal müeyyidesinden kurtulabilmesi için tescil edildiği her bir hizmet sınıf için bağımsız olarak ayrı ayrı kullanılması gerektiği..”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 11.02.2020 T. 2018/3682 E. – 2020/1190 K.

“…dava konusu markalarını tıbbi hizmetler dışındaki mal ve hizmetlerde 556 sayılı KHK’nın aradığı anlamda kullandığını ispatlayamadığı…”

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. Kadıköy Avukat MG Hukuk bürosuna ulaşabilirsiniz.

Ayrıca markanın kullanılmama nedeniyle iptali davasına dair doktrinde olan görüşlerden önemli bir tanesi Sayın Uğur Çolak’a aittir.

“Markanın mal veya hizmet reklam ve tanıtımlarda kullanılması, KHK’nin 9. Maddesi anlamında marka hakkı kapsamında olan ve ihlal teşkil eden bir kullanım ise de üretilmeyen bir mal ya da hizmet yönünden, markanın reklam veya tanıtımımın yapılması, kanaatimizce bu anlamda bir kullanım sayılamaz. Zira kullanımın pazar payı yaratacak nitelikte olması gerekirken, üretilmeyen ve satılmayan bir mal veya hizmetin böyle bir reklam veya tanıtımın, pazar payı yaratması ise mümkün değildir (Türk Marka Hukuku syf. 872. 2016 3. Baskı, Uğur Çolak).”

İstanbul Marka İptali Davalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul marka avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka ve patent hukuku avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda detaylarda belirttiğimiz üzere markanın kullanılmama nedeniyle iptali sürecine hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda markanın kullanılmama nedeniyle iptali talebinde sonuç aleyhinize olabilecektir. Ayrıca marka tescil başvurusu, marka hakkının ihlali ve marka devir sözleşmesi gibi marka ve patent hukukuna dair süreçlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Kadıköy marka davalarıyla ilgili Kadıköy ve İstanbul marka davasına bakan hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz. Kadıköy en iyi marka avukatı olarak bir belirleme yapmak doğru olmayacaktır ancak en iyi avukatlık hizmetini, mevzuatı ve gelişmeleri iyi takip eden avukatlardan alabilirsiniz.

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali konusunda uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy marka hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul Marka Avukatlığı Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Kadıköy’de avukatlık, marka ve patent vekilliği faaliyetlerini sürdüren MG Hukuk Bürosu İstanbul avukatı kadrosu meydana çıkan uyuşmazlıklarda İstanbul ve tüm Türkiye’de danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden İstanbul Kadıköy avukatı ve marka ve patent vekili Mete Gençer’in kurucusu olduğu MG Hukuk ve TÜRKPATENT marka vekillerine ulaşarak konuya dair destek alabilirsiniz.

Ayrıca MG HUKUK olarak diğer Marka ve Patent Hukuku Hizmetlerimiz:

 • Marka ve patent başvurusu ve mevcut bir başvuruya itiraz,
 • İtirazlar sonucu Yeniden İnceleme Değerleme Kuruluna başvuru,
 • Marka ve patent tescili,
 • Marka Hakkının İhlali
 • Marka-Patent yenileme ve marka devir işlemleri,
 • Markada unvan ve adres değişikliği,
 • Türk Patent’in kararlarının iptali davası,
 • Marka ve patent hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir talebi,
 • Marka ve patent ihlalleri ile faydalı modellere dair hukuki süreçlerin takibi,
 • Delil tespiti uygulaması ile e-tespit yapılması,
 • Marka ihlallerinin önlenmesi ve tespiti davaları,
 • Sahte ürünler için arama ve el koyma kararlarının takibi, tazminat davaları açılması,
 • Marka, patent ve tasarım rehni, lisansı, haczi

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.