M G H U K U K

Yükleniyor

Tüketici Hukuku Davaları

Ana Sayfa Tüketici Hukuku Davaları

Tüketici Hukuku Davaları

Kadıköy avukatı MG Hukuk Bürosu olarak Tüketici Kanunumuz ve ilgili mevzuattan kaynaklanan tüketici hukuku davaları konusunda hizmet vermekteyiz.

Bu makalemizde tüketici hukuku nedir, tüketici hakları nelerdir, tüketici hakem heyeti şikâyeti, tüketici hukuku davaları, şirketlere tüketici hukuku danışmanlığı ve tüketici davası icra dosyaları konusundan, tüketici davası süreci nasıl ilerler, tüketici avukatı neler yapar, mevzuatta bu işlem nasıl düzenlenmiştir ve bu konuda verilen yargı kararlarından bahsedeceğiz.

Tüketici Hukuku ve Tüketici Hukuku Davaları Nedir?

Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında gerçekleştirilen işlemler tüketici işlemi olup bu kişiler arasındaki ilişkileri inceleyen hukuk dalı tüketici hukuku olarak adlandırılmaktadır. Tüketici hukuku davaları bu alandan kaynaklı Mahkeme önüne gelen uyuşmazlıkları ifade etmektedir.

Tüketici hakları avukatı denilince ise mevzuatımızda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren iş ve sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar konusunda hukuki danışmanlık veren ve ilgili tüketici hukuku davaları ve başvuruların takibini sağlayan kişi ve hukuk bürolarını ifade etmektedir.

Taraflardan birinin tüketici, diğer tarafın satıcı veya sağlayıcı olduğu her türlü tüketici işleminden kaynaklanan ihtilaflarda kural olarak tüketici mahkemeleri görevlidir. Tüketici mahkemeleri, asliye hukuk mahkemesine denk mahkemelerdendir. Tüketici hukuku davaları bu mahkemelerde görülmektedir.

Tüketici Mahkemelerine;

 • Tüketiciler
 • Tüketici örgütleri
 • Tüketici dernekleri
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Tüketici sözleşmesine taraf olan satıcı ve sağlayıcılar
 • Satıcı-sağlayıcı
 • Üretici

Tüketici hukuku davalarını açabilir.

Tüketicinin açtığı tüketici hukuku davaları, davalının ikametgahı yanı sıra tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir. Satıcı veya ilgili kişi de tüketiciye karşı ya da tüketici hakem heyeti kararının iptali için tüketici hukuku davalarını açabilir.

Kadıköy Avukat Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak belirttiğimiz detaylarla ilgili araştırmaları yaparak tüketici hukuku davaları ve tüketici hakem heyeti süreçleri ile ilgili müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Tüketici Avukatı ne yapar?

Tüketici avukatının öncelikli görevi tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruları ve tüketici mahkemelerinde açılan tüketici hukuku davalarını takip etmektir. Ayrıca özel olarak banka dosyasına yapılan masrafların iadesi, tüketici işlemlerinde ayıplı mal ve ayıplı hizmetlere karşı başvurulması, uzaktan satış sözleşmeleri ve paket tur sözleşmeleri, cayma hakkına ilişkin işlemler ve taksitle satış sözleşmelerine ilişkin de hizmet verilmektedir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketiciler ile satıcılar arasında imzalanan ön ödemeli satış sözleşmelerinden doğan tapu iptal tescil davaları da tüketici hukuku davaları kapsamına giren önemli uyuşmazlıklardandır. Özellikle inşaat şirketlerinin mağduriyet yaşattığı tüketicilere hukuksal destek sağlamakta ilgili tüketici hakları davalarını açılmaktadır.

Satış akdinden doğan ayıplı ürün satışından kaynaklı uyuşmazlıkların takibi, bankaların tüketicilerden haksız olarak tahsil ettiği bedellerin tahsili hususunda Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunulması, tüketici hakem heyeti kararların icrasının gerçekleştirilmesi ve bu konudaki davaların açılması ve tüketici Yasasından doğan diğer tüm uyuşmazlıklar noktasında ofisimiz müvekkillerine hukuksal destek vermektedir.

Tüketici hukuku avukatı; tüketici işlemleri nedeniyle yaşanan uyuşmazlıklarda hak ve menfaat kaybı yaşanmadan kısa sürede sonuca ulaşılması adına hukuk yardımı sağlar.

Tüketici Hakları Şikâyeti için Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

Tüketiciler her ne kadar yaptıkları her alışveriş esnasında haklarının tam anlamıyla farkında olmasalar da ayıplı bir ürünle karşılaştıkları zaman bu haklarını öğrenmek ve kullanmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Sürecin yasal mercilere taşınması ve etkili takip yapılması gerekmektedir. Aksi halde tüketicinin satıcıya ya da hizmet verene karşı bir yaptırımda bulunması mümkün değildir. Bir alışveriş esnasında veya sonrasında doğan bu tarz problemleri yasal yollarla çözebilmek için başvurulması gereken yerler vardır. Bunlar Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi olabilir. Bunlardan hangisinin başvurulacak yer olduğu ise bölgenin durumuna ve alışverişin maddi yani rakamsal boyutuna göre değişmektedir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme kavuşturulması amacıyla il merkezlerinde ve belirlenen ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” 16/12/2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanmak üzere tekrar belirlendi. Heyette çözülemeyen süreçler için tüketici hukuku davaları gündeme gelecektir.

2023 yılı için değeri 66.000 (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında,  İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecektir. Tüketici hakem heyeti başvurusunu kolayca yapmak için e-devlet üzerinden aşağıdaki linke tıklayarak başvuru adımlarını takip edebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi

Tüketici Hukuku Danışmanlığı Hizmet kapsamı

 • Tüketicilerin şikayet ve önerilerine hukuki çerçevede çözümler sunmak
 • Tüketici hukuku mevzuatlarını yakından takip ederek güncel kalmak
 • Ayıplı mal veya hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak
 • Tüketici hakem heyeti başvuruları ve takiplerinin yapılması
 • Banka dosya masraflarının iadesine ilişkin davarın açılması ve takibi
 • Abonelik sözleşmelerinden doğan davaların çözüme kavuşturulması
 • Tüketici sözleşmelerinin kanuna uygun olarak hazırlanması ve düzenlenmesi
 • Kapıda satış, mesafeli satış sözleşmesi vb. sözleşmelerin denetlenmesi ve takibi
 • Taksitli veya kampanyalı satışlardan doğan davaların açılması / takip edilmesi
 • Haksız şartlardan doğan davaların takibi
 • Devre tatili sözleşmesinden doğan davaların takip edilmesi ve sözleşmelerin düzenlenmesi
 • Garantili mallarından doğan davalar
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar
 • Alım-satım sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar,
 • Tüketici şikayetleri için hukuki çözüm yolları aramak,
 • Tüketici Mahkemeleri uyuşmazlıkları,
 • Ticaret Mahkemeleri uyuşmazlıkları.

Tüketici hukuku davaları ve tüketici hukukuyla ilgili gerek idari süreçlerde gerek yasal dava süreçlerinde uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy tüketici hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul’da avukatlar; Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar davaların takibi, tüketicilerin satıcılar, üreticiler veya sağlayıcılardan aldığı mal ve hizmetlerin ayıplı olması durumunda zararın tazmini ve tüketici hakları başta olmak üzere tüketicilere ilişkin bilumum hukuki konuda hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti vermektedir. En iyi avukat veya en iyi tüketici avukatı gibi bir belirleme yapılamayacak olup, tüketici hukuku davalarına dair hizmet almak isteyenler tüketici hukuku davaları konusunda tecrübeli avukatlardan destek almalıdır.

İstanbul’da tüketici avukatı olarak hizmet veren MG HUKUK; tüketici hukukunda uzman avukat kadrosu ile hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti vermektedir. Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanması, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetinin görev alanına giren uyuşmazlıkların çözümünde hizmet veren MG Hukuk tüketici avukatları tarafından hizmet vermekteyiz.

Tüketici Avukatı Ücretleri

Kadıköy tüketici avukatı, tüketici hukukunu ilgilendiren iş, işlem, uyuşmazlık ve davalara karşı sunduğu hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti karşılığında ücretlendirme uygular. Tüketici avukatı ücreti, avukat yardımına başvuran kişi ve avukat arasında serbestçe tayin edilir. Bu serbestiye getirilen tek sınırlama ise, Türkiye Barolar Birliği’nce düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. Tüketici avukatı, işbu tarifede yer alan miktarın altında olmamak kaydıyla; somut dosyanın özelliklerini, koşullarını ve iş yükünü değerlendirerek avukatlık ücretini belirler.

Şirketlere Yönelik Tüketici Hukuku Danışmanlığı

Şirketler ürün ya da hizmet satışı yapacakları zaman tüketicilerle muhatap olur. Tüketicilere yapılan ürün ve hizmet satışlarında tüketicinin sağlık ve güvenliğinin sağlanması gerekir. Tüketiciler bazı durumlarda zarara uğradığında bunun hukuki yollardan telafi edilmesini ister. Yasalar tüketicileri çeşitli hukuki düzenlemelerle korurken şirketlerin de yasalar karşısında hakları korunur.

Özellikle son dönemde e-ticaret satış kanallarının artması ve e-ticaret satışlarının piyasadaki yeri nedeniyle pek çok e-ticaret firması tüketici hukuku davalarıyla karşılaşmaktadır. Bu davalarla ilgili müvekkil şirketlere şirketler hukuku danışmanlığı kapsamında Kadıköy Avukatı Mete Gençer olarak hizmet vermekteyiz.

Tarafların karşılaşabilecekleri uyuşmazlıklarda başvuru mekanizması Tüketici Mahkemeleri’dir. Şirketlerle tüketiciler ürün ya da hizmet satışları sırasında çeşitli biçimlerde etkileşime geçer. Bu etkileşim sırasında doğabilecek uyuşmazlıklar için hukuk biliminden yararlanılır. Hukuk bilimi hem tüketicilerin hem de ticari faaliyet yürüten firmaların haklarını korur.

Tüketici Hukuku’nu ilgilendiren çok sayıda uyuşmazlıkla karşılaşılabilir. Söz konusu hukuk disiplininin hacimli, kapsamlı ve diğer disiplinlerle yakından ilişkili olması nedeniyle bu alanda uzman bir avukattan danışmanlık alınması, gelecekte yaşanması muhtemel hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybının önüne geçmek adına yerinde bir adım olacaktır. Kadıköy avukatı olarak İstanbul ve çevre illerde tüketici hukuku kapsamında şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tüketici Hukuku Davaları Emsal Yargıtay Kararı

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın imar kirliliğine neden olma meselesine dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Tüketici hukuku davalarında hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2020/5666 E. ,  2021/5188 K. Sayılı kararında:

“…Bölge adliye mahkemesince; dava konusu otomobilin ayıplı mal ve ayıbın da gizli ayıp niteliğinde olduğu, ancak bu ayıbın otomobilin kullanımını etkiler nitelikte olmadığı, basit bir onarımla giderilebileceği ve aracın esaslı unsurlarında ayıp bulunmadığı, ancak fatura değeri 55.318,15 TL olan araçta mevcut ayıbın ikinci el satışlarda alıcılar nezdinde şüphe ve tereddütlere yol açacağı ve emsallerine göre otomobilde 3.295 TL değer kaybı oluşacağı, söz konusu değerler dikkate alındığında da tespit edilen ayıp nedeniyle aracın ayıpsız misli ile değişimine yada araç bedelinin iadesine hükmedilmesinin TMK’nın 2. maddesindeki iyi niyet kuralları karşısında taraflar arasındaki menfaatler dengesini ihlal edeceği ve hakkaniyet ilkesine aykırı olacağı gerekçesiyle, tarafların istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir

…2)Davacının temyiz isteminin incelenmesinde;

Davacı eldeki davada, garanti süresi içerisindeki aracın imalattan kaynaklı ayıp nedeniyle ayıpsız misli ile değişimini, bunun mümkün olmaması halinde bedel iadesini talep etmiştir.

Dosyanın incelenmesinde; dava konusu aracın davacı tarafından 06.06.2016 tarihinde ikinci el olarak satın alındığı, satın alındıktan sonra beş defa titreme şikayeti ile servise götürüldüğü, servisçe yapılan işlemlere rağmen arızanın halen giderilemediği ve devam etmekte olduğu, aracın 37.913 km de bilirkişi eşliğinde yapılan test sürüşünde 1500-2000 d/d aralığında 60-100 km /h hız aralığında titreme yaptığının tespit edildiği…

…test sürüşü sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda; araçtaki titremenin üretimden kaynaklı olup aracın aktarma organları dolayısıyla meydana geldiği, kullanım hatasından kaynaklanmadığının tespit edildiği ancak bu ayıbın esasa müessir olmadığı, değer kaybına hükmedilmesinin maddi, ekonomik ve hukuki eşitlik sağlayacağı belirtilmiş, derece mahkemelerince de işbu rapor hükme esas alınmıştır.

Somut olayda; dava konusu araçta, imalattan kaynaklı gizli ayıbın var olduğu, esasen derece mahkemelerinin de kabulündedir. Ne var ki, araçtaki bu ayıbın yetkili servis tarafından yapılan tüm tamir işlemlerine rağmen giderilemediği, bu nedenle duyduğu güvenin sarsılması nedeniyle araçtan beklediği yararı sağlayamayan davacının seçimlik hakkını kullanmış olduğu da dikkate alındığında, aracın misli ile değişim koşulları oluşmuştur.

Buna göre, ilk derece mahkemesince; davacının, aracın misli ile değişim talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. İlk derece mahkemesi kararının, yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmiş olduğundan, HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, işbu karara karşı davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararının da kaldırılmasına karar verilmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, aynı Kanun’un 371. maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalılara iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava sürecine hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul tüketici avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

İstanbul Tüketici Hukuku Davaları Dosyalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy’de avukatlık faaliyetlerini sürdüren MG Hukuk Bürosu İstanbul avukatı kadrosu meydana çıkan uyuşmazlıklarda İstanbul ve çevre illerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden İstanbul Kadıköy avukatı Mete Gençer’e ait MG Hukuk Bürosu ve İstanbul Barosu avukatlarına ulaşarak konuya dair destek alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.