M G H U K U K

Yükleniyor

İş Kazalarında Kusur Tespiti Nasıl Yapılır?

Ana Sayfa İş Kazalarında Kusur Tespiti Nasıl Yapılır?

İş Kazalarında Kusur Tespiti Nasıl Yapılır?

İş kazası nedeniyle tazminat davalarında tazminat hesabına esas olmak üzere tarafların kusuru saptanmalıdır. Bilirkişilerce, İş Kanununun 77. maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre işyerinde uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususları ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde saptanmalıdır. Örneğin elektrik çarpması sonucu yaralanma ya da ölümle sonuçlanan iş kazalarında elektrik mühendislerinden oluşan, trafik iş kazalarında trafik güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi kurulundan rapor alınması gibi kazanın niteliğine göre o konuda iş güvenliği uzmanı olan bilirkişilerden rapor alınmalıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Ve İşçi Sağlığı İle İlgili Diğer Mevzuat Hükümlerine göre işle ilgili sağlık ve güvenliğini işveren sağlamakla yükümlü olup bu yükümlülüklerine uymamaları halinde kazanın gerçekleşmesinde asli kusurlu olacaktır. Kusur oranı işçinin alacağı tazminatı doğrudan etkilemektedir.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Avukatı

alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın alandaki davaları takip etmesi, seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy konusunda, Kadıköy Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda kategorisinde Kadıköy avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.